GENEALOGIE EPPINGA


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 13, 26, 52


     
I. Lubbert Jans, afkomstig van Lippenhuizen, overleden voor 1811, trouwt Lippenhuizen 11-04-1779 Hiltje Binnes, bij huwelijk afkomstig van Hemrik, geboren 10-1748 en gedoopt Lippenhuizen 22-11-1748, dochter van Binne Gosses en Wytske Jitses

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 april 1779, Lippenhuizen
Man:          Lubbert Jans, Lippenhuizen
Vrouw:       Hiltje Binnes, Hemrik

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren Lippenhuizen 04-12-1779 en gedoopt aldaar 12-12-1779   volgt II.A
  b. Trijntje, geboren Lippenhuizen 24-01-1782 en gedoopt aldaar 27-01-1782
  c. Wytske, geboren Lippenhuizen 24-01-1784 en gedoopt aldaar 15-02-1784
  d. Folkjen, geboren Lippenhuizen 24-04-1786 en gedoopt aldaar 14-05-1786
  e. Antje Lubberts (Eppinga), geboren Lippenhuizen 14-02-1789 en gedoopt aldaar 22-01-1789, overleden Opsterland 12-12-1863, trouwt Lippenhuizen 14-05-1816 Fokke Hanzes van der Schaaf, geboren ca. 1788/1789, overleden Opsterland 01-03-1857, zoon van Hans Fokes van der Schaaf en Fykjen Sierts
  c. Binne, geboren Lippenhuizen 15-08-1791 en gedoopt aldaar 21-08-1791   volgt II.B
   
II.A

 

Jan Lubberts Eppinga, geboren Lippenhuizen 04-12-1779 en gedoopt aldaar 12-12-1779, overleden Opsterland 27-07-1866, trouwt Lippenhuizen 31-05-1807 Liefke Bouwes van der Meulen, geboren Lippenhuizen 15-01-1786 en gedoopt aldaar 22-01-1786, overleden 17-04-1819, dochter van Bouwe Alberts van der Meulen en Trijntje Teyes

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 mei 1807, Lippenhuizen
Man:         Jan Lubberts, Lippenhuizen
Vrouw:      Liefke Bouwes, Lippenhuizen

Familienamen 1811 - Mairie Lippenhuizen, fol. 48v
Eppinga, Jan Lubberts, Lippenhuizen
k. Trijntje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Jans Eppinga, geboren Lippenhuizen ca. 1810, overleden Opsterland 24-04-1841, trouwt Opsterland 05-06-1837 Wiebe Luitzens Hoekstra, geboren ca. 1811, overleden Opsterland 21-10-1886
  b. Lubbert Jans Eppinga, geboren Lippenhuizen 03-10-1813   volgt III.A
  c. Hiltje Eppinga, geboren Lippenhuizen 27-07-1816, overleden aldaar 26-09-1819
  d. Baukjen Eppinga, geboren Lippenhuizen 05-04-1819, overleden aldaar 01-08-1820
     
II.B Binne Lubberts Eppinga, timmerman, geboren Lippenhuizen 15-08-1791 en gedoopt aldaar 21-08-1791, overleden Opsterland 19-03-1867, oud 75 jaar, trouwt Opsterland 14-03-1822 Baukje Foppes Freerkstra, geboren Lippenhuizen 04-06-1798, overleden Opsterland 03-04-1867, dochter van Fooke Tjallings en Ebeltje Sytses

Familienamen 1811 - Mairie Lippenhuizen, fol. 49
Eppinga, Binne Lubberts, Lippenhuizen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hiltje Binnes Eppinga, geboren Opsterland 20-10-1822, overleden aldaar 18-09-1887, trouwt Opsterland 06-05-1854 Jesse Annes de Boer, geboren Opsterland (mairie Lippenhuizen) 30-03-1812, overleden aldaar 12-09-1884, zoon van Anne Jans de Boer en Tjetske Oedses
  b. Ibeltje Binnes Eppinga, geboren Opsterland 16-12-1824, overleden Beetsterzwaag 28-02-1911, trouwt Beetsterzwaag 29-08-1857 Hendrik Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 23-06-1815, overleden aldaar 24-03-1865, zoon van Hendrik Hendriks Hemminga en Aukje Harmens Vledder
  c. Lubbert Binnes Eppinga, geboren Opsterland 26-03-1827   volgt III.B
  d. Fokke Binnes Eppinga, geboren Opsterland 30-10-1829   volgt III.C
  e. Jan Binnes Eppinga, geboren Opsterland 07-05-1833, overleden aldaar 22-08-1834
  f. Antje Binnes Eppinga, geboren Opsterland 24-11-1835, overleden aldaar 07-01-1907, trouwt Opsterland 04-06-1868 Anne Wiebers Hofstra, geboren Opsterland 19-01-1840, overleden Groningen 04-01-1897, zoon van Wiebe Jelles Hofstra en Jantje Koops Mast
  g. Jan Binnes Eppinga, geboren Opsterland 15-02-1844   volgt III.D
     
