GENEALOGIE VAN DEN BOS(CH) - DE BOS


                   


     
I. Tamme Everts, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag, geboren ca. 1635, trouwt Opsterland 06-03-1662 Wytske Oenes, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag, geboren ca. 1635

Trouwregister Gerecht Opsterland - DTB nr. 553, 1615 - 1703
Vermelding: Derde proclamatie van 6 maart 1662, Opsterland
Man:         Tamme Everts, Langezwaag
Vrouw:       Wijtske Oenis, Langezwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Otte Tammes   volgt II
     
II. Otte Tammes, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag, trouwt Langezwaag 1690 Jauk Molles, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag, dochter van Molle Beernds en NN

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 563, 1654 - 1724
Vermelding: Attestatie afgegeven 1 maart 1690, Langezwaag / Kortezwaag /Luxwoude
Man:          Otte Tammes, Langezwaag
Vrouw:        Jauk Molles, Langezwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Molle Ottes, gedoopt Langezwaag 31-12-1693   volgt III
  b. Eebel, gedoopt Langezwaag 11-09-1701
     
III Molle Ottes, farmer, gedoopt Langezwaag 31-12-1693, overleden after 1749, trouwt Kortezwaag 29-05-1718 Antie Johannes, geboren 06-08-1699, overleden after 1743, dochter van Johannes Harmens and Siouck Lenses

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 563, 1654 - 1724
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 mei 1718, Langezwaag / Kortezwaag /Luxwoude
Man: Molle Ottes, Kortezwaag
Vrouw: Antje Johannes, Kortezwaag

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 135
Molle Ottes, Opsterland    /   Plaats: Kortezwaag
Omschrijving: boer
Gezin volw: 3 en kind: 2   /   Aanslag: 26-16-0
Verhoging:  ---               /   Vermogen: ---

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jauk, gedoopt Kortezwaag 21-01-1720, overleden voor 1730
  b. Otte, gedoopt Langezwaag 13-07-1721
  c. Johannes Molles, gedoopt Kortezwaag 05-03-1724   volgt IV.A
  d. Tamme Molles, geboren Kortezwaag 22-03-1726 en gedoopt aldaar 24-03-1726   volgt IV.B
  d. Linze, geboren Kortezwaag 29-08-1728 en gedoopt aldaar 12-09-1728, overleden voor 1736
  e.. Joukje Molles, geboren Kortezwaag 04-06-1730 en gedoopt aldaar 11-06-1730, trouwt Kortezwaag 19-05-1751 Ruurd Pyters, geboren ca 1727
  f. Gees Molles, geboren Kortezwaag 24-09-1733 en gedoopt aldaar 04-10-1733, trouwt Gorredijk 16-05-1756 Minne Piers, gedoopt Gorredijk 02-02-1731, zoon van Pier Minnes en Imke Jans
  g. Linze, geboren Kortezwaag 30-06-1736 en gedoopt aldaar 01-07-1736
  h. Luds Molles, geboren Kortezwaag 21-07-1740 en gedoopt aldaar 24-07-1740, trouwt Kortezwaag 20-09-1761 Girbe Oebles, bij huwelijk afkomstig van Kortezwaag
  i. Hylke, geboren Kortezwaag 15-05-1743 en gedoopt aldaar 19-05-1743   zie verder genealogie de Vries
     
IV.A Johannes Molles, gedoopt Langezwaag 05-03-1724 , trouwt Kortezwaag 28-05-1758 Ymkjen Tjietzes, bij huwelijk afkomstig van Kortezwaag

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding:   Bevestiging huwelijk van 28 mei 1758, Kortezwaag
Man:            Johannes Molles, Langezwaag
Vrouw:         Ymkjen Tjietzes, Kortezwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. IJmkjen, gedoopt Kortezwaag 23-03-1760
     
IV.B Tamme Molles, geboren Kortezwaag 22-03-1726 en gedoopt aldaar 24-03-1726, trouwt Kortezwaag 23-01-1757 Lutske Jacobs, gedoopt Langezwaag 02-04-1730, dochter van Jacob Girbes and Lipkjen Fokes

