GENEALOGIE KROMHOUT


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  113, 226


     
I.

Douwe Sjoerds, bij hwelijk afkomstig van Heerenveen, trouwt Heerenveen 02-05-1723 Janke Jobs, bij hwelijk afkomstig van Heerenveen

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1723 - DTB nr:    598, 1673 - 1743
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 2 mei 1723, Heerenveen
Man:             Douwe Sjoerds, Heerenveen
Vrouw:          Janke Jobs, Heerenveen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rixt Douwes, gedoopt Heerenveen 30-04-1724, trouwt Heerenveen 12-02-1747 Jarigh Jarighs, arbeider, bij huwelijk afkomstig van Heerenveen
  b. Job, geboren 12-05-1727 en gedoopt Heerenveen 18-05-1727   volgt II
     
II. Job Douwes, geboren 12-05-1727 en gedoopt Heerenveen 18-05-1727, trouwt (1) [Derde proclamatie Heerenveen 28-03-1751] Trijntje Jakobs, bij huwelijk afkomstig van Het Meer, trouwt (2) Heerenveen 12-12-1762 Tijske Mintses, bij huwelijk afkomstig van Heerenveen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen 1743-1811 - Inventarisnr.: 599
Vermelding : Derde proclamatie op 28 maart 1751 in Heerenveen
Man          : Job Douwes afkomstig van Het Meer
Vrouw       : Trijntje Jakobs afkomstig van Het Meer

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen 1743-1811 - Inventarisnr.: 599
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 december 1762 in Heerenveen
Man          : Job Douwes afkomstig van Heerenveen (Aengwirden)
Vrouw       : Tijske Mintses afkomstig van Heerenveen

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Douwe, geboren 04-02-1753 en gedoopt Heerenveen 11-02-1753
  b. Jakob Jobs, geboren 05-05-1755 en gedoopt Heerenveen 08-05-1755, overleden Her Meer 24-10-1810
  c. Janke Jobs Kromhout, geboren 27-12-1753 en gedoopt Heerenveen 28-12-1760, trouwt (1) Heerenveen 15-09-1793 Jakob Alberts, trouwt (2) Nijehaske 03-10-1802 Hendrik Syberens de Lang, bij huwelijk afkomstig van Nijehaske
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Sake, gedoopt Heerenveen 19-07-1763   volgt III
     
III. Sake Jobs Kromhout, tandartsgedoopt Heerenveen 19-07-1763, overleden AEngwirden 26-08-1853, gehuwd, trouwt (1) 10-09-1785 [3e proclamatie Terband 17-09-1786 Geiske Jans de Vries, bij huwelijk afkomstig van Heerenveen (Aengwirden), trouwt (2) Heerenveen 04-02-1810 Grietje Sybrands Fokstra, bij huwelijk afkomstig van Heerenveen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Terband Tjalleberd Luinjeberd Gersloot 1772-1812 - Inventarisnr.: 40
Vermelding: Derde proclamatie op 17 september 1786 in Terband
Man       : Sake Jops afkomstig van Heerenveen
Vrouw     : Geiske Jans afkomstig van Heerenveen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen 1743-1811 - Inventarisnr.: 599
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 september 1786 in Heerenveen
Man          : Sake Jobs afkomstig van Heerenveen (Schoterland)
Vrouw       : Geiske Jans afkomstig van Heerenveen (Aengwirden)

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Terband Tjalleberd Luinjeberd Gersloot 1772-1812 - Inventarisnr.: 40
Vermelding : Attestatie afgegeven op 30 januari 1810 in Terband
Man          : Sake Jobs Kromhout afkomstig van Heerenveen
Vrouw       : Grietje Sybrands afkomstig van Heerenveen
Opmerking : attestatie naar Heerenveen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen 1743-1811 - Inventarisnr.: 599
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 4 februari 1810 in Heerenveen
Man          : Sake Jobs Kromhout afkomstig van Heerenveen
Vrouw       : Grietje Sybrands afkomstig van Heerenveen

kinderen uit 1e huwelijk:

     
  a. Zwaantje, geboren Aengwirden 20-06-1787 en gedoopt Heerenveen 15-07-1787
  b. Tijske Sakes Kromhout, geboren Aengwirden 13-09-1791 en gedoopt Heerenveen 09-10-1791, overleden AEngwirden 17-04-1822, trouwt mairie Haske 21-01-1813 Johannes Ybeles de Haan, oud 27 jaar, geboren Het Meer, zoon van Ybele Geerts de Haan en Hendrikjen Johannes
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Elisabeth Sakes Kromhout, geboren Heerenveen 14-06-1811 en gedoopt aldaar 07-07-1811, overleden Schiterland 27-02-1862, trouwt AEngwirden 16-12-1830 Jan Franciscus Holkema, oud 22 jaar, geboren Akkrum, zoon van Franciscus Holkema en Janke Haga
  d. Doetje Sakes Kromhout, geboren mairie Heerenveen 13-03-1813, overleden AEngwirden 09-10-1878
  e. Siebrigje Kromhout, geboren Heerenveen 06-06-1814, , overleden Schoterland 22 september 1880, gehuwd, trouwt AEngwirden 25-07-1841 Hendrik Roelofs van Reen, oud 25 jaar, geboren Nijehaske, zoon van Roelof Hendriks van Reen en Makke Alberts Propstra
  f. Job Kromhout, geboren Heerenveen (AEngwirden) 12-07-1815   volgt IV
     
IV. Job Kromhout, tandarts, geboren Heerenveen (AEngwirden) 12-07-1815, trouwt Schoterland 04-11-1841 Jacomina Pieters Lichtevoort, oud 23 jaar, geboren Heerenveen, dochter van Pieter Lichtevoort en Trijntje Jans van der Veer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sake Kromhout, geboren Heerenveen 14-10-1855   volgt V
     
V. Sake Kromhout, landbouwer en imker te Hoornsterzwaag, lid van gemeenteraad Schoterland 05-09-1911 t/m 06-09-1927, geboren Heerenveen 14-10-1855, overleden 05-04-1932, trouwt Schoterland 02-05-1878 Doetje Murks Kort, geboren Heerenveen 16-03-1855, overleden 21-11-1934, dochter van Murk Linzes Kort en Jantje Pieters Dispo
     

GenWar2002

disclaimer