GENEALOGIE LIEMBURG


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  63, 126, 252, 504, 1008


     
I. Claes Alts, geboren rond 1610, trouwt 1645 Jantje Harmens, geboren rond 1615, waarschijnlijk dochter van Harmen N.N., (Lemenburch)

uit dit huwelijk:
 

  a. Alte Clasens, geboren rond 1646, trouwt N.N.
  b. Bartel Claeses, geboren te Donkerbroek rond 1652   volgt II
     
II. Bartel Claeses , wever, geboren Donkerbroek ca. 1652, trouwt Donkerbroek 1675 Antie Hendrix, geboren 1655

uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrijckjen Bartels, gedoopt Donkerboek 17-12-1676
  b. Claes Bartels, gedoopt Donkerbroek op 05-02-1678   volgt III
  c. Hendrick Bartels (waarschijnlijk), gedoopt Donkerboek 07-07-1680, trouwt Duurswoude 21-04-1720 Gepke Berends, gedoopt Wijnjeterp 05-03-1697
  d. Harmen Bartels, gedoopt Oosterwolde 10-12-1682
  e. Alt Bartels, gedoopt Oosterwolde 10-05-1685
  f. Jantie Bartels, gedoopt Donkerbroek 04-12-1687
  g. Aeltie Bartels, gedoopt Donkerbroek 09-02-1690
  h.  Egbert Bartels, gedoopt Donkerbroek 23-10-1692, trouwt Tettje Tjallings, geboren ca. 1695, dochter van Tjalling N.N. en Sijtske N.N..
  i. Hendrickje Bartels, gedoopt Donkerbroek 06-12-1696
     
III. Claes Bartels, gedoopt Donkerbroek 05-02-1678, overleden Oudehorne 1733, trouwt Donkerbroek 1705 Meintje Berents, geboren ca. 1680

uit dit huwelijk:
 

  a. Lutger Claeses, gedoopt Donderbroek 10-10-1706, trouwt Wolvega 03-07-1725 Heroma Hiddens, uit Wolvega, geboren ca.1700
  b. Antie Claeses, gedoopt Donderbroek 07-06-1708
  c. Eltie Claeses Bartels, gedoopt Donkerboek 03-12-1710, trouwt (1) Noordwolde 14-07-1733 Roelof Lourens, geboren ca. 1710, overleden Noordwolde op 16-10-1733, trouwt (2) 1736 Jacob Coerts Goijer, geboren ca.1710
  d. Bartele Claeses, gedoopt Donkerbroek 02-04-1713 , trouwt Oldeholdpade 09-11-1758 Antje Laurens, gedoopt 13-01-1734, dochter van Laurens Harmens
  e. Antie Claeses, gedoopt Donkerbroek 02-04-1713, overleden tond 1750, trouwt Donderbroek 1736 Albert Klazen, geboren rond 1715, overleden Oudetrijne 17-03-1806
  f. Berent Claeses Lenenburg, gedoopt Donkerbroek 13-10-1715, trouwt Oldeholdpade 11-05-1749 Jantje Jans, geboren rond 1720
  g. Jantien Claeses, gedoopt Donkerbroek 17-03-1718, trouwt Oldeberkoop 22-05-1741 Albert Hendrix, geboren rond 1715
  h. Hendrick Claeses, gedoopt Donkerbroek 19-07-1722, trouwt Oldeholtpade 26-02-1766 Jantje Jans, geboren rond 1725
  i. Geert Claeses, gedoopt Donkerbroek 11-03-1725, trouwt Oldeholtpade 24-12-1752 Trientje Roelofs, geboren rond 1730
  j. Alt, gedoopt Donkerbroek 12-12-1728   volgt IV
     
IV. Alt Claeses, gedoopt Donkerbroek op 12-12-1728, trouwt Oosterwolde 18-05-1750  Anke (Antje) Roelofs, gedoopt te Oosterwolde 13-07-1727, dochter van Roelof Aebeles en Aafke Annes

uit dit huwelijk
 

  a. Aeffien (Aafke) Alts Liemburg, geboren Olderberkoop, gedoopt Oldeberkoop 31-01-1751, overleden Tjalleberd 28-09-1828, trouwt Drachten 29-03-1778 Jan Hendriks, geboren te Noorder-Dragten en gedoopt aldaar 23-11-1749, overleden Tjalleberd 10-04-1810, zoon van Hendrik Nuttes en Trijntje Goitzes
  b. Meintje Alten Leemburg alias Meintje Alts Leemstra, gedoopt Oldeholtpade 17-09-1752, overleden Noordwolde 06-06-1836, trouwt Noordwolde 12-12-1790 Hendrik Jans Lourier alias Laurier, weduwnaar van Klaasje Arjens, geboren Noordwolde ca. 1729, overleden aldaar 01-11-1823, zoon van Jan Lourens en Klaasje N.N.
  c. Roelof Alts, gedoopt Nijeholdpade 23-06-1754,
  d. Lutje Alts, gedoopt Oldeholdpade 12-08-1756
  e. Tjitske Alts Leemborg, gedoopt Oldeholdpade 30-07-1758, overleden Noordwolde 31-08-1827, trouwt Noordwolde 30-09-1787 Jan Harms Schaap, gedoopt Oldetrijne 15-02-1758, overleden Kuinre 07-11-1811, zoon van Harmen Jans Schaap en Eelkjen Jans
  f. Klaas Alts, gedoop Oldeholdpade 15-11-1761
  g. Antje Alts, gedoopt Oldeholdpade 27-11-1763, overleden rond 1789, trouwt Noordwolde 10-08-1788 Jan Jacobs Menger, geboren rond 1760, overleden Noordwolde 06-11-1848
  h. Klaas Alts, gedoopt Donkerboek 09-03-1766
     

GenWar2002

disclaimer