GENEALOGIE WIJNANDS


kwartierstaat Geert de Vries: nrs. 59, 118, 236


     
I. Jacob Wijnandt trouwt Maryke Anthony

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anthony, gedoopt Leeuwarden 02-09-1739   volgt II
  b. Johannes, gedoopt Leeuwarden 29-12-1741, overleden Leeuwarden 22-03-1803 en begraven aldaar 25-03-1803
     
II.

Anthony Wijnand, soldaat, gedoopt Leeuwarden 02-09-1739, ondertrouw Leeuwarden 09-09-1763 en trouwt aldaar 15-09-1763 Sara Folkerts, gedoopt Leeuwarden 10-05-1741, dochter van Folkert Jacobs en Rinske Dom

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1762-1775 - Inventarisnr.: 912
Vermelding : Ondertrouw op 9 september 1763
Man          : Antoni Wijnands afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Sara Velkes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is soldaat

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1761-1766 - Inventarisnr.: 995
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 september 1763
Man          : Antoni Wijnands afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Sara Velkes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : getrouwd in de Jacobijner kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob, gedoopt Leeuwarden 28-03-1764
  b. Folkert Gerrit, gedoopt Leeuwarden 04-01-1767
  c. Sara Anthonys Wijnands, gedoopt Leeuwarden 28-05-1769, overleden Schoterland 17-07-1847, trouwt Heerenveen 11-12-1791 Tobias Rinderts Huizinga, hovenier te Heerenveen, geboren ca. 1729, overleden mairie Heerenveen 07-10-1813
     

GenWar2002

disclaimer