GENEALOGIE ROS


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  17, 34, 68, 136, 272, 544


     
I. Jan Carstes, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, trouwt 15-12-1661 Hittje Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Harlingen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708 - Inventarisnr.: 332
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1661
Man       : Jan Carstes afkomstig van Harlingen
Vrouw     : Hittje Jacobs afkomstig van Harlingen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Claes, gedoopt Harlingen 14-12-1662
  b. Claes, gedoopt Harlingen 17-02-1664
  c. Liesbet, gedoopt Harlingen 19-07-1668
  d. Jacob, gedoopt Harlingen 24-07-1670
  e. Antje, gedoopt Harlingen 19-09-1671
  f. Karst, gedoopt Harlingen 01-12-1672   volgt II
  g. Maeyke, gedoopt Harlingen 12-07-1674
  h. Jaapje, gedoopt Harlingen 10-10-1675
  i. Jacobjen, gedoopt Harlingen 10-12-1676
  j. Jacob, gedoopt Harlingen 20-01-1678
  k. Antie, gedoopt Harlingen 11-03-1688
  l. Claas, gedoopt Harlingen 30-03-1690
     
II. Carst Ros, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, ondertrouwt Leeuwarden 12-04-1695 en trouwt Harlingen 05-05-1695 Heyltje Monsma, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, gedoopt Bolsward 22-01-1673, dochter van Barendt Petri Monsma ook genaamd Bernardus Monsma en Meyntie Pieters Vogelsangh

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1693-1704 - Inventarisnr.: 906
Vermelding : Ondertrouw op 12 april 1695
Man          : Karst Jansen Ros afkomstig van Harlingen
Vrouw       : Heiltje Monsma afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : zij is afkomstig van Bolsward

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1695 - DTB nr:    332, 1656 - 1708
Vermelding   : Bevestiging huwelijk van 5 mei 1695
Man            : Carst Ros, Harlingen
Vrouw         : Heyltie Monsma, Bolsward
NB              : zij woont te Leeuwarden

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bernardus, gedoopt Harlingen 26-04-1696
  b. Weyntien, gedoopt Harlingen 08-08-1697
  c. Jan, gedoopt Harlingen 08-08-1698
  d. Jan, gedoopt Harlingen 17-10-1702   volgt III.A
  e. Claes, gedoopt Harlingen 29-01-1704   volgt III.B
     
III.A Jan Carsten Ros, schoenmakersgezel, roggedrager, gedoopt Harlingen 08-08-1698, overleden Leeuwarden 01-11-1781, trouwt (1) Leeuwarden 18-05-1732 Johanna Fransen, bij huwelijk  afkomstig van Leeuwarden, begraven Leeuwarden 01-06-1740, trouwt (2) Leeuwarden 15-01-1741 Lijsbeth Jans, bij huwelijk  afkomstig van Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1732 - DTB nr:     990, 1732 - 1736
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 18 mei 1732
Man:             Jan Carsten, Leeuwarden
Vrouw:          Johanna Fransen, Leeuwarden
NB:     gehuwd in de GalileeŽr kerk

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1740-1751 - Inventarisnr.: 910
Vermelding : Ondertrouw op 31 december 1740
Man          : Jan Karsten Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Lijsbeth Jans afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is roggedrager

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1741 - DTB nr:     991, 1737 - 1742
Vermelding   : Bevestiging huwelijk 15 januari 1741
Man            : Jan Karsten Ros, Leeuwarden
Vrouw         : Lysbeth Jans, Leeuwarden
NB              : gehuwd in de GalileeŽr kerk

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Carst, gedoopt Leeuwarden 26-04-1733   volgt IV.A
  b. Frans, gedoopt Leeuwarden 15-08-1734
  c. Mayke, gedoopt Leeuwarden 08-07-1736
  d. Bernardus, gedoopt Leeuwarden 06-04-1738   volgt IV.B
  e. Johanna, gedoopt Leeuwarden 03-06-1740
  f. Jan, gedoopt Leeuwarden 03-06-1740   volgt IV.C
     
