GENEALOGIE SWALUE


 


I. Otto Swalue, houthandelaar, wonende te Rheine (Westfalen) en te Leeuwarden, overleden Leeuwarden voor 1576, "Otto was rond het midden van de 16e eeuw houthandelaar in Rheine, Westfalen, vanwaar "groissen Westphelische holz oder balken" in vlotten de Eems werden afgevoerd naar Emden om vandaar verhandeld te worden in ondermeer het houtarme Groningen en Friesland. Deze handel had van hem een vermogend man gemaakt volgens dr. J. Reitsma in de Friese Volksalmanak van 1892. Op zeker moment is Otto naar Leeuwarden verhuisd, mogelijk om zelf de houtverkoop ter hand te nemen in zijn belangrijkste afzetgebied", trouwt N.N.

kinderen o.a.:
 

a. Otto Swalue, geboren ca. 1540
II. Otto Swalue, advocaat Hof van Friesland 30-10-1582, secretaris Leeuwarden 1588 t/m 1593, geboren rond 1540, - Gereformeerd, lidmaat ca. 1581, "Doctor; zijn dienstmaagd is Tryn." Gecommiteerde ten Landsdage. Hij was een groot voorstander van de Unie van Utrecht. Woonde in de Grote Hoogstraat te Leeuwarden - overleden Leeuwarden 09-02-1613, trouwt Anna Times Canter, geboren Leeuwarden ca. 1555, overleden 14-04-1616, dochter van Tymen Jacobs Canter en Jelduwe Eekes

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Timen Swalue, geboren 1576   volgt III.A
b. Otto Swalue, geboren ca. 1579   volgt III.B
  c. Hillegonda (Gilla) Swalue, geboren rond 1582, overleden na 03-1647, trouwt Sirp Elema thoe Allersma, landbouwer op Allersma te Ezinge, geboren Uithuizen 01-10-1560, overleden Ezinge 14-12-1625, weduwnaar van Johanna Abels Elema
d. Eecke (Eco) Swalue, geboren rond 1585 - Gepromoveerd tot Doctor in de Rechten en advocaat voor het Hof van Friesland geworden op 16 april 1613
e. Jildau Swalue, 3e proclamatie Leeuwarden 14-03-1613 en trouwt Petrus (Pytter) Jansz. van Loo, advocaat bij het Hof van Friesland, geboren Leeuwarden ca. 1578, overleden voor 1628, zoon van Jan van Loo en Syouck Abbes
f. waarschijnlijk Bernardus Swalue ook genaamd Beernardus Swaelua.- Bernardus was 'Doctor' maar in welke wetenschap is niet vermeld, maar vrij zeker in de rechtsgeleerdheid, trouwt N.N.
III.A Timen Swalue, geboren 1576 (op St. Petri ad Cathedram) Beneficiant van het St. Christoforileen tot Oldehove, maar krankzinnig gestorven (bron: Bewoners van Beuckenswijk)

kinderen met onbekende vrouw:
 

a. Christina Timens Swalue trouwt Joannes Bernardi
b. Anna Timens Swalue trouwt Otto Joannes Sierxma - Lijst van Beneficianten St. Christophorileen tot Oldehove: "1624  Otto Joannes Sierxma. Is doctor in de Regten en Advoc‚t geworden den 3 September 1639. Hij was door Jacob Canter van Oosten vorengen. en de kinderen van Otto Swalue, die, gelijk mede zijne Egtgenote Anna Timens, inmiddels overleden was, verkoren,
III.B Otto Swalue, schepen van Leeuwarden 1633 t/m 1636, 1651 t/m 1654, bouwmeester Leeuwarden 1647 t/m 1649, geboren ca. 1579, ondertrouw Leeuwarden 17-11-1621 en trouwt aldaar 09-12-1621 Itie Alberts Frielsma, geboren 1602, dochter van Albert Tiebbes Frielsma en Tzialcke Jeppedr. Vryelsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Eco Swalue, geboren Leeuwarden ca. 1623   volgt IV.A
b. Albertus Swalue, gedoopt Leeuwarden 08-12-1624   volgt IV.B
c. Mencke Swalue, geboren Leeuwarden 1635   volgt IV.C
IV.A Eco Swalue, geboren Leeuwarden ca. 1623, lidmaat Leeuwarden 03-04-1647, ondertrouw Leeuwarden 01-11-1656 en trouwt 1656 Frouckien Fockens, geboren Warffum 09-04-1628, overleden Groningen 11-01-1666, dochter van Edzo Fockens en Tyabbetien Luppens

