GENEALOGIE MINNEMA


 


Voor voorgeslacht I.A Pier Minnes Minnema en I.B Johannes Minnes Minnema zie: Genealogie Pier Minnes
     
I.A

Pier Minnes Minnema, geboren 28-06-1761, overleden Gorredijk 23-10-1821, zoon van Minne Piers en Geeske Molles, trouwt Gorredijk  05-07-1795 Engeltje Sietzes Reindersma, geboren 1770, overleden Gorredijk 16-05-1862, dochter van Sytse Douwes Reindersma en Aukje Teunis

Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk - DTB nr. 559, 1699 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 juli 1795, Gorredijk
Man:          Pier Minnes, Gorredijk
Vrouw:       Engeltje Sijtses, Gorredijk

Akte van Naamsaanneming 1811 - Mairie Gorredijk, fol. 29
Minnema, Pier Minnes, Gorredijk
k. Minne 15, Sytse 7, Auke 5, Ymke 2, Geeske 10 allen te Gorredijk

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Minne Piers Minnema, geboren Gorredijk 15-08-1796   volgt II.A
  b Auwkje Piers, geboren Gorredijk 04-07-1799, jong overleden voor 1811
  c. Geeske Piers Minnema, geboren Gorredijk 15-11-1801, overleden aldaar 08-12-1842
  d. Sytse Piers Minnema, geboren Gorredijk 22-08-1804   volgt II.B
  e. Auke Piers Minnema, geboren Gorredijk 19-02-1807, overleden aldaar 21-03-1854
  f. Imke Piers Minnema, geboren Gorredijk 30-10-1809, overleden aldaar 28-05-1835
     
I.B Johannes Minnes Minnema, geboren Gorredijk, overleden Opsterland 19-11-1822, zoon van Minne Piers en Geeske Molles, trouwt Joukje Jeips, geboren ca. 1765, overleden Opsterland 19-04-1858
Familienamen 1811 - Mairie Beetsterzwaag, fol. 2v
Minnema, Johannes Minnes, Beetsterzwaag
k. Minne 7, Jeip 4, beiden te Beetsterzwaag
kinderen uit dit huwelijk: 
  a. Minne Johannes Minnema, geboren ca. 1804   volgt II.C
  b. Jeip Johannes Minnema,  geboren ca. 1808   volgt II.D
     
II.A Minne Piers Minnema, koopman, geboren Gorredijk 15-08-1796, overleden Opsterland 27-09-1831, trouwt Beetsterzwaag 13-05-1820 Joukjen Pieters de Jong, geboren Kortezwaag around 1801, overleden Opsterland 05-05-1827, dochter van Pieter Abeles de Jong en Dutje Abels VeenLand
     
II.B Sytse Piers Minnema, Hervormd Predikant Oudega 1829-1839, geboren Gorredijk 22-08-1804, overleden Gorredijk 19-09-1875, trouwt Smallingerland 11-09-1829 Hielkjen Geerts Kramer, geboren Drachten ca. 1808, overleden Oudega 13-06-1838, dochter van Geert Jans Kramer en Eelkjen Gerbens van Manen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pier Sytzes Minnema, geboren Oudega 02-03-1830, overleden Gorredijk 29-07-1906
  b. Minne Sietzes Minnema, geboren Oudega 17-10-1831, overleden Oudega 07-02-1832
  c. Geert Menno Minnema, geboren Oudega 08-01-1833   volgt III.A
  d. Engeltje Minnema, geboren Oudega 27-11-1834, trouwt (1) Opsterland 22-06-1867 Johannes Proost, weduwnaar van Tjitske Kuipers, geboren Leeuwarden 02-08-1832, overleden Opsterland 18-09-1867, zoon van Uilke Proost en Johanna Wilhelmina Dijkstra, trouwt (2) Opsterland 20-05-1875 Jan Pieter Land Kramer, geboren Dokkum 08-08-1835, zoon van Jan Geerts Kramer en Eke Land  
  e. Eelkje Minnema, geboren Oudega 22-12-1836, overleden Dokkum 29-04-1870, trouwt Opsterland 30-04-1863 Jan Pieter Land Kramer, geboren Dokkum 08-08-1835, zoon van Jan Geerts Kramer en Eke Land
     
II.C Minne Johannes Minnema, geboren ca. 1804, overleden Smallingerland 22-01-1865, gehuwd. trouwt Opsterland 19-11-1842 Hendrikjen Gerrits Vunderink
     
