Kwartierstaat JAN GEERTS MINNEMA


             


- I -
 
1. Jan Geerts Minnema, geboren Kortezwaag 26-06-1863, leaves 06-04-1889 from Gorredijk to Transvaal (South-Africa)

- II -
 
2 Geert Menno Minnema, geboren Oudega (Smallingerland) 08-01-1833, overleden Gorredijk 09-09-1900, trouwt Gorredijk 14-05-1857
3. Antje Jans de Haan, geboren Gorredijk 10-08-1834, overleden Gorredijk 03-08-1904 
children:
  a. Hielkjen Minnema, geboren Kortezwaag 29-01-1858, trouwt Beetsterzwaag 18-10-1885 Jacob Meeuwes Arnold Zwart, geboren ca. 1856, overleden Leeuwarden 26-03-1926, gehuwd, zoon van Simon Zwart en Elisabeth Kroes
  b. Sytze Piers Minnema, geboren Kortezwaag 10-07-1859 
  c. Gezina Minnema, geboren Kortezwaag 28-04-1861 
  d. Jan Geerts Minnema, geboren Kortezwaag 26-06-1863   zie 1
  e. Pier Minnes Minnema, geboren Kortezwaag 01-94-1866

- III -
 
4. Sytse Piers Minnema, dominee Hervormde Gemeente te Oudega 1829-1849, geboren Gorredijk 22-08-1804, overleden Gorredijk 19-09-1875, trouwt Smallingerland 11-09-1829
5. Hielkjen Geerts Kramer, geboren Dragten ca. 1808, overleden Oudega (Smallingerland) 13-06-1838
children:
a. Pier Sytzes Minnema, merchant, geboren Oudega (Smallingerland) 02-03-1830, overleden Gorredijk 29-07-1906
b. Minne Sietzes Minnema, geboren Oudega (Smallingerland) 17-10-1831, overleden Oudega (Smallingerland) 07-02-1832
c. Geert Menno Minnema, geboren Oudega (Smallingerland) 08-01-1833  zie 2
d. Engeltje Minnema, geboren Oudega (Smallingerland) 27-11-1834, trouwt (1) Opsterland 22-06-1867  Johannes Proost, overleden 18-09-1867, trouwt (2) Opsterland 20-05-1875 Jan Pieter Land Kramer, geboren Dokkum 08-08-1835, zoon van Jan Geerts Kramer en Eke Land
e. Eelkje Minnema, geboren Oudega (Smallingerland) 22-12-1836, overleden Dokkum 29-04-1870, trouwt Opsterland 30-04-1863 Jan Pieter Land Kramer, geboren Dokkum 08-08-1835, zoon van Jan Geerts Kramer en Eke Land
     
