GENEALOGIE GEERT HINDRIX


 


     
I. Geert Hindrix, bij huwelijk afkomstig van Bakkeveen, trouwt Bakkeveen 03-1710 Aukie Liebes, bij huwelijk afkomstig van Bakkeveen

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen, 1710 - DTB nr:     571, 1685 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van maart 1710, Bakkeveen
Man:          Geert Hindrix, Bakkeveen
Vrouw:       Aukie Liebes, Bakkeveen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Engeltje Geerts, gedoopt Duurswoude 02-04-1713, trouwt Wijnjeterp 05-1735 Teunis Gerbes, schoenmaker, bij huwelijk afkomstig van Duurswoude
     

GenWar2002

disclaimer