Annigje Duijbes, gedoopt op 19 mei 1689.


Zij is getrouwd te Hardinxveld op 14 september 1710 met
Dirk Janse de Roover, gedoopt te Hardinxveld voor 1689, overleden aldaar op 27 februari 1715, zoon van Jan Rochussen en Heijltje Versloot.


INDEX