GENEALOGIE VLEDDER


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  25, 50, 100, 200, 400


     
I. Jan Harmens, snijder, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk, geboren ca. 1670, trouwt Langezwaag 30-07-1698 Grietje Rijckelts, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 563, 1654 - 1724
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 juli 1698, Langezwaag / Kortezwaag /Luxwoude
Man:          Jan Harmens, Gorredijk
Vrouw:       Grietje Rijckelts, Beetsterzwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martjen, gedoopt Gorredijk 14-05-1699
  b. Harmen, gedoopt Gorredijk 13-03-1701   volgt II
  c. Trijntje, gedoopt Gorredijk 18-03-1702
  d. Froukje, gedoopt Gorredijk 11-06-1705
  e. Rykel, gedoopt Gorredijk 13-02-1707
  f. Gerrit, gedoopt Gorredijk 04-1709
  g. Klaas, gedoopt Gorredijk 30-08-1711
     
II. Harmen Jans, schoenmaker te Gorredijk, gedoopt Gorredijk 13-03-1701, trouwt ca. 1733 Antje Andries, geboren ca. 1710, overleden Gorredijk 23-08-1773

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 125
Harmen Jans, Opsterland  /  Plaats: Gorredijk
Omschrijving: schoenmaacker
Gezin volw: 4 en kind: -  /  Aanslag: 27-13-0
Verhoging:--                 /  Vermogen:--

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hebeltje Harmens, gedoopt Gorredijk 21-02-1734, trouwt Gorredijk 26-11-1758 Sjoerd Pieters, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk
  b. Jan Harmens, gedoopt Gorredijk 31-12-1735   volgt III
     
III. Jan Harmens, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag, gedoopt Gorredijk 31-12-1735, trouwt Beetsterzwaag 01-02-1761 Rinske Pieters, geboren Beetsterzwaag 23-01-1732 en gedoopt aldaar 27-01-1732, dochter van Pytter Keimpes, schoenmaker en Berber Geerts

Trouwregister Hervormde gemeente Beets-Beetsterzwaag-Olterterp - DTB nr. 556, 1729 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 februari 1761, Beetsterzwaag
Man:          Jan Harmens, Beetsterzwaag
Vrouw:       Rinske Pijtters, Beetsterzwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antjen, geboren Beetsterzwaag 09-01-1762 en gedoopt aldaar 22-01-1762
  b. Pieter, geboren Beetsterzwaag 09-10-1763 en gedoopt aldaar 16-10-1763
  c. Harmen Jans, geboren Beetsterzwaag 04-12-1765 en gedoopt aldaar 08-12-1765   volgt IV
  d. Geert, geboren Beetsterzwaag 19-03-1768 en gedoopt aldaar 27-03-1768
  e. Aukjen, geboren Beetsterzwaag 01-02-1771 en gedoopt 10-02-1771
  f. Martjen, geboren Beetsterzwaag 09-09-1775 en gedoopt 15-10-1775
     
IV. Harmen Jans Vledder, bij huwelijk afkomstig van Terwispel, geboren Beetsterzwaag 04-12-1765 en gedoopt aldaar 08-12-1765, overleden Gorredijk 26-12-1817, trouwt Terwispel 21-05-1786 Fetje alias Tet Binnes, gedoopt Terwispel 26-11-1752, overleden Opsterland 21-06-1818, dochter van Binne Jelkes and Fimke Gosses

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 21 mei 1786, Terwispel
Man          : Harmen Jans, Terwispel
Vrouw       : Fettje Binnes, Terwispel

Familienamen 1811 - Mairie Gorredijk, fol. 54v
Vledder, Harmen Jans, Gorredijk
k. Rinske 25, Kortezwaag, Femke 22, Lippenhuizen, Aukjen 18, Beets

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinske Harmens Vledder, geboren Terwispel 31-03-1787 en gedoopt aldaar 22-04-1787, overleden Jubbega Schurerga 29-08-1857, trouwt Nieuwehorne 05-04-1807 Jochum Tjibbes Kerkhof, boer, geboren Nieuwehorne ca. 1782, overleden Jubbega Schurerga 07-07-1856, zoon van Tjibbe Jans Kerhof en Elske Jochems
  b. Femkje Harmens Vledder, geboren Terwispel 17-04-1791 en gedoopt aldaar 22-05-1791
  c. Aukje Harmens Vledder, geboren Terwispel 22-01-1794 en gedoopt aldaar 23-02-1794, overleden Beetsterzwaag 11-07-1861, trouwt Beetsterzwaag 27-05-1813 Hendrik Hendriks Hemminga, arbeider, geboren Beetsterzwaag 27-02-1784, overleden aldaar 01-03-1862, zoon van Hendrik Lieuwes en Martjen Sjoerds
     

GenWar2002

      

disclaimer