GENEALOGIE VAN MANEN


 


     
I. Taede Gerbens ook genaamd Teade van Manen en Taede Gerbens de Boer, afkomstig van Sneek, meester zilversmid te Sneek, trouwt Sneek 25-07-1723 Eelkje Franses van der Pluim, afkomstig van Sneek

Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1723 - DTB nr:     667, 1721 - 1766
Vermelding: Ondertrouw van 10 juli 1723
Man:          Taede Gerbens de Boer, Sneek
Vrouw:       Eelkien van der Pluim, Sneek

Trouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1723 - DTB nr:     670, 1679 - 1749
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 juli 1723
Man:          Taede Gerbens, Sneek
Vrouw:       Eeke Franses van der Pluim, Sneek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mayke, gedoopt Sneek 14-07-1724
  b. Tyttie, gedoopt Sneek 11-01-1726
  c. Gerben Taedes, geboren Sneek 30-07-1728   volgt II
  d. Grietie, gedoopt Sneek 16-10-1737
  e. Hendrik, gedoopt Sneek 11-10-1739
     
II. Gerben Taedes van Manen, meester zilversmid te Drachten, geboren Sneek 30-07-1728, overleden Drachten ca. 1787/1788, trouwt Sneek 30-07-1752 Duifke Pieters Minnema, geboren Sneek 18-02-1724, overleden Drachten ca. 1792/1793, dochter van Pyter Pyters Minnema en Sjoukien Goslyks

Trouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1752 - DTB nr:     671, 1749 - 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 juli 1752
Man:          Gerben Taedes van Manen, Sneek
Vrouw:       Duifke Pyters Minnema, Sneek

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  q. Eelkjen Gerbens, gedoopt Drachten 07-10-1753, jong overleden
  b. Taede Gerbens, gedoopt Drachten 08-12-1754   volgt III.A
  c. Pieter Gerbens, gedoopt Drachten 13-02-1757
  d. Frans Gerbens, gedoopt Drachten 18-03-1759   volgt III.B
  e. Sjoukje Gerbens, gedoopt Drachten 31-01-1762, overleden Drachten 20-11-1807, trouwt (1) Drachten 15-04-1787 Durk Willems, ijzerhandelaar Drachten, overleden Drachten ca. 1797/1798, zoon van Willem Durks en Martzen Aukes, trouwt (2) Drachten 06-04-1800 Theunis Pieters Boltjes, koopman, gedoopt Drachten 03-02-1754, overleden Drachten 21-09-1805, zoon van Pieter Theunis Boltjes en Geeske Wierds
  f. Goslik Gerbens, gedoopt Drachten 01-04-1764
  g. Eelkjen Gerbens, gedoopt Drachten 02-03-1766, jong overleden 
  h. Eelkjen Gerbens, gedoopt Drachten 07-02-1768 , jong overleden
  i. Eelkjen Gerbens, gedoopt Drachten 04-06-1769, overleden Drachten 09-08-1810, trouwt (1) Drachten 1791 [Eerste proclamatie Drachten 10 juli 1791] Arend Hyltjes, geboren Zuider Drachten en gedoopt Drachten 14-08-1768, overleden Drachten voor 03-1800, zoon van Hyltje Hendriks en Aaltje Arends, trouwt (2) Drachten 23-03-1800 Geert Jans Kramer, koopman, geboren Drachten 16-09-1770, overleden aldaar 26-05-1817, zoon van Jan Wierds en Klaaske Geerts
   
III.A Taede Gerbens van Manen, gedoopt Drachten 08-12-1754, overleden Drachten 12-01-1814, trouwt Drachten 05-05-1776 Antje Markus Schudel, Zuiderdrachten, geboren ca. 1750, overleden Zuiderdrachten 16-02-1810

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 1, fol. 34
Manen, Teede van, Zuiderdrachten 120
k.    Gerben 34, Jacoba 31, Duifke 29, Marcus 25, Grietje 22, Folkert 17
kk.   van Gerben: Teede 12, Jeen 9, Pieter 5,
       van Duifke: Anna 6, Wietske 3,
       van Marcus: Anna