III.B Claes, gedoopt Harlingen 29-01-1704, begraven Leeuwarden (Jacobynerkerkhof) 03-04-1778, ondertrouw Leeuwarden 02-11-1726 en trouwt aldaar 17-11-1726 Geertje Aukes, begraven Leeuwarden 18-10-1783

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1725-1739 - Inventarisnr.: 909
Vermelding : Ondertrouw op 2 november 1726
Man          : Claas Carsten Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Geertje Aukes afkomstig van Leeuwarden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1726-1731 - Inventarisnr.: 989
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 november 1726
Man          : Claas Carsten Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Geertje Aukes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de GalileeŽr kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Carst, gedoopt Leeuwarden 11-04-1728
  b. Jeltje, gedoopt Leeuwarden 08-11-1730
  c. Jeltje, gedoopt Leeuwarden 28-12-1735
  d. Heyltje, gedoopt Leeuwarden 04-01-1739
  e. Auke, gedoopt Leeuwarden 25-02-1742
     
IV.A Karst Ros, soldaat, boendermakersknegt, geboren Leeuwarden 1733, overleden Leeuwarden 14-03-1815, weduwnaar, ondertrouw Leeuwarden 22-06-1770 en trouwt aldaar 08-07-1770 Johanna Span, geboren Leeuwarden 1735 en gedoopt aldaar 17-04-1735 , overleden Leeuwarden 10-03-1814, dochter van Jan Christiaan Span en Beatrix Jans 

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1762-1775 - Inventarisnr.: 912
Vermelding : Ondertrouw op 22 juni 1770
Man          : Karst Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Johanna Span afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is soldaat

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1770 - DTB nr:     996, 1766 - 1772
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 8 juli 1770
Man:              Karst Ros, Leeuwarden
Vrouw:           Johanna Span, Leeuwarden
NB:                gehuwd in de GalileeŽr kerk

Registratie der Quotisatie van 1808
Naam: Karst Ros
Adres: C 130

Registre Civique Leeuwarden 1811
Naam: Karst Ros
Geboortejaar: 1733
Beroep (1815): Boendermakersknegt
Wijkletter huisnummer: F 351
Opmerkingen: (Verhuisd na 1811)

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Ros, geboren Leeuwarden 1771 en gedoopt aldaar 02-10-1771
  b. Beatrix Ros, geboren Leeuwarden 09-11-1773 en gedoopt aldaar 05-12-1773
     
IV.B Bernardus Ros, schreinwerkersgezel, gedoopt Leeuwarden 06-04-1738, begraven Leeuwarden 06-11-1807, ondertrouw (1) Leeuwarden 21-07-1775 en trouwt (1) aldaar 06-08-1775 Fetje Eekhoff, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, begraven Leeuwarden 29-06-1779, dochter van Laurens Cornelis Eekhoff en Adriaantje N.N., ondertrouw (2) Leeuwarden 23-09-1701 en trouwt (2) aldaar 09-10-1791 Johanna Jacobus Baken, gedoopt Leeuwarden 15-01-1738, overleden Leeuwarden 04-04-1816 , dochter van Jacobus Baken en Geeske Clasen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1775-1785 - Inventarisnr.: 913
Vermelding : Ondertrouw op 21 juli 1775
Man          : Bernardus Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Fetje Eekhoff afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is schreinwerkersgezel

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1772-1777 - Inventarisnr.: 997
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 augustus 1775
Man          : Bernardus Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Fetje Eekhoff afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de Westerkerk

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1785-1798 - Inventarisnr.: 914
Vermelding : Ondertrouw op 23 september 1791
Man          : Bernardus Jans Ras afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Johanna Jacobus Baken afkomstig van Leeuwarden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1789-1793 - Inventarisnr.: 1000
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 oktober 1791
Man          : Bernardus Jans Ras afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Johanna Jacobus Baken afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de Jacobijner kerk

