GENEALOGIE DIJKSTRA


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 9, 18, 36, 72


     
I. Aern Gosses, boer te Giekerk, trouwt Sike Tjeerds

Quotisatiekohieren 1749 - Tietjerksteradeel, fol. 21
Aarn Gosses, Tietjerksteradeel  /  Plaats: Giekerk
Omschrijving: gemeen boer
Gezin volw: 4 en kind: 4  /  Aanslag: 46-7-0
Verhoging: --  /  Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. SiŽ, gedoopt Giekerk 18-05-1727
  b. Gosse, gedoopt Giekerk 19-03-1730
  c. Sijke, gedoopt Giekerk 08-02-1733
  d. Trijntje, gedoopt Giekerk 11-05-1738
  e. Sije Arends, gedoopt Giekerk 20-11-1744   volgt II
  f. Sjoukjen, gedoopt Giekerk 31-03-1748
     
II. Sije Arends, landbouwer, bij huwelijk afkomstig van Giekerk, trouwt Giekerk 08-06-1766 Gelbrich Simons Algerda, bij huwelijk afkomstig van Giekerk

Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk Giekerk Wijns, 1766 - DTB nr:     712, 1660 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 8 juni 1766
Man:          Zije Arends, Giekerk
Vrouw:       Gelbrig Symons, Giekerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Simen Sijes, geboren Giekerk 21-1767 en gedoopt op belijdenis Bozum 26-06-1800
  b. Arend (Aarnt) Sijes, geboren Giekerk ca. 1768   volgt III
  c. Sijdske, geboren Miedum 10-06-1772 en gedoopt aldaar 28-11-1785
  d. Folkert, geboren Miedum 18-11-1777 en gedoopt aldaar 28-11-1785
  e. Sijke, geboren Miedum 14-09-1780 en gedoopt aldaar 28-11-1785
  f. Antje, geboren Miedum 13-06-1783 en gedoopt aldaar 28-11-1785
  g. Dirk, geboren Miedum 25-07-1786 en gedoopt aldaar 29-10-1786
     
III. Arend of Aarnt Sijes Dijkstra, landbouwer, bij huwelijk afkomstig van Miedum, geboren Giekerk ca. 1768, overleden Niezijl (Grijpskerk) 15-11-1845, trouwt (1) Lekkum 31-05-1795 Trijntje Freerks Roorda, bij huwelijk afkomstig van Stiens, trouwt (2) Grijpskerk 22-02-1830 Neeltje de Vries, , geboren Cornjum 06-07-1800 en gedoopt aldaar 03-08-1800, dochter van Jelle Jantjes de Vries en Aafke Hindriks

Trouwregister Hervormde gemeente Stiens, 1795 - DTB nr:     477, 1619 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 mei 1795, Lekkum
Man:          Aarnt Sijes, Miedum
Vrouw:       Trijntje Freerks, Stiens

kinderen 2e huwelijk:
 

  a. Sijke Arends Dijkstra, geboren Grijpskerk ca. 1831, overleden Buitenpost 01-12-1911, trouwt Grijpskerk 20-06-1855 Sophias de Vries, 1855: kleermaker - 1911: telegrambesteller te Buitenpost, geboren Leeuwarden 24-04-1834, overleden Beetsterzwaag 07-02-1931, zoon van Jan Clases de Vries en Grietje Ros
     

GenWar2002

      

disclaimer