Eerste blad    Vorig blad    Blad 5 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad


1156    Jan JOOSTEN van OSCH [36353], geboren circa 1680 te Rossum, overleden voor 1721 te Rossum, 'Compareerde Hendrick Andriessen, doet aenpraek op gereede en ongereede goederen bij Jan Joosten van Osch, in leven nabuur tot Rossum', enz. (1721).

'Is gekomen Neesken van den Bergh, weduwe van Jan Joosten van Osch met gecoren voogt, en verclaerde wegens Jan Wiggers de Vries gepant te sijn sonder dat haere wetens is verschuldight', enz. (1721).

'Jan Joosten, nabuur tot Alum', enz. (1726).

'Compareerde Gerardus van Bijstervelt, crediant tot Rossum en doet aenspraek op gereede en ongereede goederen van Johannis van Oort als voogt van de onmondige kinderen van Jan Joosten van Os en sijn huijsvrouw Neel en speciaal op sodane penningen als Crijn de Leeuw wegens coop van een huijs tot Rossum aen voornoemde Van Oort te betalen, schuldig is'. (1730).

De erfgenamen van Jan (Joosten) van Osch (betalen of ontvangen) voor hondert vier en tachtig gulden 14 stuijvers 8 penningen wegens het pachten van lant. (1731).

'Compareerde Anthony Neeffkens en doet aenspraak op reede en onreede goederen van Steven van den Bergh en Johannes van Osch als voogden van den overleden Joost Jansse van Osch om te bekomen de somme van hondert eene gulden dartien stuijvers agt penningen wegens costgelt oppassen en verteeringh van voornoemde Joost Jansse van Osch en sijne vooghden en concludeert pro ut latins in scriptis actum den 8 october 1731, was geteijckent P:Goris, D:v:Hoytema, J:Duijmaer.

'Coram ons ondergeschreven Schepenen.
Compareerde Johannis van Os en Steven van den Bergh momboirs der kinderen van Jan Joosten van Os en Neeltje van den Bergh en hebben volgens consent van den Ed: Ho: gerichte van Driel vercofft voor eene somme van seshondert en sesentwintigh gulden waarvan bekende voldaen te zijn van een huijs en hoff en boomgaertije buijten als binnen dijcx tot Rossum gelegen, alwaer ten oosten de gemeijne straet, west en zuyden Goossen van Haefften, noorden de weduwe jan Wolff de Jongen, ofte wie alomme met regt daernaest gelant mogte wesen, Quirijn de Leeuw en eenen eijgendom erffelijck te hebben en te besitten met lasten van den dijck uijt de voor tegens voorsegde huijs gelegen. Item de helfte van een roeij agt voet vier duijm dijck op de Wael met Geurt Willemse erve gemeijn ontrent den dertienden pael gelegen, alsnoch eene voet agt duijm, item de helft van tweederde parten in twee, twee voeten en eenen duijm met voorsegde erve gemeijn mede op de Wael gelegen. Verders dijk en lijnsvrije en comparanten in quiliteijt voorsegde gelooffde het geloffte te waeren ten lantrechten en alle ongelden daer van affte doen tot den jaere 1728 jaerlijks, actum den 24 april 1732, was geteijckent G: Bellingen, Joh: van Hansselt, receptum den 20e meij 1730'.

'Voor Schepenen ondergeschreven.
Compareerde Dirk van den Bergh en Johannes van Osch als bloetmomboirs van de onmundige kinderen van Jan Joosten van Osch en Neelken van den Bergh in leven egteluijden en hebben agtervolgens authorisatie van den Ed: en Ho: gerigte van Driel van dato den 23 febr. 1734 en opgevolgt consent van Heeren gecommiteerde schepenen bij deese voor eene somma van hondert dertig gld waarvan sij bekenden voldaan en betaalt te sijn, vercogt en getransporteerd aan Antony Soermonts, schout. Driel 1-3-1734'.

RaA Driel dingsignaal toeg. 0149, inv. 28-174, 19-5-1721; -210, 12-8-1721; inv. 29-334, 7-1726; -530, 1729; inv. 30-30, 30-12-1732; -101, 5-5-1730; -232, 30-10-1731; -217, 8-10-1731. Loofsignaal toeg. 0149, inv. 988-39, 24-4-1732; -160, 1-3-1734. Zoon van Joost JANSEN van OSCH [36364] (zie 2312) en Marike WILLEM GERRITSEN van LITH [36365] (zie 2313).
Ondertrouwd [12532] op 19-05-1714 te Rossum, gehuwd op 03-06-1714 te Rossum met
1157    Neeltje Jans van den BERG [36354], geboren circa 1690, ze woonde te Heerewaarden bij trouwen, overleden circa 1729 te Rossum, '.... Adriaen Francoys de Virien doet aenspraek op gereede en ongereede goederen van Gerrit Cool ende erffgenamen van Neesken van den Berg, egteluijden ter bekommingen van achterstedige pagt', enz. (1729).
Ondertrouwd (1) [12532] op 19-05-1714 te Rossum, gehuwd op 03-06-1714 te Rossum met Jan JOOSTEN van OSCH [36353] (zie 1156).
Gehuwd (2) [12536] na 1721 te Rossum? Echtgenoot is Gerrit COOL [36366], geboren circa 1680.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joost van OS [845], gedoopt (RK) op 21-02-1715 te Rossum (zie 578).
   2.  Jacob van OSCH [36367], gedoopt (RK) op 07-03-1716 te Rossum.
   3.  Willem van OSCH [36368], gedoopt (RK) op 18-12-1718 te Rossum.
   4.  Mari van OSCH [36369], gedoopt (RK) op 31-12-1719 te Rossum.
   5.  Johannes van OSCH [36370], gedoopt (RK) op 22-12-1720 te Rossum.

1158    N.N. VERHOEVEN [139], geboren circa 1710.
Gehuwd [62] circa 1740 met
1159    ONBEKEND [41207].
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria VERHOEVEN [140], geboren circa 1730 (zie 579).

1162    Henricus JANSE [5055], geboren circa 1710.
Gehuwd [1628] met
1163    ONBEKEND [41098].
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina HENRICUS JANSE [5054], geboren circa 1740 (zie 581).