6. Jan Foppes de Haan, merchant, geboren Duurswoude  24-06-1797, overleden 30-03-1871, trouwt Beetsterzwaag 25-10-1821
7. Gezina Swalue, geboren St Jacobaparochie 16-05-1805, overleden 27-06-1892
- children:
a. Menno Antonius de Haan, geboren 08-08-1822
b. Menno Antonius de Haan, grocer te Gorredijk. geboren 11-09-1823, overleden Opsterland 13-09-1897, trouwt Opsterland 12-05-1848 Akke Ubeles Veenland, geboren Opsterland 11-10-1825, overleden Opsterland 01-04-1899, dochter van Ubele Jacobs Veenland and Sijke Eesges van der Veen 
c. Gepke de Haan, geboren Gorredijk 12-02-1825, overleden Gorredijk 20-02-1825
d. Sijke de Haan, geboren Gorredijk 15-02-1826, overleden Opsterland 19-04-1853, trouwt Opsterland 15-05-1852 Albert Klazes Prakken, geboren Opsterland 06-01-1826, overleden there 25-12-1899, zoon van Klaas Annes Prakken and Romkjen Melles Koopmans
e. Foppe de Haan, geboren Gorredijk 07-08-1827, overleden Opsterland 30-12-902, trouwt Opsterland 29-05-1851 Harmke Siegers Koopmans, geboren Opsterland 26-06-1826, overleden Opsterland 09-06-1911, dochter van Sieger Melles Koopmans en Klaaske Jans Luxwolda
f. Gepke de Haan, geboren Gorredijk 14-04-1830 
g. Eylardus de Haan, geboren Gorredijk 14-03-1832, trouwt Opsterland 14-05-1857 Aaltje Roels de Jong, geboren Opsterland 01-12-1835, dochter van Roel Heines de Jong and Jantje Sierds Sikkema
  h. Antje de Haan, geboren Gorredijk 10-08-1834   zie 3
  i. Catharina de Haan, geboren Gorredijk 10-08-1834, overleden 9 juni 1898, trouwt Opsterland 16-05-1863 Tjaarda Rombertus Houwing, geboren Oldelamer 02-09-1833, overleden Opsterland 01-12-1902, zoon van Johannes Fredericus Heideggers Howing and Antje de Cock
  j. Tammo de Haan, geboren Gorredijk 07-02-1836, overleden Opsterland 14-08-1908, trouwt (1) Opsterland 16-05-1863 Mettje Douma, geboren Smallingerland 12-12-1837,overleden Opsterland 03-05-1870, dochter van Jan Izaks Douma and Tjitske Kornelis Iest, trouwt (2) Opsterland 02-12-1875 Wytske Douwes Feenstra
  k. Alida de Haan, geboren Gorredijk 11-02-1838, trouwt Opsterland 09-08-1860 Johan Christiaan de Jong, geboren Heerenveen 20-05-1839, overleden Schoterland 18-10-1909, zoon van Kornelis Klazes de Jong and Anna Dupon 
  l. Christiaan de Haan, geboren Gorredijk 08-07-1839, trouwt Opsterland 04-06-1871 Baukje Beekkerk, geboren Opsterland 25-06-1849, dochter van Folkert Beekkerk en Grietje Kijl
  m. Egberta de Haan, geboren Gorredijk 20-04-1841, trouwt Opsterland 31-05-1863 Hendrik Harmens Jager , geboren Olderbekoop 10-02-1839, overleden Ooststellingwerf 24-05-1875, zoon van Harmen Dirks Jager en Trijntje Roelofs Nijhuis
  n. Johanna de Haan, geboren Gorredijk 13-03-1843, trouwt Opsterland 19-08-1875 Hendrik van Dam, geboren Opsterland 01-07-1848, zoon van Fedde Hendriks van Dam en Saapke Hepkes de Jong
  o. Jan de Haan, geboren Gorredijk 01-09-1844
 
- IV -
 
8. Pier Minnes Minnema, gedoopt Gorredijk 28-06-1761, overleden Opsterland 23-10-1821, trouwt Gorredijk 05-07-1795 
9. Engeltje Sietzes Reindersma, geboren Duurswoude 07-11-1769, overleden 16-05-1862
- children:
  a. Minne Piers Minnema, merchant, geboren Gorredijk 15-08-1796, overleden Opsterland 27-09-1831, trouwt Beetsterzwaag 13-05-1820 Joukjen Pieters de Jong, geboren Kortezwaag ca. 1801, overleden Opsterland 05-05-1827, dochter van Pieter Abeles de Jong en Dutje Abels Veenland
b. Auwkje Piers, geboren Gorredijk 04-07-1799
  c. Geeske Piers Minnema, geboren Gorredijk 15-11-1801, overleden Opsterland 08-12-1842
  d. Sytse Piers Minnema, geboren Gorredijk 22-08-1804   zie 4
  e. Auke Piers Minnema, geboren Gorredijk 19-02-1807, overleden Opsterland 21-03-1854
  f. Imke Piers Minnema, geboren Gorredijk 30-10-1809, overleden Opsterland 28-05-1835
 
