GENEALOGIE DELFSMA


 


     
I. Sake Klasen trouwt Antje Meinen

Quotisatiekohieren 1749 - Ooststellingwerf, fol. 8
Sake Claas, Ooststellingwerf - Plaats:  Makkinga
Omschrijving:  boer, goed reuw en beslag
Gezin volw:  4 en kind: 4   /  Aanslag:  39-1-0
Verhoging:                      /  Vermogen:                 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maartjen, gedoopt Makkinga 01-09-1734, overleden voor 08-1738
  b. Meijne, geboren op 't oosteijnde van Makkinga en gedoopt Makkinga 22-12-1735
  c. Maartjen Sakes, geboren op 't oosteijnde van Makkinga en gedoopt Makkinga en gedoopt Makkinga 24-08-1738, overleden Ooststellingswerf 23-02-1830, gehuwd,
  d. Grietjen, geboren op 't oosteijnde van Makkinga en gedoopt Makkinga 1740
  e. Geesjen, gedoopt Makkinga 14-02-1743, overleden voor 01-1745
  f. Geesjen Sakes, geboren op 't oosteijnde van Makkinga en gedoopt Makkinga 02-01-1745, overleden Ooststellingwerf 23-03-1821 als Geesje Sakes Mulder, trouwt Makkinga 28-05-1769 Jan Pieters, bij huwelijk afkomstig van van Makkinga
  g. Klaas, geboren op 't oosteijnde van Makkinga en gedoopt Makkinga 12-03-1747   volgt II
  h. Lamtjen geboren op 't oosteijnde van Makkinga en gedoopt Makinga 07-05-1749
  i. Engbert, gedoopt Makkinga 27-02-1752
     
II.A Klaas Sakes, geboren op 't oosteijnde van Makkinga en gedoopt Makkinga, gedoopt Makinga 12-03-1747, overleden Olderbekoop 04-06-1831 als Klaas Sakes Dellingbuur, trouwt Makkinga 24-05-1770 Martjen Alles van Veen, geboren ca. 1742, overleden Olderbekoop 18-04-1832, dochter van Alle Jakobs en Albertje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Makkinga Elsloo Langedijke 1739-1811 - Inventarisnr.: 549
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 mei 1770 in Makkinga
Man          : Claes Zakes afkomstig van Makkinga
Vrouw       : Maertjen Alles afkomstig van Gorredijk

Familienamen 1811 - Mairie Oldeberkoop, fol. 30
Deddigeburen, Klaas Sakes, Oldeberkoop
k. Sake 40, Alle 39, Meine 37, Jacob 33, Albert 29
 
Memories van successie 1818-1842 - Toegangsnr.  : 42 - Inventarisnr.: 5016 - Aktenr.      : 501
Overledene   : Klaas Sakes Dellingbuur
Wonende te  : 4 juni 1831
Overleden op : Oldeberkoop
Tekst: man van Margje Allen, te Makkinga (erft vruchtgebruik);
vader van Sake Klazes van Veen, kastelein aldaar, Jakob Klazes Bakker, bakker Noordwolde, Albert Klazes Dellingbuur, huisman, wijlen Alle Klazes Delsma (man van Trijntje Alberts Baas, boerin; vader van Klaas, huisman,
Albert, idem en minderjarige Jakob, Jan, Marten en Grietje Alles Delsma) en Meine Klazes van Veen, huisman, Blankenham/Ov
 
Memories van successie 1818-1842 - Toegangsnr.  : 42 - Inventarisnr.: 5017 - Aktenr.      : 146
Overledene   : Martje Allen van Veen
Wonende te  : 18 april 1832
Overleden op : Oldeberkoop
Tekst: weduwe van Klaas Sakes Dellingbuur (overleden 4/6/1831: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan kinderen);
moeder van Sake Klazes van Veen, kastelein Makkinga, Jakob Klazes Bakker, bakker Noordwolde, Albert Klazes Dellingbuur, huisman, wijlen Alle Klazes Delsma (man van Trijntje Albert Baas, boerin; vader van Klaas, huisman, Albert, idem en minderjarige Jakob, Jan, Marten en Grietje Alles Delsma) en Meine Klazes van Veen, huisman Blankenham

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sake, gedoopt Makkinga 16-06-1771   volgt III.A
  b. Alle, geboren Makkinga 22-06-1772 en gedoopt aldaar 28-06-1772   volgt III.B
  c. Meijne, geboren Makkinga 08-10-1774 en gedoopt aldaar 16-10-1774   volgt III.C
  d. Jacob, geboren Nijeberkoop 14-04-1777 en gedoopt Oldeberkoop 20-04-1777, jong overleden
  e. Jacob, geboren Nijeberkoop 14-08-1778 en gedoopt aldaar 16-08-1778   volgt III.D
  f Albert, geboren Nijeberkoop 13-04-1782 en gedoopt aldaar 21-04-1782   volgt III.E
     