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Albertus Swalue   volgt V.A
IV.B Albertus Swalue, schrijver in het leger , geboren Leeuwarden en gedoopt aldaar 08-12-1624, overleden Leeuwarden 1701, trouwt 04-10-1668 Tierckien Eckringa,

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Geertuyt Swalue, gedoopt Leeuwarden 30-09-1670, ondertrouw Leeuwarden 31-12-1697 en trouwt aldaar 16-01-1698 Pyter Hackebord
b. Alexdrina Swalue, gedoopt Leeuwarden 14-08-1681
c. Albertus Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden 23-12-1683
IV.C Mencke Swalue, geboren Leeuwarden 1635, trouwt Bernardus Swalue, stadsmedicus, geboren Embden 1635, overleden voor 20-10-1681

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Aeltie Swalue
b. Otto Swalue
c. Bernhardus Swalue, gedoopt Harlingen 01-01-1665   volgt V.B
d. Geertruid Swalue
e. Itie Swalue
f. Itie Swalue
V.A Albertus Swalue, ondertrouw Leeuwarden 07-07-1677 en trouwt 1677 Sophia Catharina Eylerts, afkomstig van Oldenburg

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Albertus Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden 12-12-1683   volgt VI.A
b Eylert Swalue, gedoopt Leeuwarden 28-09-1688
V.B Bernhardus Swalue, advocaat Hof van Friesland, gedoopt Harlingen 01-01-1665, overleden Leeuwarden ca. 1730, ondertrouw Leeuwarden 07-09-1693 en trouwt Sneek 01-10-1693 Hester de Lespierre, gedoopt Sneek 29-06-1664, overleden Leeuwarden na 28-05-1731, dochter van Hermanus Lespierre en Johanna Japin

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Alexandrina Swalue
b. Alexandrina Swalue
c. Yda Christina, gedoopt Leeuwarden 08-08-1697
d. Johannes Justus, gedoopt Leeuwarden 20-03-1700
e. Bernardus Johannes Swalue, gedoopt Leeuwarden 29-07-1703    volgt VI.B
f. Frederik Otto, gedoopt Leeuwarden 07-01-1705
g. Otto Frederik, gedoopt Leeuwarden 14-12-1707
h. Alexandrina Hester, gedoopt Leeuwarden 16-04-1713
i. Alexander Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden 01-09-1715   volgt VI.C
VI.A Albertus Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden 12-12-1683, ondertrouwt Leeuwarden 23-12-1713 en trouwt aldaar 07-01-1714 Anke Cornelisdr. Gaykema, bij huwelijk afkomstig van Bergum

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1713 - DTB nr:     908, 1713 - 1725
Vermelding: Ondertrouw van 23 december 1713
Man:          Albartus Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Antje Cornelis Gaijkema, Bergum

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1714 - DTB nr:     986, 1709 - 1714
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 januari 1714
Man:          Albartus Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Antje Cornelis Gaijkema, Bergum

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Albartus Swalue, gedoopt Leeuwarden 11-11-1714
b. Cornelis Swalue   volgt VII.A
c. Baukjen Swalue, gedoopt Leeuwarden 12-06-1720
d. Martinus Swalue, gedoopt Leeuwarden 03-05-1722
e. Eilardus Swalue, gedoopt Leeuwarden 13-02-1724   volgt VII.B
f. Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden12-10-1727
VI.B Bernardus Johannes Swalue, vroedschap der stad Leeuwarden, mede advocaat voor den Hove van Friesland, assessor van het krijgsgeregte der Friessche en Nassause regimenten, gedoopt Leeuwarden 29-07-1703 , overleden Leeuwarden 20-03-1751, ondertrouw (1) Leeuwarden 14-02-1727 en trouwt (1) aldaar 02-03-1727 Geertuydt van den Heuvel, bij huwelijk van van Leeuwarden, overleden voor 11-1736, ondertrouw (2) Leeuwarden 30-11-1736 en trouwt (2) Stavoren 16-12-1736 Alida Binkes, geboren Stavoren 23-11-1708, dochter van dochter van Simon Binckesz en Angenietjen Piers Faber

