Home
Wat is een erfgooier?
Floris V
Koptienden
waarschouwinge
Lustigh
Buurmeesters
Gooische boerderijen
Floris vos
dr. van Hengel
Albertus Perk
Blekers
Stamboom
Familie geschiedenis
Nico van den Berg.
Cresedo
Over mij
Familiewapen
Begraafplaatsen
Fotoboek
Gastenboek


 


Katholieke begraafplaats Bussum

Bussum was in het verleden hoofdzakelijk Rooms Katholiek. In het jaar 1808 telde Bussum 359 inwoners en allen waren katholiek. Vanaf 18222 hadden de katholieken hun eigen begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg. Deze begraafplaats werd onder de Bussums derde pastoor Hendricus Kuyer aangelegd. Volgens de Bussumse RK archieven werd op 19 september 1822 de begraafplaats door de aartsbischop van Utrecht gewijd. Pastoor Keyer was de eerste priester die in 1935 te Bussum werd begraven.

De oudste nog leesbare grafschriften dateren uit 1830. Ook heb ik nog verschillende van den Bergen gevonden die hier begraven liggen. Een volledige lijst zal ik proberen te achterhalen.

Diversen bekende personen zijn op de oude RK begraafplaats begraven waaronder de heer J. Biegel (mede ontwikkelaar van de villa wijk het spiegel. Ook de schrijver Frederik van Eden vond in 1912 zijn laatste rustplaats op het kerkhof tegenover zijn vriend pastoor Beumer De oprichter van het V & D concern, A. Dreesman is in 1934 eveneens op deze plaats in een familiegraf begraven.

In 1978 werd een plan gelanceerd om 28 woningen op deze begraafplaats te bouwen. Dit plan voorzag in het afkopen van de bestaande grafrechten en het overbrengen van de stoffelijke resten naar een op te richten grafheuvel in de omgeving van het Naarderbos. Vanwege het feit dat bijzettingen in bestaande graven plaatsvond en nog steeds plaatsvinden heeft dit respectloze geen kan van slagen gehad. Het plan kan als begraven beschouwd worden.