GENEALOGIE MONSMA


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  273, 546


     
I.

Barendt Petri Monsma ook genaamd Bernardus Monsma 3e proclamatie Ternaard 28-05-1671 en trouwt (1) Meyntie Pieters Vogelsangh, trouwt (2) Bolsward 21-05-1681 Bauckien Folckerts, weduwe van Isbrand Gerryts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard 1612-1811, Hiaat 1619-1635 - Inventarisnr.: 762
Vermelding : Derde proclamatie op 28 mei 1671 in Ternaard
Man          : Bernardus Petri Monsma afkomstig van Ferwerd
Vrouw       : Meyntie Pieters Vogelsangh afkomstig van Ternaard
Opmerking  : met attestatie naar elders

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1666-1695 - Inventarisnr.: 142
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 21 mei 1681
Man          : Barendt Petri Monsma afkomstig van Bolsward
Vrouw       : Bauckien Folckerts afkomstig van Bolsward
Opmerking  : weduwnaar, burger hopman, ook Bernardus Monsma genoemd

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Heijltie, gedoopt Ferwerd 24-02-1672
  b. Heyltje Monsma, gedoopt Bolsward 22-01-1673, ondertrouwt Leeuwarden 12-04-1695 en trouwt Harlingen 05-05-1695 Carst Ros, gedoopt Harlingen 01-12-1672, zoon van Jan Carstes en Hittje Jacobs
  c. Pijtter, gedoopt Bolsward 03-11-1675   volgt II
  d. Floris, gedoopt Bolsward 07-08-1679
     
II. Pijtter Beernts Monsma, gedoopt Bolsward 03-11-1675, trouwt Bolsward 17-10-1706 Eecke Pytters Oosterbaan

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1695-1735 - Inventarisnr.: 143
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 oktober 1706
Man          : Pytter Beerns Monsma afkomstig van Bolsward
Vrouw       : Eecke Pytters Oosterbaan afkomstig van Bolsward
Opmerking  : getrouwd te Bolsward

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bernhardus, geboren Bolsward 31-01-1713 en gedoopt aldaar 02-01-1713   volgt III
     
III. Bernhardus Monsma, geboren Bolsward 31-01-1713 en gedoopt aldaar 02-01-1713, trouwt Blsward 24-11-1737 Teedtje Wybrens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1735-1777 - Inventarisnr.: 144
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 november 1737
Man          : Bernardus Monsma afkomstig van Bolsward
Vrouw       : Teedtje Wybrens afkomstig van Bolsward
Opmerking  : met consent van zijn vader Pijtter Monsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eeke, geboren Bolsward 15-08-1738 en gedoopt aldaar 21-08-1738
  b. Pieter, geboren Bolsward 29-03-1740 en gedoopt aldaar 31-03-1740
  c. Wijbren, geboren Bolsward 07-01-1743 en gedoopt aldaar 10-01-1743
     

GenWar2002

disclaimer