DEELGENEALOGIE HEMMINGA - 1


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768, 1536, 3072


     
I. Bocke Lieuwes, boer te Wijnjeterp, geboren Wijnjeterp ca. 1534, trouwt N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe Boockes, geboren Wijnjeterp ca 1570   volgt II
  b. Sijger Boockes, geboren Wijnjeterp, trouwt Martjen Eeuwes, dochter van Eeuwe Metschkes
     
II. Lieuwe Boockes, boer te Wijnjeterp, geboren Wijnjeterp ca 1570, trouwt (1) Reinsk Egberts, geboren Wijnjeterp ca. 1570, trouwt (2) ca. 1588 Foock Halbes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Boocke Lieuwes, geboren Wijnjeterp ca. 1597   volgt III
     
III. Boocke Lieuwes, boer te Wijnjetep, geboren Wijnjeterp ca. 1597, overleden aldaar 1647, trouwt (1) Wijnjeterp ca. 1620 Goytske Jelckes, trouwt (2) Auck Wiebesdr.

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lieuwe Boockes, geboren Wijnjeterp ca. 1625   volgt IV
  b. Jelke Boockes, geboren Wijnjeterp ca. 1628, trouwt Wijnjeterp ca. 1652 Trijntje Sijgers, geboren ca. 1642
  c. Klaes Boockes, geboren Wijnjeterp ca. 1630-1635
  d. Binne Boockes, geboren Wijnjeterp ca. 1630-1635
  e. Halbe Boockes, geboren Wijnjeterp ca. 1638, trouwt Wijnjeterp 1660 Wytske Sierdts, geboren ca. 1645, dochter van Sierdt Douwes en Ydt Liebbes
     
IV. Lieuwe Boockes, boer te Siegerswoude, geboren Wijnjeterp ca. 1625, overleden Siegerswoude 1691, trouwt ca. 1660
Antje Egberts, geboren ca. 1625, overleden Siegerswoude voor 1685, dochter van Egbert Hendriks en Aaltje Sijgers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bocke Lieuwes, geboren Siegerswoude ca. 1660
  b. Egbert Lieuwes, huisman, geboren ca. 1670, overleden Wijnjeterp tussen 1736 en 1738, trouwt Wijnjeterp 06-1696 Wimke Wolters, afkomstig uit Wijnjeterp, geboren rond 1675, overleden aldaar 1726, dochter van Wolter Ebeles en Jetske Lammerts
  c. Jelcke Lieuwes, geboren Siegerswoude ca. 1670   volgt V
  d. Tije Lieuwes, geboren Siegerswoude ca. 1670
     
V. Jelcke Lieuwes, boer te Siegerswoude, geboren Siegerswoude ca. 1670, overleden aldaar rondom 1735, trouwt Siegerswoude ca. 1695 Attje Gooitzes, geboren Siegerswoude ca. 1674, overleden aldaar na 1749

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe Jelckes, gedoopt Siegerswoude 01-06-1697   volgt VI
  b. Gooitzen Jelckes, gedoopt Siegerswoude 26-02-1699, trouwt Ureterp 10-1748 Jitske Wijmers, afkomstig van Siegerswoude
  c. Antje Jelckes, gedoopt Siegerswoude 24-07-1701
  d. Boocke Jelckes, gedoopt Siegerswoude 21-12-1704
     
VI. Lieuwe Jelckes, gedoopt Siegerswoude 01-06-1697, overleden Lippenhuizen 1735, trouwt Siegerswoude ca. 1722 Atje Hendriks, weduwe van Sybe Teijes, geboren Siegerswoude 02-1694, overleden Lippenhuizen tussen 1735-1748

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe Lieuwes, geboren Lippenhuizen ca. 1722
  b. Antje Lieuwes, geboren Lippenhuizen ca. 1725, overleden Beets 05-09-1811, trouwt ca. 1745 Jan Jelles, geboren Terwispel 1716, overleden Beets ca. 1802, zoon van Jelle Jans en Wijtze Jans
  c. Lieuwkje Lieuwes, geboren Lippenhuizen ca. 1725, trouwt Lippenhuizen 22-11-1761 Ridzert Sybrens Aardesma
  d. Hendrik Lieuwes, geboren Lippenhuizen ca. 1728   volgt VII
     