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1727 - DTB nr:     909, 1725 - 1739
Vermelding: Ondertrouw van 14 februari 1727
Man:          Bernardus Johannes Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Geertruid van den Heuvel, Leeuwarden
NB: hij is advocaat

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1727 - DTB nr:     989, 1726 - 1731
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 maart 1727
Man:          Bernardus Johannes Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Geertruid van den Heuvel, Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1736 - DTB nr:     909, 1725 - 1739
Vermelding: Ondertrouw van 30 november 1736
Man:          Bernardus Johannes Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Alida Binkes, Stavoren
NB: hij is advocaat

Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren, 1736 - DTB nr:     685, 1640 - 1738
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 december 1736
Man:          Bernhardus Johannes Swalue
Vrouw:       Alida Binkes, Stavoren
NB: dr, vroedschap der stad Leeuwarden, mede advocaat voor den Hove van Friesland, assessor van het krijgsgeregte der
Friessche en Nassause regimenten

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Bernhardus Otto Bernhardus Swalue, gedoopt Leeuwarden 25-10-1730
b. Gesina Geertruydt Bernhardus Swalue, gedoopt Leeuwarden 27-03-1733
c. Bernardus Otto Bernhardus Swalue, gedoopt Leeuwarden 18-11-1731

kinderen uit
2e huwelijk:
 
d. Johanna-Justina Bernardus Swalue, gedoopt Leeuwarden 11-09-1737
e. Alexandrina Johanna Swaluť, gedoopt Leeuwarden 14-11-1738, overleden Leeuwarden 27-01-1814
f. Bernardus Frederikus Swalue, gedoopt Leeuwarden 21-12-1740, overleden Leeuwarden 31-05-1815
g. Agneta Bernhardus Swalue, gedoopt Leeuwarden 23-12-1742, overleden Leeuwarden 18-04-1806
VI.C Alexander Otto Swalue, doctor en advocaat  van het Hof van Friesland, gedoopt Leeuwarden 01-09-1715, ondertrouw Leeuwarden 16-07-1745 en trouwt Wier 25-07-1745 Belitje Beukens, geboren 1714, dochter van Marius Beuckens en Gerritje Sierxma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hester Josina Swalue, gedoopt Leeuwarden 02-09-1746, ondertrouw Leeuwarden 01-07-1763 en trouwt (1) aldaar 1763 Paulus Rombartus Nauta Beuckens, van Amsterdam, zoon van Gijsbertus Nauta en Geertruida Beuckens, proclamatie Sondel 29-03-1792 en trouwt (2) Amsterdam 1792 Anthonij Adriaan van der Mark, van Amsterdam
VII.A Cornelis Swalue, meester schilder, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, ondertrouw Leeuwarden 02-02-1742, trouwt Westerkerk Leeuwarden 18-02-1742 Gertje Wynsdorp, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, gedoopt Leeeuwarden 20-01-1715, dochter van Job Clasen Wynsdorp

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Anna Swalue, gedoopt Leeuwarden 04-11-1742, overleden Leeuwarden 04-11-1815, gehuwd, ondertrouwt Leeuwarden 14-04-1769 en trouwt aldaar o7-05-1769 Freerk Lykles van der Meulen, gedoopt Leeuwarden 08-07-1742, overleden aldaar 24-04-1824, zoon van Lykle Gjalts en Aukje Freercks
b. Martha Swalue, gedoopt Leeuwarden 09-08-1744
c. Albertus Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden 17-11-1745  volgt VIII.A
d. Job Swalue, gedoopt Leeuwarden 09-02-1748   volgt VIII.B
e. Nicolaas Swalue, gedoopt Leeuwarden 30-01-1750   volgt VIII.C
f. Bernardus Johannes Swalue, gedoopt Leeuwarden 15-12-1751
VII.B Eilardus Swalue, Mr.beeldhouwer en houtsnijder, vroedsman te Leeuwarden, geboren Leeuwarden en gedoopt aldaar 13-02-1724, begraven Leeuwarden 04-03-1790, ondertrouwt (1) Leeuwarden 07-06-1748 en trouwt aldaar 23-06-1748 Maria Heimans, bij huewelijk afkomstig van Amsterdam, ondertrouwt (2) Leeuwarden 27-07-1764 en trouwt (2) Jelsum 12-08-1764 Catharina Wiersma, geboren Wier 19-01-1735 en gedoopt aldaar 20-02-1735, begraven Leeuwarden 08-03-1799, dochter van Johannes Cornelis Wiersma en Christina Aaltje (Alida) Hoving

