GENEALOGIE DE JONG


 


Voor voorgeslacht Molle Minnes de Jong zie: Genealogie Pier Minnes
     
I.

Molle Minnes de Jong, beurtschipper van Gorredijk op Leeuwarden, gedoopt Gorredijk 24-03-1771, begraven Gorredijk 09-07-1808, zoon van Minne Piers en Geeske Molles, trouwt Gorredijk 06-04-1788 Hiltje Jans Glastra, gedoopt Nijehaske 16-09-1769, overleden Gorredijk 02-09-1834. dochter van Jan Hessels en Vroukje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk 1699-1811 - Inventarisnr.: 559
Vermelding  : Bevestiging huwelijk op 6 april 1788 in Gorredijk
Man           : Molle Mennes afkomstig van Gorredijk
Vrouw        : Hiltje Jans afkomstig van Gorredijk

Familienamen 1811 - Mairie Gorredijk, fol. 29
Jong, Molle Minnes de kinderen
k. Fokjen 18, Jan Molles 15, Ymke 10, Geeske 9, Pier 7, allen te Gorredijk
N.B. Aangegeven door voogd: Pier Minnes Minnema, Gorredijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geeske, geboren Gorredijk 02-01-1789 en gedoopt aldaar 22-02-1789, begraven Gorredijk 01-09-1789
  b. Minne, geboren Gorredijk 16-04-1790 en gedoopt aldaar 09-05-1790, begraven Gorredijk 25-06-1790
  c. Minne, geboren Gorredijk 01-07-1791 en gedoopt aldaar 24-07-1791, jong overleden voor 1811
  d. Fokjen Molles de Jong, geboren Gorredijk 17-11-1793 en gedoopt aldaar 15-12-1793, overleden Opsterland 25-06-1830, trouwt Opsterland 07-06-1816 Luitzen Jans Bies, geboren ca. 1786, overleden Opsterland 21-03-1838
  e. Jan Molles de Jong, beurtschipper van Gorredijk op Leeuwarden, geboren Gorredijk 03-06-1796 en gedoopt aldaar 03-07-1796
  f. Ymke Molles de Jong, geboren 28-10-1799   volgt II
  g. Geeske Molles de Jong, geboren Gorredijk 20-12-1800 en gedoopt aldaar 01-02-1801, begraven Gorredijk 09-06-1801
  h. Geeske Molles de Jong, geboren Gorredijk 20-07-1802 en gedoopt aldaar 04-09-1808, overleden Lippenhuizen 10-08-1852, gehuwd, trouwt (1) Opsterland 28-03-1822 Petrus Tjitses van der Lei, geboren Gorredijk 04-12-1800 en gedoopt aldaar 25-12-1800, overleden Opsterland 20-09-1831, zoon van Tjitse Nicolaas van der Ley en Swopkje Hendriks, trouwt (2) Opsterland 16-12-1834 Jouke Annes Jansma
  i. Pier Molles de Jong, geboren Gorredijk 18-03-1805 en gedoopt aldaar 04-09-1808, overleden Opsterland 25-04-1840
     
II. Ymke Molles de Jong, beurtschipper van Gorredijk op Leeuwarden, geboren ca. 1799, overleden Opsterland 17-09-1857, trouwt Opsterland 24-05-1821 Rinske Annes Schaafsma, geboren ca. 1792, overleden Opsterland 06-09-1876

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Molle Imkes de Jong, geboren Opsterland 18-11-1821   volgt III.A
  b. Hiltje Imkes de Jong, geboren Opsterland 29-03-1824, overleden Akersloot 27-01-1885, gehuwd, trouwt Opsterland 24-01-1848 Hendrik Wytzes Eppinga
  c. Anne Imkes de Jong, geboren Opsterland 10-03-1827   volgt III.B
  d. Hendrikjen Imkes de Jong, geboren Opsterland 15-11-1829, trouwt Opsterland 24-01-1850 Meinte Freerks Heerkema, geboren Opsterland 25-01-1829, zoon van Freerk Meintes Heerkema en Trijntje Teedes Engelsma
  e. Engeltje de Jong, geboren Gorredijk 13-11-1832, trouwt Idaarderadeel 16-01-1858 Marten Taekes Hoeneveld, oud 23 jaar, geboren Grouw, zoon van Taeke Martens Hoeneveld en Minke Douwes Visser
  f. Johannes de Jong, geboren Opsterland 18-07-1835
     
