GENEALOGIE HEERE SAKES


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 35, 70


     
I.

Heere Saakes, bij huwelijk afkomstig van Kootstertille, trouwt (3e proclamatie Twijzel 02-12-1759) Grietje Reinders, bij huwelijk afkomstig van Kootstertille

Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten, 1759 - DTB nr:     33, 1758 - 1810
Vermelding: Derde proclamatie van 2 december 1759, Twijzel
Man:          Heere Saakes, Kootstertille
Vrouw:       Grietje Reinders, Kootstertille

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Heeres, geboren Oostermeer ca. 1762, trouwt Leeuwarden 16-05-1784 Petrus (Pieter) Ros, geboren Leeuwarden 1762 en gedoopt aldaar 31-03-1762, overleden aldaar 01-12-1827, zoon van Jan Ros en Japikje Pieters
     

GenWar2002

disclaimer