Home
Wat is een erfgooier?
Floris V
Koptienden
waarschouwinge
Hortensius
Lustigh
Buurmeesters
Gooische boerderijen
Floris vos
dr. van Hengel
Albertus Perk
Blekers
Stamboom
Familie geschiedenis
Nico van den Berg.
Cresedo
Over mij
Familiewapen
Begraafplaatsen
Fotoboek
GastenboekFloris de V

Op 6 mei 1280 kocht graaf Floris de V  het Gooi voor een som ineens en een eeuwigen dagen te betalen pacht, van de Eltens Abdis. Vijf jaar later moest ook de heer van Aemstel zijn werkelijke en vermeende rechten delen van het Gooi overdragen. De overdracht schijnt de Gooiers goed bekomen te zijn. Hiervan getuigd wel hun optreden tegen de samenzwerende edelen die in 1296 hun graaf Floris op het slot te Muiden vasthielden. De Gooische boeren legden zich in een hinderlaag, met de bedoeling om hun graaf te bevrijden. Dit heeft Gerard van Velsen ertoe gebracht terug te rijden en zijn heer te vermoorden. Onder Floris V hebben de Gooiers bijzondere rechten verkregen. In deze tijd werden ook veel stadsrechten verleend.  Sedertdien hebben de Gooiers zich in een marke georganiseerd. Tegen de wil van Graaf Willem 111 vebiedt dan zijn gegoede lieden van Gooiland ter vergadering te gaan. Hiervoor werd drie maal op een hoorn geblazen. Er bestond dus al een eigen bestuur dat een volksvergadering bijeen riep.

 

De Moord

De schedel van Graaf Floris de V vertoond duidelijk sporen van geweld. Hiermede is het bewijs geleverd dat hij door extreem geweld om het leven is gekomen. Aan de rechterzijde is duidelijk waarneembaar de inslag van een zwaard te zien wat zelfs de schedel beschadigde. Wat was de aanleiding tot de moord? De bedoeling was niet de Graaf naar Engeland te ontvoeren zoals generatie,s geschiedenis schrijvers op gezag van de een halve eeuw na dato schrijvende Beke hebben aangenomen, noch hem te doden, Graaf Floris zou de rest van zijn leven -Hij was pas 42- gevangen genomen worden in het kasteel dat hij zelf had laten bouwen. Waardoor ging het mis? De coupepoging mislukte omdat de erfgooiers hadden gehoord dat hun Graaf gevangen was genomen.. Zij trokken naar het Muiderslot en eisten hun Graaf op. De nieuwe machtshebbers raakten in paniek "As wij in dit huis blijven, zijn wij verloren" Zij reden in de middag van 27 juni het slot uit over de zeedijk, met Graaf Floris aan handen en voeten gebonden op een zwak paard. Maar een groep erfgooiers belette hun de doorgang. Zij roepten naar de verraders;"Ha vervloekte verraders, dit is de het einde van jullie fraaie verraad! Geef ons de Graaf terug. Graaf Floris deed een poging om te vluchten naar zijn erfgooiers. Hij belande echter in de Karnemelksloot, waar hij niet snel uit kon komen. Gerard van Velsen moet in zijn teleurstelling en paniek en woede besloten hebben hem te vermoorden. Een reeks zwaardhouwen verminkten de Graaf Floris  gruwelijk . Het aantal verwondingen waren een en twintig in getal en zijn hart werd tot tweemaal toe doorstoken. Gijsbrecht van Amstel vluchtte met Herman van Woerden naar het buitenland. Hij zou zijn erfgoed nimmer terugzien. Gerard van Velzen wist aanvankelijk te ontkomen . Hij verschanste zich met vele medeplichtigen op Cronenburg. Na maanden lange belegering moest hij zich overgeven en werd terecht gesteld.

De erfgooiers waren trouw aan hun Graaf en waren bereid de strijd aan te gaan met de verraders. Zij konden hun Graaf op het laatste moment niet redden. Vele liederen zijn er daarna geschreven over de laffe verraders en hun moedige Graaf Floris de V en werden voorgedragen en gezongen door de erfgooiers kinderen.

MYTHE EN WAARHEID

Over Graaf Floris de V zijn veel mythen en verhalen door de eeuwen heen verteld. Waarom was hij zo geliefd bij de erfgooiers? Of was hij slim en had hij een boerenleger dat snel bij elkaar te roepen was? Vast staat dat de erfgooiers geliefd waren als huursoldaten en lijfwachten (Hortensius opkomst en ondergang van Naarden) Wat wel waar is, dat nooit zeker is waarom hij is vermoord en door wie? Is het de koning van Engeland geweest? Een jaloerse van Velsen die wraak nam omdat zijn vrouw onteerd was. Onlangs was ik op de prachtige site van Renee Vink die veel onderzoek heeft gedaan naar Graaf floris de V. Ook heeft zij een 3 prachtige historische romansgeschreven over Graaf Floris de V. De foto boven van de schedel van Graaf Floris de V bleek niet van hem te zijn. Via de koolstofmethode (de C14 methode ) een erkende methode, is komen vast te staan dat deze honderden jaren ouder is.De graven van Holland zijn door de verschillende geschiedschrijvers als PC Hooft dan weer als held en dan weer als moordenaar neergezet.Leest u alles over de erfgooiers graaf op, Alles over Graaf Floris de V op de site van Renee Vink. Een erg interessant artikel uit de groene Amsterdammer  (Met het pijltje links boven in uw browser komt u weer terug)

Met dank aan Renee Vink.

 


Home / Wat is een erfgooier? / Floris V / Koptienden / waarschouwinge / Hortensius / Lustigh / Buurmeesters / Gooische boerderijen / Floris vos / dr. van Hengel / Albertus Perk / Blekers / Stamboom / Familie geschiedenis / Nico van den Berg. / Cresedo / Over mij / Familiewapen / Begraafplaatsen / Fotoboek / Gastenboek