1164    Francis DERKS van DEURSEN [5612], geboren circa 1706 te Dreumel, zoon van Dirck Janssen van DEURSEN [4863] (zie 2328) en Diersken JANS [5614] (zie 2329).
Ondertrouwd [1813] op 11-04-1734 te Dreumel, gehuwd op 09-05-1734 te Dreumel (NH) met
1165    Gerarda (Gerritje) JANS JANSSENS VINK [5613], geboren circa 1710 te Dreumel, dochter van Joannes JANSSEN [9068] (zie 2330) en ONBEKEND [41103] (zie 2331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis van DEURSEN [4882], geboren circa 1740.
   2.  Theodorus van DEURSEN [4883], geboren circa 1740.
Gehuwd [3102] met Anna WILLEMSE TIMMERMANS [9091], gedoopt circa 1750.
   3.  Maria van DEURSEN [4884], geboren circa 1740.
   4.  Franciscus van DEURSEN [4885], geboren circa 1740.
   5.  Barbara van DEURSEN [4886], geboren circa 1740.
   6.  Anna van DEURSEN [4887], geboren circa 1740.
   7.  Marda van DEURSEN [4888], geboren circa 1740.
   8.  Theodora van DEURSEN [4889], geboren circa 1740.
   9.  Alardi FRANSSEN van DEURSEN [4861], geboren op 21-01-1744 te Dreumel (zie 582).

1166    Udo WILLEMSE van SAS [4867], geboren circa 1715 te Dreumel (gezindte: RK), overleden voor 1759, zoon van Wilhelmus UDONIS [4868] (zie 2332) en Johanna LAMBERTI [9062] (zie 2333).
Gehuwd [1597] op 11-05-1732 te Dreumel met
1167    Joanna CLAES GERITSE [4869], geboren circa 1715 (gezindte: RK), overleden op 26-03-1775 te Dreumel, dochter van Nicolaus GERARDS [9063] (zie 2334) en Gerarda ONBEKEND [9064] (zie 2335).
Gehuwd (1) [1597] op 11-05-1732 te Dreumel met Udo WILLEMSE van SAS [4867] (zie 1166).
Gehuwd voor de kerk (2) [3097] op 21-06-1749 te Dreumel (met dispensatie) met Cornelius JASPERS van SAS [9077], geboren circa 1715.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Nicolaus van SAS [9078], gedoopt (RK) op 07-03-1733 te Dreumel (getuige(n): Egidius Claessens en Catharina Antonii Geritse), overleden voor 1737.
   2.  Barbara van SAS [9079], gedoopt (RK) op 21-04-1734 te Dreumel (getuige(n): Joannes Willemse van Sas en Arnolda Willemse van Sas), overleden op 27-08-1814 te Dreumel op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd [3189] op 26-jarige leeftijd op 27-04-1760 te Dreumel met Cornelis Gerardse van der EIJCK [9372], geboren circa 1730.
   3.  Gertrudis van SAS [9080], gedoopt (RK) op 31-07-1735 te Dreumel (getuige(n): Aegidius Claessens en Catharina Teunise).
   4.  Nicolaus van SAS [9081], gedoopt (RK) op 24-01-1737 te Dreumel (getuige(n): Gerardus claessens en Catharian Teunisse), overleden voor 1743.
   5.  Oda (Ida) van SAS [9082], gedoopt op 27-05-1739 te Dreumel (getuige(n): Joannes Arisse en Gertrudis Arisse).
Gehuwd [3190] op 26-jarige leeftijd op 04-05-1766 te Dreumel met Petrus Christiani NEIJENBOER [9373], geboren circa 1735.
   6.  Elisabeth UIJDES van SAS [4862], gedoopt (RK) op 25-01-1742 te Dreumel (zie 583).
   7.  Nicolaus van SAS [9083], gedoopt (RK) op 28-10-1743 te Dreumel (getuige(n): Antonius Claessens en Elisabeth Gerritse Sas), overleden op 06-03-1808 te Dreumel op 64-jarige leeftijd, aangever neef Peter de Klijn.
Gehuwd voor de kerk [3118] op 30-jarige leeftijd op 27-04-1774 te Dreumel (RK) met Joanna van de COP [9147], geboren circa 1745, overleden op 21-03-1796 te Dreumel, dochter van Joannes van COP [9358] en Mechtildis Alardi COIJMANS [9359], uit dit huwlijk 4 kinderen geboren.

1184    Marcellius CLAESEN van de CAMP [5693], geboren circa 1670, zoon van Nicolaus van de CAMP [5695] (zie 2368) en ONBEKEND [41002] (zie 2369).
Gehuwd [1836] voor 1700 met
1185    Maria Henricx MARTENS [5694], geboren circa 1670, dochter van Henricus MARTENS [6411] (zie 2370) en ONBEKEND [41129] (zie 2371).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus van de CAMP [5701], geboren Circa 1700 te ? Overleden.
   2.  Allegunda van de CAMP [5702], geboren Circa 1700 te ? Overleden.
   3.  Joanna van de CAMP [5703], geboren Circa 1700 te ? Overleden.
   4.  Nicolaus van de CAMP [5691], gedoopt (RK) op 15-01-1701 te Haren (zie 592).