III.A Sake Klazes van Veen, kastelein, gedoopt Makkinga 16-06-1771, overleden 3 februari 1854, 82 jaar, trouwt Sijtje Johannes Wachter
     
III.B Alle Klazen Delfsma, geboren Makkinga 22-06-1772 en gedoopt aldaar 28-06-1772, overleden Weststellingswerf 28-08-1827, gehuwd, trouwt Noordwolde 09-05-1802 Trijntje Alberts Baas, geboren ca. 1778, overleden Ooststellingwerf 18-03-1842

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811 - Inventarisnr.: 770
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 mei 1802 in Noordwolde
Man          : Alle Klaasen afkomstig van Noordwolde
Vrouw       : Trijntien Alberts Baas afkomstig van Noordwolde

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren 14-02-1804 en gedoopt Oldeholtpade-Nijeholtpade-Oldeholtwolde-Ter Idzard 04-03-1804, jong overleden
  b. Martje, geboren Nijeberkoop 08-10-1805 en gedoopt aldaar 03-11-1805
  c. Klaas, geboren Nijeholtpade 15-03-1807 en gedoopt Oldeholtpade-Nijeholtpade-Oldeholtwolde-Ter Idzard 12-04-1807   volgt IV.A
  d. Albert, geboren Nijeholtpade ca. 1808   volgt IV.B
  e. Jacob geboren Nijeholtpade 07-10-1809 en gedoopt Oldeholtpade-Nijeholtpade-Oldeholtwolde-Ter Idzard 28-10-1809   volgt IV.C
  f. Marten Delfsma, geboren mairie Wolvega 25-10-1815, overleden Ooststellingwerf 29-03-1856
  g. Grietjen Delfsma, geboren Nijeholtpade 10-10-1818, trouwt Ooststellingwerf 10-05-1846 Jannis Halbes Kuperus, oud 29 jaar, geboren Noordwolde, zoon van Halbe Jacobs Kuperus en Aaltjen Jannis
     
III.C Meine van Veen, geboren Makkinga 08-10-1774 en gedoopt aldaar 16-10-1774
     
III.D Jakob Klazes Bakker, bakker, geboren Nijeberkoop 14-08-1778 en gedoopt aldaar 16-08-1778, overleden Weststellingwerf 09-02-1868, weduwnaar
     
III.E Albert Klazes Dellebuur ook genaamd Dellingboer en Dellingbuur, geboren Nijeberkoop 13-04-1782 en gedoopt aldaar 21-04-1782, overleden Ooststellingwerf 30-12-1858, trouwt Geertje Lammerts de Vend, geboren ca. 1779, overleden Ooststellingwerf 19-09-1851, dochter van Lammert Abels en Lutske Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Margjen Alberts Dellingboer ook genaamd Dellebuur, geboren Oldeberkoop 08-01-1813, trouwt Ooststellingwerf 19-05-1837 Wybe Heines Nijholt, oud 22 jaar, geboren Oldeberkoop, zoon van Heine Wybes Nijholt en Gerritjen Ziezes Brouwer
  b. Lutske Alberts Dellingboer, geboren Oldeberkoop 13-08-1814, trouwt Ooststellingwerf 16-05-1841 Siebren Roelofs Heyda, oud 30 jaar, geboren Tjalleberd, zoon van Roelof Johannes Heyda en Aukje Fokkes
  c. Klaas Alberts Dellingbuur, geboren Oldeberkoop 31-05-1817   volgt IV.D
  d. Lammert Alberts Dellingboer, geboren Oldeberkoop 05-11-1820   volgt IV.E
     
IV.A Klaas Allen Delfsma, geboren Nijeholtpade 15-03-1807 en gedoopt Oldeholtpade-Nijeholtpade-Oldeholtwolde-Ter Idzard 12-04-1807, trouwt Ooststellingwerf 01-09-1844 Roelofje Dirks Waldus, geboren Noordwolde 07-04-1824, overleden Weststellingswerf 14-01-1898, dochter van Dirk Beerends Waldus en Hendrikje Jochems Oosterhof