10. Geert Jans Kramer, merchant, geboren Drachten 16-09-1770, overleden Drachten 26-05-1817, trouwt (2) Drachten 04-12-1811 Femke Alles van der Meulen, geboren Lippenhuizen ca. 1778, dochter van Alle Jakobs en Joukje Jacobus, trouwt (1) Drachten 23-03-1800
11. Eelkjen Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 04-06-1769, overleden 09-08-1810, trouwt  (1) Drachten 1791 [Eerste proclamatie Drachten 10 juli 1791] Arend Hyltjes, Zuiderdrachten
- children:
  a. Jan Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten 04-01-1801
  b. Klaaske Geerts Kramer, geboren 15-07-1803, overleden Drachten 29-09-1812
  c. Sjoukjen Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten 12-08-1805, overleden Drachten 18-08-1881, trouwt Drachten 14-12-1833 Tjeerd Pieters Tjeerdsma, geboren Oudega 1809, zoon van Pieter Tjeerds Tjeerdsma en Wilhelmina Pieters Janzen
d. Hielkjen Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten 10-01-1808   zie 5
e. Pieter Geerts Kramer, geboren Zuiddrachten 16-05-1811
 
12. Foppe Egberts, from Wijnjeterp, geboren ca. 1749/1750, overleden Duurswoude 10-10-1806, trouwt Wijnjeterp 16-12-1781
13. Gepke Bartels, from Wijnjeterp, overleden  Duurswoude 21-06-1799
- children:
a. Antje Foppes de Haan, geboren Duurswoude 13-09-1782, overleden Opsterjand 06-02-1815, trouwt Opsterland (mairie Langezwaag) 29-06-1813 Brugt Folkerts van Wallinga, geboren about 1784, overleden Opsterland 29-08-1849
b. Egbert Foppes de Haan, geboren Duurswoude 31-07-1784, overleden Opsterland 21-03-1841, trouwt Opsterland Opsterland 06-12-1821 Antje Jans de Jong, geboren about 1790, overleden Opsterland 31-05-1868
  c. Bartelt Foppes, geboren Duurswoude 22-04-1786, overleden Ooststellingswerf 24-11-1862 trouwt Opsterland 06-06-1822 Trijntje Bokes Schuurman, geboren about 1788, overleden Ooststellingswerf 16-01-1850
  d. Jan Foppes, geboren Duurswoude 30-10-1788
  e. Tjamme Foppes de Haan, geboren Duurswoude 28-01-1791
  f. Trijntje Foppes, geboren Duurswoude 1793
  g. Jan Foppes de Haan, geboren Duurswoude  24-06-1797  zie 6
 
14. Menno Antonius Swalue, medicina docter en arts te Gorredijk, geboren Leeuwarden 20-10-1775, gedoopt there 10-11-1775, overleden Gorredijk 05-10-1867, trouwt Olderbekoop 30 mei 1802
15. Sijke Jans Mulder, geboren Makkinga. 1777, overleden Gorredijk 23-11-1849 
-
children:
a. Gesina Swalue, geboren St Jacobaparochie 16-05-1805   zie 7
b. Johannes Kornelius Swalue, geboren Gorredijk 09-06-1811, overleden Gorredijk 01-01-1814
c. Catharina Zwalue, geboren Gorredijk 13-09-1813, trouwt Beetsterzwaag 05-06-1834 Barteld Bartelds de Jong
d. Alyda Swalue, geboren Gorredijk 23-03-1816
  e. Christiaan Mennos Swalue, geboren Gorredijk 15-08-1818, trouwt Roden 08-05-1841 Hester Louwes, geboren Leek ca. 1820, dochter van Louwe Louwes en Grietien Alingh Winsingh
  f. Jan Swalue, geboren Gorredijk  08-11-1820, trouwt Gorredijk 04-05-1850 (1) Henrica Prakken, trouwt Gorredijk (2) 19-05-1853 Joukjen Abeles de Vries
     