1186    Wilhelmus NICOLAI [5696], geboren circa 1670 te Oss, overleden voor 1732 te Dreumel, zoon van Nicolaus ONBEKEND [9109] (zie 2372).
Gehuwd voor de kerk [1837] op 04-05-1701 te Wamel (RK) met
1187    Joanna RUDOLPHI [9096], geboren circa 1670 te Dreumel.
Gehuwd voor de kerk (1) [1837] op 04-05-1701 te Wamel (RK) met Wilhelmus NICOLAI [5696] (zie 1186).
Gehuwd voor de kerk (2) [3104] op 27-07-1732 te Dreumel (RK) met Walterus LUIJPEN [9103], geboren circa 1670.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth WILLEMS van OSS [5692], geboren circa 1702 te Haren (zie 593).
   2.  Rudolphus WILLEMSE van OSCH [9097], geboren circa 1703.
Gehuwd voor de kerk [3117] op 09-06-1754 te Dreumel (RK) met Elisabeth Arisse de GROOT [9146], geboren circa 1714.
   3.  Marcellius van OS [5705], geboren circa 1706, overleden 1729-1734.
Gehuwd [2669] met Maria ONBEKEND [8204].
   4.  Arnoldus van OS [5706], geboren circa 1706.
   5.  Anna WILLEMSE van OSCH [9099], gedoopt (RK) 00-08-1707 te Dreumel (getuige(n): Nicolaus Rudolphi en Hendrina Rudolphi).
   6.  Nicolaus WILLEMS van OSCH [7144], geboren circa 1709, overleden op 20-10-1783 te Dreumel.
Gehuwd [2320] op 01-04-1729 te Dreumel (met dispensatie) met Maria JANSEN [7145], overleden op 17-08-1778 te Dreumel.
   7.  Joanna WILLEMSE van OSCH [9110], gedoopt (RK) op 20-02-1711 te Dreumel (getuige(n): Gijsbertus ..... en Theodora Gijsberti), overleden voor 1718.
   8.  Barbara WILLEMSE van OSS [9133], geboren circa 1713.
Gehuwd voor de kerk (1) [3112] op 09-05-1734 te Dreumel (RK) met Nicolaus CLAESSEN [9134], gedoopt (RK) 00-11-1710 te Dreumel (getuige(n): Wilhelmina Antonij en Alardi Gosuini), zoon van Nicolaus MARCELLI [9353] en Joanna CORNELII [9354].
Gehuwd voor de kerk (2) [3113] op 02-04-1742 te Dreumel (RK) (getuige(n): (gezinslijstenboek Dreumel van Sjef Daverveld 1994) blz 41) met Franciscus JANSSENS FRANCI (Van Oorschot) [9135], geboren circa 1715 te Oorschot.
   9.  Gerarda WILLEMSE van OSCH [9098], geboren circa 1714.
Gehuwd voor de kerk [3108] op 05-02-1737 te Dreumel (RK) met Jacobus van LENT [9108], 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 25-09-1709 te Alphen (Gld), zoon van Petrus SEPERTS van LENT [9115] en Maria ROBBEN [9116].
   10.  Gerardus (Gerrit) WILLEMSE van OSCH [5704], gedoopt (RK) op 06-03-1716 te Dreumel (getuige(n): Arnoldus Gerardis en Hendrina Rudolphi), overleden op 18-04-1784 te Dreumel op 68-jarige leeftijd (De weduwe van Gerrit van Os ontvangt f.50,- voor verloren vee en f.6,- voor beschadiging aan haar huis [zie LG-1784].).
Gehuwd voor de kerk (1) [3105] op 29-jarige leeftijd op 02-05-1745 te Dreumel (RK) met Cornelia CLAESSENS van SAS [9104], gedoopt (RK) 00-04-1718 te Dreumel (getuige(n): Caspar en Anna van Sas), dochter van Nicolaus van SAS [9105] en Gertrudis JOANNIS [9106].
Gehuwd voor de kerk (2) [3107] op 34-jarige leeftijd op 07-02-1751 te Dreumel met Joanna Arnoldi KERCKHOVE [9107], geboren circa 1720, overleden op 22-02-1788 te Dreumel.
   11.  Joanna WILLEMSE van OSCH [9111], gedoopt (RK) 00-04-1718 te Dreumel (getuige(n): Theodora gisberti en Petrus Gijsberti).
   12.  Maria WILLEMSE van OSCH [9112], gedoopt (RK) 00-02-1720 te Dreumel (getuige(n): Petrus Roefs en Maria Lammerts).
   13.  Joannes WILLEMSE van OSCH [9113], gedoopt (RK) 00-02-1720 te Dreumel (getuige(n): Alert Gerits en Haerske Roelese).

1188    Thomas AUWENS [5708], geboren 1653-1665, overleden, zoon van Thomas JANSSEN AUWENS [6587] (zie 2376) en Johanna (Anna) DERKS [6588] (zie 2377).
Gehuwd [1838] met
1189    ONBEKEND [41247].
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten AUWENS [5707], geboren circa 1700 te ? (zie 594).

1190    Gerardus (Geurt) van ERP [5711], gedoopt (RK) op 24-12-1671 te Megen, zoon van Gijsbertus van ERP [5714] (zie 2380) en Willemina ONBEKEND [5715] (zie 2381).
Gehuwd voor de kerk [1842] op 23-jarige leeftijd op 26-06-1695 te Megen (RK) met
1191    Elisabeth DIREKX [5712], geboren circa 1670, dochter van Theodorus van de MAES [5713] (zie 2382) en ONBEKEND [41128] (zie 2383).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacomina van ERP [5709], gedoopt op 26-10-1702 te Megen (zie 595).
   2.  Allegonda van ERP [5717], gedoopt (RK) op 12-01-1705 te Megen.
   3.  Adrianus van ERP [5716], gedoopt (RK) op 19-03-1707 te Megen.

1200    Gerrit GERRITS van FULPEN [6604], geboren Circa 1680 te ? Overleden voor 1755, zoon van Gerrit van FULPEN [6606] (zie 2400) en ONBEKEND [41062] (zie 2401).
Gehuwd [2146] met
1201    Alegonda GEIJSBERTS CLUYT [6605], geboren Circa 1685 te ? Overleden na 1754, dochter van Geijsbert CLUYT [6607] (zie 2402) en ONBEKEND [41008] (zie 2403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbertus GERRITS van VULPEN [4961], geboren circa 1710 (zie 600).