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 januari 1757, Kortezwaag
Man:         Tamme Molles, Langezwaag
Vrouw:       Lutske Jacobs, Langezwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Otte, geboren Kortezwaag 18-09-1757 en gedoopt aldaar 25-09-1757
  a. Sjouk, gedoopt Langezwaag 12-11-1758
  b. Molle Tammes, gedoopt Langezwaag 18-05-1760   volgt V.A
  c. Jakob Tammes, geboren ca. 1761   volgt V.B
  d. Linze Tammes, gedoopt Langezwaag 16-01-1766   volgt V.C
  e. Girbe, gedoopt Langezwaag 17-02-1768
  f. Otto Tammes, geboren Langezwaag 1768   volgt V.D 
  g. Ruurd Tammes, geboren Langezwaag 15-02-1772 en gedoopt aldaar 01-11-1778   volgt V.E
     
V.A Molle Tammes van den Bosch, geboren Langezwaag 1760, overleden Blesdijke 19-04-1818, trouwt Kortezwaag 21-06-1789 Grietje Hanses, bij huwelijk afkomstig van Kortezwaag

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 21 juni 1789, Kortezwaag
Man:             Molle Tammes, Langezwaag
Vrouw:          Grietje Hanses, Kortezwaag

Familienamen 1811 - Mairie Noordwolde, fol. 18
Bos, Molle Tammes van den, Blesdijk
k. Sjoukjen 21, Antje 18, Tamme 14, Hans 12, Jakob 4

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoukjen Molles van den Bosch, geboren  Kortezwaag 02-04-1790 en gedoopt aldaar 02-05-1790, trouwt Weststellingwerf (Mairie Noordwolde) 06-10-1814 Roelof Peeters Oost
  b. Antje Molles van den Bosch, geboren  Kortezwaag 27-07-1793 en gedoopt aldaar 25-08-1793, trouwt Weststellingwerf (Mairie Noordwolde) 27-04-1813 Jan Jochems Middelwijk
  c. Tamme Molles van den Bosch, geboren Benedenknijpe 01-07-1797 en aldaar gedoopt aldaar 23-07-1797   volgt VI.A
  d. Hans Molles van den Bosch, geboren Blesdijke 11-01-1801 en gedoopt aldaar 01-03-1801   volgt VI.B
  e. Jakob Molles van den Bosch, geboren Blesdijke 08-06-1807 en gedoopt aldaar 05-07-1807
     
V.B Jakob Tammes van de Bos, geboren ca. 1761, overleden Opsterland 19-10-1826, trouwt Langezwaag 30-05-1802 Vrouwkjen Dirks, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 30 mei 1802, Langezwaag
Man:          Jacob Tammes, Langezwaag
Vrouw:       Vrouwkjen Dirks, Langezwaag

Familienamen 1811 - Mairie Langezwaag, fol. 17v
Bos, Jakob Tammes van de, Langezwaag
k. Lutsche 7

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lutsche Jakobs van de Bos
     
V.C Linze Tammes de Bos, gedoopt Langezwaag 16-01-1766, overleden Opsterland 03-12-1826, trouwt Langezwaag 19-05-1793 Sijtske Jans, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 mei 1793, Langezwaag
Man:         Lense Tammes, Langezwaag
Vrouw:      Sijtske Jans, Langezwaag

Familienamen 1811 - Mairie Langezwaag, fol. 32v
Bos, Linze Tammes van den, Langezwaag
k. Lutske 16, Wietske 14, Tamme 12, Jan 9

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lutske Linzes de Bos, geboren Langezwaag 25-05-795, overleden Opsterland 26-06-1875, trouwt Schoterland 22-11-1815 Jippe Teekes de Jong, geboren Nieuwehorne 01-09-1792, overleden Langezwaag 12-04-1877, zoon van Teake Jippes de Jong ŗnd Aaltje Feitses Talsma
  b. Wietske Linzes de Bos, geboren ca. 1797
  c. Tamme Linzes de Bos, geboren ca. 1799, trouwt Opsterland 18-05-1826 Grietje Pieters Klooster
  d. Jan Linzes de Bos ook genaamd Jan Luites, geboren Langezwaag ca. 1803   volgt VI.C
     