- V -
 
16. Minne Piers, gedoopt Gorredijk 02-02-1731, trouwt Gorredijk 16-05-1756
17. * Geeske Molles alias Gees Molles, geboren Langezwaag 09-1733, gedoopt Kortezwaag 04-10-1733
children:
  a. Pier Minnes, gedoopt Gorredijk 14-11-1756, jong overleden
  b. Ymkjen Minnes, gedoopt Gorredijk 11-12-1757
  c. Pier Minnes (Minnema), gedoopt Gorredijk 28-06-1761   zie 8
  d. Johannes Minnes (Minnema), geboren Gorredijk ca. 1761, overleden Opsterland overleden 19-11-1822, trouwt Joukje Jeips, geboren ca. 1765, overleden Opsterland 19 april 1858
  e. Antje Minnes, gedoopt Gorredijk 26-02-1764, jong overleden
  f. Antje Minnes, gedoopt Gorredijk 03-08-1766, overleden Gorredijk 04-02-1823, trouwt Gorredijk 19-08-1792 Rienk Jacobs Glas, geboren Gorredijk 1754, overleden Gorredijk 03-12-1813, gehuwd
  g. Molle Minnes (de Jong), gedoopt Gorredijk 24-03-1771, overleden 1808 , beurtschipper van Gorredijk op Leeuwarden;  octrooi Staten van Friesland d.d. 27 mei 1728, trouwt Gorredijk 06-04-1788, Hiltje Jans, Gorredijk
  h. Sjoukje Minnes, geboren Gorredijk 08-06-1774 en gedoopt aldaar 17-07-1774, trouwt Gorredijk 11-03-1798 Hidde Jacobus Halbersma, geboren Gorredijk, overleden Opsterland 04-05-1836
     
18. Sytse Douwes (Reindersma), geboren Gorredijk 1738, overleden Gorredijk 16-04-1828, beurtschipper van Gorredijk op Harlingen van 1763 t/m 1789, trouwt Wijnjeterp 15-01-1769
19. Aukje Teunis, Duurswoude
children:
  a. Engeltje Sietzes Reindersma, geboren Duurswoude 07-11-1769    zie 9
  b. Douwe Sietzes, geboren Duurswoude 12-02-1773
 
20. Jan Wierds, from Noorderdrachten, trouwt Drachten 18-05-1766
21. Klaaske Geerts, from Noorderdrachten 
children:
a. Wierd Jans van Houten, gedoopt Drachten 06-09-1767,  overleden Smallingerland 30-03-1827, trouwt Drachten 24-03-1793 Fettje Siegers de Jong, van Noorderdrachten
b. Geert Jans Kramer, gedoopt Drachten 16-09-1770   zie 10
c. Mijntje Jans, gedoopt Drachten 16-02-1773
 
22. Gerben Taedes van Manen, mr. silversmith te Drachten, geboren Sneek 30-07-1728, overleden Drachten ca. 1787/1788, trouwt [ondertrouw Sneek 30-07] 1752
23. Duifke Pieters Minnema, geboren Sneek 18-02-1724, overleden Drachten ca. 1792/1793
children:
    Eelkjen Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 07-10-1753
    Taede Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 08-12-1754, overleden Drachten 12-01-1814, trouwt Drachten 05-05-1776 Antje Markus Schudel, Zuiderdrachten, geboren ca. 1750, overleden Zuiderdrachten 16-02-1810
    Pieter Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 13-02-1757
    Frans Gerbens van Manen, baker Noorderdrachten, gedoopt Drachten 13-02-1759, overleden 06-10-1837, weduwnaar, trouwt Drachten 22-12-1793 Trijntje Jans de Haas, Zuiderdrachten
    Sjoukje Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 31-01-1762, overleden Drachten 20-11-1807, trouwt (1) Drachten 15-04-1787 Durk Willems, ironmonger Drachten, overleden Drachten ca. 1797/1798, zoon van Willem Durks en Martzen Aukes, trouwt (2) Drachten 06-04-1800 Theunis Pieters Boltjes, merchant, gedoopt Drachten 03-02-1754, overleden Drachten 21-09-1805, zoon van Pieter Theunis Boltjes en Geeske Wierds
    Goslik Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 01-04-1764
    Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 02-03-1766
    Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 07-02-1768
    Eelkjen Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 04-06-1769   zie 11
 