VII. Hendrik Lieuwes, geboren Lippenhuizen ca. 1728, overleden Beetsterzwaag 17-10-1805, trouwt (1) Lippenhuizen 03-08-1755 Wijtske Egberts, afkomstig van Lippenhuizen, overleden voor 06-1771, trouwt (2) Beetsterzwaag 02-06-1771 Martjen Sjoerds, geboren Beetsterzwaag 25-03-1749 en gedoopt aldaar 20-04-1749, overleden Beetsterzwaag 24-07-1803

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 augustus 1755, Lippenhuizen
Man:          Hendrik Lieuwes, Lippenhuizen
Vrouw:       Wijtske Egberts, Lippenhuizen

Trouwregister Hervormde gemeente Beets-Beetsterzwaag-Olterterp - DTB nr. 556, 1729 - 1810
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 2 juni 1771, Beetsterzwaag
Man:           Hendrik Lieuwes, Beetsterzwaag
Vrouw:        Martjen Sjoerds, Beetsterzwaag

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hendrikjen, gedoopt Lippenhuizen 18-09-1757
  b. Jenke, geboren 08-1760 en gedoopt Lippenhuizen 07-09-1760
  c. Grietje, geboren 05-1763 en gedoopt Lippenhuizen 05-06-1763
  d. Grietje, gedoopt Lippenhuizen 30-12-1764
  e. Aalke, gedoopt Lippenhuizen 11-12-1768
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Sjoerd Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 05-04-1773 en gedoopt aldaar 25-04-1773   volgt VIII.A
  g. Lieuwe Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 20-08-1775 en gedoopt aldaar 10-09-1775   volgt VIII.B
  h. Frouwkjen Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 13-10-1777 en gedoopt aldaar 02-11-1777, overleden Beetsterzwaag 28-08-1862, trouwt Beetsterzwaag 29-05-1803 Siebe Pijters Huizinga, geboren Lippenhuizen 26-10-1781, overleden Beetsterzwaag 09-09-1861, zoon van Pieter Klazes Huizinga en Zwaantje Sijbes
  i. Adolf Hendriks Cop, geboren Beetsterzwaag 17-04-1780 en gedoopt aldaar 14-05-1780   zie Genealogie Cop
  j. Hendrik Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 27-02-1784  en gedoopt aldaar 21-03-1784   volgt VIII.C
  k. Aijzo Hendriks Hemminga, gedoopt Beetsterzwaag 26-09-1787 en gedoopt aldaar 21-10-1787, overleden aldaar 11-03-1793
  l. Johanna Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 06-02-1789 en gedoopt aldaar 08-03-1789, overleden Beetsterzwaag 25-02-1873, trouwt Beetsterzwaag 20-09-1810 Jan Hendriks Cats, geboren Zuider Drachten 1782, overleden Beetsterzwaag 31-03-1847, zoon van Hendriks Jans en Janke Wiebes
  m. Aijzo Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 11-03-1793 en gedoopt aldaar 14-04-1783   volgt VIII.D
     
VIII.A Sjoerd Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 05-04-1773 en gedoopt aldaar 25-04-1773, overleden Nijehaske 10-08-1854, trouwt Heerenveen 05-12-1802 Martjen Gerrits Schot, geboren Lippenhuizen 04-11-1774 en gedoopt aldaar 13-11-1774, overleden Nijehaske 10-06-1827, dochter van Gerrit Everts en Trijntje Hendriks

