GENEALOGIE HUIZINGA


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  29, 58, 116


     
I.
 

Rinnert Sickes, bakker en gardenier te Huizum, trouwt N.N.

uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Tobias, gedoopt Huizum 29-05-1735   volgt II
     
II. Tobias Rinderts Huizinga, hovenier te Heerenveen, gedoopt Huizum 29-05-1735 , overleden mairie Heerenveen 07-10-1813, trouwt (1)  Heerenveen 24-11-1765 Lamkje Arjens van Let, overleden voor 12-1791, trouwt (2) Heerenveen 11-12-1791 Sara Anthonys Wijnands, gedoopt Leeuwarden 28-05-1769, overleden Schoterland 17-07-1847, dochter van Anthony Wijnands en Sara Volkerts

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1765 - DTB nr:    599, 1743 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 24 november 1765, Heerenveen
Man:             Tobias Rinnerts Huisinga
Vrouw:           Lamkje Arjens van Let

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1791 - DTB nr:    599, 1743 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 11 december 1791, Heerenveen
Man:            Tobias Reinders, Heerenveen
Vrouw:          Sara Wijnandts, Heerenveen

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Rinnert, gedoopt Heerenveen 15-10-1769
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Antje Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 05-10-1792 en gedoopt aldaar 21-10-1792, overleden AEngwirden 03-06-1851, trouwt (1) Schoterland (Mairie De Knijpe) 08-06-1816 Jakob Jans Stoffer, geboren Beneden Knijpe 17-01-1782 en gedoopt aldaar 03-02-1782, overleden Beneden Knijpe 12-04-1819, zoon van Jan Jacobs Bakker en Elske Martens, trouwt (2) Schoterland 04-11-1832 Jaring Hanzes Jarings, geboren onder Terband 14-07-1795 en gedoopt Terband 02-08-1795, overleden AEngwirden 14-09-1847, zoon van Hans Jarings Mulder en Anna Elisabeth Braun
  c. Sara Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 15-10-1794 en gedoopt aldaar 02-11-1794, overleden Schoterland 24-03-1857, trouwt Schoterland 12-01-1817 Wiebe Lammerts Kolk, geboren Oosterzee ca. 1774, overleden Schoterland 14-02-1840, zoon van Lambert Wiebes Kolk en Nelligjen Ages
  d. Rindert Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 20-12-1796 en gedoopt aldaar 29-01-1797   volgt III.A
  e. Gerrit Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 11-05-1799 en gedoopt aldaar 09-06-1799   volgt III.B
  f. Sikke Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 09-02-1802 en gedoopt aldaar 14-03-1802   volgt III.C
  g. Janke Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 15-01-1805 en gedoopt aldaar 10-02-1805, overleden Schoterland 05-01-1885, trouwt Heerenveen 28-09-1828 Hendrik Harmens Lenos, geboren Rotsterhaule 05-09-1803, overleden Heerenveen 16-03-1885, zoon van Harmen Hendrik Berends Lenos en Jacobjen Jans Mulder
  h. Maike Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 09-12-1808 en gedoopt aldaar 10-01-1809, overleden Leeuwarden 13-04-1887, trouwt Leeuwarden 17-05-1835 Gerlof Riemers Fijnje, geboren ca. 1808, overleden Leeuwarden 24-05-1861
  i. Nynke Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 27-08-1810 en gedoopt aldaar 23-09-1810, trouwt Schoterland 05-01-1845 Theunis Theunis van der Veen, geboren ca. 1807, overleden Haskerland 17-05-1888
     
III.A Rindert Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 20-12-1796 en gedoopt aldaar 29-01-1797, overleden∆ngwirdum 14-12-1856, trouwt Schoterland 02-05-1832 Frouwkjen Roelofs Verf, geboren Heerenveen 09-11-1800, overleden ∆ngwirdum 01-04-1857,  dochter van Roelof Merks Verf en Tjitske Jeltes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tobias Rinderts Huizinga, geboren Heerenveen 18-05-1833, overleden aldaar 06-04-1847
  b. Tjitske Rinderts Huizinga, geboren Heerenveen 18-02-1836, trouwt ngwirden 17-05-1856 Gooitsen Tjerks Visser, oud 30 jaar, geboren Bolsward, dochter van Tjerk Reinders Visser en Dieuwke Gooitsens Bijlsma
  c. Antje Rinderts Huizinga, geboren Heerenveen 07-07-1839, overleden aldaar 07-03-1854
     
