GENEALOGIE BR


       
     


     
  Anne Ottes, gedoopt Surhuisterveen 19-06-1740, trouwt Surhuisterveen 11-06-1780 Martien Hendriks ook vermeld als Martjen Hendriks Piekstra, bij huwelijk afkomstig uit Surhuisterveen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen 1772-1810 - Inventarisnr.: 28
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 mei 1780 in Surhuisterveen
Man          : Anne Ottes afkomstig van Surhuisterveen
Vrouw       : Martien Hendriks afkomstig van Surhuisterveen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Barber, geboren Surhuisterveen 19-11-1780, overleden voor 30-11-1785
  b. Otte, geboren Surhuisterveen 05-03-1782
  c. Hendrik, geboren Surhuisterveen 07-01-1784   zie verder genealogie Piekstra
  d. Barber, geboren Surhuisterveen 30-11-1785, overleden voor 23-11-1792
  e. Aafke Annes Piekstra, geboren Surhuisterveen 22-01-1787, trouwt Smallingerland 25-07-1818 Dirk Popes Zandstra, oud 40 jaar, geboren Bergum, zoon van Pope Posthumus en Jitske Durks
  f. Louke Annes Piekstra, geboren Surhuizum 13-04-1789, trouwt Grietje Lykeles Bijma
  g. Barber, geboren Surhuisterveen 23-11-1792
  h. Jan, geboren Surhuisterveen 09-06-1797
     
     
  Otte Annes Piekstra en Akke Oenzes Helder 

     
     
    Jeltje Ottes Piekstra, oud 23 jaar, geboren Surhuisterveen, trouwt Achtkarspelen 26-12-1829 Lieuwe Louwes Mellema, oud 23 jaar, geboren Surhuisterveen, zoon van Louwe Lieuwes Mellema en Ybeltje Johannes Wijnalda
     
     
  Aafke Annes Piekstra, geboren Surhuisterveen 22-01-1787, trouwt Smallingerland 25-07-1818 Dirk Popes Zandstra, oud 40 jaar, geboren Bergum, zoon van Pope Posthumus en Jitske Durks

kind uit onbekende relatie:
 

    Anne Piekstra, oud 24 jaar, geboren Surhuisterveen, trouwt Smallingerland 15-07-1840 Sijke Lefferts Annema, oud 19 jaar, geboren Suawoude, dochter van Leffert Pieters Annema en Sjoerdtje Gerrits Reitsma
     
     
     
     
I.

Hendrik Annes Piekstra, geboren Surhuisterveen 07-01-1784, overleden Surhuizum 18-10-1825, zoon van Anne Ottes en Martien Hendriks, trouwt Surhuisterveen 22-03-1807 Ybeltje Oenzes Helder ook vermeld als van der Laan, geboren ca, 1783, overleden Achtkarspelen 25-06-1868

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen 1772-1810 - Inventarisnr.: 28
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 22 maart 1807 in Surhuisterveen
Man          : Hindrick Annes afkomstig van Surhuisterveen
Vrouw       : Ybeltje Oenses afkomstig van Surhuisterveen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anne Hendriks Piekstra, geboren Surhuisterveen 02-07-1807 en gedoopt aldaar 02-08-1807, overleden mairie Surhuizum 13-11-1816
  b. Oense Hendriks Piekstra, geboren Surhuisterveen 31-01-1811 en gedoopt aldaar 17-03-1811, trouwt Achtkarspelen 11-09-1841 Stijntje Eilderts Wagenaar, oud 26 jaar, geboren Surhuisterveen, dochter van Eildert Wybes Wagenaar en Iefke Sytzes van der Hoek
  c. Anne Hendriks Piekstra, geboren Surhuizum 16-11-1817, trouwt Achtkarspelen 18-05-1850 Antje Jakobs Ytsma, oud 29 jaar, geboren Surhuizum, dochter van Jakob Tjipkes Ytsma en Hauktjen Lammerts Laanstra
  d. Martje Hendriks Piekstra, geboren 14 september 1820
  e. Jeltje Hendriks Piekstra, geboren Surhuizum 21-11-1823, trouwt Achtkarspelen 18-11-1848 Hendrik Pieters Ophuis, oud 24 jaar, geboren Surhuizum, zoon van Pieter Klazes Ophuis en Attje Hendriks Veenstra
     
II.A  

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.  
  b.  
     
III.A  

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a.  
  b.  
 
kinderen uit 1e huwelijk:
 
  c.  
  d.  
  e.  
  f.  
  g.  
     
III.B  
     
     
     
     
III.C  
     
     
III.D  
     
     
III.E  
     
     
     
IV.A  
     
     
IV.B  
     
IV.C  
     
IV.D  
     
IV.E  
     
     
     
     
IV.F  
     
     
IV.G  
     
IV.H  
     
     
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B

GenWar2002

      

disclaimer