Familienamen 1811 - Mairie Haske (Nijehaske), fol. 78
Hemminga, Sjoerd Hendriks, Nijehaske
k. Martjen 8, Hendrik 6, Gerrit 4, Klaas 2, Trijntje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martje Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 27-06-1803, overleden Schoterland 15-01-1869, gehuwd, trouwt Schoterland 01-10-1829 Henricus Braunius Ponne, geboren 't Meer 02-10-1804 en gedoopt Benedenknijpe 23-10-1804, overleden Schoterland 09-04-1873, zoon van Gerrit Pieters Ponne en Johanna Maria Braunius 
  b. Hendrik Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 22-10-1805   volgt IX.A
  c. Gerrit Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 19-07-1807   volgt IX.B
  d. Klaas Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 17-03-1809   volgt IX.C
  e. Trijntje Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 01-09-1810 en gedoopt aldaar 30-09-1810, overleden Haskerland 09-05-1835, trouwt Schoterland 04-11-1832 Hendrik Reinders van der Wal, geboren Heerenveen 28-06-1808, overleden Joure 24-01-1856, zoon van Reinder Everts van der Wal en Hiltje Hendriks Zeida
  f. Lieuwe Sjoers Hemminga, geboren Nijehaske 01-07-1812, overleden aldaar 15-05-1816
  g. Elizabet Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 27-11-1814, overleden Schoterland 16-09-1887, weduwe, trouwt Schoterland 01-04-1838 Jan Reinders van der Wal, geboren Heerenveen 07-04-1813, overleden aldaar 21-12-1855, zoon van Reinder Everts van der Wal en Hiltje Hendriks Zeida
  h. Johanna Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 22-08-1819, overleden Franker 07-01-1872
     
VIII.B Lieuwe Hendriks Hemmenga alias Hemminga, geboren Beetsterzwaag 20-09-1775 en gedoopt aldaar 10-09-1775, overleden Beetsterzwaag 16-08-1834, trouwt 1795 Suardina Jacobus Posthuma, geboren Gorredijk 21-08-1775, overleden Beetsterzwaag 27-06-1848, dochter van Jacobus Gerardus en Wijtske Folkerts

Familienamen 1811 - Mairie Beetsterzwaag, fol. 15v
Hemmenga, Lieuwe Hendriks, Beetsterzwaag
k.  Wytske 15, Martjen 12, Antje 9, Rinske 5, Altje 2, Hendrik 3/4

kinderen uit dit huwelijk:
   

  a. Wytske Lieuwes Hemmenga alias Hemminga, geboren Beetsterzwaag 08-11-1796 en gedoopt aldaar 11-12-1796, overleden Opsterland 22-02-1844, gehuwd, trouwt Opsterland 23-05-1822 Jochum Joukes van den Berg, geboren Beetsterzwaag 15-03-1798 en gedoopt aldaar 08-04-1798, overleden aldaar 17-01-1864, zoon van Jouke Jacobs en Tjitske Jochems
  b. Martje Lieuwes Hemmenga alias Hemminga, geboren Beetsterzwaag 11-10-1798 en gedoopt aldaar 11-11-1798, overleden aldaar 26-05-1847, trouwt Opsterland Opsterland 13-05-1824 Jan Willems Meek, geboren Ureterp 16-03-1791 en gedoopt aldaar 29-05-1791, overleden Opsterland 27-01-1881, zoon van Willem Oenes Meek en Willemke Harkes
  c. Rinske, geboren Beetsterzwaag 16-12-1800 en gedoopt aldaar 11-01-1801, overleden voor 03-1806
  d. Antje Lieuwes Hemmenga alias Hemminga, geboren Beetsterzwaag 20-05-1803 en gedoopt aldaar 12-06-1803, overleden ∆ngwirden 17-12-1890, trouwt Schoterland 02-06-1824 Tjeerd Roelofs Bakker, geboren Beneden Knijpe 20-07-1798 en gedoopt de Knipe 19-08-1798, overleden Schoterland 20-04-1876, zoon van Roelof Johannes en Tjitske Andries
  e. Rinske Lieuwes Hemmenga alias Hemminga, geboren 01-03-1806 en gedoopt aldaar 16-03-1806, overleden Opsterland 19-09-1819
  f. Attje Lieuwes Hemmenga alias Hemminga, geboren ca. 1809, overleden Lippenhuizen 23-03-1891, trouwt Opsterland 21-05-1836 Roel Michiels van der Wijk geboren Langezwaag 01-10-1805 en gedoopt aldaar 13-10-1805, overleden Lippenhuizen 28-05-1884, zoon van Michgiel Harmens en Lolkjen Roels
  g. Hendrik Lieuwes Hemmenga alias Hemminga, geboren Beetsterzwaag 07-01-1811 en gedoopt aldaar 03-02-1811   volgt IX.D
  h. Jacobus Lieuwes Hemminga, geboren Beetsterzwaag 29-10-1812   volgt IX.E
  i. Froujke Lieuwes Hemminga, geboren Beetsterzwaag 15-12-1817, overleden Ferwerderadeel 27-12-1895, trouwt Ferwerderadeel 27-05-1847 Jippe ∆bes Stienstra, geboren Stiens 07-03-1820, overleden Ferwerderadeel 21-06-1896,
zoon van ∆be Tjeerds Stienstra en Grietje Jippes van der Ploeg
     