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan, geboren Leeuwarden 18-12-1776 en gedoopt aldaar 15-01-1777   volgt V.A
  b. Adriaantje, geboren Leeuwraden 12-03-1779 en gedoopt aldaar 28-03-1779
     
IV.C Jan Ros, geboren Leeuwarden 03-06-1740, ondertrouw Leeuwarden 02-01-1762 en trouwt aldaar 18-02-1762 Japikje (Jacobje) Pieters, akomstig van Leeuwarden, begraven Leeuwarden 28-01-1789

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1762 - DTB nr:     995, 1761 - 1766
Vermelding:     Ondertrouw van 2 januari 1762
Man:              Jan Ros, Leeuwarden
Vrouw:           Japikje Pieters, Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1762 - DTB nr:     995, 1761 - 1766
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 18 februari 1762
Man:             Jan Ros, Leeuwarden
Vrouw:          Japikje Pieters, Leeuwarden
NB:               gehuwd in de GalileeŽr kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Petrus (Pieter) Ros, geboren Leeuwarden 1762 en gedoopt aldaar 31-03-1762   volgt V.B
  b. Klaas Ros, geboren Leeuwarden 1764 en gedoopt aldaar 21-10-1764   volgt V.C
  c. Heiltie Ros, geboren Leeuwarden 1767 en gedoopt aldaar 12-07-1767, overleden Leeuwarden 27-02-1817, ongehuwd
  d. Mayke Ros, geboren Leeuwarden 1767 en gedoopt aldaar 10-01-1770, overleden Leeuwarden 15-05-1848, trouwt Cornelis de Vries, gedoopt Leeuwarden 26-02-1772, overleden Leeuwarden 30-11-1827, zoon van Claas de Vries Maria Marijke Andries
  e. Antie Jans Ros, geboren Leeuwarden 26-11-1773 en gedoopt aldaar 05-12-1773
  f. Foppe Ros, geboren Leeuwarden 25-02-1777 en gedoopt aldaar 12-03-1777   volgt V.D
     
V.A Jan Ros, geboren Leeuwarden 18-12-1776 en gedoopt aldaar 15-01-1777, overleden Leeuwarden 07-02-1836, ondertrouw Leeuwarden 02-11-1798 en trouwt aldaar 18-11-1798, overleden Leeuwarden 07-02-1836 Clara Lensis de Boer, afkomstig van Leeuwarden, geboren ca. 1774, overleden Leeuwarden 04-05-1824

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1798-1811 - Inventarisnr.: 915
Vermelding  : Ondertrouw op 2 november 1798
Man           : Jan Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw        : Clara Lensis de Boer afkomstig van Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1798 - DTB nr:     1002, 1798 - 1809
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 18 november 1798
Man:              Jan Ros, Leeuwarden
Vrouw:           Clara Lensis de Boer, Leeuwarden
NB:                gehuwd in de Westerkerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bernardus, geboren Leeuwarden 24-01-1799 en gedoopt aldaar 20-02-1799   volgt VI.A
  b. Lense, geboren Leeuwarden 08-09-1800 en gedoopt aldaar 01-10-1800, begraven Leeuwarden 28-06-1802
  c. Lense, geboren Leeuwarden 28-06-1802 en gedoopt aldaar 18-07-1802   volgt VI.B
  d. Schelte Ros, geboren Leeuwarden 15-09-1804 en gedoopt aldaar 14-10-1804, overleden Leeuwarden 29-03-1830
  e. Fettie Ros, geboren Leeuwarden 11-10-1806 en gedoopt aldaar 05-11-1806, overleden Leeuwarden 17-01-1836
  f. Bauke, geboren Leeuwarden 02-06-1809 en gedoopt aldaar 02-07-1809   volgt VI.C
  g. Josina Ros, geboren Leeuwarden 21-12-1811 en gedoopt aldaar 15-01-1812, overleden aldaar 04-12-1814
  h. Josinus Ros, geboren Leeuwarden 10-11-1815. overleden aldaar 01-04-1888
     