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Gerben Taedes van Manen, geboren Zuiderdrachten 18-02-1777 en gedoopt Drachten 09-03-1777   volgt IV.A
  b. Jakoba Teedes van Manen, geboren Noorderdrachten 16-06-1780 en gedoopt Drachten 16-07-1780, overleden Drachten 05-06-1855, gehuwd, trouwt Drachten 18-02-1814 Jan Theunis Boltjes, geboren Zuiderdrachten ca. 1790, zoon van Theunis Pieters Boltjes en Wietske Jans Kalverboer
  c. Duifke Taedes van Manen, geboren Noorderdrachten 19-09-1782 en gedoopt Drachten 20-10-1782, trouwt Drachten 23-10-1803 Feitze Jans Heida alias van der Heide, Noorderdrachten
  d. Markus Taedes van Manen, geboren Noorderdrachten 17-05-1786 en gedoopt Drachten 04-06-1796   volgt IV.B  
  e. Grietje Taedes van Manen, geboren Zuiderdrachten 20-06-1789 en gedoopt Drachten 12-07-1789, overleden Drachten 19-05-1830, gehuwd, trouwt Drachten 18-02-1814 Jan Jans Oedzes, geboren NoorderDrachten ca. 1795, zoon van Jan Hendriks Oedzes en Liefke Jans
  f. Folkert Taedes van Manen, geboren Zuiderdrachten 27-06-1794 en gedoopt Drachten 20-07-1794   volgt IV.C    
     
III.B Frans Gerbens van Manen, bakker te Noorderdrachten, gedoopt Drachten 13-02-1759, overleden Smallingerland 06-10-1837, trouwt (1) Drachten 21-01-1787 Engeltje Sygers, geboren Ureterp 29-08-1759 en gedoopt aldaar 28-02-1765, dochter van Syger Hendriks en Antje Fookes, trouwt (2) Drachten 22-12-1793 Trijntje Jans de Haas, geboren ca. 1764, overleden Smallingerland 24-10-1820, dochter van Jan Hendriks de Haas en Sjoerdtje Harkes

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 januari 1787, Drachten
Man:          Frans Gerbens van Manen, Zuiderdrachten
Vrouw:       Engeltje Sygers, Ureterp

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 december 1793, Drachten
Man:          Frans Gerbens van Maanen, Zuiderdrachten
Vrouw:       Trijntje Jans, Zuiderdrachten

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 2, fol. 29
Manen, Frans van, Noorderdrachten 323
k. Gerben 17, Sjoerdje 12, Pieter 9

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Gerben Franzes van Manen, geboren Zuiderdrachten 28-03-1794 en gedoopt Drachten 27-04-1794, overleden aldaar 05-04-1872, ongehuwd
  b. Sjoerdje Franzes van Manen, geboren Zuiderdrachten 21-03-1799 en gedoopt Drachten 21-04-1799, overleden aldaar 28-03-1880, trouwt Drachten 14-01-1824 Jan Jakobs van der Heide, geboren Bergum ca. 1801, zoon van Jakob Klazes van der Heide en Antje Jans
  c. Pieter Franzes van Manen, geboren Zuiderdrachten 05-08-1802 en gedoopt Drachten 29-08-1802, overleden aldaar 13-04-1829, ongehuwd
     
IV.A Gerben Taedes van Manen, geboren Zuiderdrachten 18-02-1777 en gedoopt Drachten 09-03-1777, overleden aldaar 13-02-1849, gehuwd, trouwt Antje Jeens (Haarsma), bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1798, Drachten
Man: Gerben van Maenen, Zuiderdrachten
Vrouw: Antje Jans, Zuiderdrachten

Akte van naamsaanneming 1811  Mairie Drachten, deel 1, fol. 32v
Manen, Gerben Taedes van, Zuiderdrachten no. 110
(Vader Teede van Manen nog in leven te Zuiderdrachten, deze neemt naam aan)
k. Teede 12, Jeen 9, Pieter 5

