Home
Wat is een erfgooier?
Floris V
Koptienden
waarschouwinge
Hortensius
Lustigh
Buurmeesters
Gooische boerderijen
Floris vos
dr. van Hengel
Albertus Perk
Blekers
Stamboom
Familie geschiedenis
Nico van den Berg.
Cresedo
Over mij
Familiewapen
Begraafplaatsen
Fotoboek
Gastenboek

 

 

Welkom op de homepage Erfgooiers genealogie van den Berg.

Op deze site staat  van de genealogie van de stamboom van den Berg. Wat is een erfgooier. Voor een buitenstaander is dit vrij moeilijk te begrijpen. Vooral als je verteld dat dit al meer dan 1000 jaar bestaat.Toen ik begon met het onderzoek naar mijn voorouders wist ik niet dat deze hobby zoveel tijd zou kosten. Het uitzoeken van je voorouders is een leuke bezigheid , maar onderzoeken hoe zij geleefd hebben is misschien nog leuker. Hoe vallen de stukjes verleden in elkaar? Heb je weer wat ontdekt roept het gelijk weer vragen op. Het onderzoeken van leefomstandigheden gaat verder dan alleen je voorouders. Ook mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben in de streek het Gooi zoals Dr.J.F. van Hengel komen dan aan de orde. Het verdiepen hierin maakt dat je voor deze mensen een diep respect krijgt. Zijn onderwerpen als werkdruk, ATV, vakantie in de hedendaagse maatschappij aan de orde, in vroeger tijden was men dokter, psycholoog, filosoof, wetenschapper en had hij het hele Gooi onder zijn hoede. Hoeveel uur hebben deze mensen per week gewerkt? En de vooruitgang die zij bereikten is ongekend. Raar is het dat je in het hele Gooi geen standbeeld of herinnering kan terugvinden.Op zijn begraafplaats achter de Torenstraat van de gemeente Hilversum is zelfs zijn graf totaal verdwenen. Hoewel de begraafplaats "Gedenckt te sterven" gerenoveerd is herinnert hier niets meer aan een dokter die zoveel voor Hilversum betekend heeft.  Ook de eerste Erfgooiers komen aan bod. Hoe overleefden zij bij een constante belegering van Naarden. Waarbij alles in beslag was genomen en zij huis en haard verloren.

Onderzoek

Ik ben begonnen bij het streekarchief in Naarden.Wat is de beste manier? De Archivaris adviseerde mij om eerst de stammenreeks uit te zoeken. Hierbij ga je van zoon naar vader is de zoon van en zo verder. Deze stammenreeks is tot voor het jaar 1600 terug gevonden. Ik had het geluk om de Hr.  de Beer te ontmoeten.  Deze heeft enorm veel onderzoek gedaan naar de genealogie van Erfgooiers in Bussum. Het mag toeval heten, maar hij had net de genealogie van het geslacht van den Berg uitgezocht en aan mij beschikbaar gesteld. Ook de Hr Frans de Gooijer heeft mij enorm geholpen door zijn kennis en advies. Hun enorme kennis en de bereidheid om een beginneling te helpen is van groot belang voor mij. Het uiteindelijk doel is om de levensgeschiedenis van het geslacht van den Berg in beeld te brengen en dit te bundelen in een boekvorm. Hierbij staat niet alleen de genealogie centraal maar ook moet het een tijdsbeeld geven van 1000 jaar erfgooiers en hun levenswijze. Deze website zal verder uitgebreid worden naarmate het onderzoek voortgang heeft. De komende tijd zal ik mij bezig houden met verder onderzoek naar de stamboom. De laatste jaren zijn nog niet bijgewerkt Deze archieven zijn nog niet openbaar. Ook ga ik proberen om verder te komen met de stamvader. Hiervoor zal ik de kerk archieven en het koptienden archief moeten raadplegen. Bijkomend probleem is dat deze in het oud Hollands zijn en moeilijk te lezen. Maar ook hier ligt de uitdaging.