24. Egbert Lyckles
25. Antje Jannes
children:
a. Foppe Egberts, geboren ca. 1749/1750   zie 12
 
26. Bartelt Hendriks, carpenter, geboren Wijnjeterp, overleden 1795, trouwt Wijnjeterp 07-08-1747
27. Trientje Jans, De Knipe ca. 1723/1724, overleden Wijnjeterp 16-09-1808
children:
  a. Gepke Bartels   zie 13
 
28. Eilardus Swalue, Mr.beeldhouwer en houtsnijder, vroedsman te Leeuwarden, geboren Leeuwarden 13-02-1724, begraven Leeuwarden 04-03-1790, trouwt (1) Leeuwarden Westerkerk  23-06-1748 Maria Heimans, Amsterdam, trouwt (2) Wier 12-08-1764 [ondertrouw Leeuwarden 27-07-1764, attestatie Jelsum 12-08-1764]
29. Catharina Wiersma, geboren Wier 19-01-1735, begraven 08-03-1799
children:
  a. Johannes Cornelis Swalue, gedoopt Leeuwarden 05-07-1765
  b. Albartus Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden 19-12-1766, trouwt Janke Plantinga
  c. Alida Swalue, gedoopt Leeuwarden 10-02-1769
  d. Christiaan Swalue, gedoopt Leeuwarden 11-01-1771
  e. Eilardus Swalue, geboren Leeuwarden 24-07-1773, gedoopt there 13-08-1773
  f. Menno Antonius Swalue, geboren Leeuwarden 20-10-1775, gedoopt there 10-11-1775  zie 14
  g. Bernardus Johs Swalue, geboren Leeuwarden 26-06-1779, gedoopt there 16-07-1779
     
30. Jan Pieters, Makkinga, trouwt Makkinga 28-05-1769
31. Geesjen Zakes, Makkinga
children:
  a. Sijke Jans Mulder, geboren Makkinga. 1777   zie 15
 
- VI -
 
32. Pier Minnes
33. Imke Jans
children:
  a. Minne Piers, gedoopt 02-02-1731   zie 16
 
34. * Molle Ottes, farmer, gedoopt Langezwaag 31-12-1693, overleden after 1749, trouwt Kortezwaag 29-05-1718
35. * Antie Johannes, geboren 06-08-1699, overleden after 1743
children:
  a. Geeske Molles alias Gees Molles, geboren Langezwaag 09-1733   zie 17
 
36. Douwe Jans, afkomstig van Smalle Ee, beurtschipper van Gorredijk op Harlingen van ca. 1735 t/m 1763, trouwt Boornbergum 30-01-1735
37. Barber Doeyes, Oudega
children:
  a. Sytse Douwes (Reindersma), geboren Gorredijk 1738   zie 18
 
38. Teunis Gerbes, schoenmaker, bij huwelijk afkomstig van Duurswoude, trouwt Wijnjeterp 05-1735
39. Engel Geerts, bij huwelijk afkomstig van Duurswoude
     
40. Wierd Hendriks, farmer, gedoopt Drachten 08-09-1689, overleden aldaar 1750/1751, trouwt Drachten ca. 1718
41. Mijntje Gerrits, gedoopt Oentsjerk 20-01-1695, overleden Drachten 1777/1778
children:
a. Jan Wierds   zie 20
 
