GENEALOGIE DE HAAN


              


     
I. Egbert Lyckles trouwt Antje Jannes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Foppe Egberts, born ca. 1749/1750   volgt II
     
II. Foppe Egberts, geboren ca. 1749/1750, overleden Duurswoude 10-10-1806, trouwt Wijnjeterp 16-12-1781 Gepke Bartelts, bij huwelijk afkomstig van Wijnjeterp, gedoopt Wijnjeterp 10-06-1757, overleden Duurswoude 21-06-1799, dochter van Bartel Hendriks en Trientje Jans  

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen - DTB nr. 571, 1685 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 december 1781, Wijnjeterp
Man:          Foppe Egberts de Haan
Vrouw:       Gepke Bartels, Wijnjeterp

Akte van Naamsaanneming 1811 - Mairie Ureterp, fol. 71
Haan, Foppe Egberts kinderen de, Lippenhuizen,
k. Tjamme Foppes, Jan Foppes
N.B. Aangegeven door Egbert Foppes de Haan, Duurswoude als voogd over zijne minderjarige broeders
N.B. Foppe Egberts ovl 10 okt. 1806, Gepke Bartels ovl juni 1799

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Foppes de Haan, geboren Duurswoude 13-09-1782 en gedoopt aldaar 13-10-1782, overleden Opsterjand 06-02-1815, trouwt Opsterland (mairie Langezwaag) 29-06-1813 Brugt Folkerts van Wallinga, geboren ca. 1784, overleden Opsterland 29-08-1849
  b. Egbert Foppes de Haan, geboren Duurswoude 31-07-1784 en gedoopt aldaar 04-08-1784   volgt III.A
  c. Bartelt Foppes, geboren Duurswoude 22-04-1786 en gedoopt aldaar 21-05-1786   volgt III.B
  d. Jan Foppes, geboren Duurswoude 30-10-1788 en gedoopt aldaar 07-12-1788, jong overleden
  e. Tjamme Foppes de Haan, geboren Duurswoude 28-01-1791 en gedoopt aldaar 06-03-1791   volgt III.C
  f. Trijntje Foppes, geboren Duurswoude 26-08-1793  en gedoopt aldaar 22-09-1793
  g. Jan Foppes de Haan, geboren Duurswoude 24-06-1797 en gedoopt aldaar   volgt III.D
   
III.A Egbert Foppes de Haan, geboren Duurswoude 31-07-1784 en gedoopt aldaar 04-08-1784, overleden Opsterland 21-03-1841, trouwt Opsterland 06-12-1821 Antje Jans de Jong, geboren ca. 1790, overleden Opsterland 31-05-1868

Akte van Naamsaanneming 1811 -  Mairie Ureterp, fol. 70v
Haan, Egbert Foppes de, Duurswoude

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Foppe Egberts de Haan, geboren Opsterland 25-01-1822   volgt IV.A
  b. Gepke Egberts de Haan, geboren Opsterland 28-03-1823, overleden aldaar 24-04-1884, trouwt Opsterland 12-06-1843 Luitzen Luitzens Brouwer, geboren Opsterland 20-04-1813, overleden aldaar 18-04-1868, zoon van Luitsen Luitsens Brouwer en Trijntje Tonnes
  c. Janke de Haan, geboren Opsterland 30-09-1825, trouwt Opsterland 31-10-1847 Harm Bonsema
  d. Antje de Haan, geboren Opsterland 25-06-1827
  e. Jantje de Haan, geboren Opsterland 05-01-1830, overleden aldaar 27-09-1857, gehuwd, trouwt Opsterland 07-09-1850 Jan Pieters Loopstra, geboren ∆ngwirden 20-01-1829, overleden Opsterland 17-05-1873, zoon van Pieter Jans Loopstra en Maaike Mintjes van der Velde
  f. Trijntje Egberts de Haan, geboren Opsterland 18-02-1832, trouwt Opsterland 11-04-1857 Johannes Karels Kalt, geboren Smallingerland 21-08-1827, overleden Opsterland 10-05-1896, gehuwd, zoon van Karel Hendriks Kalt en Antje Jogchums Wouda
     
