GENEALOGIE DE VRIES


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 19, 38, 76


     
I. Jantje Sjoerds trouwt Britsum 18-05-1760 Beeke Jelles, bij huwelijk afkomstig van Giekerk, dochter van Jelle Freerks en Catarina Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Britsum, 1760 - DTB nr:     460, 1599 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 mei 1760, Britsum
Man:          Jantje Sjoerds
Vrouw:       Beeke Jelles, Giekerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Jantjes, geboren Cornjum 09-07-1762 en gedoopt aldaar 01-08-1762   volgt II
  b. Tjietske, geboren Cornjum 01-09-1765 en gedoopt aldaar 22-09-1765
  c. Sjoerd, geboren Cornjum 14-01-1768 en gedoopt aldaar 07-02-1768
  d. Catharina, geboren Cornjum 22-02-1771 en gedoopt aldaar 17-03-1771
     
II. Jelle Jantjes de Vries, schoenmaker, geboren ca. 1762, overleden Leeuwarderadeel 23-07-1845, gehuwd, trouwt Leeuwarden 12-03-1786 Aafke Hindriks

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1786 - DTB nr:     999, 1783 - 1789
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 12 maart 1786
Man:             Jelle Jantjes, Leeuwarden
Vrouw:          Aafke Hendriks, Leeuwarden
NB:               gehuwd in de GalileeŽr kerk

Familienamen 1811 -  Mairie Jelsum, fol. 23b
Vries, Jelle Jantjes de, Cornjum
k.    Hendrik 21, Jantje 19, Beeke 17, Klaasje 14, Neeltje 11, Freerkje 9, Eibert 7,
      Tjitske 6, Sjoerd 3, Baukje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hindrik, geboren Britsum 06-09-1788 en gedoopt aldaar 05-10-1788, jong overleden
  b. Hendrik Jelles de Vries, geboren Britsum 06-06-1790 en gedoopt aldaar 04-07-1790   volgt II.A
  b. Jantje Jelles de Vries, geboren Britsum 04-09-1792 en gedoopt aldaar 23-09-1792   volgt II.B
  c. Bieke Jelles de Vries, geboren Britsum 18-09-1794 en gedoopt aldaar 12-10-1794, trouwt Leeuwarderadeel 11-12-1817 Arjen Harmens Swart ook genaamd Zwart, geboren ca. 1778, overleden Westdongeradeel 11-05-1824, zoon van Harmen Arjens en Jeltje Pieters, trouwt (2) Leeuwarderadeel 20-06-1840 Andries de Vries, geboren Berlikum ca. 1791,  overleden Leeuwarderadeel 01-01-1868, weduwnaar, zoon van Johannes Clases de Vries en Anna Harmanus van den Braak
  d. Klaasje Jelles de Vries, geboren Brtisum 23-02-1797 en gedoopt aldaar 02-04-1797, trouwt Leeuwarderadeel 18-05-1820 Jan Minnes M(e)eter, geboren ca. 1792, overleden Leeuwarderadeel 25-08-1850, gehuwd, zoon van Minne Jans Meter en Trijntje Jisses
  e. Neeltje Jelles de Vries, geboren Cornjum 06-07-1800 en gedoopt aldaar 03-08-1800, trouwt (1) Leeuwarderadeel 07-02-1824 Douwe Tjallings Bosma, geboren ca. 1786, overleden Leeuwarderadeel 06-11-1826, zoon van Tjalling Douwes Bosma en Trijntje Klazes, trouwt (2) Grijpskerk 22-02-1830 Arend Sijes Dijkstra (Aarnt Sijes), landbouwer, geboren Jelsum ca. 1770, zoon van Sije Arends en Gerbrech Simons
  f. Freerkje Jelles de Vries, geboren Cornjum 07-10-1802 en gedoopt aldaar 31-10-1802, trouwt Leeuwarderadeel 04-06-1831 Dirk Freerks van der Maar, geboren Oldekerk ca. 1809, zoon van Freerk Dirks van der Maar en Geertje Minnes Wallinga
  g. Eibert Jelles de Vries, geboren Cornjum 05-02-1804 en gedoopt aldaar 11-03-1804   volgt II.C
  h. Tjitske Jelles de Vries, geboren Cornjum 26-06-1805 en gedoopt aldaar 21-07-1805, trouwt Leeuwarderadeel 16-05-1829 Dirk Jans Bruining, geboren Leeuwarden ca. 1804, zoon van Jan Sybrens Bruining en Taetske Dirks
  i. Sjoerd Jelles de Vries, geboren Cornjum 17-03-1808 en gedoopt aldaar 21-04-1808   volgt II.D
  j. Baukje Jelles de Vries, geboren Cornjum 13-11-1810 en gedoopt aldaar 16-12-1810, trouwt Leeuwarderadeel 18-08-1830 Jochum Halbes Algra, geboren Britsum ca. 1810, overleden Leeuwarderadeel 02-12-1880, weduwnaar, zoon van Halbe Jochums Algra en Grietje Iedema
     
