Pons de Rover, gedoopt te Hardinxveld op 18 oktober 1761, overleden aldaar op 14 augustus 1766, zoon van Dirk Florisse de Rover en Fijgje Jongeschaar.INDEX