III.A Molle de Jong, geboren Opsterland 18-11-1821, overleden aldaar 24-07-1862, trouwt Opsterland 14-02-1849 Wimke Elias Nauta, geboren Opsterland 05-02-1826, overleden Opsterland  04-02-1907, dochter van Elias Sjoerds Nauta en Wybrigjen Pieters Posthumus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Imke de Jong, geboren Gorredijk 31-08-1849, trouwt Schoterland 15-05-1881 Trijntje Zwaagstra, oud 23 jaar, geboren Mildam
Ouders: Marten Girbes Zwaagstra en Neenske Uilkes Hoekstra
Datum : 15 mei 1881, akte nr. 34

Opm.  : Met legitimatie van een kind
  b. Elias de Jong, geboren Opsterland 17-10-1851, overleden aldaar 29-07-1853
  c. Elias de Jong, geboren Opsterland16-09-1853   volgt IV.A
  d. Anne de Jong, geboren Opsterland 26-01-1856
  e. Sjoerd de Jong, geboren Opsterland 19-04-1858
  f. Johannes de Jong, geboren Opsterland 05-10-1860
  g. Molle de Jong, geboren Opsterland 23-02-1863, overleden aldaar 09-07-1886
     
III.B Anne Imkes de Jong, geboren Opsterland 10-03-1827, overleden aldaar 24-01-1882, trouwt Opsterland 27-08-1854 Maria Feddriks Sterringa, geboren Opsterland 11-07-1825, overleden aldaar 14-05-1903, dochter van Feddrik Tjesses Sterringa en Fettje Aalderts van der Wal

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levensloos kind (zoon); Opsterland 28-12-1856
  a. Feddrik de Jong, geboren Opsterland 15-02-1858, trouwt Opsterland 24-12-1885 Wietske Dokter, geboren ca. 1863, overleden Opsterland 22-08-1901
  b. Rinske de Jong, geboren Opsterland 25-06-1860
  c. Fettje de Jong, geboren Opsterland 03-10-1863, trouwt Opsterland 15-12-1887 Reint Hubbeling. trouwt (2) Opsterland 15-12-1896 Ibele Jelsma, geboren 13-03-1867, overleden Groningen 01-08-1937, zoon van Otte Simons Jelsma en Geertje Hayes de Boer
  d. Hiltje de Jong, geboren Opsterland 16-11-1865, trouwt Opsterland 29-05-1890 Wytze Weiland
  e. Imke de Jong, geboren Opsterland 06-01-1868, overleden aldaar 22-02-1869
     
IV.A Elias de Jong, geboren Opsterland16-09-1853, overleden Heerenveen 10-05-1922, gehuwd, trouwt Opsterland 11-05-1877 Sytske Annema, geboren Opsterland 12-02-1855, dochter van Wiebe Hylkes Annema en Jenke Sytzes Bijstra
 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Molle de Jong, geboren Opsterland 03-03-1878   volgt V
  b. Jenke de Jong, geboren Opsterland 06-04-1879, overleden aldaar 13-07-1879
   - levensloos kind (dochter); Opsterland 29-11-1880
  c. Jinke de Jong, geboren Opsterland 08-04-1882, overleden aldaar 06-03-1883
   - levensloos kind (dochter); geboren Opsterland 31-07-1884
   - levensloos kind (dochter); geboren Opsterland 14-06-1885
  d. Jinke de Jong, geboren Opsterland 07-01-1887, overleden aldaar 22-04-1890
  e. Wiebe de Jong, geboren Opsterland 14 mei 1891, overleden aldaar 31-05-1891
  f. Wiebe de Jong, geboren Gorredijk 25-08-1892, trouwt Schoterland 11-08-1921 Maaike van Dam, oud 22 jaar, geboren te Jubbega Schurega. dochter van Bonne van Dam en Wietske Neef
     
V. Molle de Jong, geboren Opsterland 03-03-1878, trouwt Opsterland 31-01-1902 - ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Heerenveen d.d. 28-05-1915  Harmke van der Zwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Catharina de Jong, geboren Opsterland 18-06-1902 
  b. Sytske de Jong, geboren Opsterland 18-06-1902
     

GenWar2002

disclaimer