VIII.C Hendrik Hendriks Hemminga, arbeider, geboren Beetsterzwaag 27-02-1784 en gedoopt aldaar 21-03-1784, overleden aldaar 01-03-1862, trouwt Beetsterzwaag 27-05-1813 Aukje Harmens Vledder, geboren Terwispel 22-01-1794, overleden Beetsterzwaag 11-07-1861, dochter van Harmen Jans Vledder en Tettje Binnes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 24-04-1814, overleden aldaar 11-05-1814
  b. Hendrik Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 23-06-1815   volgt IX.F 
  c. Tettje Hendriks, geboren Beetsterzwaag 14-10-1821, overleden Drachten 10-06-1886, trouwt (1) Smallingerland 06-05-1843 Roel Hendriks Schriemer, geboren Drachten 07-01-1817, overleden aldaar 28-01-1851, zoon van Hendrik Oenes Schriemer en Gepke Roels Kooistra, trouwt (2) Smallingerland 11-11-1854 Auke Jans Visser, geboren Drachten 21-11-1829, , overleden aldaar 04-01-1867, zoon van Jan Thijsses Visser en Klaaske Pieters Hof
     
VIII.D Aijzo Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 11-03-1793 en gedoopt aldaar 14-04-1793, overleden IJlst 07-08-1826, relatie met Christina Gotfriedt Beck, geboren 03-06-1790, dochter van Godfried Beck en Margaretha Pets, trouwt Wymbritseradeel 16-05-1817 Afke Fedzes Reitsma, geboren Offingawier 05-11-1794, overleden IJlst 30-04-1827, dochter van Fetze Reitzes en Jantjen Sjoerds
Christina Gotfriedt Beck, trouwt Deventer 18-11-1820 Jacobus Swijgers, afkomstig van Dinteloord en Princeland, geboren 15-07-1787, zoon van Jochiem Swijgers en Johanna Hoeks

kind uit relatie met Christina Gotfriedt Beck:
 

  a. Frederik Aisoos Hemminga Beck, geboren Gorredijk 08-04-1815
 
kinderen uit huwelijk:
 
  b. Fetze Aizos Hemminga, geboren Wymbritseradeel 26-10-1817, overleden aldaar 16-03-1860, ongehuwd
  c. Martje Aizos Hemminga, geboren Wymbritseradeel 15-08-1819, overleden Rotterdam 27-04-1887, gehuwd, trouwt Opsterland 15-05-1858 Fokke Ebes de Vries, geboren Workum 01-02-1824, overleden Rotterdam 31-01-1898, zoon van Ebe Oenes de Vries, schipper en Ytje Heintjes van der Werf
  d. Jansje Aizos Hemminga, geboren Wymbritseradeel 12-01-1823, overleden Opsterland 26-08-1856, ongehuwd
     
IX.A Hendrik Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 22-10-1805, overleden ∆ngwirden 10-04-1884, trouwt Haskerland 24-07-1831 Lutske Tjibbes de Haan, geboren Nijehaske 24-11-1807, overleden ∆ngwirden 24-03-1887, dochter van Tjebbe Alberts de Haan en Pijtje Rienks Smit

kinderen uit huwelijk:
 

  a. Pietje Hendriks Hemminga, geboren Nijehaske 29-10-1834, trouwt (1) ∆ngwirden 19-05-1858 Johannes Minnes Zonneveld, geboren Haskerdijken 16-05-1832, overleden Utingeradeel 22-09-1868, zoon van Minne Annes Zonneveld en Trijntje Johannes de Haan, trouwt (2) Utingeradeel 20-04-1870 Wybren Gerrits Eyzenga, geboren Oldeboorn 07-01-1834, zoon van Gerrit Pieters Eyzenga en Wypkjen Pieters Speerstra
  b. Martje Hendriks Hemminga, geboren Nijehaske 14-10-1838, trouwt AEngwirden 12-05-1864 Douwe Hommes Siebenga, geboren Benedenknijpe 29-06-1841, overleden Schoterland 01-03-1920, zoon van Homme Douwes Siebenga en Elisabeth Siebes Siebenga
  c. Sjoerd Hendriks Hemminga, geboren Nijehaske 16-08-1841   volgt X.A
  d. Fetske Hendriks Hemminga, geboren Nijehaske 28-02-1845, overleden Utingeradeel 18-05-1914, weduwe, trouwt ∆ngwirden 28-12-1871 Steven Kornelis Nijdam, geboren Haskerdijken 26-04-1845, overleden Haskerland 30-07-1897, zoon van Kornelis Hilles Nijdam en Joukjen Pieters Eenshuistra
   - levenloos kind (zoon); Nijehaske 17-01-1847
  e. Jan Rienks Hemminga, geboren Nijehaske 18-07-1849   volgt X.B
     