44. Taede Gerbens, from Sneek, mr. silversmith Sneek, trouwt Sneek 25-07-1723
45. Eelkje Franses van der Pluim, from Sneek
    Gerben Taedes van Manen, geboren Sneek 30-07-1728   zie 22
 
46. Pieter Pieters Minnema, gedoopt Sneek 12-07-1695, trouwt ca. 1723
47. Sjouckje Goslicks, from Sneek
  a. Duifke Pieters Minnema, geboren Sneek 18-02-1724   zie 23
 
52. Hendrik Bartles, Duurswoude, trouwt Duurswoude 21-04-1720 
53. Gheke Beernts, Wijnjeterp
children:
  a. Bartelt Hendriks, geboren Wijnjeterp   zie 26
 
56. Albertus Otto Swalue. gedoopt Leeuwarden 12-12-1683, trouwt Leeuwarden 07-01-1714 [proclamation Leeuwarden 23-12-1713
57. Anke Cornelisdr. Gaykema, from Bergum
children:
  a. Albartus Swalue, gedoopt Leeuwarden 11-11-1714
  b. Baukjen Swalue, gedoopt Leeuwarden 12-06-1720
  c. Martinus Swalue, gedoopt Leeuwarden 03-05-1722
  d. Eilardus Swalue, gedoopt Leeuwarden 13-02-1724   zie 28
  e. Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden12-10-1727 
   
- VII -
 
68. * Otte Tammes, geboren ca. 1665, trouwt Langezaag 01-03-1690
69. * Jouck Molles, geboren Langezwaag 1661
children:
a.  Molle Ottes, gedoopt Langezwaag 31-12-1693  zie 34
 
70. * Johannes Harmens, geboren circa 1665, trouwt (1) Langezwaag 20-01-1689 Syts Harmens, geboren ca. 1665, overleden voor 1693, trouwt (2) Langezwaag 19-02-1693 Sybrich Ruurds, geboren circa 1665, overleden voor 20-10-1698, trouwt (3) Langezwaag 30-10-1698
71. * Siouck Lenses, gedoopt Langezwaag 20-09-1663
children:
  a. Antie Johannes, geboren 06-08-1699  zie 35
 
80. Hendrik Wierds, trouwt
81. Aaltje Wybes  (zie verder kwartierstaat Klaas J. Bekkema, Gen. Jierboekje 1978)
children:
  a. Wierd Hendriks, farmer, gedoopt Drachten 08-09-1689   zie 40
 
82. Gerrit Jans, geboren Oentsjerk, boer, ouderling en diaken, overleden Drachten 1736/1737, trouwt (2) Teatske Tjeerds, trouwt (1) ca. 1690
83. Geeske Fokes, geboren Oentsjerk, overleden Tysjerk ca. 1730
children:
  a. Mijntje Gerrits, gedoopt Oentsjerk 20-01-1695   zie 41
 
92. Pieter Heins Minnema, from Sneek, trouwt Sneek 11-03-1683
93. Duifke Pieters Heeringa, from Nes (Dongeradeel)
children:
  a. Pieter Pieters Minnema, gedoopt Sneek 12-07-1695   zie 46
 
112. Albertus Swalue, trouwt
113. Sophia Catharina Eylerts
children:
  a. Albertus Otto Swalue. gedoopt Leeuwarden 12-12-1683   zie 56
 
- VIII -
 
136. * Tamme Everts, from Langezwaag, geboren circa 1635, trouwt Opsterland 06-03-1662
137. * Wytske Oenes, from Langezwaag, geboren circa 1635.
children:
  a. Otte Tammes, geboren ca. 1665   zie 68
 
138. Molle Berendsz., geboren circa 1620, trouwt
139. Gees Berendsdr., geboren circa 1620
children:
  a. Jouck Molles, geboren Langezwaag 1661   zie 69
 
142. Lense Hendricks, geboren circa 1620, overleden tussen1698 en1703, trouwt voor 1646
143. Trijn Berendsdr., geboren circa 1620.
children:
  a. Siouck Lenses, gedoopt Langezwaag 20-09-1663   zie 71
 
