DEELGENEALOGIE HEMMINGA - 2


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 99, 198, 396, 792, 1594, 5188


     
I. Martinnes Jochems, geboren Boornbergum ca. 1555, overleden Kortehemmen tussen 1639-1645. trouwt Kortehemmen ca. 1595 Epck Halbes, geboren Kortehemmen ca. 1563. overleden aldaar na 1645

uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Martinus, geboren Kortehemmen ca. 1595   volgt II
     
II. Johannes Martinus, geboren Kortehemmen ca. 1595, overleden de Wilgen 05-1648, trouwt Beetsterzwaag 07-04-1622 Taetske Sierks Sickma, geboren Beetsterzwaag ca. 1598, overleden Leeuwarden 13-12-1672, dochter van Syerck Sickma en Haeck Boelens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sirck Johannes, geboren Beetsterzwaag 27-02-1623, overleden aldaar 19-01-1629
  b. Hiltie Johannes, geboren Beetsterzwaag 04-10-1624, overleden aldaar 02-01-1629
  c. Wigger Johannes, geboren Beetsterzwaag 01-11-1626, overleden aldaar 15-11-1681
  d. Sirck Johannes, geboren Beetsterzwaag 22-04-1629, overleden aldaar 29-12-1650
  e. Aijso Johannes, geboren Beetsterzwaag 23-05-1632   volgt III
  f. Hackien  Johannes, geboren Beetsterzwaag 11-1633
  g. Martines  Johannes, geboren Beetsterzwaag 23-102-1638, overleden aldaar 19-04-1641
     
III. Aijso Johannes, geboren Beetsterzwaag 23-05-1632, overleden aldaar 18-03-1690, relatie (1) met Elisabeth Hayes, geboren Beetsterzwaag 1632,  overleden ca. 1656, trouwt (2) Beetsterzwaag 08-11-1654  Rinske Boers Boelens, geboren Beetsterzwaag ca. 1638, overleden Leeuwarden 03-12-1672, dochter van Boelardus Boelens and Hiltie Claeses

kinderen uit relatie met Elisabeth Hayes:
 

  a. Aijzo Haijes, geboren Drachten ca. 1655   volgt IV
     
IV. Aijzo Haijes, geboren Drachten ca. 1655, overleden Beetsterzwaag 07-1743, trouwt (1) 1681 Grijtsje Ekkes , geboren voor 1663, trouwt (2) Burum 1683 Grietje Edzes Ruitenbach, geboren Opende, Groningen ca. 1660, overleden Beetsterzwaag tussen 1743-1746. dochter van Edze Ruytenbergh en Lysbeth Rinses

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Haije Aijses, gedoopt Burum 30-12-1683   volgt V
  b. Johannes Aijses, gedoopt Burum 22-11-1685, overleden Duurswoude tussen 1749 en 1772, trouwt  Boornbergum 06-09-1722 Janke Eeuwes, gedoopt Drachten 19-04-1705, overleden Duurswoude na 1772
  c. Liesbeth Ayzes, geboren Burum 09-1687, overleden Beetsterzwaag na 1746, trouwt ca. 1712 Hendrik Lefferts, geboren Beetsterzwaag 21-06-1685, overleden aldaar tussen 08-1746 en 10-1746
  d. Martines Ayzes, gedoopt Beetsterzwaag 12-10-1689, overleden Gorredijk na 1749, trouwt Gorredijk 16-08-1716  Antje Feikes, geboren Gorredijk
  e. Sijtske Ayzes, gedoopt Beetsterzwaag 28-06-1691, overleden Gorredijk na 1749, trouwt ca. 1714 Halbe Hanses, geboren ca. 1688, overleden Gorredijk na 1749
     
V.

Haije Aijses Hemminga, gedoopt Burum 30-12-1683, overleden Beetsterzwaag na 1753, trouwt (2) ca. 1740 Martje Ruurds, geboren Beets, trouwt (1) Beetsterzwaag 13-04-1710 Stijntje Hendriks Cops, geboren Strobosch ca. 1688, overleden ca. 1740

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikje Haijes Hemminga, geboren Beetsterzwaag 01-12-1710 en gedoopt aldaar 06-12-1710, trouwt Beetsterzwaag 15-06-1738 Johanna Voorburg
  b. Tjerkjen Haijes Hemminga, geboren Beetsterzwaag 08-1712 en gedoopt aldaar 08-08-1712, overleden Gorredijk na 1755, trouwt Beetsterzwaag 23-05-1734 Johannis Sijmens Posthumus Swart
  c. Lijske Haijes Hemminga, geboren Beetsterzwaag ca. 1716, overleden aldaar 04-06-1799, trouwt Beetsterzwaag 20-10-1743 Sjoerd Teijes, wagenmaker, geboren Beetsterzwaag 11-1716 en gedoopt aldaar 07-12-1716, overleden Beetsterzwaag 20-08-1783, trouwt Beetsterzwaag 20-10-1743, zoon van Teije Liebbes en Martsen Sjoerds
  d. Grietje Haijes Hemminga, geboren Beetsterzwaag 11-1718 en gedoopt aldaar 26-11-1718, overleden Heerenveen na 1756, trouwt Heerenveen 1742 Dirk Annes IJpey, geboren ca. 1715, overleden na 1756
  e. Aijzo Haijes Hemminga, geboren Beetsterzwaag ca. 1720, overleden Holwert voor 1815, trouwt Murmerwoude 12-06-1757 Antje Jakles, geboren Rinsumageest voor 1732, overleden Holwert voor 1815
  f. Stijntje Haijes Hemminga, geboren Beetsterzwaag 11-1720 en gedoopt aldaar 20-11-1720, trouw Beetsterzwaag 14-10-1770 Pieter Barends, geboren Gorredijk ca. 1720
  g. Adolf Haijes Hemminga, geboren Beetsterzwaag ca. 1723
     

GenWar2002

disclaimer