1202    Johannes (Joannis) HENDRIKS MEIJERS [5470], gedoopt (NG) op 16-07-1682 te Leeuwen (getuige(n): Marij van Deijsen), overleden na 1755 te Wamel, zoon van Hendrik JANSSEN MEIJER [6596] (zie 2404) en Ariaantjen DERRICKS [6597] (zie 2405).
Gehuwd (1) [1759] op 28-jarige leeftijd op 01-02-1711 te Leeuwen (NG) met Gosuina (Geuske) HERMENS van den HEUVEL (Güske Hermis) [5471] (zie 1203) (in 1736 wordt hij met vrouw genoemd in R.A. ambt maas en Waal: Jan Meijer en Geuske Hermens in inv.nr. 136 folio 50: verkoop weiland; folio 512: verkoop van huys en hof, land, boomgaard, smitshuyske en ackers.).
Gehuwd (2) [2139] op 54-jarige leeftijd op 11-11-1736 te Druten (NG), gehuwd voor de kerk op 02-11-1736 te Druten (RK) met Geertrui DIRRICKS [6595], geboren Circa 1680 te ? Overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Janse MEIJERS [4962], gedoopt (RK) op 27-12-1716 te Puiflijk (zie 601).
   2.  Henricus MEIJERS [5474], gedoopt (RK) op 30-11-1719 te Leeuwen (getuige(n): Wilhelmus Meijers et Mater ejus).
   3.  Theodora MEIJERS [5472], gedoopt (RK) op 04-01-1723 te Leeuwen (getuige(n): Fijke Tijsen en N.n.), overleden voor 1727.
   4.  Wilhelmina Janssen MEIJERS [5479], gedoopt (RK) op 29-01-1725 te Leeuwen (getuige(n): Gijsbertes Meijers), overleden voor 1753 te Wamel.
Gehuwd [2138] op 22-jarige leeftijd op 02-03-1747 te Wamel (NG) met Joannes HENDRIKS van THIEM [6594], 24 jaar oud, geboren te Leeuwen, gedoopt (RK) op 05-01-1723 te Wamel (getuige(n): Jan Tunnissen en Betjen Tunnissen).
   5.  Theodora MEIJERS [5473], gedoopt (RK) op 12-05-1727 te Leeuwen (getuige(n): Claes Lamers en N.n.), overleden voor 1728.
   6.  Theodora MEIJERS [5478], gedoopt (RK) op 25-12-1728 te Leeuwen (getuige(n): Claes Hermes).
   7.  Adriana MEIJERS [5477], gedoopt (RK) op 20-11-1731 te Leeuwen (getuige(n): Jantie Geurts).
   8.  Hermanus MEIJERS [5475], gedoopt (RK) op 08-01-1733 te Leeuwen (getuige(n): Nicolaus Hermes en ... (kind of getuige overleden??)), overleden op 08-01-1733 te Leeuwen, 0 dagen oud.
   9.  Hermanus MEIJER [5476], gedoopt (RK) op 02-04-1734 te Leeuwen (getuige(n): S. Geuske).
1203    Gosuina (Geuske) HERMENS van den HEUVEL (Güske Hermis) [5471], geboren circa 1690 te Leeuwen, overleden 1735-1736 te Leeuwen, dochter van Hermanus LAMERTS van den HEUVEL [5480] (zie 2406) en ONBEKEND [41084] (zie 2407) (in 1736 wordt hij met vrouw genoemd in R.A. ambt maas en Waal: Jan Meijer en Geuske Hermens in inv.nr. 136 folio 50: verkoop weiland; folio 512: verkoop van huys en hof, land, boomgaard, smitshuyske en ackers.).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 1202).

1208    Hermen Janssen van DINTEREN [4561], geboren circa 1670 te Keent (gezindte: RK), zoon van Jan van DINTER [4662] (zie 2416) en ONBEKEND [27830] (zie 2417).
Gehuwd voor de kerk [1503] op 19-02-1699 te Overasselt met
1209    Jenneken JACOBS [4661], geboren circa 1670 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas HERMENS van DINTEREN [4559], geboren circa 1700 (zie 604).
   2.  Maria HERMENS van DINTEREN [4664], geboren circa 1705.
Gehuwd voor de kerk [2858] op 10-04-1734 te Overasselt met Peter LAMERS [8501], geboren circa 1700 te Wijchen.
   3.  Lambertus HERMENS [31210], geboren circa 1715 (zie 652).

1216    Godefridus (Goirt) JACOB van de VELDE [44807], geboren Circa 1658 te Sint Oedenrode, overleden voor 1717 te Sint Oedenrode, zoon van Jacob GOIJAERTS JACOBS van de VELDE [44811] (zie 2432) en Marije HAUBRAKEN [44812] (zie 2433).
Gehuwd [15564] op 07-02-1694 te Sint Oedenrode (getuige(n): R. Dous. pater Joes Lepelus en Helena Burden). Goirt Jacobs van de Velde aut 36 jaeren ende Mariken Peeters jonge dochter out 33 jaeren beijden van deser vrijheijt. Echtgenote is
1217    Maricken (Maria) PEETERS DIERCKS ROOCK [44808], geboren Circa 1661 te Sint Oedenrode, overleden te Sint Oedenrode, dochter van Peeter Diercx ROECK [44809] (zie 2434) en Angela Adrianus REECXKENS (Reecxkens) [44810] (zie 2435).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen van de VELDE [44969], geboren Circa 1690 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15636] met Lijsken DIERCX [44970], geboren Circa 1690 te Sint Oedenrode, dochter van Jan PEETERS DIERCX [44971] en Marije PETER JANSSE VERWETERINGE [44972].
   2.  Henricus GOORT van de VELDE [44973], geboren Circa 1692 te Sint Oedenrode, overleden.
   3.  Angelica (Engel) GOORT van de VELDE [44976], gedoopt (RK) op 16-11-1694 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15639] op 21-jarige leeftijd op 26-01-1716 te St. Oedenrode (getuige(n): Joannes Sigmans en Helena van Burden) met Willem (Wilm) WILLEMS de jonge RAAIJMAKERS [44977], geboren Circa 1690 te ? Overleden.
   4.  Jenneken GOORT JACOBS van de VELDE [44978], gedoopt (RK) op 18-11-1696 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd (1) [15640] op 25-jarige leeftijd op 24-02-1722 te St. Oedenrode (getuige(n): Gerit Wilms van de Veld en Oda Tunisse van Heeswijk) met Sijmen THEUNISSE van HEESWIJK [44979], 33 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-05-1688 te Sint Oedenrode, overleden voor 1729, zoon van Theunmis Corstiaen van HEESWIJK [44980] en Oda RAIJMAKERS [44981].
Gehuwd (2) [15642] op 32-jarige leeftijd op 12-06-1729 te St. Oedenrode met Gijsbert GOORT van HEERTUM [44982], geboren Circa 1695 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Goort Gijs van HEERTUM [44983].
   5.  Joanna van de VELDE [44984], gedoopt (RK) op 18-11-1697 te Sint Oedenrode (getuige(n): Hubertus van de Veld en Theodora Peters), overleden voor 1701? te Sint Oedenrode.
   6.  Rutgerus van de VELDE [51959], gedoopt (RK) op 23-02-1699 te Sint Oedenrode, overleden.
   7.  Petrus Goort van de VELDE [5057], gedoopt (RK) op 29-04-1700 te Sint Oedenrode (zie 608).
   8.  Joanna van de VELDE [51960], gedoopt (RK) op 09-11-1701 te Sint Oedenrode, overleden.