164. Jan Jacobs, in 1660 koopman te Oentsjerk, overleden aldaar voor 1674, trouwt
165. Berber Gerrits, trouwt (2) Jan Sapes
children:
a. Gerrit Jans, geboren Oentsjerk   zie 82
 
166. Focke Rinnerts, van Stiens, trouwt Oentsjerk 12-05-1661
167. Mijntje Stephanus, gedoopt Britsum 01-01-1640
children:
  a. Geeske Fokes, geboren Oentsjerk   zie 83
 
186. Pieter Gerryts Heeringa, van Hantumhuzen, dorpsrechter te Nes, overleden Nes voor 1682, trouwt
187. N.N.
children:
a. Duifke Pieters Heeringa   zie 93
 
224. Eco Swalue, geboren Leeuwarden ca. 1623, trouwt
225. Frouckien Fockens
children:
  a. Albertus Swalue   zie 112
 
- IX -
 
272. * Evert Hendricksz., geboren circa 1600, overleden na 1672, trouwt
273. * Jouck Tammedr., geboren circa 1610
children:
a. Tamme Everts, geboren circa 1635   zie 136
 
278. * Berend Berendsz., geboren circa 1590, overleden Lippenhuizen (?) voor 1639, trouwt
279. * Corneliske Cornelisdr., geboren circa 1590. Corneliske trouwt (2) Wessel Jarichsz., geboren circa 1590
children:
a. Gees Berendsdr., geboren circa 1620   zie 139
 
284. * Hendrick Ruerdtsz., geboren circa 1590, overleden voor 01-11-1638, trouwt voor 1612
285. * Siouck Bruchtsdr., geboren circa 1590
children:
  a. Lense Hendricks, geboren circa 1620   zie 142
 
286. *  = 278
287. *  = 279
 
334. Stephanus Jans, schoolmeester te Britsum (1633-1637), trouwt (2) Tryntje Heins, trouwt (1)
335. N.N.
children:
  a. Mijntje Stephanus, gedoopt Britsum 01-01-1640   zie 167
 
372. Gerryt Gosses Heeringa, geboren Hantumhuzen ca. 1610, eigenierde boer en dorpsrechter aldaar en dorpsrechter en ouderling tot 1660 te Nes, daarna weer te Hantumhuzen, overleden aldaar 1687, trouwt voor 1637 
373. Bauck Pieters, overleden Hantumhuzen 25-11-1680
children:
    Pieter Gerryts Heeringa   zie 186
 
448. Otto Swalue, schepen van Leeuwarden 1633 t/m 1636, 1651 t/m 1654, bouwmeester Leeuwarden 1647 t/m 1649, geboren ca. 1579, proclamation Leeuwarden 17-11-1621 and trouwt there 09-12-1621
449. Itie Alvers Frielsma, geboren 1602
children:
    Eco Swalue, geboren Leeuwarden ca. 1622   zie 224
    Albertus Swalue, geboren Leeuwarden  08-12-1624
  a. Mencke Swalue, geboren Leeuwarden 1635 
  b.  
  c.
 
- X -
 
570. * Brucht Luitiensz., geboren circa 1560, overleden Langezwaag (?) voor 29-04-1630, trouwt
571. * Blij Hendricksdr., geboren circa 1565, overleden after April 29, 1630
children:
  a. Siouck Bruchtsdr., geboren circa 1590   zie 285
 
754. Gosse Etes Heeringa, van Kollum, eigenierde boer te Hantumhizen, overleden voor 1660, trouwt
755. Duifke Gerrits, van Nes  (zie verder kwartierstaat Pieter Nieuwland, Gen. Jierboekje 1987)
children:
  a. Gerryt Gosses Heeringa, geboren Hantumhuzen ca. 1610   zie 372
 
