Home
Wat is een erfgooier?
Floris V
Koptienden
waarschouwinge
Lustigh
Buurmeesters
Gooische boerderijen
Floris vos
dr. van Hengel
Albertus Perk
Blekers
Stamboom
Familie geschiedenis
Nico van den Berg.
Cresedo
Over mij
Familiewapen
Begraafplaatsen
Fotoboek
GastenboekGooische wapenschilden

Over wapenschilden is veel te vertellen. Kijk maar een op internet en je ziet de vele site,s die zich hiermee bezighouden. Veel mensen vinden een wapen toch een zekere status geven. Zo zijn er dubieuze bureau,s die wel even het wapen van de familie opsporen. Veel is puur oplichting en hebben geen enkele historische betekenis.Een voorbeeld hiervan kwam ik tegen op internet van een zuid Afrikaanse van den Berg. Er is geen enkele historische onderbouwing voor en heb hem als voorbeeld in het zuid Afrikaans geplaatst.Ik heb als compensatie de belangrijkste wapens van de steden en stad en lande geplaatst. Wel leuk de conclusie dat alle van den Bergen afkomstig zijn uit Gelderland.

 

Het Erfgooiers wapen Stad en Lande

 

Het wapen van de Erfgooiers.

 

 Het wapen heeft veel overeenkomsten met het wapen van Naarden. Dit wapen en hiermee de stichting is bijzonder belangrijk geweest voor vele generatie,s van den Berg.

 

 

Het wapen van Naarden en erfgooiers: de dubbelkoppige adelaar
Oud Naarden werd (voor zover na te gaan) gesticht in de regeringsperiode van Keizer Otto I in de periode tussen 936 en 968.)
Het wapen van Naarden houdt verband met het wapen van de keizer van het Habsburgse Rijk, later het Roomse Rijk.
Oorspronkelijk was het een eenkoppige arend, doch na de kroning van Sigismund, zoon van keizer Karel IV in 1443 bestond het Habsburgse wapen uit een zwarte, dubbele adelaar op zilveren grond.
Bij besluit van de Hoge Raad van Adel van1816 werd het wapen
"van goud, waarop een dubbelden arend van sabel."
 

In het archief van Naarden ligt een zeer fraai uit hout gesneden wapen van erfgooiers. Dit wapen behoort tot de archieven van de vereniging Stad en Lande.

 

 

 

 

 

 

 

Naarden

Oud Naarden is de verblijfplaats geweest van de eerste van den Bergen die ik heb kunnen traceren. Deze nederzetting lag in het huidige Gooimeer en was door overstromingen onbewoonbaar geworden. Waarschijnlijk hebben de bewoners er voor gekozen de weliswaar arme gronden op de hogere gedeelten te ontginnen.De Zuiderzee was nog onderhevig aan getijden en bij storm zal het water hoog gestaan hebben. De vestingstad Naarden is later gebouwd maar mijn voorouders hebben waarschijnlijk omdat zij een boerenbedrijf hadden ervoor gekozen om buiten de stadsmuren te leven. Dat dit onveilig was heb ik kunnen terug vinden. In de grote kerk in Naarden liggen voorouders van mij begraven.

Hoe Naarden aan zijn gemeente wapen kwam is een raadsel lees hier over op http://www.ngw.nl/n/naarden.htm Hoe is de dubbele adelaar ontstaan waar ook het wapen van de Erfgooiers zijn oorsprong in vindt. Het mysterie van de dubbele adelaar.!

 

het wapen van Bussum. Dat pas laat door de hoge raad van de Adel is toegekend.