III.B Gerrit Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 11-05-1799 en gedoopt aldaar 09-06-1799, overleden Schoterland 29-01-1861, trouwt (1) Schoterland 22-05-1825 Josina van Deursen, geborenLeeuwarden ca. 1801, overleden aldaar 28-04-1829, trouwt (2) Leeuwarden 02-12-1832 Sjuwke Jans Wassenaar, geboren ca. 1797, overleden Schoterland 08-08-1836, trouwt (3) Schoterland 08-07-1838 Roelofjen Geerts Doeve, geboren Sintjohannesga ca. 1800, overleden Leeuwarden 03-02-1858, dochter van Geert Jans Doeve en Saartjen Siemens van Oteghem

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon), Schoterland 08-11-1825
   - levenloos kind (dochter), Schoterland 08-07-1826
  a. Tobias Huizinga, geboren Leeuwarden 28-08-1827   volgt IV.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Iemkje Huizinga, geboren Leeuwarderadeel 11-07-1835, , overleden aldaar 21-07-1835
  c. Ieme Gerrits Huizinga, geboren Heerenveen 31-07-1836, overleden aldaar 03-09-1836
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  c. Antje Huizinga, geboren Heerenveen 30-05-1839, overleden Leeuwarden 05-11-1904, gehuwd
  d. Geert Gerrits Huizenga, geboren Oudeschoot 08-09-1840, overleden Leeuwarden 11-07-1849
     
III.C Sikke Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 09-02-1802 en gedoopt aldaar 14-03-1802, overleden Ommerschans 08-02-1854 (overleden als kolonist te Ommerschans), trouwt Schoterland 02-12-1821 [Huwelijk ontbonden bij vonnis arrondissementsrechtbank Heerenveen d.d. 26 juni 1844] Elisabeth Helena Prins, geboren Heerenveen ca. 2799, overleden Texel 12-04-1848, trouwt (2) Schoterland 04-02-1845 Jantje Johannes Lukkes, geboren Het Meer ca. 1803, overleden Schoterland 13-01-1848, dochter van Johannes Cornelis Lukkes en Hiltje Hanses Ronduite
 

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a Antje Sikkes Huizinga, geboren Heerenveen 28-05-1822, trouwt Schoterland 28-05-1848 Reitze Folkerts Feersma, oud 26 jaar, geboren Heerenveen, zoon van Folkert Klazes Feersma en Martjen Reitzes de Graaf
  b. Jeltje Sikkes Huizinga, geboren Haskerland 13-02-1824, overleden aldaar 28-08-1826
  c. Sara Huizinga, geboren Haskerland 15-11-1825, overleden aldaar 06-09-1826
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Tobias Huizenga, geboren Het Meer 09-05-1846   volgt IV.B
     
IV.A Tobias Gerrits Huizinga, geboren Leeuarden 28-08-1827, trouwt Schoterland 31-05-1857 Janke Sakes Bokkema, geboren Gorredijk 16-10-1821, dochter van Sake Baukes Bokkema en Sjoukjen Pieters Hazewindus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 17-11-1859   volgt V.A
  b. Sake Huizinga, geboren Heerenveen 02-01-1862, overleden Schoterland 12-10-1877
     
IV.B Tobias Sikkes Huizenga, geboren Het Meer 09-05-1846, trouwt Schoterland 30-05-1875 Antje Geerts Spoelstra, geboren Haskerland 03-05-1850, dochter van Geert Harmens Spoelstra en Trijntie Willems Raadsveld

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sikke Huizinga, geboren Het Meer 20-02-1876   volgt V.B
  b Geert Huizinga, geboren Het Meer 08-02-1880   volgt V.C
     
V.A Gerrit Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 17-11-1859, trouwt Schoterland 03-01-1886 Elizabeth Woud, geboren Blokzijl ca. 1860, dochter van Hendrik Woud en Antje Wendel
     
V.B Sikke Huizinga, geboren Het Meer 20-02-1876, trouwt Schoterland 21-05-1905 Grietje Koopmans, geboren Warga 28-07-1884, dochter van Jouke Tietes Koopmans en Elizabeth Jans van Asperen
     
V.C Geert Huizinga, geboren Het Meer 08-02-1880, trouwt Idaarderadeel 23-05-1903 Vrouwkje Smit, oud 25 jaar, geboren Rauwerd 04-07-1877, dochter van Johannes Smit en Trijntje Koldijk
     
bronnen:
- m.b.t. I.: mededeling van dhr. A.Berger
- Tresoar

GenWar2002

      

disclaimer