GENEALOGIE VAN HOUTEN


 


Voor voorgeslacht Wierd Jans van Houten zie: Genealogie Hendrik Wierds
     
I. Wierd Jans van Houten, gedoopt Drachten 06-09-1767, overleden Smallingerland 30-03-1827, zoon van Jan Wierds en Klaaske Geerts, trouwt Drachten 24-03-1793 Fettje Siegers de Jong, van Noorderdrachten, geboren Drachten ca. 1772, overleden Drachten 25-12-1852, dochter van Sieger Eebeles en Janke Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 maart 1793, Drachten
Man:          Wierd Jans, Noorderdrachten
Vrouw:       Tetsje Zygers, Noorderdrachten

Akte van naamsaanneming 1811 Mairie Drachten, deel 2, fol. 20v
Houten, Wierd Jans van, Noorderdrachten 297
k. Janke 19, Klaaske 17, Jan 12, Korneliske 6, Zieger 1

kinderen uit dit huwelijk:  

  a. Janke Wierds van Houten, geboren Drachten 17-02-1792 te , overleden Oldeboorn 08-01-1825, trouwt Utingeradeel 15-05-1824 Aaldert Hoekes de Jong, geboren Wijnjeterp 09-09-1793, zoon van van Hoeke Theunis de Jong en Roelke Aalderts
  b. Klaaske Wierds van Houten, geboren Drachten ca. 1795, overleden aldaar 20-04-1858, ongehuwd
  c. Jan Wierds van Houten, geboren NoorderDrachten 01-05-1799   volgt II.A
  d. Kornelia Wierds van Houten, geboren Drachten 19-04-1805, overleden aldaar 18-01-1885, trouwt Smallingerland 29-12-1830 Hendrik Reinders de Haan, geboren Drachten 19-07-1809, overleden aldaar 09-06-1880, zoon van Reinder Ynzes de Haan en Iebeltje Jans de Haan
  e. Sieger Wierds van Houten, geboren  Drachten 09-1808, overleden aldaar 10-10-1809
  f. Sieger Wierds van Houten, geboren Drachten 22-12-1810   volgt II.B
  g. Hendrik Wierds van Houten, geboren Drachten 06-05-1814, overleden aldaar 29-12-1825
     
II.A Jan Wierds van Houten, geboren NoorderDrachten 1 mei 1799, overleden Drachten 14-11-1861, trouwt Froukjen Ulbes Oothout ook genaamd Oosthout, geboren NoorderDrachten 08-06-1796, overleden Drachten 16-12-1826, dochter van Ulbe Baukes Oosthout en Hiltje Pieters, trouwt (2) Smallingerland 28-03-1831 Antje Klazes Kootstra, oud 33 jaar, geboren Drachten, dochter van Klaas Wiebes en Saapkjen Gjalts Kootstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Tetje Jans van Houten, geboren Drachten 04-11-1824, overleden aldaar 15 juni 1901, weduwe, trouwt Smallingerland 17-01-1852 Sipke Thomas de Jong, oud 38 jaar, geboren Drachten, zoon van Thomas Sipkes de Jong en Sjoukjen Johannes
  b. Baukjen Jans van Houten, geboren Drachten 11-09-1826, overleden aldaar 30-01-1827
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Wierd van Houten, geboren Drachten 23-08-1831
  d. Klaas van Houten, geboren Drachten 22-06-1834   volgt III.A
  e. Sieger Jans van Houten, geboren Drachten 14-06-1836, overleden aldaar 24-04-1838
     
II.B Sieger Wierds van Houten, geboren Drachten 22-12-1810, overleden aldaar 05-12-1890, trouwt Smallingerland 18-02-1843 Tetje Gerbens de Vries, geboren Opeinde 19-06-1811, overleden Drachten 21-06-1877, zoon van Gerben Heerkes de Vries en Pietje Sjoerds Veenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan van Houten, geboren Drachten 23-07-1843   volgt III.B
  b. Pietertje van Houten, geboren Drachten 02-06-1845, overleden Smallingerland 20-08-1885, gehuwd, trouwt Smallingerland 10-06-1869 Johannes van der Terp, oud 27 jaar, geboren Drachten, zoon van Eebe Alles van der Terp en Trijntje Johannes van Wykel
  c. Wierd van Houten, geboren Drachten 09-07-1848   volgt III.C
  d. Gerben van Houten, geboren Drachten 16-11-1850, overleden Smallingerland 11-08-1876, ongehuwd
  e. Hendrik van Houten, geboren Drachten 22-07-1853, overleden Smallingerland 03-03-1855
     
III.A Klaas van Houten, geboren Drachten 22-06-1834, trouwt Smallingerland 14-05-1870 Antje de Jong, oud 24 jaar, geboren Opeinde, dochter van Aize Thomas de Jong en Sietske Siebes van der Bij