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Teede Gerbens van Manen, geboren Gorredijk 31-05-1799 en gedoopt aldaar 23-06-1799   volgt V.A
  b. Jeen Gerbens van Manen, geboren Gorredijk 09-06-1802 en gedoopt aldaar 04-07-1802, overleden Drachten 02-05-1860
  c. Pieter Gerbens van Manen, geboren Noorderdrachten 02-01-1806 en gedoopt Drachten 26-01-1806   volgt V.B
     
IV.B Markus Taedes van Manen, geboren Noorderdrachten 17-05-1786 en gedoopt Drachten 04-06-1796, overleden aldaar 18-01-1868, trouwt Drachten 25-10-1810 Aukjen Hielkes Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Joure, geboren ca. 1785, overleden Drachten 02-02-1862, dochter van Hylke Douwes Hoekstra en Hylkjen Renzes

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 maart 1810, Drachten
Man:          Markus Taedes van Manen, Noorderdrachten
Vrouw:       Aukjen Hylkes, Joure

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 1, fol. 14
Manen, Marcus Taedes van, Zuiderdrachten no. 48
k. Anna 31 weken
N.B. Vader Taede van Manen nog in leven te Zuiderdrachten

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Anna Marcus van Manen, geboren Zuiderdrachten 15-04-1811 en gedoopt aldaar 05-05-1811, overleden aldaar 09-12-1815
  b. Hielke van Manen, geboren Drachten 27-01-1814   volgt V.C
  c. Anna van Manen, geboren Drachten 22-03-1816, trouwt Leeuwarden 22-05-1842 Frederik Spoor, geboren Leeuwarden 14-07-1819, zoon van Pieter Spoor en Ynskje Waljebach
  d. Taede Marcus van Manen, geboren Drachten 11-09-1819
  e. Hielkjen Marcus van Manen, geboren Drachten 25-10-1822
  f. Fokeltje Marcus van Manen, geboren Drachten 06-04-1827, overleden Smallingerland 23-04-1919, weduwe, trouwt Smallingerland 10-09-1862 Binne Tjallings Kamstra, geboren Drachten ca. 1823, zoon van Tjalling Kornelis Kamstra en Groetje Binnes de Vries
  g. Duifke van Manen, geboren Drachten 02-04-1832, trouwt Smallingerland 13-08-1859 Fokke Alberts Buisman, geboren Drachten ca. 1830, zoon van Albert Sjoerds Buisman en Jitske Jans Westra
     
IV.C Folkert Taedes van Manen, geboren Zuiderdrachten 27-06-1794 en gedoopt Drachten 20-07-1794, overleden Utrecht 17-03-1825 (soldaat, overleden in het Rijkshospitaal te Utrecht), trouwt Drachten 18-02-1814 Aaltje Johannes Brinksma, geboren Opeinde ca. 1794, dochter van Johannes Augustus Brinksma en Aaltje Jans

kinderen uit dit huwelijk:  
 

a. Anna van Manen, geboren Drachten 29-10-1814
b. Aaltje van Manen, geboren Drachten 11-03-1816, overleden aldaar 19-03-1817
   
V.A Taede Gerbens van Manen, geboren Gorredijk31-05-1799 en gedoopt aldaar 23-06-1799, overleden Drachten 01-04-1852, gehuwd, trouwt Smllingerland 26-09-1827 Klaaske Jans de Groot, geboren Bustum ca. 1795, overleden Drachten 25-02-1867, dochter van Jan Wietzes de Groot en Akke Adams

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Gerben Teedes van Manen, geboren Drachten 09-12-1828   volgt VI.A
  b. Durk van Manen, geboren Drachten 16-06-1833   volgt VI.B
  c. Jeen van Manen, geboren Drachten 04-10-1835   volgt VI.C
d. Adam van Manen, geboren Drachten 30-01-1839, overleden aldaar 17-06-1846
   
V.B Pieter Gerbens van Manen, geboren Noorderdrachten 02-01-1806 en gedoopt Drachten 26-01-1806, trouwt (1) Tietjerksteradeel 13-02-1836 Feikjen Heinses Kootstra, geboren ca. 1802, overleden Tietjerksteradeel 24-06-1841, trouwt (2) Tietjerksteradeel 18-05-1844 Froukje Taekes Wagenaar