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1748 - DTB nr:     910, 1740 - 1751
Vermelding: Ondertrouw van 7 juni 1748
Man:          Eilardus Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Maria Heimans, Amsterdam
NB: hij is mr. beeldhouwer

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1748 - DTB nr:     993, 1748 - 1752
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 juni 1748
Man:          Eilardus Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Maria Heimans, Amsterdam

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1764 - DTB nr:     912, 1762 - 1775
Vermelding: Ondertrouw van 27 juli 1764
Man:          Eilardus Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Catrina Wiersma, Jelsum
NB: hij is mede-vroedschap

Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum, 1764 - DTB nr:     472, 1667 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 augustus 1764, Jelsum
Man:          Eilardus Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Catharina Wiersma, Jelsum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Anna Swalue, gedoopt Leeuwarden 16-05-1749, overleden aldaar 04-11-1815, trouwt [ondertrouw Leeuwarden 14-04-1769] Leeuwarden 07-05-1769 Freerk Lykles van der Meulen, afkomstig van Leeuwarden
b. Jacob Swalue, gedoopt Leeuwarden 18-09-1750   volgt VIII.D
c. Bernardus Johannes Swalue, gedoopt Leeuwarden 15-12-1751
d. Baukie Swalue, gedoopt Leeuwarden 06-04-1753
e. Wytske Swalue, gedoopt Leeuwarden 14-05-1756
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
f. Johannes Cornelis Swalue, gedoopt Leeuwarden 05-07-1765   volgt VIII.E
g. Albartus Otto Swalue, gedoopt Leeuwarden 19-12-1766   volgt VIII.F
h. Alida Swalue, gedoopt Leeuwarden 10-02-1769
i. Christiaan Swalue, gedoopt Leeuwarden 11-01-1771, overleden Buitenzorg (Java) 08-10-1831
j. Eilardus Swalue, geboren Leeuwarden 24-07-1773 en gedoopt aldaar 13-08-1773
k. Menno Antonius Swalue, geboren Leeuwarden 20-10-1775   volgt VIII.G
l. Bernardus Johannes Swalue, geboren Leeuwarden 26-06-1779  volgt VIII.H
VIII.A Albertus Otto Swalue, kunstschilder/glasmaker, gedoopt Leeuwarden 17-11-1745, ondertrouw Leeuwarden 01-05-1772 en trouwt Jelsum 24-05-1772 Knierke Nauta, afkomstig van Franeker
VIII.B Job Swalue, beeldhouwer, gedoopt Leeuwarden 09-02-1748, overleden aldaar 31-05-1817, gehuwd, trouwt (1) Harmana Vellagen, trouwt (2) Leeuwarden 11-02-1816 Xandertjen Xanders

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Gertie Swalue, geboren Leeuwarden 29-10-1774 en gedoopt aldaar 18-11-1774, jong overleden
b. Cornelis Swalue, geboren Leeuwarden 06-11-1775 en gedoopt aldaar 24-11-1775
c. Gertie Swalue, geboren Leeuwarden 29-07-1778 en gedoopt aldaar 07-08-1778,  overleden aldaar 16-11-1812
d. Margrietie Swalue, geboren Leeuwarden 26-10-1784 en gedoopt aldaar 19-11-1784, trouwt Leeuwarden 20-03-1815 Johannes Bouritius van Lon, predikant, geboren ca. 1792, overleden Broek Langedijk Ī 24-03-1858, zoon van Coenraad Waslander van Lon en Catharina Elisabeth Heringa
e. Doetie Swalue, geboren Leeuwarden 24-12-1788 en gedoopt aldaar 30-01-1789, trouwt Loenen (Utrecht) 28-08-1829 Jacob van der Goot, geboren Nijkerk ca. 1796, zoon van Hendrik Janze van der Goot en Elizabeth van Hennekeler
VIII.C Nicolaas Swalue, meester zilversmid, gedoopt Leeuwarden 30-01-1750, overleden aldaar 01-07-1812, ondertrouw Leeuwarden 02-04-1778 en trouwt (1) Roordahuizum 19-04-1778 Henrietta van den Bosch, geboren Leeuwarden en gedoopt aldaar 03-11-1748, overleden voor 07-1785, dochter van Johannes van den Bosch en Alida Dominicus, ondertrouw Leeuwarden 29-07-1785 en trouwt (2) aldaar 14-08-1785 Sophia Leyber, geboren ca. 1761,  overleden Leeuwarden 10-04-1824