Stad en Lande stichting

Deze stichting is opgericht op 1 november 1977 en viert a.s. vrijdag 1 november haar 25jarig bestaan.  De stichting kunt u zien als rechtsopvolgster van de voormalige Vereniging Stad en Lande van Gooiland, die  in 1972 is opgeheven. Op initiatief van een tweetal burgemeesters, nl.Tydeman van Blaricum en Fontein van Huizen, is de Stad en Lande Stichting opgericht met het doel de roerende goederen van de vereniging te verwerven en -meer ideŽel - de geest van Stad en Lande levendig te houden. Daarmede werd tevens beoogd het historisch zo waardevolle rijke archief voor het Gooi te behouden/veilig te stellen. Dit archief is inmiddels ondergebracht in het Stadsarchief te Naarden. De stichting heeft in de loop der jaren meerdere activiteiten ontplooid, zoals enkele tentoonstellingen, een rijwielroute door het Gooi uitgezet onder de naam "Een verkenning door Stad en Lande van Gooiland"( inmiddels door de ANWB bewegwijzerd) en daarnaast heeft de Stichting het Emil Luden-fonds ingesteld. Dit fonds heeft als doel diegene, die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft gemaakt ten opzichte van de Gooise historie en meer in het bijzonder die van de Erfgooiers, te onderscheiden met de Emil Luden penning en daarbij behorende oorkonde. Lees meer over de stad en lande stichting

Stad en lande archief

Het gaat niet goed met het stad en lande archief. Het archief in Naarden moet nodig gerestaureerd worden. Hier is een fors bedrag voor nodig. Sponsor actie,s hebben niet het gehoopte resultaat opgeleverd. Mogelijk gaat het rijk om bijstand verzocht worden. Lees het kranten bericht

22 november 2003 Stad en Lande archief veilig.

Het archief van Stad en Lande ook wel het erfgooiers archief is een belangrijk goois cultureel erfgoed. Zoals in het artikel hierboven geplaatst ging het niet goed. Het beslaat een periode van de dertiende eeuw tot nu aan toe. Belangrijk was om het archief toegangkelijk te maken voor een breed publiek. Inmiddels hebben de gemeenten gereageerd en er zijn ook diverse fondsen aan geschreven. Naast de toegangkelijkheid heeft ook de conservering de aandacht. Daartoe is een beroep gedaan op het nationaal conserveringsprogramma Metamorfoze van de koninklijke bibliotheek te Den Haag. Gevoelig martiaal wordt op microfilm vastgelegd en het zal makkelijker zoeken worden in oude archieven. De positieve uitslag van de aanvraag mede te danken aan de deskundige begeleiding van de dhr A. Kos adviseur van de Stad en Lande stichting en mevrouw Karin Abrahamse archivaris van het streekarchief voor Gooi en Vechtstreek.

 Drie keer feest voor Bert Boeters

Eigenlijk was het drie keer feest voor Bert Boeters, oud gemeentesecretaris van Huizen en secretaris van de Stad en Lande stichting. Boeters vierde 's ochtends in het stadhuis van Naarden dat de stichting 25 jaar bestaat. De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door tal van officiŽle autoriteiten, oud bestuursleden, historische verenigingen en verenigingen op het gebied van natuur en milieu. Tot zijn verbazing werd Boeters onderscheiden met de Emil Luden Penning, vernoemd naar de eerste voorzitter. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn enorme verdienste op het gebied van de Gooise historie in het algemeen en de erfgooiers in het bijzonder.  Jos Verdier, burgemeester van Huizen en voorzitter van Stad en Lande, reikte hem de erepenning en bijpassende oorkonde uit. De 78 jarige Huizer trad daarmee in de voetsporen van Stef Nieuwenhuizen, die vorig jaar de erepenning postuum ontving. 's Middags kon de gedecoreerde weer aan de bak. Hij onthulde bij het natuurgebied Naardermeer samen met prof.dr. P. Leupen hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis de nieuwe naam van de brug over de Karnemelksloot. De brug die in zijn eerste vorm dateerd uit 1644 heet vanaf nu erfgooiersbrug, als eerbetoon en ter nagedachtenis aan de erfgooiersboeren. Het is de bedoeling dat de naam ook op kaarten en plattegronden terug te vinden is.