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Gerben Pieters van Manen, geboren Tietjerksteradeel 29-06-1836   volgt VI.D
  b. Heinse van Manen, geboren Tietjerksteradeel 05-03-1840, , overleden aldaar 04-03-1841
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
b. Antje Pieters van Manen, geboren Bergum 30-04-1845, trouwt Tietjerksteradeel 18-05-1867 Sjouke Hondema, geboren Barradeel 26-12-1841, overleden Harlingen 28-05-1906, gehuwd, zoon van Jan Andries Hondema en Tjitske Jans Tigchelaar
c. Taekje Pieters van Manen, geboren Bergum 16-03-1848, trouwt Tietjerksteradeel 28-06-1870 Joeke Tjallings van der Veen, geboren Tietjerksteradeel 10-06-1842, overleden aldaar 08-08-1908, gehuwd, zoon van Tjalling Romkes van der Veen en Pietje Douwes van der Werf        
d. Taede Pieters van Manen, geboren Bergum 08-01-1850   volgt VI.E
   
V.C Hielke van Manen, geboren Drachten 27-01-1814, overleden Smallingerland 17-09-1893, weduwnaar, trouwt Smallingerland 23-05-1844 Rinskjen Thomas de Jong, geboren Drachten ca. 1811, dochter van Thomas Sipkes de Jong en Sjoukje Johannes

kinderen uit dit huwelijk:  
 

a. Marcus van Manen, geboren Drachten 09-04-1845   volgt VI.F
b. Johannes van Manen, geboren 18-04-1852   volgt VI.G
     
VI.A Gerben Teedes van Manen, geboren Drachten 09-12-1828, overleden aldaar 23-03-1885, gehuwd, trouwt Smallingerland 21-05-1853 Geertje Martens Bogema, geboren Ureterp ca. 1829, dochter van Marten Geerts Bogema en Anna Schultens

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Teede van Manen, geboren Drachten 09-03-1854, trouwt Smallingerland 17-05-1879 Antje Brouwers, geboren Drachten ca. 1856, dochter van Douwe Jans Brouwers en Durkje Rinzes Rispens
  b. Marten van Manen, geboren Drachten 05-05-1856, trouwt Smallingerland 28-04-1882 Sjoukje Rinsma, geboren Drachten ca. 1861, dochter van Oene Iemes Rinsma en Trijntje Errits de Jong
  c. Klaske van Manen, geboren Drachten 06-03-1864, overleden aldaar 08-08-1864
  d. Anna van Manen, geboren Drachten 06-03-1864, trouwt Smallingerland 23-10-1884 Jan de Jong, geboren Drachten ca. 1863, dochter van Pieter Jogchums de Jong en Marijke Jans Brouwers
     
VI.B Durk van Manen, geboren Drachten 16-06-1833, overleden aldaar 09-10-1906, weduwnaar, trouwt Smallingerland 09-05-1862 Aukje Sjoerds de Vries, geboren Drachten ca. 1836, dochter van Sjoerd Tjibbes de Vries en Elizabeth Riemers Bouma

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Elisabeth van Manen, geboren Drachten 14-06-1868, trouwt Smallingerland 21-05-1892 Pieter Achter, geboren  Nijehaske 1868, zoon van Sytze Wybes Achter en Aaltje Pieters Bosma
  b. Klaaske van Manen, geboren 14-07-1870
  c. Taede van Manen, geboren Drachten 02-11-1872, trouwt Smallingerland 02-06-1906 Johanna Klasema, geboren Drachten ca. 1881, dochter van Jan Hendriks Klasema en Geertje Harmens van der Zee
  d. Baukje van Manen, geboren Drachten 15-08-1875, trouwt Smallingerland 02-06-1906 Lieuwe van der Meer, geboren Drachten ca. 1879, zoon van Wiebe van der Meer en Froukje van der Velde
     