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1778 - DTB nr:     913, 1775 - 1785
Vermelding: Ondertrouw van 2 april 1778
Man:          Nicolaas Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Henrietta van den Bosch, Leeuwarden
NB: hij is mr. Zilversmid

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1778 - DTB nr:     998, 1777 - 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 april 1778
Man:          Nicolaas Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Henrietta van den Bosch, Leeuwarden
NB: getrouwd te Roordahuizum

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1785 - DTB nr:     914, 1785 - 1798
Vermelding: Ondertrouw van 29 juli 1785
Man:          Nicolaas Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Sophia Leijber, Leeuwarden
NB: hij is mr. zilversmid

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1785 - DTB nr:     999, 1783 - 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 augustus 1785
Man:          Nicolaas Swalue, Leeuwarden
Vrouw:       Sophia Leijber, Leeuwarden

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Hylke Wijnsdorp Swalue, geboren Leeuwarden 06-04-1790 en gedoopt aldaar 30-04-1790   volgt IX.A
VIII.D Jacob Swalue, beeldhouwer, gedoopt Leeuwarden 18-09-1750, ondertrouw Leeuwarden 27-04-1780 en trouwt Jelsum 14-05-1780 Maria Wybranda van den Bosch, geboren Leeuwarden en gedoopt aldaar 30-06-1756, overleden Winschoten 14-02-1822, dochter van Johannes van den Bosch en Alida Dominicus

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Alida Swalue, geboren Leeuwarden 29-01-1781 en gedoopt aldaar 23-01-1781, jong overleden
b Johannes Swalue, geboren Leeuwarden 14-04-1782 en gedoopt aldaar 14-05-1782, jong overleden
c. Maria Swalue, geboren Leeuwarden 16-04-1783 en gedoopt aldaar 09-05-1783
d. Alida Swalue, geboren Leeuwarden 16-06-1785 en gedoopt aldaar 08-07-1785, overleden Winschoten 03-02-1850, trouwt Abraham Groenier, gemeentesecretaris Winschoten, geboren Winschoten ca. 1786, overleden aldaar 23-09-1871
e. Henrietta Swalue ook genaamd Swalve, geboren Leeuwarden 21-11-1788 en gedoopt aldaar 19-12-1788, overleden Winschoten 31-03-1824, trouwt Johannes Joachim Meder, procureur, geboren Solwert ca. 1788, overleden Winschoten 22-12-1857, zoon van Anton GabriŽl Meder en Justina Maria de Pottere 
f. Johannes Swalue, geboren Leeuwarden 20-04-1790 en gedoopt aldaar 07-05-1790
VIII.E Johannes Cornelis Swalue ook genaamd Wiersma van Swalue en Wiersma van Swalue, predikant te Makkinga, gedoopt Leeuwarden 05-07-1765, overleden Makkinga 05-05-1821, trouwt Makkinga 31-10-1793 Johanna Sikkens, geboren Hijkersmilde 29-08-1765 en gedoopt Diever 01-09-1765, overleden Smilde 30-08-1827, dochter van Evert Sikkens en Hendrikje Wins

Trouwregister Hervormde gemeente Makkinga Elsloo Langedijke, 1793 - DTB nr:     549, 1739 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 oktober 1793, Makkinga
Man:          Johannes Cornelius Wiersma van Swalue, Makkinga
Vrouw:       Johanna Sikkens, Kloosterveen
NB: hij is predikant te Makkinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikus Christianus Swalue, geboren Makkinga 24-12-1797   volgt IX.B
  b. Everhardus Sickens Swalue   volgt IX.C
  c. Catharina Henderika Swalue, geboren Makkinga 31-07-1800 en gedoopt aldaar 14-09-1800, overleden tussen 1827 en 1840, trouwt Smilde 29-08-1824 Hendrik de Jonge, opzichter der venen van de Mij. van Weldadigheid te Veenhuizen, koopman, geboren Kloosterveen 16-09-1796 en gedoopt aldaar 25-09-1796, overleden Groningen 10-2-1840, zoon van Kees Reinders de Jonge en Anna Sickens
d. Reinhard Sikkens Swalue, geboren Makkinga 30-03-1804   volgt IX.D
VIII.F Albartus Otto Swalue, apotheker, gedoopt Leeuwarden 19-12-1766, overleden aldaar 08-11-1839, trouwt [ondertrouw Leeuwarden 08-1796] Leeuwarden 04-09-1796 Janke Pieters Plantinga, afkomstig van Leeuwarden, geboren ca. 1769, overleden Leeuwarden 21-08-1815

