GENEALOGIE FOLKERT JACOBS


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 119, 238


     
I. Folkert Jacobs, soldaat, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, ondertrouw Leeuwarden 21-09-1726 en trouwt aldaar 06-10-1726 Rinske Dom(m), bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1725-1739 - Inventarisnr.: 909
Vermelding : Ondertrouw op 21 september 1726
Man          : Folkert Jacobs afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Rinske Domm afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is soldaat

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1726-1731 - Inventarisnr.: 989
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 oktober 1726
Man          : Folkert Jacobs afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Rinske Domm afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de Grote Kerk

Quotisatiekohieren 1749 - Leeuwarden, fol. 369
Folkert Jacobs, Leeuwarden - Wijk:   Noord Oldehoofsterespel
Omschrijving:   soldat gecasseert
Gezin volw:   3 en kind: 3   -  Aanslag:   16-17-0
Verhoging:   3                  -  Vermogen:

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Andries, gedoopt Leeuwarden 21-03-1732
  b. Andries, gedoopt Leeuwarden 16-08-1733
  c. Bernardus, gedoopt Leeuwarden 23-05-1736   volgt II
  d. Fokeltje Folkerts, gedoopt Leeuwarden 24-06-1739, ondertrouw Leeuwarden 11-01-1754 en trouwt aldaar 27-01-1754 Allert Sikkes, varensgezel, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden
  e. Sara Folkerts, gedoopt Leeuwarden 10-05-1741, ondertrouw Leeuwarden 09-09-1763 en trouwt aldaar 15-09-1763 Anthony Wijnands, gedoopt Leeuwarden 02-09-1739, zoon van Jacob Wijnandt en Maryke Anthony
     
II. Bernardus Folkerts, soldaat, gedoopt Leeuwarden 23-05-1736, overleden aldaar 04-12-1785, ondertrouw Leeuwarden 11-11-1758 en trouwt aldaar 26-11-1758 Wypkjen Reinders Buysing, gedoopt Leeuwarden 05-12-1736, begraven aldaar 31-08-1801, dochter van Reyner Buysing en Geyske Wybes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1751-1762 Inventarisnr.: 911
Vermelding : Ondertrouw op 11 november 1758
Man          : Bernardus Folkerts afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Wypkjen Buising afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is soldaat

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1753-1761 - Inventarisnr.: 994
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 november 1758
Man          : Bernardus Folkerts afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Wypkjen Buising afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de Jacobijner kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Folkert, gedoopt Leeuwarden 31-08-1759, begraven aldaar 07-09-1759
  b. Geiske Folkerts van der Hout, gedoopt Leeuwarden 20-08-1760, ondertrouw 10-04-1784  en trouwt aldaar 02-05-1784 Matthijs Pieroms, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden
  c. Rinske Folkerts, gedoopt Leeuwarden 26-09-1762, ondertrouw Leeuwarden 30-09-1791 en trouwt aldaar 06-11-1791 Johannes Sus, bij huwelijk afkomstig van Haarlem
  d. Willemke, gedoopt Leeuwarden 22-04-1770, begraven aldaar 30-01-1774
  e. Willemke, geboren Leeuwraden 23-03=1775 en gedoopt aldaar 05-04-1775
     

GenWar2002

disclaimer