Bussum

Oorsprong/verklaring :

De gemeente had het wapen aangevraagd met een vijfbladerige kroon. De Hoge Raad van Adel vroeg om (historische) gegevens over het wapen en met name waarom de gemeente een kroon wilde voeren. De gemeente kon echter geen historische gegevens overleggen. Bij Van Ollefen en Bakker werd voor Bussum geen eigen wapen genoemd. De gemeente had in 1814/5 ook geen aanvraag gedaan en het is dan ook waarschijnlijk dat de gemeente  geen wapen voerde. Van der Aa noemt echter wel een wapen met 5 boekweitkorrels. Het kan dus ontstaan zijn in het begin van de 19e eeuw. Bij gebrek aan historisch materiaal is het wapen zonder kroon verleend.
Overigens gaat het verhaal dat het wapen gebaseerd is op het wapen van Hilversum, waarboven de Bussumers zich verheven voelden. Lees alles over het gemeentewapen van Bussum op http://www.ngw.nl/b/bussum.htm

 

Het wapen van de Afrikaans familie van den Berg

Informatie vanuit het zuidafrikaans. ongecorriceerd

OORSPRONG VAN DIE  VAN DEN BERG FAMILIE

  

Berg is die naam van ‘n graafskap in die hoek van Gelderland wat die gebied van die teenswoordige Heerenberg insluit, sowel as ‘n gebied wat tans in Duitsland geleë is en waaraan ook Emmerik behoort. Dit het waarskynlik ontstaan deur onderverdeling van die Graafskap Zutphen; die oudste bekende besitter daarvan was Constantinus de Monti (of van den Berg), wat in die jaar 1064 genoem word.

 

Die grawe was oorspronklik selfstandig en het slegs die Keiser as hul leenheer erken. Maar omdat die gebied geleë was tussen die gebiede van die grotere Gelre, moes hulle langsamerhand hierdie hertog as hul leenheer erken. Hulle het egter ‘n sekere selfstandigheid bewaar onder die sogenaamde “Baanderheeren van Gelre”.

 

Dit is dus heelwaarskynlik dat alle Van den Bergs hulle oorsprong in hierdie agterste deel van Gelderland gehad het.

 

Van die vroeëre geskiedenis van die geslag is tot nogtoe nie veel uitgevind nie. Sommige persone beweer dat die van den Bergs in Nederland tot die adelstand behoort het en selfs keiserlike bloed in hulle are gehad het.

 

So byvoorbeeld was Willem IV, Graaf van den Berg (1537 – 1586) getroud met Maria van Nassau, die oudste suster van Prins Willem van Oranje van Nederland en hy het die hoogste rang onder die Gelderse edelliede bekleë. Na die inname van Den Briel verower hy met ‘n leër van vyf duisend man ‘n deel van Gelderland en Overijssel en probeer ook om Arnhem, Deventer en Utrecht te verower. Hy stuur selfs troepe na Friesland om ook daar die Spanjaarde te verdrywe.

 

Vier van sy seuns, naamlik Graaf Herman, Graaf Frederik, Graaf Oswald en graaf Hendrik van den Berg het belangrike posisies beklee as leëropperstes onder die Spaanse Kroon.

 

Die stamvader van die van den Bergs in Suid Afrika was Jakobus van Bergen (van den Berg) wat hier in die Kaap van Goeie Hoop as kadet in diens van die Nederlandse Oos Indiese Kompanje in 1672 gearriveer het. Hy is eers dertig jaar later met Jacomina Caarteniers van Holland getroud.

 

In ons land is die nageslag van Jacobus van den Berg baie groot, nieteenstaande hy slegs een seun gehad het. By Bloukrans is vermoor J van den Berg met sy vrou en vier kinders. Met Piet Retief is vermoor Berend, Pieter en Pieter (j.r.). Aanwesig by Bloedrivier was Hendrik van den Berg.

 

Bogaande inligting is deur ‘n neef van hom aan my vader gestuur in 1945. Die bron is aan my onbekend en die inligting mag dus nie feitelik korrek wees nie.

Zoals te lezen is berust deze informatie op veronderstellingen. Voor de genealogie van den Berg is dit ook onbelangrijk. Maar voor mensen die het leuk vinden een schildje!

Home / Wat is een erfgooier? / Floris V / Koptienden / waarschouwinge / Lustigh / Buurmeesters / Gooische boerderijen / Floris vos / dr. van Hengel / Albertus Perk / Blekers / Stamboom / Familie geschiedenis / Nico van den Berg. / Cresedo / Over mij / Familiewapen / Begraafplaatsen / Fotoboek / Gastenboek