1218    Hendrik Philipse Aelberts van de RIJT (Verreijt) [44797], geboren Circa 1654 te Sint Oedenrode, gedoopt te Sint Oedenrode, overleden voor 1723 te ? Zoon van Philip Aelberts van de RIJT [44799] (zie 2436) en Heijlwich Hendrick VOGELS [44800] (zie 2437).
Gehuwd [15559] op 31-10-1683 te Veghel met
1219    Isabella (Beelken) LEESTEN [44798], geboren Circa 1658 te Veghel? Overleden in 1723 te ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Catalijne HENDRICK PHILIPSE van de RIJT (Verreijt) [5085], geboren circa 1705 te Sint Oedenrode (zie 609).

1220    Joannes HEIJMANS [31315].
Kind:
   1.  Petrus (Peter) JOANNES HEIJMANS (Heijkant) [5058], geboren circa 1705 (zie 610).

1222    Thomas van de AELST [31316], geboren Circa 1670 te ? Overleden.
Kind:
   1.  Joanna Thomas van de AELST [31314], geboren circa 1705 te ? (zie 611).

1296    Petri PETERS [29124], geboren circa 1680, zoon van 0NBEKEND-THEUNISSEN [26752] (zie 2592).
Gehuwd [9937] met
1297    ONBEKEND [20621].
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus (Derk) PETERS [19655], geboren circa 1710 te Malden? (zie 648).

1300    Joannes (Jan) HUIJBOOM [29119], geboren circa 1690.
Gehuwd [10659] met
1301    Jacomina ONBEKEND [31208], geboren circa 1690.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus JANSEN HUIJBOOM [19657], geboren circa 1720 te Malden? (zie 650).
   2.  Petronella HUIJBOOM [31209], gedoopt op 18-03-1731 te Heumen/Malden.

1304 =    1208 Hermen Janssen van DINTEREN.
1305 =    1209 Jenneken JACOBS.

1312    Henricus (Heinrich) CROPMANS [334], gedoopt (RK) op 29-11-1684 te Uedem (Dld) (getuige(n): Herman Hüning, gerardus Scherder en Gisa Sqraven). St. Laurentius kerk. Overleden, zoon van Johannes CROPMANS [336] (zie 2624) en Joanna PLANKEN (Plankman) [337] (zie 2625).
Gehuwd [117] circa 1714 met
1313    Mechtilde SCHOOFS [335], geboren circa 1690 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes KROPMANS [2007], gedoopt (RK) op 25-03-1715 te Uedem (Dld) St. Laurentiuskerk (getuige(n): Petrus Cropmans, Gossen Isemans en Catharina Schoofs), overleden na 1758.
Gehuwd (1) [2830] circa 1741 met Catharina SCHOLTEN [8266], overleden 1748-1753.
Gehuwd (2) [2831] circa 1753 met Theodora de MOLL [8267], overleden circa 1756.
Gehuwd (3) [2832] circa 1756 met Helena VERHEIJEN [8268], geboren circa 1720, overleden na 1758.
   2.  Matthias KROPMAN [330], gedoopt (RK) op 24-02-1717 te Uedem (Dld) (zie 656).
   3.  Joanna CROPMANS [5274], gedoopt (RK) op 27-10-1719 te Uedem (Dld) (getuige(n): Mechtilde Hünnecken, Mechteld Tomassen en Nicolaas Hanne).
Gehuwd [2834] circa 1745 (uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren) met Henricus MOLLEMANS [8300], geboren circa 1715.
   4.  Aleidis CROPMANS [5275], gedoopt (RK) op 17-11-1722 te Uedem (Dld) (getuige(n): Wilhelmus Schoofs en Mechteld Scherrer).
   5.  Gerardus CROPMANS [5276], gedoopt (RK) op 01-05-1727 te Uedem (Dld) (getuige(n): Jacobus Cropmans en Sijbilla Jösten).

1314    Reijnerus JANSEN [332], geboren circa 1680 (gezindte: RK), overleden voor 1764.
Gehuwd [116] voor 1721 met
1315    Aletie RUTTEN [333], geboren circa 1690 (gezindte: RK), overleden voor 1764.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JANSEN [5308], geboren circa 1721 te ?
Gehuwd [2668] met Bartje HOCKX [8203], geboren circa 1725.
   2.  Anna Maria REIJNE JANSEN (Marie JANSSEN) [331], gedoopt (RK) op 05-09-1723 te Neerbosch (zie 657).
   3.  Lambertus REIJNE [5302], gedoopt (RK) op 27-07-1725 te Neerbosch (getuige(n): Jan Gerrits, Hendrik Jansen en Hanske Hendricks).
   4.  Rutgerus REIJNE [5303], gedoopt (RK) op 11-04-1727 te Neerbosch (getuige(n): Henricus Thunissen, Gerrit Henrix, Aletie Gerrits en Jenneke Jansen).
   5.  Ruth REIJNE [5304], gedoopt (RK) op 09-08-1728 te Neerbosch (getuige(n): Gerrit Henrix, Hent Jansen, Jenneke Doctors en Willemke Gerrits).
   6.  Theodora REIJNE [5305], gedoopt (RK) op 11-11-1730 te Neerbosch (getuige(n): Jan Gerrits, Maria Jacobs en Anna Jansen).
Gehuwd [2667] circa 1755 met Jan MOM [8202], geboren circa 1725.
   7.  Petrus REIJNE [5306], gedoopt (RK) op 29-07-1732 te Neerbosch (getuige(n): Kerst Hendrikx en Maria Jansen), in 1764 nog ongehuwd.
   8.  Joanna REIJNE [5307], gedoopt (RK) op 29-12-1734 te Neerbosch (getuige(n): Paulus Hermes, Maria van Oostendorp en Hendrina Jansen).

