DEELGENEALOGIE FREERKSTRA


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  27, 54, 108, 216, 432, 864, 1728


gebaseerd op Genealogie Freerkstra
     
I. Ritscke Harckes, geboren Oostermeer ca. 1523, trouwt ca. 1547 Aefcke Popckes, geboren Oostermeer ca. 1525

uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Harcke Ritsckes, geboren Oostermeer ca. 1565   volgt II
     
II. Harcke Ritsckes, geboren Oostermeer ca. 1565, trouwt (1) ca. 1595 Stijntje Freercks, geboren Oostermeer ca. 1570, trouwt (2) Jitske Minses

uit 1e huwelijk o.a.:
 

  a. Freerck, geboren Oostermeer ca. 1618   volgt III
     
III.

Freerck Harckes Ritsckes, geboren Oostermeer ca. 1618, boer en vervener te Oostermeer, later op het Wit- en Zwartveen, overleden Rottevalle tussen 1673 en 1675, begraven Zwartveen bij Opeinde, trouwt (1) ca. 1645 Jenke N.N., geboren Opeinde ca. 1620, overleden Opeinde voor 1650, trouwt (2) Oudega 4 mei 1665 Teabke Tsjallings, geboren Opeinde ca. 1628, overleden De Pein 1681, dochter van Tsjallingh Tsjeardts en Bauck Joostes

uit 2e huwelijk:
 

  a. Tjallingh, geboren Oostermeer ca. 1665   volgt IV
     
IV. Tjallingh Freecks, geboren Oostermeer ca. 1665 gedoopt 18-03-1683, veenbaas en boer, overleden Witveen, trouwt Oostermeer 18-03-1683 Bauck Hylkes, geboren Oostermeer, overleden Zwartveen, dochter van Hylcke Hayes en Joucke Rinses

uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Freerck, geboren Oostmeer ca. 1695   volgt V
     
V. Freerck Tjallings, geboren Oostmeer ca. 1695, gedoopt 16-09-1731, boer, veer- en beurtschipper Bakkeveen - Leeuwarden en V.V., overleden Siegerswoude voor 1749, trouwt (1) Oostermeer ca. 1715 Sjoukjen Tjeerds, geboren ca. 1690, overleden Oostermeer voor 1717, trouwt (2) Oostermeer 1717 Geertje Sjoerds, gedoopt Siegerswoude 07-03-1727, boerin, overleden voor 1769

uit 2e huwelijk o.a.:
 

  a. Tjalling, geboren Ureterp 01-08-1720   volgt VI
     
VI. Tjalling Freerks, huisman en veenbaas te Lippenhuizen en boer in 't Oosterend, bij huwelijk van Kortezwaag, geboren Ureterp 01-08-1720, overleden Lippenhuizen ca. 1787, trouwt Langezwaag 17-05-1744 Boukjen Fookes, geboren Kortezwaag 28-05-1713, overleden Lippenhuizen ca. 1792

uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Foke, geboren Lippenhuizen 1748   volgt VII
     
VII. Fokke Tjallings Freerkstra, geboren ca. 1748, afkomstig van Lippenhuizen, overleden Opsterland 28-06-1831, trouwt Lippenhuizen 27-02-1780 Ebeltje Sytses, geboren ca. 1754, afkomstig van Lippenhuizen, overleden Opsterland 28-06-1832

uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Boukje Foppes Freerkstra, geboren Lippenhuizen 04-06-1798, overleden aldaar 03-04-1867, trouwt Opsterland 14-03-1822 Binne Lubberts Eppinga, timmerman, gbeoren Lippenhuizen 15-08-1791 en gedoopt aldaar 21-08-1791, overleden Lippenhuizen 19-03-1867, zoon van Lubbert Jans en Hiltje Binnes
     

GenWar2002

disclaimer