IX.B Gerrit Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 19-07-1807, overleden ∆ngwirden 03-11-1885, weduwnaar, trouwt Schoterland 13-11-1831 Henderika Petrus Steltman, geboren Heerenveen 17-12-1807, overleden aldaar 29-09-1863, dochter van Petrus Johannes Steltman en Jetske Wybrens Bleeker

kinderen uit huwelijk:
 

  a. Sjoerd Hemminga, geboren Heerenveen 13-10-1832, overleden aldaar 10-05-1834
  b. Jetske Hemminga, geboren Heerenveen 03-10-1835, trouwt ∆ngwirden 25-10-1861 Marten Oenes Veenstra, oud 26 jaar, geboren Wolvega 29-05-1835, zoon van Oene Lammerts Veenstra en Hinkje Nutters Gouma
  c. Sjoerd Hemminga, geboren Heerenveen 15-10-1838   volgt X.C
  d. Martje Hemminga, geboren Heerenveen 07-03-1841, trouwt ∆ngwirden 10-05-1869 Ype Rodenhuis, geboren Harlingen 27-09-1838, zoon van Ype Bouweszoon Rodenhuis en Albertina van Altena
  e. Alida Catharina Hemminga, geboren Heerenveen 28-02-1844, trouwt ∆ngwirden 15-12-1870 Antoon Reinard Uhl, geboren Ommen 1843, zoon van Lodewijk Willem Uhl en Gabina Kreemer
  f. Petronella Johanna Hemminga, geboren Heerenveen 30-07-1847, trouwt ∆ngwirden 10-03-1886 Johannes Schelto Kolk, geboren Oude-Pekela 1847, zoon van Derk Pieters Kolk en Agatha Geertruda Mestingh
     
IX.C Klaas Sjoerds Hemminga, geboren Nijehaske 17-03-1809, overleden Haskerland 28-12-1861, weduwnaar, trouwt Schoterland 11-02-1838 Aafke Johannes Snijder, geboren Leeuwarden 23-06-1810 en gedoopt aldaar 15-07-1810, overleden Nijehaske 21-07-1840, dochter van Johannes Snijder en Elisabeth Brameyer

kinderen uit huwelijk:
 

  a. Elizabeth Hemminga, geboren Haskerland 28-05-1838, overleden aldaar 27-04-1904, gehuwd, trouwt Schoterland 24-05-1860 Jan Lucas Mooi, geboren Utingeradeel 23-11-1825, overleden Haskerland 24-04-1912, zoon van Lucas Jans Mooi en Hylkje Siegers Prins
     
IX.D Hendrik Lieuwes Hemmenga ook genoemd Hemminga, geboren Beetsterzwaag 07-01-1811 en gedoopt aldaar 03-02-1811, overleden Beetsterzwaag 30-12-1864, trouwt Opsterland 17-05-1839 Martje Harmens Offringa, geboren Drachten 04-03-1813, overleden Beetsterzwaag 12-05-1892, dochter van Harmen Sipkes Offringa en Aaltje Linzes Sijbinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 07-03-1840
  b. Aaltje Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 21-12-1842
  c. Jacobus Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 08-04-1846
  d. Antje Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 21-07-1847
  e. Rinske Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 17-06-1854
  f. Harmen Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 24-04-1855
  g. Aizo Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 01-03-1852
     