756. N.N.
757. Tryntje Pieters
children:
  a. Bauck Pieters   zie 373
 
896. Dr. Otto Swalue, secretaris Leeuwarden 1591-1594, geboren ca. 1540, overleden Leeuwarden ca. 1613
897. Anna Times Canter, geboren ca. 1555, overleden there 14-04-1616
children:
  a. Tymen Swalue, geboren ca. 1576
  b. Christina Swaue, trouwt N. van Loo
  c. Eecke (Eco) Swalue
  d. Hillegonda (Gilla) Swalue, trouwt Sirp Elema thoe Allersma, landbouwer op Allersma te Ezinge, geboren Uithuizen 01-10-1560, overleden Ezinge 14-12-1625
  e. Otto Swalue, geboren ca. 1579   zie 448
  f. Hylck Swalue
 
898. Albert Tiebbes Frielsma, geboren Dokkum, trouwt
899. Tzialcke Jeppedr Vryelsma, geboren Leeuwarden
children:
  a. Itie Alvers Frielsma, geboren 1602   zie 449
     
- XI -
     
1508. Eete Gosses, van Idaard, boer te Gerkesklooster, overleden aldaar voor 02-1619, trouwt
1509. Djoerd Dircks
children:
  a. Gosse Eetes Heeringa   zie 754
  b. Dirk Eetes Heeringa trouwt Antje Luppema
 
     
1792. Otto Swalue, trouwt
1793. N.N.
children:
  a.  Otto Swalue, geboren ca. 1540   zie 896
 
1794. Tymen Jacobs Canter, geboren ca. 1522, overleden Leeuwarden 1559, trouwt
1795. Jelduwe Eekes
children:
    Anna Times Canter, geboren ca. 1555   zie 897
 
- XII -
 
3590. Jacob Adams (Canter), trouwt
3591. Anna Clases Canter. geboren ca. 1500
children:
  a. Tymen Jacobs Canter, geboren ca. 1522   zie 1795
 
- XIII -    
     
7180. Adam Alberts
7181. Hillegont Jacobs Jaythiama
children:
    Jacob Adams   zie 3590
 
7182. Claes Tymes, overleden tussen 1529 en 1534, trouwt
7183. Renscke Jacobs Canter, geboren ca. 1470, overleden ca. 1543
children:
  a. Anna Clases Canter. geboren ca. 1500   zie 3591
 
- XIV -  
     
14364. Thijmen Saeckles Hoppers, trouwt
14365. Hilcke N.
children:
  a. Claes Tymes   zie 7182
 
14366. Jacobus Canter, overleden voor 1541, trouwt
14367. Lieucke Gerritsdr. van Belcum
children:
  a. Renscke Jacobs Canter, geboren ca. 1470   zie 7183
 
- XV -    
     
28728. Saeckele Hoppers, trouwt
28729 N.N.
children:
  a. Thijmen Saeckles Hoppers   zie 14364
     
28732. Johannes Canter, trouwt
28733. Lieucke van Abele
  a. Jacobus Canter   zie 14366
 
28734. Gerrijt van Belcum, trouwt
28735. Wyttie N.N.
  a. Lieucke Gerritsdr. van Belcum   zie 14367
     
- XVI -  
     
57456. Arnolt Hoppers, burgemeester van Staveren, trouwt
57457. N.N.
children:
  a. Saeckele Hoppers   zie 28728
     
     

*

data of Yntze van der Honing, waarbij de gegevens van vr circa 1650 deels afkomstig uit het artikel "Kertiersteat Stoker-Bakker", gepubliceerd door R. Schraa te IJlst in het Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy ISBN 90-6171-813-9, blz. 436-444


Sources
:
- Genlias
- Ryksargyf Frysln
- Gemeentearchieven: Leeuwarden, Opsterland
- Frysk Kertierstaeteboek, Fryske Akademy, ISBN 90-6171-813-9
 

vernieuwd:  18-mrt-2008 17:08


GenWar2002

      

disclaimer