V.B Pieter alias Petrus Ros, geboren Leeuwarden 1762 en gedoopt aldaar 31-03-1762, overleden aldaar 01-12-1827, trouwt Leeuwarden 16-05-1784 Neeltje Heeres, geboren Oostermeer ca. 1762, overleden Leeuwarden 25-08-1822, dochter van Heere Sakes en Grietje Reinders

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1784 - DTB nr:     999, 1783 - 1789
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 16 mei 1784
Man:              Pyter Ros, Leeuwarden
Vrouw:           Neeltje Heeres, Leeuwarden
NB:                gehuwd in de GalileeŽr kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Hendrik Ros, geboren Leeuwarden 15-06-1785 en gedoopt aldaar 29-05-1785   volgt VI.D
  b. Heere Ros, geboren Leeuwarden 14-01-1787 en gedoopt aldaar 31-01-1787
  c. Jacobus Ros, geboren Leeuwarden 12-07-1789 en gedoopt aldaar 24-07-1789   volgt VI.E
  d. Reinder Ros, geboren Leeuwarden 24-12-1791 en gedoopt aldaar 13-01-1792, jong overleden
  e. Reinder Ros, geboren Leeuwarden 14-12-1793 en gedoopt aldaar 02-01-1794, overleden Leeuwarden 10-02-1831
  f. Grietje Ros, geboren Leeuwarden 18-10-1796 en gedoopt aldaar 11-11-1796, overleden Leeuwarden 11-01-1841, trouwt Leeuwarden 04-09-1831 Jan Clases de Vries, metselaar, geboren Leeuwarden 04-05-1787 en gedoopt aldaar 13-05-1787, overleden Leeuwarden 22-10-1834, zoon van Claas Andries (de Vries) en Sophia Postmus alias Posthumus ook genoemd Sophia Jans
g. Claas Ros, geboren Leeuwarden 05-03-1799 en gedoopt aldaar 20-03-1799   volgt VI.F
     
V.C Klaas Ros, soldaat, gedoopt Leeuwarden 21-10-1764, overleden aldaar 25-02-1832, trouwt Leeuwarden 21-05-1786 Sijke Petrus Kroonsma, gedoopt Leeuwarden 04-02-1763, overleden aldaar 01-03-1830, dochter van Petrus Tjerks en Tryntie Ringniers

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1785-1798 - Inventarisnr.: 914
Vermelding : Ondertrouw op 5 mei 1786
Man          : Claas Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Sijke Petrus afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is soldaat

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1786 - DTB nr:     999, 1783 - 1789
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 21 mei 1786
Man:              Claas Ros, Leeuwarden
Vrouw:           Syke Petrus, Leeuwarden
NB:                gehuwd in de GalileeŽr kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntie Ros, geboren Leeuwarden 18-04-1791 en gedoopt aldaar 27-04-1791, overleden Leeuwarden 14-12-1826, trouwt (1) Leeuwarden 02-09-1810 Albertus Olthof, geboren Leeuwarden 25-03-1792 en gedoopt aldaar 25-04-1792, overleden Leeuwarden 23-09-1819, zoon van Gerloff Olthof en Martie Visser, trouwt (2) Leeuwarden 08-02-1824 Marten Andries de Vries, geboren Leeuwarden 29-10-1793 en gedoopt aldaar 20-11-1793, overleden Lekkum 21-08-1855, zoon van Andries Jacobs de Vries en Grietie Martens
  b. Jan Ros, geboren Leeuwarden 25-03-1794 en gedoopt aldaar 11-04-1794   volgt VI.G
  c. Japikje Ros, geboren Leeuwarden 06-04-1797 en gedoopt aldaar 23-04-1797, overleden Leeuwarden 27-05-1838, trouwt Leeuwarden 06-10-1833 Geert Dirks Bakker, geboren Leeuwarden 20-02-1805, overleden aldaar 09-11-1867, zoon van Dirk Uilkes Bakker en Elske Willems
  d. Petrus Ros, geboren Leeuwarden 05-12-1799 en gedoopt aldaar 22-12-1799   volgt VI.H
  e. Hiltie Ros, geboren Leeuwarden 13-12-1802 en gedoopt aldaar 26-12-1802, overleden Leeuwarden 18-05-1823
  f. Maria Ros, geboren Leeuwarden 12-08-1806 en gedoopt aldaar 24-08-1806, overleden Leeuwarden 21-12-1898, trouwt Leeuwarden 12-04-1835 Johannes Jansen, geboren Leeuwarden 11-09-1810, en gedoopt aldaar 30-09-1810, overleden Leeuwarden 16-09-1891, zoon van Uiltje Jansen en Grietje Vaart
     