VI.C Jeen van Manen, geboren Drachten 04-10-1835, overleden aldaar 09-07-1915, weduwnaar, trouwt Smallingerland 05-03-1858 Grietje Cornelis de Vries, geboren Gorredijk ca. 1835, dochter van Cornelis Alles de Vries en Martje Wolters Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Teede van Manen, geboren Drachten 14-01-1859, trouwt Smallingerland 17-05-1884 Elizabeth Hazelhoff, geboren Drachten ca. 1861, zoon van Evert Hazelhoff en Johannetta Catharina van der Molen
  b. Martje van Manen, geboren Drachten 26 april 1862, overleden aldaar 28-08-1863
  c. Martje van Manen, geboren Drachten 15 juli 1864, trouwt Ooststellingwerf 19-09-1892 Jan Faber
     
VI.D Gerben Pieters van Manen, geboren Tietjerksteradeel 29-06-1836, overleden Kollumerland 25-06-1915, trouwt Tietjerksteradeel 06-05-1871 Trijntje Hendriks van der Land, geboren Kollumerland 28-06-1837, overleden aldaar 04-07-1904, dochter van Hendrik van der Land en Tetje Veenstra
     
VI.E Taede Pieters van Manen, geboren Bergum 08-01-1850, trouwt (1) Tietjerksteradeel 20-05-1876 Rinske Fokkes Dam, geboren  10-10-1845, overleden Tietjerksteradeel 29-06-1893, gehuwd, dochter van Fokke Jans Dam en Trijntje Wybrens Postma, trouwt (2) Tietjerksteradeel 18-08-1894 Baukje Fokkes Dam, geboren Kollumerland 11-09-1859, dochter van Fokke Jans Dam en Trijntje Wybrens Posthumus, trouwt (2) Achtkarspelen 02-11-1905 Wytske Annes Jager, geboren Tietjerksteradeel 28-01-1870, overleden Achtkarspelen 10-06-1940, gehuwd, dochter van Anne Hendriks Jager en Sytske Gosses Tilstra
     
VI.F Marcus van Manen, geboren Drachten 09-04-1845, overleden aldaar 27-05-1921, weduwnaar, trouwt Smallingerland 20-05-1871 Antje de Haan, oud 27 jaar, geboren Drachten ca. 1846, dochter van Rinze Hendriks de Haan en Taapke Jans van der Heide

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Hielke van Manen, geboren Drachten 13-09-1871, overleden aldaar 02-10-1871
  b. Hielke van Manen, geboren Drachten 09-07-1873, trouwt Smallingerland 03-12-1897 Marijke Scheepsma, geboren Wolsum 26-03-1876, overleden Smallingerland 26-10-1903, dochter van Klaas Scheepsma en Atje Boersma
  c. Rinskje van Manen, geboren Drachten 04-01-1876, trouwt Smallingerland 14-09-1895 Hendrik de Haan, geboren Drachten 29-04-1871, zoon van Gerrit de Haan en Hielkjen Jager
  d. Rinze van Manen, geboren Drachten 25-10-1878, overleden 28-07-1881
  e. Hendrik van Manen, geboren Drachten 25-01-1881, overleden aldaar 06-06-1881
  f. Taapke van Manen, geboren Drachten 29-06-1882, overleden aldaar 11-07-1908, gehuwd, trouwt Smallingerland 10-05-1902 Johannes van der Velde, geboren Drachten 08-08-1874, zoon van Rein van der Velde en Etje Brouwer
  g. Hendrikje van Manen, geboren Drachten 23-06-1884, overleden Ooststellingwerf 29-06-1941, trouwt Ooststellingwerf 13-12-1907 Meine Veenstra, geboren Haulerwijk 04-06-1880, zoon van Jan Alberts Veenstra en Hendrikjen Duursma
     
VI.G Johannes van Manen, geboren 18 april 1852, overleden 21-12-1927, weduwnaar, trouwt Smallingerland 27-11-1879 Elizabeth Douwstra, geboren Drachten ca. 1844, dochter van Douwe Tjipkes Douwstra en Sygerke Heinzes de Jong
     
  a. Rinskje van Manen, geboren Drachten 20-11-1883, trouwt Smallingerland 12-11-1904 Meindert Spoelstra, oud 23 jaar, geboren Opeinde, zoon van Wieger Louws Spoelstra en Saakje Boon
     

GenWar2002

      

disclaimer