Registratie der Quotisatie van 1808
Naam: Alb. Otto Swalue - Adres: B 074

Registre Civique Leeuwarden 1811
Naam: Albertus Otto Swalue - Geboortejaar: 1766
Beroep (1815):Apothicaire (Apotheek, Winkelier Coffij Thee, Kruidenier)
Wijkletter huisnummer: B 074

Register van Leeuwarder Stemgerechtigden 1824
Naam: Albertus Otto Swalue - Leeftijd: 57 - beroep: apotheker
Adres / eigenaar: B074 / SWALUE, ALBERTUS OTTO
Huurwaarde / rijksbelastingenl: 267 / 165

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Catharina Swalue, geboren Leeuwarden 15-09-1797 en gedoopt aldaar 10-10-1797, overleden aldaar 08-04-1868, weduwe, trouwt Leeuwarden 05-03-1817 Wilhelmus Albertus Asman, gebiren Zwartsluis ca. 1792, overleden Leeuwarden 01-11-1838, zoon van Gerhardus Asman en Antje Lottema
b. Pieter Swalue, geboren Leeuwarden 11-02-1802 en gedoopt aldaar 17-03-1802
VIII.G Menno Antonius Swalue, medicina docter en arts te Gorredijk, geboren Leeuwarden 20-10-1775 en gedoopt aldaar 10-11-1775, overleden Gorredijk 05-10-1867, ondertrouw Gerecht Franeker 08-05-1802 - Proclamatie Franeker 23-05-1802, trouwt Olderbekoop 30 mei 1802 Sijke Jans Mulder, geboren Makkinga. 1777, overleden Gorredijk 23-11-1849, dochter van Jan Pieters en Geesjen Zakes

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop, 1802 - DTB nr:     550, 1731 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 mei 1802, Oldeberkoop
Man:         M. A. Swalue, Franeker
Vrouw:      Sijegien Jans Mulder, Heerenveen

Akte van Naamsaanneming 1811 - Mairie Gorredijk, fol. 16
Swalue, Menno Antonius, Gorredijk
kinderen: Johannes Cornelius 3/4, Geesma 6, beide te Gorredijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gesina Swalue, geboren Sint Jacobaparochie 16-05-1805, overleden Gorredijk 27-06-1892, trouwt Beetsterzwaag 25-10-1821 Jan Foppes de Haan, koopman, geboren Duurswoude  24-06-1797, overleden Gorredijk 30-03-1871, zoon van Foppe Egberts and Gepke Bartels
b. Tharina, geboren ca. 1807, overleden Sint Jacobaparochie 17-06-1808
c. Johannes Kornelius Swalue, geboren Gorredijk 09-06-1811, overleden aldaar 01-01-1814
  d. Catharina Swalue, geboren Gorredijk 13-09-1813, overleden Leeuwarden 27-04-1878, trouwt Beetsterzwaag 05-06-1834 Barteld Bartelds de Jong alias Barteld Posthumus de Jong, geboren ca. 1810, overleden Stavoren 08-02-1873, zoon van Barteld Wietzes de Jong en Sjouwkjen Lammers
e. Alyda Swalue, geboren Gorredijk 23-03-1816, trouwt Opsterland 01-11-1838 Jan Dirk Schepers, genees-verloskundige te Ulrum
f. Christiaan Mennos Swalue, geboren Gorredijk 15-08-1818   volgt IX.E
9. Jan Swalue, geboren Gorredijk 08-11-1820   volgt IX.F
VIII.H Bernardus Johannes Swalue, predikant, geboren Leeuwarden 26-06-1779 en gedoopt aldaar 16-07-1779, overleden Zandvoort 23-09-1844 trouwt Elisabeth Jacoba Falk, geboren Dordrecht ca. 1774, overleden Zandvoort 06-05-1846, dochter van Jacob Philip Falk en Catharina Kelderman

