Home
Wat is een erfgooier?
Floris V
Koptienden
waarschouwinge
Lustigh
Buurmeesters
Gooische boerderijen
Floris vos
dr. van Hengel
Albertus Perk
Blekers
Stamboom
Familie geschiedenis
Nico van den Berg.
Cresedo
Over mij
Familiewapen
Begraafplaatsen
Fotoboek
Gastenboek


 


 

 

     

Dokter van Hengel

 Dr. van Hengel heeft omstreeks 1875 een groot onderzoek gehouden  onder de bevolking van het Gooi. Hierbij geen het onderzoek veel verder dan alleen een geneeskundig onderzoek. Zelfs de klimatologische omstandigheden worden in het onderzoek meegenomen. Het onderzoek "geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland" mag dan ook als een meesterwerk beschouwd worden. Dit onderzoek geeft een goed beeld van de omstandigheden in het Gooi rond 1875. Het zou mooi zijn als dit onderzoek in deze tijd herhaald zou worden. Hierdoor kan je de veranderingen in meer dan 125 jaar onderzoeken. Opmerkelijke zaken in het onderzoek zijn een handleiding voor bakervrouwen en de oorzaken be´nvloedbaar en niet be´nvloedbaar voor armoede. Opmerkelijk zijn de waarschuwingen voor het drinken van Jenever. Hiervan is in deze tijd onvoorstelbaar veel gedronken. Ook in de buurmeester boeken kom je een post tegen van jenever. Kennelijk was het in deze tijd gewoon om tijdens het werk ook jenever te drinken.

Het onderzoek op zich strekte zich verder uit dan alleen de ongezonde situatie,s die in en rond het dorp Bussum zich afspeelden. Zo wordt er in het boek genoemd dat de Vilders de dode koeien ophaalden bij de boeren en de dode koe bij de drinkplaats in stukken sneden. Hierdoor was er groot gevaar voor het drinkwater. Ook het vlees wat dagen lag te rotten werd verkocht. Het betere vlees verkocht men in Utrecht en het mindere vlees werd onder de plaatselijke bevolking voordelig verkocht. Hierdoor ontstonden er ziekten zoals de pest en in het onderzoek is ook te lezen dat er veel mensen door omkwamen. In deze tijd onvoorstelbaar.

Ook maakte dr.van Hengel zich zorgen om de boeren zoons en dochters die in dienst waren bij de betere stand. De kleding van de dames en de dure zakhorloge,s waren een doorn in het oog van dr van Hengel. Beter was het om dit aan de kinderen voor voeding en kleding te besteden. Het boek geeft op vele terrein een inzicht in de Gooische gemeenschap rond 1875.

Veelvuldig kwamen ook besmettelijke ziekten voor. Sommige vonden hun oorsprong in de herbergen waar reizigers de ziekte meenamen. Omdat men niet wist hoe hier mee om te gaan verspreide de ziekte zoals de pest zich razend snel. Onvoorstelbaar in deze tijd maar het kwam voor dat een gezin gehalveerd was na een epidimie. Dit verklaard ook waarom je in het stamboomonderzoek zoveel kindersterfte tegenkomt. Mijn opa was als enige overgebleven van de 8 kinderen. 

Als u stamboomonderzoek in '"het Gooi" doet is het aan te raden dit boek te lezen. Vast staat dat dr van Hengel van enorm groot belang voor de erfgooiers en bevolking van het Gooi is geweest. Met name voor de zuigelingenzorg en de ziektenbestrijding heeft deze dokter enorm veel werk verricht. Triest is het om op de begraafplaats Gedenckt te Sterven niets meer is terug te vinden van zijn graf.

Het kerkhof Gedenckt te sterven aan de oude Torenlaan in Hilversum . Tussen het knoestig geboomte en de gedenksteen voor Dr. Tresling, het Anno 2002 naamloze graf van Dr. van Hengel.


Home / Wat is een erfgooier? / Floris V / Koptienden / waarschouwinge / Lustigh / Buurmeesters / Gooische boerderijen / Floris vos / dr. van Hengel / Albertus Perk / Blekers / Stamboom / Familie geschiedenis / Nico van den Berg. / Cresedo / Over mij / Familiewapen / Begraafplaatsen / Fotoboek / Gastenboek


 


 

 

This site was last updated 12/01/02