II.D Jeip Johannes Minnema, geboren ca. 1808, overleden Smallingerland 17-05-1862, oud 54 jaar, gehuwd, trouwt Opsterland 11-10-1841 Anna Ringelina Cornelia Kuitert, geboren Leeuwarden 29-12-1809 en gedoopt aldaar 24-01-1810, dochter van Jannes  Kuitert en Anna Margarietha Buisman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Minnema, geboren Opsterland 18-03-1842, overleden Smallingerland 06-07-1846
  b. Jannes Minnema, geboren Smallingerland 17-03-1844, overleden aldaar 17-06-1846
  c. Minne Minnema, geboren Smallingerland 16-11-1845   volgt III.B
  d. Joukje Minnema, geboren Smallingerland 14-02-1848
  e. Janna Minnema, geboren Smallingerland 06-04-1852, overleden Franekeradeel 23-02-1941, trouwt Franekeradeel 18-05-1878 Meine Godijk, geboren Achlum 11-09-1847 als Meine de Groot, overleden Franekeradeel 18-02-1933, zoon van Klaas Hantjes Godijk en Antje Meines de Groot
     
III.A

Geert Menno Minnema, geboren Oudega 08-01-1833, overleden Opsterland 09-09-1900, trouwt 14-05-1857 Antje Jans de Haan, geboren Gorredijk 10-08-1834, overleden Gorredijk 03-08-1904, dochter van Jans de Haan, merchant, en Gezina Swalue

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hielkjen Minnema, geboren Opsterland 29-01-1858, trouwt Beetsterzwaag 18-10-1885 Jacob Meeuwes Arnold Zwart, veearts, geboren ca. 1856, overleden Leeuwarden 26-03-1926, gehuwd, zoon van Simon Zwart en Elisabeth Kroes
  b. Sytze Piers Minnema, geboren Opsterland 10-07-1859 
  c. Gezina Minnema, geboren Opsterland 28-04-1861 
  d. Jan Geerts Minnema, geboren Opsterland 26-06-1863, vertrekt op 06-04-1889 naar Tansvaal (Zuid Afrika)
  e. Pier Minnes Minnema, geboren Opsterland 01-04-1866
     
III.B

Minne Minnema, dienstknecht, werkman - arbeider, geboren Smallingerland 16-11-1845, overleden Groningen 26-09-1921, trouwt Wildervank 16-05-1874 Mettje van der Scheer. geboren Finsterwolde ca. 1843, overleden Wildervank 02-04-1925, dochter van Gert Harms van der Scheer en Klaartje Jans Grade

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeipo Minnema, geboren Wildervank ca. 1875   volgt IV.A
  b. Geert Minnema, geboren Gasselte ca. ca. 1877   volgt IV.B  
  c. Anneus Minnema, geboren Wildervank ca. 1879   volgt IV.C
     
IV.A Jeipo Minnema, machinist, geboren Wildervank ca. 1875, trouwt Wildervank 22-05-1897 Grietje Rosing, geboren Gieterveen 10-11-1873, dochter van Willem Rosing en Lammechien Hulshof

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos geboren; Stadskanaal 10-05-1899
  a. Lammechiena Minnema, geboren Wildervank ca. 1901, trouwt Wildervank 24-05-1922 Johan Hendrik Tent, smid, geboren Onstwedde ca. 1899, zoon van HendrikTent en Adelijda Sap
     
IV.B

Geert Minnema, arbeider, winkelier, geboren Gasselte ca. ca. 1877, trouwt Onstwedde 05-05-1900 Jaapien Pronk, geboren Onstwedde ca. 1876, dochter van Filippus Pronk en Janna Meijer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Metta Minnema, geboren Onstwedde ca. 1901, trouwt Onstwedde 09-05-1921 Dedde Velvis, meubelmaker, geboren Amsterdam ca. 1896, zoon van Harmannus Velvis en Arentina Jacoba van Wijk
     
IV.C Anneus Minnema, kleermaker, geboren Wildervank ca. 1879, trouwt Wildervank 27-05-1905 Catharina Tauz, geboren Onstwedde ca. 1879, dochter van Johann Wilhelm Tauz en Geessien Dekker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wilhelm Heinrich Minnema, schilder, geboren Wildervank ca. 1911, overleden aldaar 21-12-1939, trouwt Mijntje Harmpje de Vries
  b. Anneus Minnema, geboren Wildervank ca. 1913, overleden aldaar 10-06-1914
     
     
     

GenWar2002

      

disclaimer