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Alle Klazes Delfsma, geboren Vinkega 04-06-1845, overleden aldaar 27-06-1845
  c. Alle Klazes Delfsma, arbeider, geboren Vinkega 27-05-1846   volgt V.A
  d. Hendrikje Delfsma, geboren Vinkega 23-02-1848, overleden Ooststellingwerf 25-12-1916, trouwt Ooststellingwerf 17-05-1872 Jakob Wijes Zeephat, oud 30 jaar, geboren Elsloo, dochter van Wije Jakobs Zeephat en Albertje Annes Koopmans
  e. Dirk Delfsma, geboren Vinkega 08-03-1850   volgt V.B
  f. Marten Delfsma, geboren Vinkega 13-05-1852   volgt V.C
  g. Trijntje Delfsma, geboren Noordwolde 25-12-1854, overleden Weststellingwerf 24-07-1869
  h. Jochem Delfsma, boerenknecht, geboren Noordwolde 06-04-1858   volgt V.D
  i. Jan Delfsma, geboren Noordwolde 20-07-1861   volgt V.E
  j. Beerend Delfsma, geboren Noordwolde 01-01-1865   volgt V.F
     
IV.B Albert Alles Delfsma, oud 37 jaar, geboren Nijeholtpade, trouwt Ooststellingwerf 11-05-1845 Jentjen Gosses Bosma, oud 25 jaar, geboren Haskerhorne, dochter van Gosse Pieters Bosma en Geesjen Beenes Moed
     
IV.C Jacob Alles Delfsma, geboren Nijeholtpade 07-10-1809 en gedoopt Oldeholtpade-Nijeholtpade-Oldeholtwolde-Ter Idzard 28-10-1809, overleden Ooststellingwerf 11-04-1883, trouwt Ooststellingwerf 28-05-1840 Zwaantjen Everts Siedema - Iedema, oud 24 jaar, geboren Nijeberkoop, dochter van Evert Aukes Siedema en Vrouwkjen Jans Diever
     
IV.D Klaas Alberts Dellingbuur, geboren Oldeberkoop 31-05-1817, trouwt (1) Ooststellingwerf 12-05-1852 Blijke Roelofs Heyda, oud 30 jaar, geboren Oldeberkoop, dochter van Roelof Johannes Heyda en Aukje Fokkes, trouwt (2) Ooststellingwerf 17-07- 1863 Vroukjen Hendriks van der Veen, oud 31 jaar, geboren te Boijl, dochter van Hendrik Luiten van der Veen en Jebbigjen Lefferts Oostwoud
     
IV.E Lammert Alberts Dellingboer, geboren Oldeberkoop 05-11-1820, trouwt Ooststellingwerf 13-05-1855 Grietje Wybes Jansma, oud 35 jaar, geboren Zandhuizen (Weststellingwerf), dochter van Wybe Jans Jansma en Kornelia Gerrits
     
V.A Alle Klazes Delfsma, arbeider, geboren Vinkega 27-05-1846, overleden Vledder 21-04-1929, trouwt Vledder 04-05-1878 Hillegien Piest [voogd bruid Wolter Soer; toeziend voogd bruid Hendrik Piest], geboren Vledder 12-09-1855, overleden Gorredijk 11-01-1930, dochter van Wolter Egberts Piest en Elsjen Hendriks Brinksma
     
V.B Dirk Delfsma, geboren Vinkega 08-03-1850, trouwt (1) Weststellingwerf 05-05-1876 Rinske Kortstra, oud 27 jaar, geboren Wolvega, dochter van Sake Roelofs Kortstra en Tjaltje Wygers Kolk, trouwt (2) Weststellingwerf 10-03-1917 Catharina Hameka, geboren Vledder 16-05-1875, dochter van Jacob Hameka en Johanna Arnoldina van Voorden
     
V.C Marten Delfsma, geboren Vinkega 13-05-1852, trouwt Weststellingwerf 05-02-1876 Jantje Bosch, oud 24 jaar, geboren Noordwolde, dochter van Johannes Jans Bosch en Jantje Jans Mortman
     
V.D Jochem Delfsma, boerenknecht, landbouwer, geboren Noordwolde 06-04-1858, overleden Vledder 22-05-1924, trouwt Vledder 01-05-1886 Annigje Lugtmeijer alias Lugtmeier, geboren Vledder 05-04-1858, overleden aldaar 19-04-1933, dochter van Pieter Lugtmeijer en Janna Lubberts Knol
     
V.E Jan Delfsma, geboren Noordwolde 20-07-1861, trouwt Weststellingwerf 14-04-1888 Aaltje Lenstra, oud 29 jaar, geboren Steggerda, dochter van Mindert Jans Lenstra en Antje Karsten Krol
     
V.F Beerend Delfsma, geboren Noordwolde 01-01-1865, trouwt Weststellingwerf 30-10-1886 Antje van der Veen, oud 21 jaar, geboren Noordwolde, dochter van Eyte van der Veen en Grietje Wybes van de Boer
     

GenWar2002

disclaimer