III.B Bartelt Foppes de Haan, geboren Duurswoude 22-04-1786 en gedoopt aldaar 21-05-1786, overleden Ooststellingwerf 24-11-1862 trouwt Opsterland 06-06-1822 Trijntje Bokes Schuurman, geboren ca. 1788, overleden Ooststellingwerf 16-01-1850

Akte van Naamsaanneming 1811 - Mairie Ureterp, fol. 72v
Haan, Barteld Foppes de, Bakkeveen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Foppe Bartelds de Haan, geboren Opsterland 27-05-1823   volgt IV.B  
  b. Gepke Bartelds de Haan, geboren Opsterland 03-02-1825, overleden Ooststellingwerf 13-04-1883, trouwt Jan Sjoukes Nauta, geboren Tietjerksteradeel 12-04-820, overleden Ooststellingwerf 20-03-1891, zoon van Sjouke Klazes Nauta en Antje Jans Zijlstra
     
III.C Tjamme Foppes de Haan, geboren Duurswoude 28-01-1791 en gedoopt aldaar 06-03-1791, overleden Kampen 28-03-1868, trouwt Utingeradeel 19-08-1827 Aletta H(e)eringa, geboren Oldeboorn ca. 1784, dochter van Jodocus Petruszoon Heringa en Maria Louisa Semler

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jodocus de Haan, geboren Molkwerum 17-04-1828   volgt IV.C  
  b. Foppe Egbertus de Haan, geboren Wonseradeel 29-09-1829
  c. Petrus Heeringa Hendrikus de Haan, geboren Wonseradeel 27-05-1831, , overleden aldaar 01-12-1833
  d. Gebbina de Haan, geboren Wonseradeel 20-01-1833, trouwt Willem Jan Thijssen, born Leiden ca.  1635, overleden Slochteren 03-02-1917. son of Jan Thijssen en Johanna Hendrica van Dillen
  e. Petrus de Haan, geboren Wonseradeel 26-10-1834
     
III.D Jan Foppes de Haan, koopman, geboren Duurswoude 24-06-1797, overleden 30 maart 1871, trouwt Beetsterzwaag 25-10-1821 Gezina Swalue, geboren St Jacobaparochie 16-05-1805, overleden 27-06-1892, dochter van Menno Antonius Swalue en Sijke Jans Mulder  

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Menno Antonius de Haan, geboren 08-08-1822, jong overleden  
  b. Menno Antonius de Haan, geboren 11-09-1823   volgt IV.D    
  c. Gepke de Haan, geboren Gorredijk 12-02-1825, overleden Gorredijk 20-02-1825
  d. Sijke de Haan, geboren Gorredijk 15-02-1826, overleden Opsterland 19-04-1853, trouwt Opsterland 15-05-1852 Albert Klazes Prakken, geboren Opsterland 06-01-1826, overleden daar 25-12-1899, zoon van Klaas Annes Prakken and Romkjen Melles Koopmans
  e. Foppe de Haan, geboren Gorredijk 07-08-1827   volgt IV.E
  f. Gepke de Haan, geboren Gorredijk 14-04-1830 
  g. Eylardus de Haan, geboren Gorredijk 14-03-1832   volgt IV.F
  h. Antje de Haan, geboren Gorredijk 10-08-1834, overleden Gorredijk 03-08-1904, trouwt Gorredijk 14-05-1857 Geert Menno Minnema, koopman, geboren Oudega (Smallingerland) 08-01-1833, overleden Gorredijk 09-09-1900, zoon van Sytse Piers Minnema en Hielkjen Geerts Kramer
  i. Catharina de Haan, geboren Gorredijk 10-08-1834, overleden 9 juni 1898, trouwt Opsterland 16-05-1863 Tjaarda Rombertus Houwing, geboren Oldelamer 02-09-1833, overleden Opsterland 01-12-1902, Zoon van Johannes Fredericus Heideggers Houwing en Antje de Cock
  j. Tammo de Haan, geboren Gorredijk 07-02-1836   volgt IV.G
  k. Alida de Haan, geboren Gorredijk 11-02-1838, trouwt Opsterland 09-08-1860 Johan Christiaan de Jong, geboren Heerenveen 20-05-1839, overleden Opsterland 18-10-1909, gehuwd, zoon van Kornelis Klazes de Jong en Anna Dupon
  l. Christiaan de Haan, geboren Gorredijk 08-07-1839   volgt IV.H
  m. Egberta de Haan, geboren Gorredijk 20-04-1841, overleden Franeker 25-06-1914, trouwt Opsterland 31-05-1863 Hendrik Harmens Jager, geboren Olderbekoop 10-02-1839 , overleden Ooststellingwerf 24-05-1875, zoon van Harmen Dirks Jager en Trijntje Roelofs Nijhuis
  n. Johanna de Haan, geboren Gorredijk 13-03-1843, trouwt Opsterland 19-08-1875 Hendrik van Dam, geboren Opsterland 01-07-1848, overleden aldaar 20-09-1939, weduwnaar, zoon van Fedde Hendriks van Dam en Saapke Hepkes de Jong
  o. Jan de Haan, geboren Gorredijk 01-09-1844
     