1316    Theodorus (Dirick - Derk) ARIENS [18537], geboren circa 1685 te Neerbosch/ Weurt, zoon van Adrianus (Arien) WILLEMS [18539] (zie 2632) en Joanna JACOBS [18540] (zie 2633).
Gehuwd voor de kerk [6364] op 27-10-1716 te Neerbosch (RK) (getuige(n): Joanna Staije en Geesken Janssen) met
1317    Eva (IJfken) PEETERS [18538], geboren circa 1690 te Hees, overleden op 30-09-1749 te Hees bij Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna (Jantje) DIRCKX (Derks) [18551], geboren te Hees bij Nijmegen, gedoopt (RK) op 06-08-1717 te Neerbosch (getuige(n): Hent Janssen, peeter Hendrickx en Jacoba Ariens), overleden na-5-1756.
Gehuwd voor de kerk [6403] op 32-jarige leeftijd op 30-09-1749 te Neerbosch (RK) met Antonius (Theunis) JANSEN [18668], geboren circa 1715.
   2.  Martinus (Martin) DIRRIX [328], geboren op 22-12-1718 te Hees bij Nijmegen (zie 658).
   3.  Joanna ARIENS [34398], gedoopt (RK) op 03-04-1721 te Neerbosch (getuige(n): Gurt Lucassen, Peeter Jansen, Lisebeth Driessen en Joanna Hendrickx).
   4.  Gerarda (Gerritje) DIRRIX (Derks) [18554], geboren te Hees bij Nijmegen, gedoopt (RK) op 11-06-1722 te Neerbosch (getuige(n): Cornelis van de Gent, Guert Lucassen, Hendrick Hendrix, Dirisxken Hendrix, Dirickxen Jansen, Jeneke Jansen en Hanske Driessen), overleden circa 1748 te Hees bij Nijmegen?
   5.  Arien DIRICK (Derks) [18555], geboren te Hees, gedoopt (RK) op 10-06-1724 te Neerbosch (getuige(n): Jacob Willems, Jan Laurensen, Joacob Aries, Tontie Guerts en Geertruijt Willems), overleden jong.
   6.  Petrus DIRICK (Derks) [18553], geboren te Hees, gedoopt (RK) op 01-06-1725 te Neerbosch (getuige(n): Henricus Berents, Theuwes Dirickx, Elisabeth Driessen en Elske Jansen).
   7.  Adrianus (Arien) DIRICK (Derks) [18529], geboren te Hees bij Nijmegen, gedoopt (RK) op 06-01-1727 te Neerbosch (getuige(n): Willem Jansen, Jan van der Gendt, Jacob Willems, Guertie Guerts en Tontie Guerts), overleden op 25-05-1802 te Hees bij Nijmegen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [6363] op 28-jarige leeftijd op 04-05-1755 te Neerbosch (RK) (getuige(n): Heintje Jansen en Anna Maria Van Huemen) met Gertrudis (Geertrui) RUTTEN [18530], 24 jaar oud, geboren te Hees bij Nijmegen, gedoopt op 30-10-1730 te Hees bij Nijmegen (getuige(n): Laurentius Lucassen, Dirick Fack, Jan Surries, Catharina Jacobs en Maria Guerts), overleden op 11-05-1814 om 13.00 uur te Nijmegen op 83-jarige leeftijd, dochter van Ruth DIRICKX [34400] en Petronella COENEN [34401].
   8.  Theodora (Dora) ARIENS (Derks) [34399], gedoopt (RK) op 18-11-1729 te Neerbosch.

1318    Hermanus (Herman) PAUWELS [4648], geboren circa 1680 (gezindte: RK).
Gehuwd voor de kerk [1533] op 14-06-1717 te Neerbosch (RK) met
1319    Joanna JACOBS [4649], geboren circa 1680 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora (Dirriske - Dora) HERMES [329], geboren te Neerbosch (zie 659).

1320    Willem GEURTS [7206], geboren circa 1680, overleden.
Gehuwd (1) [2338] op 02-05-1712 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Joanna Staije en Joanna Gerit) met Erntje HENDRICKX [41101] (zie 1321).
Gehuwd voor de kerk (2) [18464] op 08-02-1728 te Neerbosch bij Nijmegen (RK) (getuige(n): Hendrina Frederickx) met Petronella (Nolleke, Nueleke) DANE (d'Hane) [52806], geboren Circa 1690 te ? Overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes WILLEMS [52784], geboren Circa 1712 te Neerbosch bij Nijmegen? (zie 660).
   2.  Gregorius (Geurt) WILLEMS GURTS [7181], gedoopt (RK) op 05-04-1714 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Art Jansen, Ariaen Hendrickx, Marij Willems en mevrouw Briton), overleden.
Gehuwd [2329] op 26-jarige leeftijd op 19-06-1740 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Berent Jansen en Maria Willems) met Elisabeth JANSSEN GIJSBERTS [7182], 23 jaar oud (zie 661).
   3.  Anna WILLEMS GURTS [52796], gedoopt (RK) op 19-05-1717 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): SegherGurts, Jan Janssens en Jantjen Stevens), overleden voor 1719? te Neerbosch bij Nijmegen.
   4.  Anna Maria WILLEMS GURTS [52795], gedoopt (RK) op 20-01-1719 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Peter Hendrickx, Ingel Gurts, Anna Maria Cornelissen en Anna Maria van Rijnberghe), overleden.
Gehuwd [18465] op 27-jarige leeftijd op 30-01-1746 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Joannes Peters en Willemina Jansen) met Henricus (Hendrick) PETERS [52813], geboren Circa 1710 te ? Overleden.
   5.  Hendricus (Hent) WILLEMS GURTS [7207], gedoopt (RK) op 04-06-1721 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Steven Hendrickx, Leth Reijnen en Jan Gerits), overleden.
Gehuwd voor de kerk [2337] op 23-jarige leeftijd op 26-05-1745 te Neerbosch bij Nijmegen (RK) (getuige(n): Guert Ariaens en Johanna dHane) met Anna CRUIJS [7208], geboren circa 1725.
1321    Erntje HENDRICKX [41101], geboren Circa 1680, overleden.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 1320).