V.D Otto Tammes van den Bos, geboren Langezwaag 1768, overleden Opsterland 13-11-1837, trouwt Langezwaag 01-05-1803 Tjitske Girbes, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 mei 1803, Langezwaag
Man:         Otte Tammes, Langezwaag
Vrouw:      Tjitske Girbes, Langezwaag

Familienamen 1811 - Mairie Langezwaag, fol. 10v
Bos, Otte Tammes van de, Kortezwaag

     
V.E Ruurd Tammes van den Bosch, geboren Langezwaag 15-02-1772 en gedoopt aldaar 01-11-1772, overleden Opsterland 30-06-1820, trouwt Langezwaag 29-04-1804 Siebrigjen Jelles, bij huwelijk afkomstig van Langezwaag

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 29 april 1804, Langezwaag
Man:           Ruurd Tammes, Langezwaag
Vrouw:        Siebrigjen Jelles, Langezwaag

Familienamen 1811 - Mairie Langezwaag, fol. 13
Bos, Ruurd Tammes van de, Langezwaag

     
  Trouwregister Hervormde gemeente Steggerda Vinkega, 1805 - DTB nr:     776, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 december 1805, Steggerda
Man:          Jan Hylken, Steggerda
Vrouw:       Willemtje Jans, Steggerda
     
V.F Molle Hylkes, bij hueeelijk afkomstig van Oldeholtpade, trouwt Oldeholtpade 12-05-1805 Ybeltje Jellis, bij hueeelijk afkomstig van Oldeholtpade

Trouwregister Herv. Gem. Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard, 1805 - DTB nr:     772, 1674 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1805, Oldeholtpade
Man:          Molle Hylkes, Oldeholtpade
Vrouw:       Ybeltje Jellis, Oldeholtpade

     
VI.A Tamme Molles van den Bosch, boer, geboren Benedenknijpe 01-07-1797 en aldaar gedoopt aldaar 23-07-1797, emigratie USA - Michigan 04-1848, overleden Holland (Michigan - USA) 17-12-1874 trouwt Weststellingwerf 07-03-1821 Grietjen Koenen Bont, geboren Wapserveen en gedoopt Havelte 17-03-1799, emigratie USA - Michigan 04-1848, overleden Zeeland (Michigan - USA) 24-11-1865, dochter van Koene Pieters Bont en Annigje Koenderts Houwer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Koene van den Bosch, predikant, geboren Blesdijke (Weststellingwerf) 20-02-1818 als Koene Bont, emigratie USA - Michigan 04-1856, overleden Grand Haven (Michigan - USA) 07-11-1897, trouwt Ruinerwold 23-12-1840 Marrigjen Hendriks Rook, geboren Vollenhove 23-05-1817, emigratie USA - Michigan 04-1856, overleden Grand Haven (Michigan - USA) 11-05-1887, dochter van Hendrik Alberts Rook en Geesjen Harms Timmerman
  b. Melle van den Bosch, geboren De Blesse 21-09-1819 als Melle Bont, emigratie USA - Michigan 04-1848, overleden Zeeland Michigan - USA) 27-09-1897, trouwt Assen 21-08-1842 Trijntje Westerbeek, geboren Vledder 03-09-1820, emigratie USA - Michigan 04-1848, dochter van Pieter Teuna Westerbeek en Tallegjen Berends Houwer
  c. Pieter Tammens van den Bosch, geboren Vledder 15-03-1822, emigratie USA - Michigan 04-1848, trouwt (1) Assen 23-06-1844 Harmentien Essing, geboren Rolde 08-12-1822, emigratie USA - Michigan 04-1848, dochter van Hendrik Essing en Jantje Bos, trouwt (2) Nieske Jans Slagter, geboren Delfzijl, trouwt (3) Sytske Jans de Vries, geboren Gorredijk
  d. Jacob van den Bosch, geboren Nijensleek (Vledder) 05-11-1824, emigratie USA - Michigan 04-1848, overleden 1910, trouwt Assen 27-02-1848 Henderkien Kruims, geboren Vries 21-01-1817, emigratie USA - Michigan 04-1848, dochter van Jan Kruims en Jakobje Hendriks
  e. Anne van den Bosch, geboren Steenwijk 01-02-1830, emigratie USA - Michigan 04-1848, overleden 02-02-1904, trouwt (1) Jantje Meijering, trouwt (2) 1891 Jenne Gebben
  f. Annegien van den Bosch, geboren Steenwijk 01-11-1832, emigratie USA - Michigan 04-1848, overleden Grand Rapids (Michigan - USA) 15-02-1908, trouwt Adriaan Benjaminse (Adrian Benjamin), kleermaker, geboren Goes 06-12-1829, overleden Grand Rapids (Michigan - USA) 1917, zoon van Anthony Jacobus Benjaminse en Joanna Jansen
  g. Talligje alias Tollechiena van den Bosch, geboren Steenwijk 04-02-1835, emigratie USA - Michigan 04-1848. overleden 1921, trouwt Jan Scholten, geboren Apeldoorn 02-02-1838, overleden 1913, zoon van Riekert Scholten en Trijntjen ter Beek
  h. Grietien van den Bosch, geboren Havelte 15-08-1838, emigratie USA - Michigan 04-1848, overleden 1916, trouwt 1857 Jan Hendrik Boone, geboren Ommen 1836, overleden 1914, zoon van Egbert Boone en Hendrika Bolks
  i. Johannes van den Bosch, geboren Havelte 02-05-1841, emigratie USA - Michigan 04-1848, overleden Wright (Iowa - USA) 05-06-1905, trouwt (1) Zeeland (Michigan) 15-09-862 Leida Wiegmink alias Kropschot, geboren Kalle (graafschap Bentheim), trouwt (2) Zeeland (Michigan) 22-10-1881 Cornelia van der Heide
     