IV.A Foppe Egberts de Haan, geboren Opsterland 25-01-1822, overleden aldaar 08-07-1886, gehuwd, trouwt Opsterland 17-05-1845 Jantje Durks Minkema, geboren Opsterland 15-06-1820, dochter van Durk Hendriks Minkema en Hendrikjen Jans Luxwolda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Egbert de Haan, geboren Opsterland 25-12-1846, overleden aldaar 07-02-1917, trouwt Opsterland 29-04-1874 Ike Johannes Terpstra, geboren Opsterland 26-02-1845, overleden aldaar 03-11-1914, dochter van Johannes Jitzes Terpstra en Sytske Jans de Vries
  b. Durk de Haan, geboren Opsterland 26-10-1850, overleden 08-03-1908, oud 57 jaar, gescheiden, trouwt Wonseradeel 02-01-1879 - Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Haarlem d.d. 14-04-1896 Heiltje Posthuma
  c. Jan de Haan, geboren Opsterland 05-02-1853
  d. Anna Foppes de Haan, geboren Opsterland 02-03-1855, overleden Haulerwijk 16-04-1921, trouwt Opsterland 16-05-1882 Willem Sakes van der Wal, geboren Grouw 29-04-1855, overleden Haulerwijk 08-12-1904
  e. Gepke de Haan, geboren Opsterland 17-04-1859
     
IV.B Foppe Bartelds de Haan, geboren ca. 1823, overleden Ooststellingwerf 22-02-1887, trouwt Ooststellingwerf 27-06-1866 Hiltje Jans Noordhof, geboren Zuidvelde (Norg) 21-01-1833, overleden Ooststellingwerf 22-12-1885, dochter van Jan Noordhof en Annichje Bakker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje de Haan, geboren Ooststellingwerf 19-05-1867, overleden aldaar 23-04-1871
  b. Barteld Foppes de Haan, geboren Ooststellingwerf 19-02-1869, overleden aldaar 10-03-1888
  c. Trijntje de Haan, geboren Ooststellingwerf 11-04-1872
  d. Tamme de Haan, geboren Ooststellingwerf 01-09-1874
     
IV.C Jodocus de Haan, geboren Molkwerum 17-04-1828, overleden Ferwerderadeel 26-10-1880, trouwt Ferwerderadeel 04-06-1857 Akke Abes Reitsma, geboren Janum (Dantumadeel) 18-03-1833, overleden Leeuwarden 05-04-1912, dochter van Abe Feikes Reitsma en Baukje Gerrits van der Woude