1322    Jan GIJSBERTS [52797], geboren Circa 1680 te ? Overleden, zoon van Gijsbert ONBEKEND [52803] (zie 2644).
Gehuwd [18462] Circa 1715 te ? Echtgenote is
1323    Joanna BERENTS [52798], geboren Circa 1680 te ? Overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth JANSSEN GIJSBERTS [7182], gedoopt (RK) op 10-03-1717 te Neerbosch bij Nijmegen (zie 661).
   2.  Bernardus (Berent) JANSSEN GIJSBERTS [52799], gedoopt (RK) op 19-12-1718 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Laurens Berents, Michiel Gijsbert en Libeken Gijsberts), overleden.
   3.  Maria JANSSEN GIJSBERTS [52800], gedoopt (RK) op 10-12-1720 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Peeter Kersten, Lisebeth Blom en Marij Gijsberts), overleden.
   4.  Dirick JANSSEN GIJSBERTS [52801], gedoopt (RK) op 12-01-1723 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Gijsbert Kersten, Jan Laurensen en Heijlke Gerrits), overleden.
   5.  Arnolda (Artie) JANSEN GIJSBERTS [52802], gedoopt (RK) op 08-02-1727 te Neerbosch bij Nijmegen (getuige(n): Thewis Jansen, Hanske Henrix en Berentie Berns), overleden.

1328    Gerardus JANSSEN PEERBOOMS [4675], geboren circa 1690, overleden voor 1743 te Wijchen. Gerardus is reeds overleden voor het huwelijk van zijn zoon Anthonius. Zoon van Johannes (Jan) PEERBOOMS [4680] (zie 2656) en ONBEKEND [20622] (zie 2657).
Gehuwd voor de kerk [1539] op 22-10-1718 te Wijchen (RK) (getuige(n): G. Dirrix en M. Gerits) met de 33-jarige
1329    Johanna THIJSSEN [4676], gedoopt (RK) op 16-10-1685 te Wijchen (getuige(n): Henricus Theodori en Joanna Jansen), overleden voor 1743 te Wijchen. Joanna is reeds overleden voor het huwelijk van haar zoon Anthonius in 1743. Dochter van Matthias (Tijs) DERRIX [31257] (zie 2658) en Maria JANSEN [31258] (zie 2659).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria PEERBOOMS [24292], gedoopt (RK) op 08-09-1687 te Wijchen (getuige(n): Emeriicus Jansen en Hendrina Janssen).
   2.  Joannes PEERBOOMS [31251], gedoopt (RK) op 13-10-1699 te Wijchen (getuige(n): Joannes van Dinter en Maria Jansen).
   3.  Henrica PEERBOOMS [31252], gedoopt (RK) op 15-05-1701 te Wijchen (getuige(n): Henricus Thijssen en Elizabeth Jansen).
   4.  Matthias PEERBOOMS [31253], gedoopt (RK) op 02-02-1703 te Wijchen (getuige(n): Paulus Jans en Maria Cocken).
   5.  Joanna PEERBOOMS [31254], gedoopt (RK) op 30-09-1704 te Wijchen (getuige(n): Jacobus Janssen en Aleidis Thijsen).
   6.  Gerardus PEERBOOMS [31255], gedoopt (RK) op 15-01-1707 te Wijchen (getuige(n): Hermannus Gerrits en Aldegundis Hermens).
   7.  Elisabeth PEERBOOMS [31256], gedoopt (RK) op 25-01-1709 te Wijchen (getuige(n): Wilhelmus Peters en Jacoba Huijbers).
   8.  Matthias (Tijs) PERENBOOM [4677], gedoopt (RK) op 13-07-1719 te Wijchen (getuige(n): Antonius Teunisse en Maria Jans).
Gehuwd [3675] op 36-jarige leeftijd op 02-07-1756 te Beuningen, gehuwd voor de kerk op 05-06-1756 te Ewijk (RK) met Maria GERRITS [10710], geboren circa 1720.
   9.  Antonius (Toon) GERRITS PEERBOOM [4472], gedoopt (RK) op 09-06-1721 te Wijchen (zie 664).
   10.  Wilhelmus GERRITS PEERBOOMS [4678], gedoopt (RK) op 02-05-1723 te Wijchen (getuige(n): Theodorus Thijssen en Margaretha Peerbooms).
   11.  Gerardus GERRITS PEERBOOMS [4679], gedoopt (RK) op 14-08-1725 te Wijchen (getuige(n): Johannes Perbooms en Gertrudas Janse).
Gehuwd [8294] met Wilhelmina HENDRIKS [24293], geboren circa 1730.

1330    Otto (Ot) WILLEMS van TEEFFELEN [4991], geboren circa 1690 te Niftrik? Overleden op 17-08-1751 te Niftrik, zoon van Wilhelmus OTTEN (van Teeffelen) [31265] (zie 2660) en Thoma (Thomasken) GIJSBERTS [31266] (zie 2661).
Gehuwd [1613] op 17-10-1720 te Niftrik (getuige(n): Matthijs van Seben, Otto Heijnen en Teunis van Lottum), gehuwd voor de kerk 00-10-1720 te Niftrik (RK) (getuige(n): Henrica Otte, Helena Otte en Margaretha Heijnen) met
1331    Theodora (Ders) PETERS [31264], overleden op 13-05-1759 te Niftrik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina (Wilhelma) OTTEN van TEEFFELEN [4674], gedoopt (RK) op 28-02-1721 te Niftrik (zie 665).
   2.  Petronella OTTO [6649].
   3.  Hendrina (Hendrijn) OTTO [6650].
   4.  Celis OTTO [6651].

1332    Theodorus ONBEKEND [5487], geboren circa 1670, overleden voor 1730.
Gehuwd [1763] met
1333    ONBEKEND [41158].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Willem) DERX [5485], geboren circa 1700 (zie 666).