III.A Lubbert Jans Eppinga, geboren Lippenhuizen 03-10-1813, overleden Opsterland 19-01-1869, gehuwd, trouwt Opsterland 22-09-1838 Fokkjen Gosses Putting, geboren Oldeboorn 03-07-1813, overleden Opsterland 20-10-1908, dochter van Gosse Hendriks Putting en Joukjen Hanzes

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Liefke Eppinga, geboren Opsterland 12-12-1838, overleden aldaar 01-04-1912, trouwt Opsterland 07-05-1869 Gjalt Hinnes Posthumus, geboren Opsterland 24-08-1836, overleden aldaar 05-04-1911, zoon van Hinne Gerbens Posthumus en Eva Everts Westerhuis
  b. Joukjen Eppinga, geboren Opsterland 29-07-1841, trouwt Opsterland 10-05-1866 Jan Feitzes de Vries, geboren Opsterland 30-06-1842, zoon van Feitze Wytzes de Vries en Aukjen Jans Jansma
  c. Jan Eppinga, geboren Opsterland 30-09-1843   volgt IV.A
  d. Trijntje Eppinga, geboren Opsterland 19-02-1846, overleden aldaar 16-11-1926, weduwe, trouwt Opsterland 11-06-1865 Sjoerd Wiebes de Boer, geboren Opsterland 02-02-1844, zoon van Wiebe Sjoerds de Boer en Trijntje Wiebes Bijstra
  e. Gosse Eppinga, geboren Opsterland 21-10-1848   volgt IV.B
  f. Bouwe Eppinga, geboren Opsterland 03-06-1851, overleden aldaar 05-10-1930
  g. Hiltje Eppinga, geboren Opsterland 04-02-1854, overleden aldaar 17-03-1915, trouwt Opsterland 12-05-1882 Melle Bodzinga, geboren Opsterland 03-10-1853, overleden aldaar 08-02-1937, zoon van Iebele Berends Bodzinga en Antje Melles van der Wal
  h. Jantje Eppinga, geboren Opsterland 31-01-1857, overleden aldaar 05-05-1897, gehuwd, trouwt Opsterland 06-06-1884 Reinder Jelsma, geboren Opsterland 24-01-1856, overleden aldaar 26-07-1926, zoon van Ibele Symons Jelsma en Gepke Teekes Jansma
     
III.B Lubbert Binnes Eppinga, geboren Opsterland 26-03-1827, overleden aldaar 26-08-1901, gehuwd, trouwt Ooststellingswerf 17-05-1860 Grietje Jans van Riezen, geboren Weststellingswerf 1831, overleden Sneek 27-12-1908, dochter van Jan Hendriks van Riezen en Antje Annes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Eppinga, geboren Opsterland 04-10-1860, overleden Sneek 24-07-1924, gehuwd, trouwt Sneek 31-05-1891 Pieter Meyer, geboren Sneek 05-09-1856, overleden aldaar 22 september 1942, zoon van Reinder Wybes Meyer en Barber Cath
  b. Baukje Eppinga, geboren Opsterland 03-07-1862, overleden aldaar 20-12-1863
  c. Baukje Eppinga, geboren Opsterland 28-04-1864, trouwt Opsterland 04-05-1889 Hendrik Hommes
  d. Binne Eppinga, geboren Opsterland 27-02-1866   volgt IV.C
  e. Jan Eppinga, geboren Opsterland 24-03-1868, overleden aldaar 09-06-1868
  f. Janna Eppinga, geboren Opsterland 19-03-1869, overleden aldaar 20-07-1869
  g. Jan Eppinga, geboren Opsterland 16-07-1870   volgt IV.D
  h. Ibeltje Eppinga, geboren Opsterland 19-11-1872, trouwt Opsterland 29-07-1897 Johann Karl Balink
     
III.C Fokke Binnes Eppinga, geboren Opsterland 30-10-1829, overleden Schoterland 03-12-1920, trouwt Opsterland 23-10-1858 Trijntje Meints de Boer, geboren Opsterland 06-10-1836, overleden Schoterland 29-05-1915, dochter van Meint Teyes de Boer en Ymkjen Alberts Langhout

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Imkjen Eppinga, geboren Opsterland 22-01-1859, overleden Schoterland 21-01-1897, gehuwd, trouwt Schoterland 13-03-1881 Jan Dijkstra
  b. Binne Eppinga, geboren Schoterland 24-04-1861   volgt IV.E
  c. Baukje Eppinga, geboren Schoterland 06-06-1863, trouwt Schoterland 26-05-1889 Albert Oenema, geboren Haskerland 08-01-1865, zoon van Tiete Tjeerds Oenema en Anna Klompmaker
  d. Meint Eppinga, geboren Schoterland 06-06-1865, overleden aldaar 11 mei 1866
  e. Meint Eppinga, geboren Schoterland 03-04-1867   volgt IV.F
  f. Lubbert Eppinga, geboren Schoterland 21-12-1875   volgt IV.G
  g. Hiltje Eppinga, geboren Schoterland 19-02-1878, trouwt Schoterland 01-11-1900 Wybe Geertsma, geboren Weststellingswerf 27-07-1874, zoon van Luite Wybes Geertsma en Akke Zwikstra
     
