GENEALOGIE ROEL HENDRIKS


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  97, 194, 388


     
I. Roel Hendriks, geboren Wijnjeterp ca. 1620, overleden Siegerswoude voor 1662, trouwt Aath Aijses, geboren Wijnjeterp ca. 1629, overleden Siegerswoude voor 1662, dochter van Aijse Wijbes en Sjouckjen Eebeles

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik, geboren Siegerswoude ca. 1655   volgt II
     
II. Hendrik Roels, geboren Siegerswoude ca. 1655, overleden aldaar ca. 1723, trouwt (1) Siegerswoude ca. 1678 Hendrikjen Barteles, trouwt (2) Siegerswoude 17-02-1689 Froukje Heines

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Atje Hendriks, geboren Siegerswoude 02-1694, overleden Lippenhuizen tussen 1735-1748, trouwt (1) Sybe Teijes, geboren ca 1695, overleden voor 1722, trouwt (2) Siegerswoude ca. 1722 Lieuwe Jelckes, gedoopt Siegerswoude 01-06-1697, overleden Lippenhuizen 1735, zoon van Jelcke Lieuwes en Attje Gooitzes
     

GenWar2002

disclaimer