GENEALOGIE MULDER


 


     
I. Jan Pieters, bij huwelijk afkomstig van Makkinga, trouwt Makkinga 28-05-1769 Geesjen Zakes, gedoopt Makkinga 02-01-1745, overleden als Geesje Sakes Mulder Ooststellingwerf 23-03-1821, weduwe, dochter van Sake Claeses en N.N.

Trouwregister Hervormde gemeente Makkinga-Elsloo-Langedijke - DTB nr. 549, 1739 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 mei 1769, Makkinga
Man:          Jan Pieters, Makkinga
Vrouw:       Geesjen Zakes, Makkinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.. Jantjen, geboren Makkinga 23-11-1772 en gedoopt aldaar 29-11-1772
  b. Antjen, geboren Makkinga 12-05-1775 en gedoopt aldaar 21-05-1774
  c. Sijke Jans Mulder, geboren Makkinga 28-12-1777 en gedoopt aldaar 04-01-1778, overleden Gorredijk 23-11-1849, trouwt Olderbekoop 30-05-1802 Menno Antonius Swalue, medicina docter en arts, geboren Leeuwarden 20-10-1775 en gedoopt daar 10-11-1775, overleden Gorredijk 05-10-1867, zoon van Eilardus Swalue en Catharina Wiersma  
  d. Meijntjen, geboren Makkinga  05-07-1780 en gedoopt aldaar 09-07-1780
  e. Meintjen, geboren Makkinga  en gedoopt aldaar 05-10-1783
  f. Pieter Jans Mulder, geboren Makkinga en gedoopt aldaar 05-10-1783   volgt II
     
II. Pieter Jans Mulder, geboren Makkinga en gedoopt aldaar 05-10-1783, overleden Ooststellingwerf 19-06-1841, trouwt Ooststellingwerf (Mairie Oldeberkoop) 27-05-1813 Hendrikjen Reints de Boer, geboren ca. 1792, overleden Ooststellingwerf 24-10-1864, dochter van Reint de Boer en Froukien Meinderts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geesje Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 20-10-1814, overleden aldaar 12-01-1847, gehuwd, trouwt Ooststellingwerf 22-05-1836 Meindert Meinderts Lapstra, geboren ca. 1807, overleden Ooststellingwerf 09-02-1875, zoon van Klaasje Meinderts
  b. Vroukje Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 29-11-1816, overleden Schoterland 23-08-1858, trouwt Ooststellingwerf 06-07-1834 Hendrik Pieters Scheper, geboren ca. 1800, overleden Ooststellingwerf 13-09-1854, zoon van Pieter Scheper
  c. Meintje Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 25-11-1818, overleden aldaar 21-01-1888, trouwt Ooststellingwerf 05-09-1867 Tjeert Jacobus Tjeerdsma, geboren ca. 1804, overleden Ooststellingwerf  03-08-1883, zoon van Jacobus Tjeerts en Grietje Jacobus
  d. Rinske Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 01-01-1822, overleden aldaar 07-03-1888
  e. Jan Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 17-05-1826
  f. Meine Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 28-10-1828   volgt III.A
  g. Jan Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 16-06-1833   volgt III.B
  h. Jantje Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 13-05-1834, overleden 17-01-1913, gehuwd, trouwt Ooststellingwerf 10-05-1860 Jan Roelofs Post, geboren Ooststellingwerf ca. 20-11-1832, overleden aldaar 24-01-1915, zoon van Roelof Jans Post en Metje Jacobs Gorter
   
III.A Meine Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 28-10-1828, overleden 16-10-1884, gehuwd, trouwt Ooststellingwerf 14-05-1853 met Geertje Hendriks de Boer, geboren Ooststellingwerf ca. 09-01-1827, overleden aldaar 19-06-1898, dochter van Hendrik Jans de Boer en Lutske Jacobs Schipper

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Meines Mulder, geboren Makkinga 19-09-1854   volgt IV.A
  b. Lutske Meines Mulder, geboren Makkinga 28-01-1857, overleden Noordwolde 17-08-1921, oud 64 jaar, gehuwd, trouwt Weststellingwerf Jan Duursma, geboren Boijl 23-04-1855, overleden Weststellingwerf 30-04-1933, zoon van Pieter Roelofs Duursma en Jantje Jans Menger
  c. Hendrikje Mulder, geboren Makkinga 30-12-1859
  d. Albertje Mulder, geboren Makkinga 09-06-1862, overleden aldaar 13-04-1865
     
III.B Jan Pieters Mulder, geboren Ooststellingwerf 16-06-1833, overleden 02-05-1903, trouwt Ooststellingwerf 30-04-1851 Aaltje Wiebes Vrind, geboren Ooststellingwerf ca.  26-02-1820, overleden aldaar 03-10-1888, dochter van Wiebe Willems Vrind en Trijntje Bartels Albertema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Jans Mulder, geboren Makkinga 23-01-1852
  a. Pieter Jans Mulder, geboren Makkinga 05-05-1854, overleden aldaar 22-02-1855
  b. Pieter Jans Mulder, geboren Makkinga 18-12-1855, overleden aldaar 08-01-1858,
  c. Hendrikje Mulder, geboren Makkinga 15-10-1858, overleden Ooststellingwerf 17-10-1908, trouwt Ooststellingwerf 11-05-1894 Ruurd Kolk, geboren Wolvega 02-03-1854, overleden Ooststellingwerf 04-05-1914, zoon van Jacob Jans Kolk en Hiltje Pieters van der Heide
     
IV.A Pieter Meines Mulder, geboren Ooststellingwerf 19-09-1854, overleden aldaar 09-04-1931, trouwt Ooststellingwerf 10-05-1889 Janke Gerbens Bosma, geboren Ooststellingwerf ca. 18-03-1857, overleden Groningen 01-07-1924, dochter van Gerben Andries Bosma en Annigjen Geerts Drent

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerben Mulder, geboren Ooststellingwerf 09-03-1891
  b. Meine Mulder, geboren Ooststellingwerf 30-06-1893
     

GenWar2002

      

disclaimer