III.D Jan Binnes Eppinga, geboren Opsterland 15-02-1844 , overleden aldaar 13-01-1920, trouwt Opsterland 03-05-1873 Jitske Pool, geboren Smallingerland 13-06-1845, overleden Opsterland 15-11-1916, dochter van Been Melles Pool en Doutzen Roels van der Meulen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Binne Eppinga, geboren Opsterland 24-05-1874   volgt IV.H
  b. Berend Eppinga, geboren Opsterland 27-06-1876   volgt IV.I
     
IV.A Jan Eppinga, geboren Opsterland 30-09-1843, overleden aldaar 29-04-1922, trouwt Opsterland 09-05-1872 Aukjen Gerrits van Wallinga, geboren Opsterland 31-08-1850, overleden aldaar 09-07-1929, dochter van Gerrit Ruurds van Wallinga en Minke Kornelis Koolstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Lubbert Eppinga, geboren Opsterland 25-03-1873
  b. Minke Eppinga, geboren Opsterland 13-11-1875
  c. Fokjen Eppinga, geboren Opsterland 08-08-1877
  d. Gerrit Eppinga, geboren Opsterland 03-07-1880
  e. Gosse Eppinga, geboren Opsterland 20-07-1882
  f. Ruurd Eppinga, geboren Opsterland 22-09-1884
  g. Ruurd Eppinga, geboren Opsterland 03-01-1892
   
IV.B Gosse Eppinga, geboren Opsterland 21-10-1848, overleden 17-06-1936, weduwnaar, trouwt Opsterland 09-05-1873 Antje Tjerks van Eik

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fokje Eppinga, geboren Opsterland 08-09-1873
  b. Albertje Eppinga, geboren Opsterland 27-05-1875
  c. Lubbert Eppinga, geboren Opsterland 05-11-1878
  d. Tjerk Eppinga, geboren Opsterland 13-12-1881
e. Jan Eppinga, tekenaar Gemeentewerken te Leeuwarden, geboren Lippenhuizen 18-05-1884, trouwt Opsterland 12-02-1914 Wijtske van der Vegt, geboren Beetsterzwaag 16-08-1888, overleden Franeker 13-04-1979, dochter van Jan Wobbes van der Vegt en Wikje Baukes Dijkstra
  f. Joukje Eppinga, geboren Opsterland 15-05-1886
  g. Liefke Eppinga, geboren Opsterland 13-10-1888
  h. Bouwina Eppinga, geboren Opsterland 05-08-1895
     
IV.C Binne Eppinga, geboren Opsterland 27-02-1866, trouwt Opsterland 01-08-1901 Aaltje Kluitenberg, geboren Opsterland 07-11-1875, dochter van Arend Kluitenberg en Annigje Voolstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arend Eppinga, geboren Harlingen 27-04-1902
     
IV.D Jan Eppinga, geboren Opsterland 16-07-1870, trouwt Opsterland 28-05-1897 Aukjen van Eik, geboren Opsterland 19-08-1871, dochter van Kornelis van Eik en Fettje Klazes Zandstra
     
IV.E Binne Eppinga, geboren Schoterland 24-04-1861, overleden ∆ngwirden 02-07-1919, trouwt Ooststellingwerf 18-05-1900 Rigtje Nijholt, geboren Ooststellingwerf 12-03-1864, overleden aldaar 30-04-1937, dochter van Geert Heines Nijholt en Femmigje Gerrits Oosterhof
     
IV.F Meint Eppinga, geboren Schoterland 03-04-1867, trouwt Schoterland 11-10-1891 Grietje Schippers, geboren Opsterland 18-12-1873, dochter van Rusker Schippers en Aaltje Jeens de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Eppinga, geboren Hoornsterzwaag 05-12-1891
  b. Fokke Eppinga, geboren Schoterland 08-09-1893
  c. Rusker Eppinga, geboren Schoterland 13-09-1895
  d. Binne Eppinga, geboren Opsterland 08-09-1899
  e. Freerk Eppinga, geboren 08-09-1899
  f. Meint Eppinga, geboren 20-12-1902
     
IV.G Lubbert Eppinga, geboren Schoterland 21-12-1875, trouwt Schoterland 13-04-1905 Tjitske de Haan
     
IV.H Binne Eppinga, geboren Opsterland 24-05-1874, trouwt Opsterland 31-05-1900 Suardina van der Wijk, geboren Opsterland 26-08-1874, dochter van Michiel Roels van der Wijk en Tjitske Kornelis de Jong
     
IV.I Berend Eppinga, geboren Opsterland 27-06-1876, trouwt Opsterland 14-08-1903 Grietje Zwerver, geboren Opsterland 17-08-1878, dochter van Ane Pieters Zwerver en Albertje Baukes van Zwol
     

GenWar2002

      

disclaimer