Home
Wat is een erfgooier?
Floris V
Koptienden
waarschouwinge
Lustigh
Buurmeesters
Gooische boerderijen
Floris vos
dr. van Hengel
Albertus Perk
Blekers
Stamboom
Familie geschiedenis
Nico van den Berg.
Cresedo
Over mij
Familiewapen
Begraafplaatsen
Fotoboek
GastenboekLambert Rijckszoon Lustigh

In het rijtje bijzondere erfgooiers kan Lambert Rijckszoon Lustigh niet ontbreken. In de archieven van Albertus Perk komen verschillende documenten voor van Lustigh. Wie was toch deze Lustigh? Hij blijkt een van de schepenen van Huizen te zijn geweest, die een grote belangstelling aan de dag legde voor de historie van het Gooi en daaraan verwante zaken, in het bijzonderde geschiedenis van de erfgooiers.

Personalia

 Hij is geboren op 23 maart 1654 te Huizen en begraven aldaar op 18 december 1727 in de leeftijd van ˇmtrent' 74 jaar oud. Het is bekend , dat Lustigh het hele Gooi rondtrok om allerlei geschriften, boeken en oorkonden te raadplegen en zo nodig over te schrijven of zoals hij het zelf stelde 'uit te kopiŰren 'om zodoende de beschikking te krijgen over een uitgebreid archief.Voor vele van zijn afschriften heeft hij de oorspronkelijke stukken onder ogen gehad, welke volgens Alberthus Perk in de fatale tijden, dewelke de stad Naerden en den landen van Gooijland zijn overkomen geheel verloren zijn geraakt. Een aantal van deze zeer lijvige boekdelen heeft deze merkwaardige Lambert Rijckszoon Lustigh nagelaten. Hierin komen tal van afschriften, voor van oorkonden, privileges, resolutie,s en sententie,s alsmede zeer breedsprakige verhandelingen over allerlei onderwerpen het Gooi en zijn bewoners betreffend.

Ondertekening geschriften

Altijd ondertekende Lustigh met 'voor een eeuwige memorie bij mij opgesteld wegens den stede van Naerden ende Goijsche dorpen ende noch eijt van haare schoone maatlanden Anno ......

Geschriften

Naast de vele oorspronkelijke stukken verhaalde Lustigh ook een aantal zaken uit het dagelijks gebeuren in het Gooi zoals strafzaken, ongevallen ter visserij en branden. Hij als schepenen was zeer goed ge´nformeerd. Tevens heeft hij een groot aantal van ouder op ouder overgeleverde verhalen op schrift gesteld.

Historisch onderzoek

Met betrekking tot zijn historisch onderzoek is Lambert Rijckszoon Lustigh gedegen te werk gegaan. Hij citeerde daarbij vele werken van destijds hoog geschatte geschiedschrijvers zoals Naturalis Historia Plinius, P.C. Hooft. De waarde van Lustighs verhandelingen worden wel gering geacht. Ik ben van mening dat dit ten onrechte is en gedeeltelijk komt door zijn manier van breedsprakig schrijven. Het valt toch moeilijk te ontkennen, dat de merkwaardige zaken die hij verhaalt en die soms onwaarschijnlijk klinken, voor zover te controleren kloppen. Mijn inziens is Lambert Reijckszoon Lustigh zijn hele leven bezig geweest met het onderzoeken en optekenen van gebeurtenissen. In een tijd dat alles met de ganzenpen geschreven moest worden heeft hij geen orde aangebracht in de door hem verzamelde informatie.

Erfgooiers en Lustigh

Lustigh was erg op de rechten van erfgooiers gesteld en heeft veel onderzoek daar naar gedaan. Voor een niet erfgooier taaie kost maar voor een onderzoekend erfgooier een prachtige bron. Lustigh heeft veel geschreven in breedvoerige betogen over rechten en vermeende rechten van de erfgooiers. Deze geschriften te onderzoeken en te indexeren is een mooie uitdaging voor de komende jaren. Door de breedsprakigheid heen lezen en de kern van het document ontcijferen is noodzakelijk.

Project Lustigh

De werken van Lustigh zijn bij verschillende archieven ondergebracht.Zo zijn er delen in Haarlem, Naarden, en Hilversum. Mooi zou het zijn als het volledige archief van Lustigh op een plaats toegankelijk is. Naar mijn inziens zou dat het archief van Naarden moeten zijn. Lustigh was immers zelf erfgooier. Het inventariseren en in beeld brengen van deze archieven is belangrijk omdat er een goed beeld gevormd kan worden van de levenswijze rond 1700 en de geschiedenis van erfgooiers.Onlangs kreeg ik van de archivaris van Hilversum een nog niet ge´ndexeerde map met vertalingen van Lustigh. Ik ben er nog niet achter wie deze vertalingen gemaakt heeft maar waardevol is het wel. De bestudering van deze archieven zal op deze site geplaatst worden en in de  aparte Lustigh site worden ondergebracht. Doel is de werken van Lustigh voor iedereen inzichtelijk te maken. Naar de Lustigh site (In ontwikkeling) pijltje bovenaan links en u gaat weer terug (gewoon doorklikken) naar deze site.

 


Home / Wat is een erfgooier? / Floris V / Koptienden / waarschouwinge / Lustigh / Buurmeesters / Gooische boerderijen / Floris vos / dr. van Hengel / Albertus Perk / Blekers / Stamboom / Familie geschiedenis / Nico van den Berg. / Cresedo / Over mij / Familiewapen / Begraafplaatsen / Fotoboek / Gastenboek