GENEALOGIE HENDRIK BARTELS


 


     
I. Hendrik Bartels, timmerman, bij huwelijk afkomstig van Duurswoude, trouwt Duurswoude 21-04-1720 Gheke Beernts (Gepke Berends), bij huwelijk afkomstig van Wijnjeterp

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen - DTB nr. 571, 1685 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 april 1720, Duurswoude
Man:          Hendrik Bartles, Duurswoude
Vrouw:       Gheke Beernts, Wijnjeterp
 

  a. Aaltje, geboren 01-02-1721 en gedoopt Duurswoude 02-02-1721
  b. Aeltie, gedoopt Duurswoude 12-04-1722
  c. Bartelt, geboren 01-08-1723 en gedoopt Duurswoude 08-08-1723
  d. Berent, geboren 24-09-1725 en gedoopt Duurswoude 26-09-1725
  e. Arent, gedoopt Duurswoude 19-09-1727
     
II. Bartel Hendriks, timmerman, geboren 01-08-1723 en gedoopt Duurswoude 08-08-1723, bij huwelijk afkomstig van Wijnjeterp, trouwt Wijnjeterp 07-08-1747 Trientje Jans,  bij huwelijk afkomstig van de Knipe

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen - DTB nr. 571, 1685 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 augustus 1747, Wijnjeterp
Man:          Bartelt Hendriks, Wijnjeterp
Vrouw:       Trientje Jans, De Knipe

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 64
Bartele Hendrix, Opsterland   /   Plaats: Wijnjeterp
Omschrijving: timmerman
Gezin volw: 2 en kind:         /   Aanslag: 13-14-0
Verhoging:  ---                  /   Vermogen: ---

kinderen uit dit huwelijk
 

  a. Gepke, gedoopt Wijnjeterp 01-01-1749, jong overleden
  b. Gepke, gedoopt Wijnjeterp 17-01-1751, jong overleden
  c. Martsen, gedoopt Wijnjeterp 18-10-1753, trouwt Gorredijk 14-05-1774 Wijtze Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk
  d. Gepke Bartelts, gedoopt Wijnjeterp 10-06-1757, overleden Duurswoude 21-06-1799, trouwt Wijnjeterp 16-12-1781 Foppe Egberts de Haan, geboren ca. 1749/1750, overleden Duurswoude 10-10-1806 , zooon van Egbert Lyckles en Antje Jannes
  e. Hendrik, gedoopt Wijnjeterp 08-06-1760   volgt III
  f. Aaltje, gedoopt Wijnjeterp 04-1764
  g. Jan, gedoopt Wijnjeterp 13-03-1768
  h. Jan, geboren Wijnjeterp 19-01-1772 en gedoopt aldaar 16-08-1772
     
III. Hendrik Bartelts, gedoopt Wijnjeterp 08-06-1760, overleden voor 1811, trouwt Wijnjeterp 20-07-1794 Geesje Sjoerds, bij huwelijk afkomstig van Wijnjeterp

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen - DTB nr. 571, 1685 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 juli 1794, Wijnjeterp
Man:          Hendrik Bartelts, Wijnjeterp
Vrouw:       Geske Sjoerds, Wijnjeterp

Familienamen 1811  - Mairie Lippenhuizen, fol. 26
Veenstra, Hinderk Bartels (overleden); Aangegeven door voogd Ibe Lolkes Feenstra te Wijnjeterp
k. Bartelt 15, Gorredijk, Klaske 14, Wijnjeterp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bartelt, gedoopt aldaar Wijnjeterp 02-11-1794, jong overleden
  b. Barteld Hendriks Veenstra, geboren Wijnjeterp 04-03-1796 en gedoopt aldaar 27-03-1796, overleden Opsterland 24-04-1826, ongehuwd
  c. Klaaske, geboren Wijnjeterp 14-03-1797 en gedoopt aldaar 09-04-1797
     

GenWar2002

disclaimer