GENEALOGIE REINDERSMA


 


     
I. Douwe Jans, bij huwelijk afkomstig van Smalle Ee, beurtschipper van Gorredijk op Harlingen van ca. 1735 t/m 1763, trouwt Boornbergum 30-01-1735 Barber Doeyes, gedoopt Bergum 06-12-1708, dochter van Dooye Jacobs en N.N.

Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen - DTB nr. 620, 1667 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 januari 1735, Boornbergum
Man:          Douwe Jans, Smalle Ee
Vrouw:       Barber Doeyes, Oudega
NB:            met attestatie van Oudega

Quotisatiekohieren 1749 - Bron: Opsterland, fol. 112
Douwe Jans, Opsterland - Plaats: Gorredijk - Omschrijving: schipper -
Gezin volw: 3 en kind: 4 - Aanslag: 31-4-0
Verhoging: - Vermogen:

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytse Douwes, geboren Gorredijk 1738   volgt II.A
  b. Geertje, gedoopt Gorredijk 01-01-1744
  c. Doeye Douwes, geboren Gorredijk 07-09-1748 en gedoopt aldaar 15-09-1748   volgt II.B
     
II.A Sytse Douwes Reindersma, geboren Gorredijk 1738, overleden Gorredijk 16-04-1828, beurtschipper van Gorredijk op Harlingen van 1763 t/m 1789, trouwt Wijnjeterp 15-01-1769 Aukje Teunis, geboren Duurswoude 14-06-1744 en gedoopt 07-1744. dochter van Teunis Gerbes, schoenmaker en Engel Geerts

Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk - DTB nr. 559, 1699 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 januari 1769, Wijnjeterp
Man:          Sijtze Douwes, Gorredijk
Vrouw:       Aukje Teunis, Duurswoude

Familienamen 1811 - Mairie Gorredijk, fol. 28v
Reindersma, Sytse Douwes, Gorredijk
k. Engeltje 42, Gorredijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Engeltje Sietzes Reindersma, geboren Duurswoude 07-11-1769, overleden Gorredijk 16-05-1862, trouwt Gorredijk 05-07-1795 Pier Minnes Minnema, geboren 28-06-1761, overleden Gorredijk 23-10-1821, zoon van Minne Piers en Geeske Molles  
  b. Berber, geboren Gorredijk 12-06-179 en gedoopt aldaar 18-07-1779
     
II.B Doeye Douwes Reindersma, geboren Gorredijk 07-09-1748 en gedoopt aldaar, overleden Opsterland 28-01-1825, oud 76 jaar, gehuwd

Familienamen 1811 - Mairie Gorredijk, fol. 7
Reindersma, Doeye Douwes, Gorredijk
k. Barbertje 8, Gorredijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Berbertje Doeyes Reindersma, geboren ca. 1803, overleden Opsterland 26-07-1861, ongehuwd
     

GenWar2002

      

disclaimer