GENEALOGIE JELLE FREERKS


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  77, 154


     
I.

Jelle Freerks, boer te Giekerk, trouwt Catarina Jans

Quotisatiekohieren 1749 - Tietjerksteradeel, fol. 21
Jelle Freerx, Tietjerksteradeel  /  Plaats: Giekerk
Omschrijving: sobere boer
Gezin volw: 4 en kind: 2  /  Aanslag: 35-7-0
Verhoging: --   /  Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, gedoopt Giekerk 09-03-1727
  b. Tjitske, gedoopt Giekerk 03-10-1728
  c. Jan, gedoopt Giekerk 17-12-1730
  d. Pytter, gedoopt Giekerk 01-03-1733
  e. Beeke Jelles, gedoopt Giekerk 20-02-1735, trouwt Britsum 18-05-1760 Jantje Sjoerds
  f. Freerk, gedoopt Giekerk 09-06-1737
  g. Hiltje, gedoopt Giekerk 27-03-1740
     

GenWar2002

disclaimer