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Edelhardus Bernardus Swalue, geboren Standdaarbuiten 08-01-1806   volgt IX.G
b. Cornelius Swalue, geboren Numansdorp ca. 1810   volgt IX.H
c. Alberta Ottonia Swalue, geboren Numansdorp 08-01-1815, overleden Utrecht 19-11-1886, trouwt (kerk) Zandvoort 01-07-1846 Hendrik Hennij, weduwnaar van Joahhana Antonia Onner, predikant, geboren Velp 23-12-1799, zoon van Christiaan Hennij en Marian Meijer
IX.A Hylke Wijnsdorp Swalue, geboren Leeuwarden 06-04-1790 en gedoopt aldaar 30-04-1790, overleden Leeuwarden 14-09-1840, trouwt Leeuwarden 27-09-1827 Fokje Dirks Taan, geboren ca. 1792, overleden Menaldumadeel 21-11-1854, dochter van Dirk Taan en N.N.
IX.B Hendrikus Christianus Swalue, geboren Makkinga 24-12-1797, trouwt Schoonhoven 28-11-1822 Johanna Elizabeth Romijn, geboren Dordrecht 16-08-1799, dochter van Johannes Romijn en Elisabeth Jacoba Fack

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Johanna Elisabeth Swalue, geboren Schoonhoven 16-06-1828
b. Catharina Maria Hendrika Swalue, geboren Oijen, trouwt Nieuw-Vossemeer 10-05-1842 Leendert Meerman, geboren Bergen op Zoom, zoon van Christoffel Meerman  en Leintje Linthout
IX.C Everhardus Sickens Swalue trouwt Megnoutje Schuijt

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Maria Catharina Swalue, geboren Amsterdam ca. 1821, overleden Arnhem 27-10-1901
b. Johanna Cornelia Swalue, geboren ca. 1823, overleden Beesd 14-05-1830
c. Hendrika Christina Swalue,  geboren ca. 1823, overleden Beesd 19-05-1832
IX.D Reinhard Sikkens Swalue, boekweitmolenaar, grutter, voerman, tolpachter, geboren Makkinga 30-03-1804, overleden Vries 09-11-1867, trouwt Winschoten 07-10-1830 Willemina Groenier, geboren Winschoten 10-02-1808, overleden Leeuwarden 22-03-1883, dochter van Abraham Groenier en Alida Swalue

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Johannes Cornelis Swalue, geboren Smilde 04-11-1831, overleden aldaar 05-07-1849
b. Abraham Swalue, geboren Smilde 10-08-1835, overleden aldaar 07-01-1839
c. Everhardus Henderikus Swalue, geboren Smilde 11-02-1838, overleden aldaar 30-12-1838
  d. Alida Swaluee, geboren Smilde 14-11-1839, overleden Assen 23-11-1910, trouwt Assen 04-03-1874 Franciscus Nicolaas Goossens, geboren Nieuwe Amstel ca. 1938, overleden Assen 07-12-1915, weduwe van Jantien Coopmeinders, zoon van Franciscus Nicolaas Goossens en Cornelia Willemina Maria Naaijers
e. Abraham Swalue, rijtuigschilder, geboren Smilde 22-04-1842, overleden Assen 16-03-1866
f. Everhardus Henderikus Christianus Swalue, geboren Smilde 20-06-1845   volgt X.A
g. Teje Henriette Swalue, geboren Smilde 19-03-1849, overleden aldaar 05-10-1850
IX.E Christiaan Mennos Swalue, genees-verloskundige, geboren Gorredijk 15-08-1818, overleden Niekerk 12-12-1874, trouwt Roden 08-05-1841 Hester Louwes, geboren Leek ca. 1820, dochter van Louwe Louwes en Grietien Alingh Winsingh