V.D Foppe Ros, geboren Leeuwarden 25-02-1777 en gedoopt aldaar 12-03-1777, trouwt Trientje Nauta

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Japikje, geboren Leeuwarden 11-09-1807 en gedoopt Leeuwarden 23-09-1807
     
VI.A Bernardus Ros, geboren Leeuwarden 24-01-1799 en gedoopt aldaar 20-02-1799, trouwt Leeuwarden 14-07-1833 Tetje Everts Schaafsma, geboren Bozum 08-10-1799. overleden Leeuwarden 11-04-1861, dochter van Evert Wiegers Schaafsma en Bijpje Wiepkje Klaases
     
VI.B Lense Ros, geboren Leeuwarden 28-06-1802 en gedoopt aldaar 18-07-1802, trouwt Leeuwarden 15-11-1835 Kornelia Jans van der Burg, dochter van Jan Feitses van der Burg en Wijpke Simons, geboren Dronrijp 13-02-1809, overleden Leeuwarden 09-01-1903
     
VI.C Bauke Ros, geboren Leeuwarden 02-06-1809 en gedoopt aldaar 02-07-1809, trouwt Leeuwarden 22-05-1836 Hendrina Martens van der Boom, geborem Leeuwarden 08-10-1808, overleden aldaar 10-07-1895, dochter van Johannes Martens van den Boom en Elisabeth Baltus
     
VI.D Jan Hendrik Ros, geboren Leeuwarden 15-06-1785 en gedoopt aldaar 29-05-1785, overleden Harlingen 27-03-1829, ondertrouw Leeuwarden 12-09-1805 en trouwt aldaar 29-09-1805 Anna Jurjens, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1798-1811 - Inventarisnr.: 915
Vermelding : Ondertrouw op 12 september 1805
Man          : Jan Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Antje Jurjens afkomstig van Leeuwarden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1798-1809 - Inventarisnr.: 1002
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 september 1805
Man          : Jan Ros afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Antje Jurjens afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de Jacobijner kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Petrus, geboren Leeuwarden 12-03-1806 en gedoopt aldaar 06-04-1806, begraven Leeuwarden 25-09-1808
  b. Maria Ros, geboren Leeuwarden 24-10-1808 en gedoopt aldaar 09-10-1808, overleden Harlingen 14-03-1868, trouwt Harlingen 08-07-1830 Johannes Riddersma, geboren Franeker ca. 1801, overleden Harlingen 30-12-1874, zoon van Johannes Riddersma en Siebregje Annes
  c. Petrus, geboren Harlingen 28-04-1811 en gedoopt Leeuwarden 08-05-1811
  d. Neeltje, geboren Bolsward 03-03-1814, overleden Leeuwarden 21-01-1859. trouwt Leeuwarden 15-05-1842 Johannes Nijman Cuperus, geboren Leeuwarden op 12-03-1812, overleden Leeuwarden 10-04-1861, zoon van Jacobje Cuperus
- Anna Ros, geboren Harlingen 05-09-1837, overleden Veenhuizen op 29-07-1855
  e, Antoon, geboren Bolsward 29-07-1816, overleden Leeuwarden, trouwt Leeuwarden 12-11-1837 Maria Gouwina Westra, geboren Rinsumageest 10-10-1809, overleden Leeuwarden 01-02-1890, dochter van Cornelis Jans Westra en Cornelia Hillegonda Cahai
  f. Nicolaas, geboren Harlingen 26-09-1819, trouwt Harlingen 27-11-1845 Johanna van der Velde, geboren Groningen 19-12-1825, overleden Leeuwarden 10-04-1863, dochter. van Gerrit Johannes van der Velde en letje Harms
  g. Jacobus, geboren Harlingen 14-04-1822, overleden aldaar 16-12-1823
  h. Grietje, geboren Harlingen 16-01-1825, overleden Veenhuizen 20-08-1841
  i. Jan, geboren Harlingen 26-101-1829, overleden Veenhuizen 21-08-1839
     
