GENEALOGIE HENDRIK WIERDS


 


     
I. Hendrik Wierds trouwt Aaltje Wybes

kinderen uit dit huwelijk:  

  a. Rixt, gedoopt Drachten 16-10-1698
  b. Wierd Hendriks, gedoopt Drachten 08-09-1689   volgt II
  c. Sijts, gedoopt Drachten 22-10-1693
  d. Rinske, gedoopt Drachten 19-01-1696
  e. Haije, gedoopt Drachten 10-07-1698
  f. Grietje, gedoopt Drachten 07-02-1703
     
II. Wierd Hendriks, boer, gedoopt Drachten 08-09-1689, overleden aldaar 1750/1751, trouwt Drachten ca. 1718 Mijntje Gerrits, gedoopt Oentsjerk 20-01-1695, overleden Drachten 1777/1778

Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 36
Wieerdt Hendriks, Smallingerland  
Plaats: Noorderdrachten   /   Omschrijving: boer
Gezin volw: 4 en kind:      /   Aanslag: 36-16-0
Verhoging: ---                /   Vermogen: ---

kinderen uit dit huwelijk:  

  a. Hendrik, gedoopt Drachten 20-08-1720
  b. Gerrit, geboren Noorderdarchten 04-1723
  c. Jan, geboren Noorder Drachten ca. 1735   volgt III
     
III. Jan Wierds, huisman en veenbaas, geboren Noorder Drachten ca. 1735, overleden Drachten 17-03-1811, trouwt Drachten 18-05-1766 Klaaske Geerts, gedoopt Beetsterzwaag 10-02-1737, overleden Drachten rondom 1784, dochter van Geert Gerrits en Engeltje Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 mei 1766, Drachten
Man:          Jan Wierds, Noorderdrachten
Vrouw:       Klaaske Geerts, Noorderdrachten

kinderen uit dit huwelijk:
  

  a. Wierd, geboren Noorderdrachten 06-09-1767 en gedoopt Drachten 25-09-1778   volgt Genealogie van Houten
  b. Geert, geboren Noorderdrachten 16-09-1770 en gedoopt Drachten 25-09-1778   volgt Genealogie Kramer  
  c. Mijntje, gedoopt Noorderdrachten 16-02-1773 en gedoopt Drachten 25-09-1778
  d. Hendrik, geboren Noorderdrachten ca 1780, overleden voor 1811
     

GenWar2002

disclaimer