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Menno Antonius Swalue, geboren Ulrum 1842, overleden aldaar 05-11-1842
  b. Grietje Alingh Swalue, geboren Ulrum 1843, overleden Sneek 31-12-1921, trouwt Ulrum 16-06-1869 Jacobus Johannnes Beekhuis, scheepskapitein, geboren Leens ca. 1842, zoon van Hermannus Beekhuis en Wildina Christina Uilkens
 - levenloos geboren (zoon); Ulrum 14-12-1844
c. Menno Antonius Swalue, geboren Ulrum 1845, overleden aldaar 15-09-1846
IX.F Jan Mennos Swalue, geboren Gorredijk  08-11-1820, overleden Haarlem 24-01-1899. trouwt (1) Opsterland Jantje Siegers Koopmans, geboren Opsterland 10-03-1822, overleden aldaar 06-07-1847, dochter van Sieger Melles Koopmans en Klaaske Jans Luxwolda, trouwt (2) Opsterland 04-05-1850 Henrica Klazes Prakken, geboren Opsterland 28-01-1822, overleden aldaar 16-03-1851, dochter van Klaas Jannesz Prakken en Romkjen Mellesz Koopmans, trouwt (3) Opsterland 19-05-1853 Joukjen Abeles de Vries, geboren Opsterland 17-07-1829, dochter van Abel Lommes de Vries en Hylkjen Jans Wijnstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Menno Antonius Swalue, geboren Opsterland 28-05-1845, overleden aldaar 29-05-1877
 - levenloos kind (dochter), geboren Opsterland 25-01-1847
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
b. Klaas Prakken Swalue, geboren Opsterland 07-03-1851, overleden aldaar 16-06-1851
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
c. Hylkje Swalue, geboren Opsterland 23-03-1854, overleden aldaar 01-09-1865
  d. Sijke Gezina Swalue, geboren Opsterland 25-06-1856, trouwt Opsterland 24-11-1881 Frederik Wilhelm Salomons
IX.G Edelhardus Bernardus Swalue, predikant, geboren Standdaarbuiten (NB) 08-01-1806, overleden Amsterdam 12-03-1865, trouwt Jeanne Marie Dumont, geboren ca. 1806, overleden Utrecht 05-01-1896, dochter van Charles Henry Dumont en Charlotte Marie Christine Becker 

zie ook: Levensbericht van Dr. E.B. Swalue

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Elisabeth Jacoba Swalue, geboren 1831, overleden Utrecht 04-07-1831
b. Elisabeth Jacoba Swalue, geboren ca. 1837, overleden Baarn 08-04-1905
c. Edelhardus Bernardus Swalue, geboren ca. 1839   volgt X.B
d. Charlotte Maria Christina Swalue, geboren ca. 1841, overleden Utrecht 07-10-1902
e. Jeanne Marie Swalue, geboren Goes 1842, overleden aldaar 12-07-1842
IX.H Cornelius Swalue, predikant, geboren Numansdorp ca. 1810, trouwt Goes 20-04-1837 Johanna Cornelia van Oosterzee, geboren Zonnemaire ca. 1816, overleden Zandvoort 12-03-1840, dochter van Wouter Leonardus van Oosterzee en Lena Moolenburg
X.A Everhardus Henderikus Christianus Swalue, tolgaarder, geboren Smilde 20-06-1845, overleden Enschede 1917, trouwt Smilde 02-04-1875 Johanna Catharina van der Laan, geboren Bergen op Zoom 1845, dochter van Gijsbert Johannes van der Laan en Pieternella Janna Scheffelaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willemina Swalue, geboren Kloosterveen (Assen) 01-01-1876, trouwt Enschede 13-09-1906 Arend Naber, geboren Hoogeveen 1882, zoon van Hendrik Naber en Jantje Zwiers
  b. Reinhard Sikko SwaluŽ, cementwerker, geboren Zuidhorn ca. 1882, trouwt Enschede 10-05-1906 Egbertje Bathoorn, geboren Haren ca. 1885, dochter van Geert Bathoorn en Niesje de Boer
   - levenloos kind (zoon); Leeuwarden 26-04-1884
  c. Cornelia Maria Swalue, geboren Leeuwarden 11-02-1886, trouwt Enschede 20-06-1912 Johan Marinus Ros, geboren Ambt Delden ca. 1889, zoon van Hendrik Ros en Johanna Webbink
 - levenloos kind (zoon); Leeuwarden 06-09-1888
X.B Edelhardus Bernardus Swalue, predikant, geboren ca. 1839, overleden Eindhoven 05-06-1883 en begraven Helenaveen 07-06-1883, trouwt Elisabeth Louise Middendorp

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Edelhardus Bernardus Swalue, geboren Helenaveen 09-09-1875 
b. Jan Willem Swalue, geboren Helenaveen 12-03-1877
c. Jeane Marie Swalue, geboren Helenaveen 06-09-1878
d. Louisa Swalue, geboren Helenaveen 13-04-1880 
e. Cornelia Swalue, geboren Helenaveen 22-12-1881 

GenWar2002

disclaimer