Home
Wat is een erfgooier?
Floris V
Koptienden
waarschouwinge
Lustigh
Buurmeesters
Gooische boerderijen
Floris vos
dr. van Hengel
Albertus Perk
Blekers
Stamboom
Familie geschiedenis
Nico van den Berg.
Cresedo
Over mij
Familiewapen
Begraafplaatsen
Fotoboek
Gastenboek

 

 

 

 


Buurmeesters en Armenmeesters van Bussum.

Is referendum nu een onderwerp van de hedendaagse politiek, in vroeger jaren bestond het al. Zoals u kunt lezen werden buurmeesters ieder jaar gekozen voor twee jaar uit de eigen bevolking. Eens per jaar in mei en bij onderwerpen waarbij direct een besluit nodig was werd de hele bevolking bij elkaar geroepen en werd er gestemd. Meer democratie kun je niet wensen en alleen bij een meerderheid werden besluiten genomen.

Buurmeesters

Wie waren dat buurmeesters.?

Het waren bewoners van Bussum Zij konden lezen, schrijven en rekenen. Voor deze tijd bijzonder. Formeel protestant, maar bij gebrek aan protestanten in Bussum werden meestal Katholieken gekozen. In de priode van 1750 tot 1809 waren de gekozenen gemiddeld 43 jaar. De jongste buurmeester was 26 jaar (Claas de Beer) en de oudst gekozen was 67 jaar (Lammert Coppen Distelblom) De begroting laat zien dat de meeste inkomsten kwamen uit de verkoop van schapenmest. De arme zandgronden hadden behoefte aan mest en dus was schapenmest geld waard. 

In vroeger tijden - toen Bussum nog geen zelfstandige gemeente was (1817)kwamen de bewoners in de maand mei bijeeen en hielden een buurtspraak. Zij praten daar over het wel en wee van hun buurtschap en kozen uit hun midden de armmeester en de buurmeester. Elk jaar voor de duur van twee jaar werd er een buurmester gekozen en trad dus ook een af. Zo was er altijd een oude en een nieuwe buurmeester in functie. Deze keuze werd formeel bekrachtigd door de schepenen van de stad Naarden en genoteerd in het resolotieboek van de stad. De oude buurmeester hield het buurmeesterboek bij.

Het buurmeesterboek was in feite een soort kasboek waarin per jaar de inkomsten en uitgaven van het buurtschap werden beschreven. Van de reeks buurmeesterboeken die er in de loop van de eeuwen is volgeschreven, is slechts het laatste exemplaar bewaard gebleven. Het bevindt zich in het stadsarchief van de gemeente Naarden.

Bij grondige bestudering van het boekje komt veel informatie naar voren uit het leven van Bussum in Het verleden.

In het geslacht van den Berg komen de volgende buurmeesters voor,

Buurmeester

1724 Marten Gijsberszoon                   

1729 Marten Gijsberszoon

1731 Marten Gijsberszoon

1751 Marten Gijsberszoon

1756 Marten Gijsberszoon

1795 Municipaliteit Wessel Marten van den Berg

Armenmeesters

1785     Marten van den Berg

1789     Marten van den Berg

1796    Marten Hendrikzoon van den Berg

 

Bronvermelding:      De heer en mevrouw de Beer (Het buurmeester boek)

                           J.V.M. Out "Die van lage Bussum"

 

Het eerste, door Hendrik Kaasgaren gebouwde raadhuis van Bussum omstreeks 1850.

 

 

 

 


Home / Wat is een erfgooier? / Floris V / Koptienden / waarschouwinge / Lustigh / Buurmeesters / Gooische boerderijen / Floris vos / dr. van Hengel / Albertus Perk / Blekers / Stamboom / Familie geschiedenis / Nico van den Berg. / Cresedo / Over mij / Familiewapen / Begraafplaatsen / Fotoboek / Gastenboek