III.A Hendrik Jelles de Vries, geboren Britsum 06-06-1790 en gedoopt aldaar 04-07-1790, overleden Leeuwarderadeel 29-07-1880, trouwt mairie Jelsum 28-04-1813 Trijntje Jacobs Kuipers, geboren 13-09-1790 en gedoopt Jelsum 03-10-1790, overleden Leeuwarderadeel 04-06-1868, dochter van Jacob Heeres Kuiper en Wytske Hendriks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Hendriks de Vries, geboren Leeuwarderadeel 16-02-1814   volgt IV.A
  b. Akke Hendriks de Vries, geboren Leeuwarderadeel 02-11-1821, overleden Menaldumadeel 27-08-1826
  c. Jantje Hendriks de Vries, geboren Leeuwarderadeel 18-10-1823, overleden Menaldumadeel 27-02-1827
  d. Jacob Hendriks de Vries, geboren Menaldumadeel 23-12-1826   volgt IV.B
  e. Afke Hendriks de Vries, geboren Engelum 13-10-1831, trouwt Menaldumadeel 05-05-1852 Okke Jans Postma, geboren Marssum ca. 1826, overleden Menaldumadeel 09-06-1873, gehuwd, zoon van Jan Reins Postma en Klaaske Sybes Krol
  f. Akke de Vries, geboren Menaldumadeel 24-02-1834, overleden aldaar 18-10-1835
  g. Akke de Vries, geboren Menaldumadeel 10-04-1837, overleden aldaar 22-03-1845
     
III.B Jantje alias Jan Jelles de Vries, geboren Britsum 04-09-1792 en gedoopt aldaar 23-09-1792, overleden Leeuwarderadeel 08-01-1872, gehuwd, trouwt Leeuwarderadeel (mairie Jelsum) 06-04-1815 Lijsbet Wobma, geboren Cornjum ca. 1794. dochter van Jacob Wobma en Mayke Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Jans de Vries, geboren Cornjum 01-11-1818, trouwt Leeuwarderadeel 22-04-1841 Geertje Oenes Hoekstra, oud 22 jaar, geboren Miedum, dochter van Oene Sjoerds Hoekstra en Pietje Arjens Poelstra
  b. Maaike de Vries, geboren Leeuwarderadeel 30-04-1822
  c. Hendrik de Vries, geboren Leeuwarderadeel 29-09-1825
  d. Afke de Vries, geboren Leeuwarderadeel 11-01-1829, overleden aldaar 26-06-1832
     
III.C Eibert Jelles de Vries, geboren Cornjum 05-02-1804 en gedoopt aldaar 11-03-1804, trouwt Leeuwarderadeel 05-05-1825 Tietje Pieters Feenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maartje Eiberts de Vries, geboren Leeuwarderadeel 29-09-1829, overleden aldaar 06-03-1892
  b. Aafke Eiberts de Vries, geboren Leeuwarderadeel 04-12-1833
  c. Pietje Eiberts de Vries, geboren Leeuwarderadeel 20-02-1840
  d. Trijntje Eiberts de Vries, geboren Leeuwarderadeel 25-04-1843
     
III.D Sjoerd Jelles de Vries, geboren Cornjum 17-03-1808 en gedoopt aldaar 21-04-1808, trouwt Leeuwarderadeel 10-07-1828 Sjuwke Eelkes van Hout, geboren ca. 1803, overleden Leeuwarderadeel 19-05-1878, weduwe

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aafke Sjoerds de Vries, geboren Leeuwarderadeel 08-10-1828
  b. Jacoba Sjoers de Vries, geboren Leeuwarderadeel 31-07-1831
  c. Beeke Sjoers de Vries, geboren Leeuwarderadeel 25-11-1834
  d. Jelle Sjoers de Vries, geboren Leeuwarderadeel 31-12-1839   volgt IV.C
     
IV.A Jelle Hendriks de Vries, geboren Leeuwarderadeel 16-02-1814, overleden Leeuwarderadeel 07-05-1877, trouwt Menaldumadeel 20-06-1838 Japke Jans Zijlstra, geboren ca. 1801, overleden Leeuwarderadeel 09-10-1880
     
IV.B Jacob Hendriks de Vries, geboren Menaldumadeel  23 december 1826, overleden aldaar 20-08-1878,
gehuwd, trouwt Menaldumadeel 07-03-1849 Maartje Kornelis Koopal, geboren Het Bildt 27-09-1829, overleden Leeuwarden 18-02-1892, dochter van Kornelis Sjoerds Koopal en Sytske Klazes Leep

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter); overleden Menaldumadeel 08-10-1849
     
IV.C Jelle Sjoers de Vries, geboren Leeuwarderadeel 31-12-1839, trouwt Leeuwarderadeel 26-04-1866 Frederica Steggerda, geboren Leeuwarderadeel 06-11-1843, dochter van Johannes Steggerda en Harmke Jans Molenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd de Vries, geboren Leeuwarderadeel 07-05-1866
  b. Fokke de Vries, geboren Leeuwarderadeel 10-10-1872, overleden aldaar 22-06-1882
  c. Sjieuwke de Vries, geboren Leeuwarderadeel 23-09-1874, overleden aldaar 31-10-1874
  d. levenloos kind (zoon); Leeuwarderadeel 22-03-1876
  e. Sjieuwke de Vries, geboren Leeuwarderadeel 01-03-1881
  f. Harmina de Vries, geboren Leeuwarderadeel 01-01-1883
  g. Fokke de Vries, geboren Leeuwarderadeel 01-01-1885, overleden aldaar 25-02-1885
     

GenWar2002

      

disclaimer