GENEALOGIE JARINGS

 


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 7, 14, 28, 56, 112
              


     
I. Jarigh Jarighs, arbeider, bij huwelijk afkomstig van Heerenveen, trouwt Heerenveen 12-02-1747 Rixt Douwes, gedoopt Heerenveen 30-04-1724, dochter van Douwe Sjoerds en Janke Jobs

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1747 - DTB nr:    599, 1743 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 12 februari 1747, Heerenveen
Man:             Jarigh Jarighs, Heerenveen
Vrouw:          Rixt Douwes, Heerenveen

Quotisatiekohieren 1749 - Haskerland, fol. 9
Jarigh Jarigs, Haskerland   /  Plaats: Nijehaske
Omschrijving: arbeyder; armlijk
Gezin volw: 2 en kind: 1  /  Aanslag: 11-13-0
Verhoging: --                /  Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jarigh, gedoopt Heerenveen 26-11-1747
  b. Janke, gedoopt Nijehaske 15-10-1749
  c. Douwe, gedoopt Heerenveen 21-11-1751
  d. Grietje, gedoopt Heerenveen 08-09-1754
  e. Grietje, gedoopt Heerenveen 20-06-1756
  f. Klaas, gedoopt Heerenveen 09-02-1759
  g. Jeltje, gedoopt Heerenveen 22-08-1762
  a. Hans Jarings, gedoopt Heerenveen 13-10-1765   volgt II
     
II. Hans Jarings, gedoopt Heerenveen 13-10-1765, bij huwelijk afkomstig van de Fok onder Terband, trouwt Tjalleberd 18-05-1788 Anna Elisabeth Brouwer ook genaamd Brouwn of Braun, bij huwelijk afkomstig van de Fok onder Terband, geboren ca. 1765, overleden Heerenveen 05-10-1830

Trouwregister Hervormde gemeente Terband-Tjalleberd-Luinjeberd-Gersloot, 1788 - DTB nr:    40, 1772 - 1812
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 18 mei 1788, Tjalleberd
Man:             Hans Jarigs, de Fok onder Terband
Vrouw:          Anna Elisabeth Brouwer, de Fok onder Terband

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anneke Hanzes Jarings, geboren De Fok 29-04-1789 en gedoopt 24-05-1790, overleden ∆ngwirden 27-04-1864
  b. Jaring Hanzes Jarings, geboren De Fok 04-10-1791 en gedoopt 13-11-1791, jong overleden
  c. Jaring Hanzes Jarings, geboren De Fok19-07-1795 en gedoopt 02-08-1795   volgt III
     
III. Jaring Hanzes Jarings, geboren De Fok onder Terband 14-07-1795 en gedoopt Terband 02-08-1795, overleden ngwirden 14-09-1847, trouwt (1) Schoterland 28-03-1824 Foekjen Tjeerds van der Molen, geboren Sintjohannesga 30-09-1794 en gedoopt aldaar 12-10-1794, overleden Heerenveen 05-07-1830, dochter van Tjeerd Lammerts en Maria Wijnands ook genoemd Marijke Anthoons, trouwt (2) Schoterland 04-11-1832 Antje Tobias Huizinga, geboren Heerenveen 05-10-1792 en gedoopt aldaar 21-10-1792, overleden ngwirden 03-06-1851, dochter van Tobias Rinderts Huizinga en Sara Wijnands

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hans Jarings Jarings, geboren Heerenveen 31-07-1821   volgt IV.A
  b. Anna Elisabeth Jarings, geboren Heerenveen 05-10-1823, overleden Utingeradeel 20-12-1888, weduwe, trouwt Utingeradeel 16-05-1852 Auke Alles Veldstra, geboren Akkrum 23-11-1825, zoon van Alle Aukes Veldstra en Neeltje Jentjes Visser
   - levenloos kind (zoon); Heerenveen 02-09-1825
   - levenloos kind (zoon); Heerenveen 02-09-1825
  c. Willemina Jarings, geboren Heerenveen 26-09-1826, overleden aldaar 05-12-1826
  d. Tjeerd Jarings Jarings, geboren Heerenveen 18-10-1828   volgt IV.B
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Tobias Jarings Jarings, geboren Heerenveen 26-12-1833   volgt IV.C
     
IV.A Hans Jarings Jarings(ma), geboren Heerenveen 31-07-1821, overleden Utingeradeel 22-06-1905, trouwt Schoterland 12-05-1850 Berber Mattijsses Wielenga, geboren Schoterland 25-07-1823, overleden Utingeradeel 16-05-1906, dochter van Mathijs Wielenga en Tjitske de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jaring Jarings, geboren Heerenveen 15-05-1851, overleden Akkrum 28-05-1929
  b. Matthijs Hanzes Jarings, geboren Schoterland 19-09-1853, overleden Utingeradeel 14-08-1876
  c. Tjeerd Hanzes Jarings, geboren Utingeradeel 09-06-1856, overleden aldaar 24-02-1860
  d. Tjitze Hanzes Jarings, geboren Akkrum 09-12-1858, overleden 04-03-1943 en begraven te Akkrum, trouwt Utingeradeel 28-05-1886 Antje Bouma, geboren Wijnjeterp 03-05-1861, overleden 21-05-1950 en begraven te Akkrum, dochter van Beint Gerrits Bouma en Antje Geerts Haisma
  e. Tjitske Hanzes Jarings, geboren Utingeradeel 10-12-1861, overleden aldaar 10-08-1868
  f. Foekje Hanzes Jarings, geboren Akkrum 11-08-1865, trouwt Utingeradeel 13-06-1884 Elias Johannes Werkhoven, geboren Oldeboorn 06-01-1860, zoon van Johannes Elias Werkhoven en Fetje Sjoerds Hidma
     