 

Prof. Dr. P. Leupen hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis

Op 1 november 2002 bestond de Stad en Lande Stichting 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan vond er in het Raadhuis van Naarden een lezing plaats van professor  Leupen onder de titel "Erfgoed  van erfgooiers meer dan een Goois belang"? Een boeiende lezing over de rechten van erfgooiers met opmerkelijke stellingen.De stelling dat erfgooiers lastig, koppig enz. waren komen in een ander daglicht te staan.  Binnenkort zal er op de site meer te lezen zijn over de lezing. Professor Leupen sprak zijn bezorgdheid uit over de geringe belangstelling van de Gooise gemeenten en het erfgooiers archief en pleitte voor een studiecentrum voor historisch en landschappelijk onderzoek waar o.a. het hele archief van erfgooiers ondergebracht kan worden. De financiering zou door de Gooise natuurverenigingen en gemeenten kunnen worden opgebracht. Een voortreffelijk idee, immers er is al zoveel verloren gegaan en zeker wat betreft de toekomst is een bundeling van kennis op historisch en landschappelijk/natuurlijk onderzoek van groot belang voor de toekomst van het unieke Gooi. Een idee wat zeker verder uitgewerkt moet worden.

Doel stellingen site

Het doel van deze site is, een verzamelplaats van informatie en beeldmateriaal over erfgooiers. Een digitaal netwerk en ontmoetingsplaats voor mensen die onderzoek doen naar erfgooiers en de historie van het Gooi. Een plaats waar genealogen en onderzoekers informatie en kennis kunnen uitwisselen. Hiervoor zal in de toekomst een eigen server worden opgezet zodat er voldoende ruimte is om alle artikelen en beeldmateriaal te plaatsen. In het algemeen het onderzoeken van 1000 jaar erfgooiers geschiedenis en voor een breed publiek digitaal toegangkelijk maken.

Heeft u opmerkingen of vragen neem even contact op met D.J. van den Berg

Deze site geeft de ontwikkelingen door die ik onderzoek naar het erfgooiers geslacht van den Berg. Uiteindelijk zal dit in een boekvorm zijn beslag moeten krijgen. Deze site is daarom ook geen compleet werk. Een heel boek op internet plaatsen zou immers teveel ruimte vragen. Om mijn vorderingen te volgen zal ik in het logboek mijn onderzoeken plaatsen. Hierdoor krijgt u een beeld van hoe ik vorder en in welk stadium het onderzoek is.

Waarom zoveel moeite en tijd besteden aan je voorouders. De archivaris van Naarden omschreef dit mooi. Je voorouders hebben geen haast meer, neem de tijd. Zoals aan iedere generatie komt er eind aan het leven. Ken je voorouders en weet wie jezelf bent. In de verzorgingsstaat die Nederland is kan je het haast niet voorstellen onder welke omstandigheden onze voorouders geleefd hebben. Zonder medische verzorging,wao en wat wij al niet meer hebben in 2002. Onze voorouders hebben moeten vechten voor een bestaan, onder zeer zware omstandigheden.De geschiedenis van het Gooi is boeiend. Ook heden ten dage is er in het Gooi veel discussie over wegen op de hei en bouwprojecten in de natuur. Historische en landschappelijke kennis is van zeer groot belang bij ontwikkeling van het Gooi. Deze kennis mag niet verloren gaan al is het alleen al om ons te bezinnen in het digitale tijdperk en een visie te ontwikkelen voor de toekomst van het Gooi.

