Home
Wat is een erfgooier?
Floris V
Koptienden
waarschouwinge
Lustigh
Buurmeesters
Gooische boerderijen
Floris vos
dr. van Hengel
Albertus Perk
Blekers
Stamboom
Familie geschiedenis
Nico van den Berg.
Cresedo
Over mij
Familiewapen
Begraafplaatsen
Fotoboek
Gastenboek Floris Vos

Floris Vos (1871-1943)

Iemand die zich erg heeft ingespannen voor de rechten van de erfgooiers was Floris Vos. Hij ging de confrontatie met de regenten niet uit de weg en heeft zelfs door het schieten van een haas een proefproces gevoerd tot aan de hoge raad.
Floris Vos was samen met landgoedbezitter Van Woensel Kooy de oprichter van NV De Melkerij Hofstede Oud Bussum . De melkerij verwierf faam als modelboerderij. De melk- en kaas producten, die "t.b.c.-vrij"geproduceerd werden, bereikten dankzij een uitgekiend systeem van melkventers tot in Amersfoort de consument.
Vos was een zakenman met durf en fantasie, die streed voor zijn principes en dat van de erfgooiers. Hij behartigde de belangen van de Gooische meentboeren, die vochten tegen de afkalving van hun gemeenschappelijke weilanden, ijverde voor de komst van de rijksweg Amersfoort-Amsterdam en vocht voor de afschaffing van verkeerstollen, die het vrije verkeer en vervoer belemmerde. Floris Vos begon de nieuwe partij. Lees meer over Floris Vos op het erfgooiersnet klik op linker bovenpijl terug om op de site terug te keren

    Floris Vos

Er is vaak een misverstand over het conflict over het mogen jagen op gronden, die aan de Koningin Moeder verhuurd waren en die tot op het scherpst van de snede werden uitvochten. Het was niet Floris Vos maar  Harmen Vos die veel stof deed opwaaien. HijHarmen Vos schoot in 1899 een haas en betoogde in het proces-verbaal dat hij ' als ergooier op eigen' grond jaagde. De kwestie sleepte zich onder veel publiciteit van kantonrechter naar rechtbank, ja zelfs tot en met de Hoge Raad. De rechtsprocedure werd zelfs nog enige tijd geschorst.Er is nimmer een uitspraak gedaan in de rechtszaken. Het verhuren van jachtrechten was ook een erfgooierszaak en  zoals op oude schilderijen is te zien namen de erfgooiers nog wel een een haasje mee.        

 Dankzij zijn populariteit veroverde Vos als leider van de "Nieuwe Partij' een zetel in de tweede Kamer.

Harmen Vos

Deze vereniging beheerde de gezamenlijke erfgronden en Floris Vos moedigde de Meentboeren aan in hun verzet tegen de versnippering van  de gemeenschappelijke grond.
Floris Vos was een oprecht mens en sociaal bewogen. Hij is van grote betekenis geweest voor erfgooiers en hun ontwikkeling. Hij heeft laten zien dat door daadkracht en verzet veel te bereiken is.                           

Links het schilderij van Ferdinand Hart Nibbrig. Hij schilderde drie bekende erfgooiers. Aan de linkerzijde is te zien dat erfgooiers ook de jacht of stropen tot hun rechten beschouwde.

Het schilderij heet de drie gebroeders'de erfgooiers Gert, Jan     (" Jan Kont") en Teus de Leeuw. Schilderij uit 1908 door de Larense schilder Ferdinand Hart Nibbrig.

 

 

Ferdinand Hart Nibbrig

De Nederlandse kunstnaar Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915) studeerde aan de academie in Amsterdam onder Johan Adolph Rust en August Allebé en daarna in Parijs bij Fernand Cormon aan de Académie Julian.

Terug in Nederland schilderde Hart Nibbrig in Laren vooral portretten en figuren in een naturalistische stijl. Omstreeks de eeuwwisseling begon hij landschappen te schilderen in een divisionistische techniek.Na 1900 maakte Hart Nibbrig enkele verre reizen. De landschappen, die Hart Nibbrig naar aanleiding van zijn reis naar Algerije in 1905 maakte, behoren tot zijn meest ambitieuze en geslaagde werken. De kunstenaar maakte landschappen in Noord-Afrika, Duitsland en Nederland.

Vanaf 1901 had Hart Nibbrig verschillende eenmanstentoonstellingen in Nederland. In 1981 werd in het Singer Museum in Laren de Hart Nibbrigzaal ingewijd voor een permanente opstelling van zijn schilderijen, tekeningen en litho's.


Home / Wat is een erfgooier? / Floris V / Koptienden / waarschouwinge / Lustigh / Buurmeesters / Gooische boerderijen / Floris vos / dr. van Hengel / Albertus Perk / Blekers / Stamboom / Familie geschiedenis / Nico van den Berg. / Cresedo / Over mij / Familiewapen / Begraafplaatsen / Fotoboek / Gastenboek