GENEALOGIE THEUNIS GERBES


 


     
I. Teunis Gerbes, schoenmaker, bij huwelijk afkomstig van Duurswoude, trouwt Wijnjeterp 05-1735 Engeltje Geerts, gedoopt Duurswoude 02-04-1713, dochter van Geert Hendrix, huisman en Aukjen Libbes
 

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen, 1735 - DTB nr:     571, 1685 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van mei 1735, Wijnjeterp
Man:           Theunis Gerbens, Duurswoude
Vrouw:        Engeltje Geerts, Duurswoude

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lutske, geboren 23-03-1736 en gedoopt Duurswoude 25-03-1736
  b. Aukje Teunis, geboren Duurswoude 14-06-1744 en gedoopt 07-1744, trouwt Wijnjeterp Sytse Douwes Reindersma, geboren Gorredijk 1738, overleden Gorredijk 16-04-1828, beurtschipper van Gorredijk op Harlingen van 1763 t/m 1789, zoon van Douwe Jans en Barber Doeyes
  c. Girbe, gedoopt Duurswoude 10-01-1750
     

GenWar2002

disclaimer