VI.E Jacobus Ros, geboren Leeuwarden 12-07-1789 en gedoopt aldaar 24-07-1789, ondertrouw Leeuwarden 01-06-1810 en trouwt aldaar 17-06-1810 Grietje Rodenhuis, afkomstig van Leeuwarden

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Ros, geboren Leeuwarden 02-05-1811
  b. Dorathea Ros, geboren Leeuwarden 18-04-1814
  c. Kaatje Ros, geboren Leeuwarden 14-03-1827
  d. Leendert Ros, geboren Leeuwarden 22-04-1832
     
VI.F Claas Ros, koperslager, geboren Leeuwarden 05-03-1799 en gedoopt aldaar 20-03-1799, overleden Leeuwarden 19-11-1860, weduwnaar, trouwt Leeuwarden 20-01-1828 Jeltie Willegenbosch geboren Leeuwarden 12-08-1803, overleden Ommerschans 21-06-1846

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Petrus Ros, geboren Leeuwarden 25-11-1819 als Petrus Wylgenbosch (gewettigd bij huwelijk ouders 20-1-1828)
  b. Willem Ros, geboren Leeuwarden 13-01-1822 als Willem Wylgenbosch (gewettigd bij huwelijk ouders 20-1-1828
  c. Lammert Ros, geboren Leeuwarden 07-04-1824 als Lammert Wylgenbosch, overleden aldaar 08-01-1902, oud 77 jaar, gehuwd, trouwt Leeuwarden 02-01-1848 Antje Buwalda
  d. Georg Ros, klerk, geboren Leeuwarden 19-10-1834   volgt VII
     
VI.G Jan Ros, geboren Leeuwarden 25-03-1794 en gedoopt aldaar 11-04-1794, overleden Leeuwarden 31-01-1860, trouwt Leeuwarden 12-01-1823 Jannetje Gerrigje Wigmore, geboren Leeuwarden 09-02-1792 en gedoopt aldaar 04-03-1792, overleden Leeuwarden 22-06-1839, dochter van Jan Wigmore en Maria Jansen
     
VI.H Petrus Ros, geboren Leeuwarden 05-12-1799 en gedoopt aldaar 22-12-1799, trouwt Breda 12-05-1834  Maria Theresia Daels, dochter van Jean Henry Balthazar Daels en Maria Lucia Windelinckx
     
VII. Georg Ros, klerk, geboren Leeuwarden 19-10-1834, overleden Groningen 6-03-1891, trouwt Groningen 21-10-1855 Maria Martina Sluiter, geboren Groningen 18-07-1836, overleden aldaar 21-02-1890, dochter van Theodorus Henricus Sluiter en Anna Maria van Waen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Henricus Bernardus Ros, geboren Groningen 25-01-1873   volgt VIII
     
VIII. Henricus Bernardus Ros, geboren Groningen 25-01-1873, overleden Amersfoort 01-12-1941, trouwt Utrecht 17-02-1897 Maria Anna Muiteman, geboren Utrecht 16-05-1870, overleden Alkmaar 10-09-1953

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maria Martina Ros, geboren Amsterdam 06-05-1907, overleden Amsterdam 19-09-1987, trouwt Amsterdam 09-07-1931 Hendrik Hofstra, geboren Amsterdam 13-12-1907, overleden Amsterdam 06-12-1997, zoon van Hendrik Jacobs Hofstra en Anna Catharina Francisca van Houten
     

GenWar2002

      

disclaimer