GENEALOGIE KRAMER


             


Voor voorgeslacht Geert Jans Kramer zie: Genealogie Hendrik Wierds
I. Geert Jans Kramer, koopman, geboren Noorder Drachten 16-09-1770 en gedoopt Drachten 25-09-1778, overleden Drachten 26-05-1817, zoon van Jan Wierds en Klaaske Geerts, trouwt (1) Drachten 23-03-1800 Eelkjen Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 04-06-1769, overleden Zuider Drachten 09-08-1810, dochter van Gerben Taedes van Manen en Duifke Pieters Minnema, trouwt (2) Drachten 04-12-1811 Femke Alles van der Meulen, geboren Lippenhuizen 07-08-1778, overleden Drachten 28-12-1844, dochter van Alle Jakobs en Joukje Jacobus

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 maart 1800, Drachten
Man:          Geert Jans, Noorderdrachten
Vrouw:       Eelkjen van Maenen, Zuiderdrachten

Akte van naamsaanneming 1811 -  Mairie Drachten, deel 1, fol.24v
Kramer, Geert Jans, Zuiderdrachten 96
k. Jan 10, Klaaske 8, Sjoukjen 6, Hielkjen 3, Pieter 1

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Jan Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten 04-01-1801   volgt II.A
b. Klaaske Geerts Kramer, geboren 15-07-1803, overleden Drachten 29-09-1812
c. Sjoukjen Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten 12-08-1805, overleden Drachten 18-08-1881, trouwt Drachten 14-12-1833 Tjeerd Pieters Tjeerdsma, geboren Oudega 1809, zoon van Pieter Tjeerds Tjeerdsma en Wilhelmina Pieters Janzen
d. Hielkjen Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten 10-01-1808, overleden Oudega (Smallingerland) 13-06-1838, trouwt Smallingerland 11-09-1829 Sytse Piers Minnema, dominee Hervormde Gemeente te Oudega 1829-1849, geboren Gorredijk 22-08-1804, overleden Gorredijk 19-09-1875, zoon van Pier Minnes Minnema en Engeltje Sietzes Reindersma
e. Pieter Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten ca. 1810   volgt II.B

kinderen uit 2e huwelijk:
 
f. Klaaske Kramer, geboren 4 februari 1814, trouwt Drachten 18-05-1839 Siebe Martens Maakal, geboren Drachten 05-03-1817, zoon van Marten Siebes Maakal en Fokje Binnes Bolleman
g. Greetje Kramer, geboren 4 april 1816, trouwt Drachten 29-04-1841 Dooye Jurjens van der Werf, geboren Leeuwarden 01-05-1812, zoon van Jurjen Klazes van der Werf en Akke Dooyes Talsma
II.A Jan Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten 04-01-1801, overleden Dokkum 02-02-1861, trouwt (1) Dokkum 07-07-1825 Sara Land, geboren ca. 1799, overleden Dokkum 24-04-1829, trouwt (2) Dokkum 02-09-1830 Eeke Land, geboren ca. 1803, overleden Dokkum 08-04-1842

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Hike Kramer, geboren 14-09-1825, trouwt Dokkum 06-05-1847 Rinse van Douwen, trouwt Dokkum 02-05-1854 Bouwe Bölger
b. Geert Kramer, geboren Dokkum  04-12-1827, overleden aldaar 19-03-1828

kinderen uit 2e huwelijk:
 
c. Eelkjen Sara Kramer, geboren Dokkum 29-05-1831, overleden aldaar 17-04-1873
d. Sara Kramer, geboren Dokkum 09-08-1833, overleden aldaar 30-10-1856
e. Jan Pieter Land Kramer, geboren Dokkum 08-08-1835   volgt III
II.B Pieter Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten ca. 1810, trouwt Dokkum 29-05-1834 Dieuke Adrianus Eisma
III. Jan Pieter Land Kramer, geboren Dokkum 08-08-1835, trouwt (1) Opsterland 30-04-1863 Eelkje Minnema, geboren Oudega 22-12-1836, overleden Dokkum 29-04-1870, dochter van Sytse Piers Minnema en Hielkjen Geerts Kramer, trouwt (2) Opsterland 20-05-1875 Engeltje Minnema, weduwe van Johannes Proost, geboren Oudega 27-11-1834, dochter van Sytse Piers Minnema en Hielkjen Geerts Kramer

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Eke Kramer, geboren Dokkum 26 juli 1864, trouwt Dokkum 08-08-1895 Lubertus Timmer
b. Hielkje Land Kramer, geboren Dokkum 10-12-1866, overleden aldaar 22-05-1867

kinderen uit 1e huwelijk:
 
c. Hielkje Land Kramer, geboren Dokkum 17-02-1876, overleden aldaar 22-11-1878

GenWar2002

      

disclaimer