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukje de Haan, geboren Ferwerderadeel 29-11-1857
  b. Aletta de Haan, geboren Ferwerderadeel 13-01-1860, overleden Leeuwarden 31-10-1903
  c. Rikst de Haan, geboren Dantumadeel 07-05-1862
  d. Tamme de Haan, geboren Dantumadeel 30-11-1863, overleden Leeuwarden 19-05-1929, gehuwd
  e. Abe de Haan, geboren Ferwerderadeel 02-12-1865, overleden Leeuwarden 04-04-1906
  f. Foppe de Haan, geboren Ferwerderadeel 31-01-1867
  g. Petrus de Haan, geboren Ferwerderadeel 19-10-1877, overleden aldaar 11-11-1877
     
IV.D Menno Antonius de Haan, kruidenier te Gorredijk. geboren 11-09-1823, overleden Opsterland 13-09-1897, trouwt Opsterland 12-05-1848 Akke Ubeles Veenland, geboren Opsterland 11-10-1825, overleden Opsterland 01-04-1899, dochter van Ubele Jacobs Veenland and Sijke Eesges van der Veen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan de Haan, geboren Opsterland 07-10-1851
  b. Sijke de Haan, geboren Opsterland 27-11-1854
  c. Gesina de Haan, geboren Opsterland 16-04-1858
  d. Popkje de Haan, geboren Opsterland 05-01-1861
  e. Foppe de Haan, geboren Opsterland 13-12-1863
  f. Jacob Ubeles de Haan, geboren Opsterland 14-11-1866
  g. Popkjen de Haan, geboren Opsterland 11-04-1870
     
IV.E Foppe de Haan, geboren Gorredijk 07-08-1827, overleden Opsterland 30-12-902, trouwt Opsterland 29-05-1851 Harmke Siegers Koopmans, geboren Opsterland 26-06-1826, overleden Opsterland 09-06-1911, dochter van Sieger Melles Koopmans en Klaaske Jans Luxwolda

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jan de Haan, geboren Opsterland 24-10-1852
  b. Sieger Melle de Haan, geboren Opsterland 20-01-1855
  c. Klaske de Haan, geboren Opsterland 26-02-1858
  d. Menno Anthonius de Haan, geboren Opsterland 27-01-1861
  e. Eilardus de Haan, geboren Opsterland 31-12-1862
  f. Gesina de Haan, geboren Opsterland 15-06-1865
   
IV.F Eylardus de Haan, geboren Gorredijk 14-03-1832, trouwt Opsterland 14-05-1857 Aaltje Roels de Jong, geboren Opsterland 01-12-1835, dochter van Roel Heines de Jong and Jantje Sierds Sikkema

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jan Foppo de Haan, geboren Opsterland 05-04-1858
  b. Johanna de Haan, geboren Opsterland 04-11-1860
   
IV.G Tammo de Haan, geboren Gorredijk 07-02-1836, overleden Opsterland 14-08-1908, trouwt (1) Opsterland 16-05-1863 Mettje Douma, geboren Smallingerland 12-12-1837, overleden Opsterland 03-05-1870, dochter van Jan Izašks Douma and Tjitske Kornelis Iest, trouwt (2) Opsterland 02-12-1875 Wytske Douwes Feenstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Tjitske de Haan, geboren Opsterland 25-04-1865
b. Gesina de Haan, geboren Opsterland 18-05-1867
c. Jan Foppe de Haan, geboren Opsterland 16-08-1869
  d. Jan Isaak de Haan, geboren Opsterland 16-08-1869
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Dieuwke de Haan, geboren Opsterland 29-06-1876
  f. Jan Foppe de Haan, geboren Opsterland 18-05-1878
  g. Gepke de Haan, geboren Opsterland 21-05-1880
     
IV.H Christiaan de Haan, geboren Gorredijk 08-07-1839, trouwt Opsterland 04-06-1871 Baukje Beekkerk, geboren Opsterland 25-06-1849, dochter van Folkert Beekkerk en Grietje Kijl

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Folkert Herman de Haan, geboren Opsterland 10-03-1872
  b. Gezina de Haan, geboren Opsterland 03-07-1873
  c. Jan Foppe de Haan, geboren Opsterland 04-06-1875
d. Grietje Catharina de Haan, geboren Opsterland 19-08-1879
e. Jan Foppe de Haan, geboren Opsterland 09-11-1881
     

GenWar2002

      

disclaimer