GENEALOGIE PIER MINNES


 


     
I. Pier Minnes, begraven Gorredijk 06-01-1747, trouwt Imke Jans, weduwe van Freerk Douwes
Imke Jans, 3e proclamatie Joure 14-03-1723 en trouwt (1) Joure
Douwe Freerks, gedoopt Joure/Westermeer/Snikzwaag 17-05-1696, overleden Gorredijk 1728, zoon van Freerck Ysbrants en Hidtie Gerryts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag 1637-1744 - Inventarisnr.: 360
Vermelding : Derde proclamatie op 14 maart 1723 in Joure
Man          : Douwe Freriks afkomstig van Joure
Vrouw       : Imke Jans afkomstig van Joure
Opmerking  : getrouwd te Joure

Quotisatiekohieren 1749    - Opsterland, fol. 125
wed. Pier Minnes, Opsterland - Plaats:   Gorredijk            
Omschrijving:   lijndrayerse
Gezin volw:   5                   - Aanslag:   28-19-0
Verhoging:                         - Vermogen:

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Minne Piers, geboren Gorredijk 02-02-1732   volgt II
     
II. Minne Piers, geboren Gorredijk 02-02-1732, trouwt Gorredijk 16-05-1756 Geeske Molles, geboren Langezwaag 09-1733, gedoopt Kortezwaag 04-10-1773, dochter van Molle Ottes en Antie Johannes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pier, gedoopt Gorredijk 14-11-1756, begraven Gorredijk 06-01-1757
  b. Ymkjen, gedoopt Gorredijk 11-12-1757
  c. Pier, gedoopt Gorredijk 28-06-1761   zie Genealogie Minnema
  d. Johannes, geboren Gorredijk   zie Genealogie Minnema 
  e. Antje, gedoopt Gorredijk 26-02-1764, overleden voor 03-08-1766
  f. Antje Minnes, gedoopt Gorredijk 03-08-1766, trouwt Gorredijk 19-08-1792 Rienk Jacobs Glas, geboren ca. 1752, overleden Opsterland 03-12-1813, gehuwd, zoon van Jacob Rienks Glas en Bontje Sikkes
  g. Molle, gedoopt Gorredijk 24-03-1771   zie Genealogie de Jong 
  h. Sjoukje Minnes, geboren Gorredijk 08-06-1774 en gedoopt aldaar 17-07-1774, trouwt Gorredijk 11-03-1798 Hidde Jacobus Halbersma, geboren ca. 1774, overleden Opsterland 04-05-1836, zoon van Jacobus Halbetsma en Minke Bruins 
     

GenWar2002

disclaimer