Marigje de Rover, gedoopt te Hardinxveld op 27 oktober 1737, overleden aldaar op 1 januari 1738, dochter van Dirk Florisse de Rover en Fijgje Leenderts de Hek.INDEX