IV.B Tjeerd Jarings Jaring, olieslager, geboren Heerenveen 18-10-1828, overleden ngwirden 19-02-1914, trouwt (1) Schoterland 13-06-1852 Johanna Roelofs Vos, geboren Schoterland ca. 25-04-1831, overleden ngwirden 16-01-1868, trouwt (2) ∆ngwirden 11-07-1874 Jeltje Jelles Visser, geboren Nijehaske 21-10-1835, overleden Leeuwarden 12-12-1907, dochter van Jelle Visser en Trijntje Peekes Peekema

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Roelof Tjeerds Jarings, geboren Heerenveen 31-05-1853   volgt V.A
  b. Foekje Tjeerds Jarings, geboren Heerenveen 22-07-1856
  c. Jaring Tjeerds Jarings, geboren Heerenveen 03-07-1860   volgt V.B
  d. Froukje Tjeerds Jarings, geboren Heerenveen 10-07-1864, trouwt Groningen 25-05-1890 Minne Tulp, goudsmid, geboren Berlikum 05-10-1866, zoon van Wieger Minnes Tulp en Hiltje Hendriks van der Wal
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Hans Tjeerds Jarings, geboren Heerenveen 11-11-1875   volgt V.C
     
IV.C Tobias Jarings Jarings, geboren Heerenveen 26-12-1833, overleden Gorredijk 17-04-1915, trouwt Ooststellingwerf 29-04-1863 Klaasje Sybrens Landkroon, geboren te Weststellingwerf 01-1834, overleden Ooststellingwerf 24-08-1892, dochter van Sybrand Lourens Landkroon en Antje Hendriks Lourier

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jaring Jarings, geboren Makkinga 06-1863   volgt V.D
b. Antje Jarings, geboren Makkinga 09-06-1865, overleden Groningen 20-08-1924, trouwt Beetsterzwaag 27-05-1887 Geert Hemminga, tuinman, geboren Beetsterzwaag 17-03-1863, zoon van Hendrik Hendriks Hemminga en Ibeltje Binnes Eppinga
c. Antje Jarings, geboren Makkinga 05-02-1868, overleden 24-11-1950 en begraven te Makkinga, trouwt Oirschot 06-09-1892 Isidorus Motmans, geboren Stevoort 17-11-1866, zoon van Joannes Hubertus Motmans en Dijmphna Heenen
d. Wybigjen Jarings, geboren Makkinga 04-1870, overerleden 24-11-1950 en begraven te Stiens, trouwt Leeuwarden 05-06-1897 Reinder Smeding, geboren Kooten 27-10-1870. overleden 21-06-1929 en begraven te Stiens, zoon van Gosse Engberts Smeding en Antje Reinders Park
e. Anna Elisabeth Jarings, geboren Makkinga 01-1873, trouwt Weststellingwerf 13-05-1899 Albert Bakker
  f. Sybrand Jarings, geboren Makkinga 28-11-1875, overleden Appelscha 12-04-1969, trouwt Ooststellingwerf 05-05-1899 Antje ten Hoor, geboren Oosterwolde 21-04-1872, overleden Appelscha 09-01-1963, dochter van Peebe ten Hoor en Maria Hanses Gorter
   
V.A Roelof Tjeerds Jarings, geboren Heerenveen 31-05-1853, trouwt ∆ngwirden 14-11-1878 Gooitske Woudstra, geboren Bovenknijpe 09-02-1856, dochter van Wieger Hendriks Woudstra en Mettje Gozens van Terwisga
     
V.B Jaring Tjeerds Jarings, geboren Heerenveen 03-07-1860, overleden aldaar 05-03-1938, trouwt ∆ngwirden 30-05-1891 Grietje Oosterbaan, geboren Gorredijk ca. 1858, dochter van Tjesse Oosterbaan en Sytske Foppes Post
     
V.C Hans Tjeerds Jarings, geboren Heerenveen 11-11-1875, trouwt Schoterland 11-05-1899 Saakje van der Kooi, geboren Smallingerland 16-08-1871, dochter van Folkert Tjeerds van der Kooi en Hermina Johanna Post
     
V.D Jaring Jarings, geboren Makkinga 06-1863, trouwt Ooststellingwerf 25-10-1895 Janke Bos, geboren Ooststellingwerf ca. 1845, overleden Zuidlaren 14-08-1932, gehuwd, dochter van Willem Wolters Bos en Eltje Andries Bosma
     

GenWar2002

      

disclaimer