Site is nog niet compleet

Een site kan nooit een totaal beeld geven van mijn onderzoek daarom zal het einddoel zijn om het ook in boekvorm uit te brengen. Ook een digitale versie op cd rom zal ik nog onderzoeken. Bij de provider heb ik maar beperkte ruimte om informatie te plaatsen. Daarom zal er een keuze gemaakt worden en de site geregeld aangepast worden. Ik moet van de beperkte ruimte  gebruik maken en zal daarom niet compleet zijn. De site zal daarom aan verandering onderhevig zijn. Excuus daarvoor. Ik hoop toch dat een groot aantal mensen plezier aan deze site zal hebben en mocht u hem bezoeken stuur schrijf even in het gastenboek met uw kritiek, advies, tips. Hierdoor kan ik mijn site  beter maken.

Erfgooiers netwerk

Met de heer F.J.J. de Gooijer zijn wij actief om een tweede site op te zetten. De heer F.J.J. de Gooijer heeft jaren onderzoek gedaan naar de erfgooiers en op deze site worden geregeld nieuwe publicatie,s geplaatst. Een van de projecten waar wij nu mee bezig zijn is het inventariseren van de werken van Lustigh. Zoals u op de pagina Lustigh is te lezen heeft hij over veel zaken geschreven en zit er materiaal bij wat nog nooit gepubliceerd is. Op de site van de hr de Gooijer worden ook oude kaarten gepubliceerd. De site is nog in opbouw dus kijkt u geregeld even op erfgooiers netwerk om de vorderingen te volgen. Bent u ook actief met de erfgooiersgeschiedenis of erfgooiersstamboom sluit u dan aan op het erfgooiers netwerk mail naar d.j.vandenberg@chello.nl

Privacy-verklaring

Lees hier alles over de spelregels en privacy verklaring van erfgooieer.tk

Handige en interessante Links

Hieronder volgen een paar goede links waar ik zelf ook veel aan heb gehad en andere die bijzonder zijn.

 

Geschiedenis leukestart. Alle linken over geschiedenis  stop met zoeken Hier vind u alle linken over geschiedenis ****

NedGen Genealogische Zoekmachine
Is uw stamboom al uitgezocht? Zoek met NedGen naar online familiestambomen
Favorieten D.J. van den Berg  Kijk even bij genealogie *
HCC net genealogie de hobbyclub van de HCC
Hein Vera  Zeer goede site voor genealogen Aanrader ! *****
Hooibergen  Een prachtige site over hooibergen met rieten kap. Gemaakt door de erfgooier Lanphen. Ook in het Gooi verdwijnen zij steeds meer en hiermee ook een stuk historie.                           Genealogy System Willem Leo van Pelt.  Een bezoekje waard, met misschien voor u belangrijke informatie.***
Geschiedenis van de Bussumse blekerijen  Een leuke site met mooie gooise verhalen ****
Alles over de Oranje strijd. Een prachtige site van Cees Couprie

Lustigh site. Het project van de transcripties van de werken van Lustigh Kijk op de Lustigh site voor de vorderingen

Floris de V Alles over Floris de V een site van Renee Vink Aanrader *****

Historische kring Blaricum  De site van de Historische kring Blaricum

Oude index erfgooiersarchief  In verband met de nieuwe inventarisatie van het erfgooiersarchief zal het in de toekomst  moeilijk worden om archiefstukken terug te vinden die in het verleden zijn geraadpleegd en vermeld als bronvermelding. Omhet terugvinden van deze stukken te vergemakkelijker is er deze link opgezet. De site is nog in ontwikkeling

 

Home / Wat is een erfgooier? / Floris V / Koptienden / waarschouwinge / Hortensius / Lustigh / Buurmeesters / Gooische boerderijen / Floris vos / dr. van Hengel / Albertus Perk / Blekers / Stamboom / Familie geschiedenis / Nico van den Berg. / Cresedo / Over mij / Familiewapen / Begraafplaatsen / Fotoboek / Gastenboek

This site was last updated 23-08-2005 Nieuw artikel Oude index erfgooiers archief