VI.B Hans Molles van den Bosch, geboren Blesdijke 11-01-1801 en gedoopt aldaar 01-03-1801, trouwt Weststellingwerf 03-05-1820 Rinske IJssebrandts Kuperus
     
VI.C Jan Linzes de Bos ook genaamd Jan Luites, geboren Langezwaag ca. 1803, overleden Schoterland 17-01-1870. trouwt Heerenveen 14-05-1826 Janke Linzes van der Tuin, geboren Oudeschoot 31-05-1803 en gedoopt aldaar 26-06-1803, overleden Bovenknijpe 01-03-1874

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Linze Jans de Bos, geboren Opsterland 18-07-1827   volgt VII.A
  b. Ike Jans de Bos, geboren Opsterland 12-03-1829, overleden Opsterland 20-04-1910, trouw Schoterland 30-04-1854 Sytze Siebes Schoppen, geboren Schoterland 10-03-1826, zoon van Sybe Sytses Schoppen en Antje Jans de Jongh
  c. Sytze de Bos, geboren Opsterland 02-08-1831, trouwt Schoterland 15-07-1855 Jantje Franzes Slot, geboren Haskerland 02-02-1829, overleden ∆ngwirden 21-11-1916, dochter van Frans Frantsen Slot en Gergje Roelofs Moed
     
VII.A Linze Jans de Bos, geboren Langezwaag 18-07-1827, overleden Opsterland 22-07-1879, trouwt Schoterland 13-06-1852 Trijntje Klazes Compaan, geboren Heerjansdam ca. 1825, overleden Schoterland 10-06-1902, dochter van Klaas Johannes Compaan en Grietje Harmens Bosscher

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Linzes de Bos, geboren Benedenknipe 05-01-1853, overleden 14 februari 1881, gehuwd
  b. Klaas de Bos, geboren Benedenknipe 28-10-1854
  c. Johannes de Bos, geboren Bovenknijpe 21-12-1856
  d. Harmen de Bos, geboren Het Meer 29-12-1858
  e. Wytze de Bos, geboren Het Meer 17-03-1861, trouwt Schoterland 14-05-1885 Gerdina Luxwolda, oud 23 jaar, geboren             Langezwaag, dochter van Sipke Wisses Luxwolda en Meintje Jans Roelsma
  f. Harm de Bos, geboren Het Meer 20-11-1863
  g. Grietje de Bos, geboren Langezwaag 04-02-1865, trouwt Schoterland 17-05-1891 Adam Prins, oud 28 jaar, geboren Benedenknijpe. zoon van Sies Arends Prins en Wimke Minderts Lukkes
     

GenWar2002

      

disclaimer