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan van Houten, geboren Drachten 22-03-1871   volgt IV.A
  b. Sytske van Houten, geboren Drachten 12-02-1874, overleden Leeuwarden 02-12-1941, gehuwd, trouwt Smallingerland 06-07-1901 Anne Dorenbos, oud 22 jaar, geboren Drachten, zoon van Hendrik Dorenbos en Sjoerdtje van der Veen
  c. Aize van Houten, geboren Drachten 31-05-1876   volgt IV.B
  d. Anne van Houten, geboren Drachten 24-03-1879   volgt IV.C
  e. Klaas van Houten, geboren Drachten 13-02-1882, overleden aldaar 10-12-1889
  f. Sjoukje van Houten, geboren Drachten 09-07-1885, trouwt Smallingerland 20-05-1905 Geeuwke van der Heide, oud 22 jaar, geboren Ureterp, zoon van Mindert van der Heide en Geertje Jager
  g. Antje van Houten, geboren Drachten 11-12-1887, trouwt Smallingerland 29-05-1909 Fokke Lieuwema, oud 23 jaar, geboren Drachten, zoon van Freerk Fokkes Lieuwema en Antje van der Hoek
  h. Klaas van Houten, geboren Drachten 02-02-1891   volgt IV.D
     
III.B Jan van Houten, geboren Drachten 23-07-1843, overleden Smallingerland 13-04-1923, trouwt Smallingerland 17-03-1870 Janke Jager, geboren Drachten 02-08-1846, overleden Smallingerland 01-07-1898, dochter van Auke Jogchums Jager en Geertje Pronk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sieger van Houten, geboren Drachten 07-09-1870
  b. Auke van Houten, geboren Drachten 03-06-1872, overleden aldaar 30-03-1873
  c. Geertje van Houten, geboren Drachten 27-02-1874, overleden Smallingerland 03-06-1903, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 09-04-1898 Sybren Liebbes Westra, geboren Tietjerksteradeel 21-02-1873, zoon van Liebbe Sybrens Westra en Leentje Hanzes Boersma
  d. Auke van Houten, geboren Drachten 17-04-1876   volgt IV.E
  e. Tettje van Houten, geboren Drachten 29-05-1878, trouwt Smallingerland 03-09-1904 Meento Faber, oud 20 jaar, geboren te Hallum, zoon van Frans Jans Faber en Dieuwke Meents Kayzer
  f. Jogchum van Houten, geboren Drachten 22-04-1881, overleden aldaar 02-09-1882
  g. Tjitske van Houten, geboren Drachten 22-04-1881, overleden aldaar 02-02-1883
  h. Jogchum van Houten, geboren Drachten 30-04-1883, overleden aldaar 03-11-1884
  i. Jogchum van Houten, geboren Drachten 19-02-1885   volgt IV.F
  j. Wierd van Houten, geboren Drachten 09-03-1887, overleden Smallingerland 13-09-1905
  k. Tjitske van Houten, geboren Drachten 14-01-1891, trouwt Smallingerland 21-12-1912 Albert Bos, oud 29 jaar, geboren Surhuisterveen, zoon van Siebe Geerts Bos en Trijntje Eilander
     
III.C Wierd van Houten, geboren Drachten 09-07-1848, overleden aldaar 26-04-1917, weduwnaar, trouwt (1) Smallingerland 23-11-1876 Hiltje Kooistra, geboren Nijega 28-02-1855, overleden 's-Hertogenbosch 03-04-1879, dochter van Wopke Meinderts Kooistra en Antje Gjalts van der Lei, trouwt (2) Smallingerland 15-11-1879 Hendrikjen Pool, oud 37 jaar, geboren Bakkeveen 1842, dochter van Klaas Harmens Pool en Elske Jans Tenhage

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sieger van Houten, geboren Idaarderadeel 27-10-1876
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Elske van Houten, geboren 27 augustus 1875 en erkend bij hiwelijk d.d. 15-11-1879,
  c. Sieger van Houten, geboren 08-11-1881, overleden 06-12-1882
     
IV.A Jan van Houten, geboren Drachten 22-03-1871, trouwt Smallingerland 01-05-1897 Fettje Brander, oud 30 jaar, geboren Drachten, dochter van Harmen Alles Brander en Jeltje Tjeerds Jager
     
IV.B Aize van Houten, geboren Drachten 31-05-1876, overleden Smallingerland 25-11-1912, gehuwd, trouwt Smallingerland 18-02-1899 Teetske Brander, oud 26 jaar, geboren Drachten, dochter van Harmen Alles Brander en Jeltje Jager
     
IV.C Anne van Houten, geboren Drachten 24-03-1879, trouwt Smallingerland 15-05-1903 Jeltje Mulder, oud 19 jaar, geboren Drachten,vdochter van Jan Mulder en Lutske Kootstra
     
IV.D Klaas van Houten, geboren Drachten 02-02-1891, trouwt Smallingerland 01-06-1918 Wietske Venema, oud 25 jaar, geboren Opeinde, dochter van Jan Venema en Grietje Mud
     
IV.E Auke van Houten, geboren Drachten 17-04-1876, trouwt Smallingerland 21-05-1910 Grietje van der Vlugt, oud 24 jaar, geboren Opeinde, dochter van Eelke Jans van der Vlugt en Janke Hoekstra
     
IV.F Jogchum van Houten, geboren Drachten 19-02-1885, trouwt Smallingerland 10-06-1911 Minke Veenstra, oud 24 jaar, geboren Boornbergum, dochter van Hendrik Veenstra en Wikje Keidel
     

GenWar2002

disclaimer