GENEALOGIE WIJBE FOCKES


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  389, 778, 1556


     
I. Wijbe Fockes, geboren Wijnjeterp ca. 1570, overleden aldaar voor 1630, trouwt Wijnjeterp ca. 1595 Trijntje Sijgers, geboren Wijnjeterp ca. 1573, overleden aldaar voor 1630

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aijse Wijbes, geboren Wijnjeterp ca. 1603   volgt II
  b. Ancke Wijbes, geboren Wijnjeterp ca. 1615, overleden Drachten na 1661, trouwt Uilcke Foockes, geboren Hemrick ca. 1584, overleden Zuider Drachten tussem 1657-1661
     
II.

Aijse Wijbes, geboren Wijnjeterp ca. 1603, overleden aldaar na 1656, trouwt Sjouckjen Eebeles, geboren Wijnjeterp ca. 1605, overleden aldaar na 1656, dochter van Aeble Klaessens en Aeth Wisses

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aath Aijses, geboren Wijnjeterp ca. 1629, overleden Siegerswoude voor 1662, trouwt Roel Hendriks, geboren Wijnjeterp ca. 1620, overleden Siegerswoude voor 1662
  b. Johannes Aijses, geboren Wijnjeterp ca. 1639, trouwt Grietje Meines, geboren ca. 1640
  c. Trijntje Aijses, geboren Wijnjeterp ca. 1642, trouwt Sijger Boockes
     

GenWar2002

disclaimer