IX.E Jacobus Lieuwes Hemminga, geboren Beetsterzwaag 29-10-1812, overleden Drachten 16-03-1890, trouwt (1) Smallingerland 11-10-1855 Iebeltje Arends van Hoek, geboren Drachten 20-09-1825, overleden aldaar 11-07-1867, dochter van Arend Meines van Hoek en Antje Berends Polstra, trouwt (2) Smallingerland 04-06-1870 Grietje Jogchums Visser, geboren Drachten 29-10-1828, overleden aldaar 19-07-1890, dochter van Jogchum Lammerts Visser en Folko Lefferts Hinkema
     
IX.F Hendrik Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 23-06-1815, overleden aldaar 24-03-1865, trouwt (1) Beetsterzwaag 08-06-1839  Geertje Geerts Geertsma, geboren Beets ca. 1811, overleden Opsterland overleden 17-01-1856, dochter van Geert Aukes en Antje Tjeerds, trouwt (2) Beetsterzwaag 29-08-1857 Ibeltje Binnes Eppinga, geboren Lippenhuizen 16-12-1824, overleden Beetsterzwaag 28-02-1911, dochter van Binne Lubberts Eppinga en Baukje Foppes Freerkstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Aukjen Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 15-03-1840, overleden aldaar 24-12-1866, ongehuwd
  b. Hendrik Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 15-03-1842, overleden Leeuwarden 27-12-1890, trouwt Opsterland 31-05-1877 Albertje Klazes de Groot, geboren Lippenhuizen 31-05-1844, overleden Beetsterzwaag 26-12-1887 , dochter van Klaas Beerends de Groot en Feikjen Popkes Teyema
  c. Geert Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 16-02-1844, overleden aldaar 24-04-1854
  d. Tjeerd Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 23-09-1845, overleden aldaar 11-11-1848
  e. Antje Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 19-07-1847
  f. Jantje Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 09-07-1850, overleden Leeuwarden 03-10-1932, ongehuwd
  g. Tettje Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 29-03-1852, overleden Baarn 20-01-1939
  h. Rinskjen Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 16-02-1854, overleden aldaar 15-06-1854
   
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  i. Baukje Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 13-02-1858, trouwt 31-05-1886 Evert van der Hey
  j. Hiltje Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 03-06-1860
  k. Geert Hendriks Hemminga, geboren Beetsterzwaag 17-03-1863   volgt XI
     
X.A Sjoerd Hendriks Hemminga, geboren Nijehaske 16-08-1841, trouwt ∆ngwirden 05-05-1870 Harmke Kerstes Postma, geboren Sintjohannesga 22-10-1838, overleden Schoterland 05-01-1894, dochter van Kerst Willems Postma en Saakjen Jans Akkerman
     
X.B Jan Rienks Hemminga, geboren Nijehaske 18-07-1849, overleden Utingeradeel 15-03-1921, weduwnaar, trouwt (1) ∆ngwirden 29-04-1875 Antje Jans de Jong, geboren Rotstergaast 23-04-1848, overleden ∆ngwirden 16-08-1877, dochter van Jan Jans de Jong en Geertje Aizes Bouman, trouwt (2) ∆ngwirden 13-05-1880 Neltje Schootstra, oud 33 jaar, geboren Ouwsterhaule 28-06-1846, overleden ∆ngwirden 22-06-1883, dochter van Fetze Folkerts Schootstra en Antje Jans Frankema
     
X.C Sjoerd Hemminga, geboren Heerenveen 15-10-1838, trouwt ∆ngwirden 04-10-1868 Detje Watzes Hylkema, geboren Akkrum 06-04-1846, overleden ∆ngwirden 21-05-1906, dochter van Watze Bonnes Hylkema en Sjoukje Douwes van der Goot
     
XI. Geert Hendriks Hemminga, tuinman, geboren Beetsterzwaag 17-03-1863, trouwt Beetsterzwaag 27-05-1887 Anna alias Antje Jarings, geboren Makkinga 09-06-1865, overleden Groningen 20-08-1924

uit dit huwelijk:
 

  a. Baukje Hemminga, geboren Beetsterzwaag 05-05-1899, overleden aldaar 28-02-1979, trouwt Beetsterzwaag 24-06-1926 Eltjen Jan de Vries, trambeamte, kelner, geboren Buitenpost 25-10-1895, zoon van Arend de Vries en Johanna Potgiezer
     

GenWar2002

      

disclaimer