1334    Ansems DERKS [5488], geboren Circa 1670 te ? Overleden, zoon van Theodorus ONBEKEND [6406] (zie 2668) en ONBEKEND [41160] (zie 2669).
Gehuwd [1764] met
1335    ONBEKEND [41015], geboren Circa 1680, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneke (Anna) ANSEMS [5486], geboren circa 1705 te ? (zie 667).
   2.  Maria ANSEMS [6407], geboren Circa 1705 te ? Overleden.
   3.  Antoni ANSEMS [6408], geboren Circa 1710 te ? Overleden.

1344    Wilhelmus JOANNES Zn. den HOLDER [4976], geboren te Alphen a/d Maas, gedoopt (RK) op 05-11-1668 te Teeffelen (getuige(n): Arnoldus Goswini en Wilhelma Arnoldi). Ten tijde van de hervorming werden de kinderen uit Oijen en Alphen in Teeffelen gedoopt. Al naar gelang de plaats waar de kinderen geboren waren werd in het doopboek bij de doop aantekening de letter A voor Alphen, O voor Oijen en T voor Teeffelen gebruikt. Zo staat bij de doopaantekening van Wilhelmus den Holder de letter A vermeld waaruit blijkt dat de Vader Joannis den Holder aan de rechter oever van de Maas in Alphen woonachtig was. Als vrouw werd Margareta vermeld. Overleden voor 1722, zoon van Joannis den HOLDER [4978] (zie 2688) en Margaretha COENEN HOL [5759] (zie 2689).
Gehuwd voor de kerk [1611] op 25-jarige leeftijd op 09-05-1694 te Teeffelen (Alphen) (RK) (getuige(n): Joannes Arnoldi Artsen (custos) en Nicola Wilhelmi (routine getuigen)). Vast staat dat de familie niet in Teeffelen woonachtig was maar in Alphen aan de Maas. De kinderen zijn in verband met de hervorming allemaal in Teeffelen gedoopt maar in Alphen geboren. Echtgenote is
1345    Catharina (Lijneke) PHILIPPI [4977], geboren circa 1665, overleden op 08-04-1740 te Alphen a/d Maas, begraven op 23-04-1740 te Alphen a/d Maas, dochter van Philippus THEODORI (DERKS) LAGARDE [4984] (zie 2690) en Lijsken (Wilhelmina?) Dirckx FREDERICKX [5760] (zie 2691).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna den HOLDER [5764], geboren na 1694.
Gehuwd voor de kerk (1) [2670] op 05-10-1726 te Alphen (RK) met Adrianus CLAESSENS van EIJCK (Van Den Rekum) [8205], geboren circa 1690, overleden voor 1760.
Ondertrouwd (2) [8028] op 04-07-1761 te Lith, gehuwd voor de kerk op 19-07-1761 te Lith (RK) met Jan van OORT [23544], geboren circa 1700.
   2.  Johannes Joannis den HOLDER [7413], geboren circa 1695 te Alphen a/d Maas.
Gehuwd (1) [8023] op 16-02-1722 te Alphen a/d Maas met Angela GERRITS WILLEMS [23524], geboren circa 1695 te Alphen a/d Maas, overleden t1723-1729 te Alphen a/d Maas.
Gehuwd (2) [2382] voor 1730 met Catharina PETRUS Dr. SMITS [7414], geboren circa 1710.
   3.  Philippus den HOLDER [23545], geboren circa 1696 te Alphen a/d Maas.
Gehuwd [8029] voor 1732 met Jacoba JOANNES CEELEN van de KAMP [23546], geboren circa 1700.
   4.  Cornelis den HOLDER [5763], geboren circa 1698 te Alphen a/d Maas.
Gehuwd [3473] circa 1722 met Maria LAMERS [10125], geboren circa 1700.
   5.  Theodorus (Dirck) JANSSEN den HOLDER [4673], geboren te Alphen aan de Maas (zie 672).
   6.  Joannes WILLEMS den HOLDER [4980], gedoopt (RK) op 28-08-1703 te Oijen (Alphen a/d Maas) (getuige(n): Franciscus Devenens en Helena (uxor Godefridi Gurtse)), overleden circa 1785 te Verm. Alphen a/d Maas.
Gehuwd voor de kerk [3975] op 27-jarige leeftijd op 30-04-1731 te Alphen (R.K.) met Maria GOOSSENS de LIDT [11443], 31 jaar oud, gedoopt (R.K.) op 27-04-1700 te Oijen (getuige(n): Walterus Lamberti en Joanna Welten), overleden op 05-03-1757 te Alphen a/d Maas op 56-jarige leeftijd, dochter van Gosiunus Judoci de LITH [23946] en Anna WALTERI LAMBERTI [23947].
   7.  Hermanus WILLEMS den HOLDER [4981], gedoopt (RK) op 05-08-1706 te Oijen Alphen (getuige(n): Jacobus Devenens sijntaxista in Teeffelen en Joanna Hermani).
   8.  Adelbertus WILLEMS den HOLDER [4982], gedoopt (RK) op 27-09-1707 te Oijen Alphen (getuige(n): Catharina Arnoldi en N.n.).
Gehuwd [12423] met ONBEKEND [36034].
   9.  Anna Maria WILLEMS den HOLDER [4983], gedoopt (RK) op 30-07-1712 te Alphen a/d Maas (getuige(n): Joannes Joannis den Holder en Agnes Joannis Philippi).

1346    Joannes PETERS van de SANDE [5093], geboren circa 1660 (gezindte: RK).
Gehuwd [1635] met
1347    ONBEKEND [41179].
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia (Teunisken) JANS PETERS van de SANDE [4902], geboren circa 1705 te Uden (zie 673).

1348    Gerit PETERS [5099], geboren circa 1670.
Gehuwd [1636] met
1349    ONBEKEND [41164].
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem GERITS [4895], geboren circa 1700 (gezindte: RK).
   2.  Joannes GERITS [5094], geboren circa 1700 (zie 674).

1352    Peter ONBEKEND [4504], geboren circa 1670.
Gehuwd [1477] met
1353    ONBEKEND [41157].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (Peter) PETERS [844], geboren circa 1690 te Gassel (zie 676).
   2.  Jan PETERS [4505], geboren circa 1690.

1354    Herman de BRUIJN [4525], landbouwer, buurmeester te Malden (1682), erfpachter te Overasselt (1713), geboren Circa 1667 te Malden (gezindte: RK), overleden op 18-02-1726 te Overasselt. Hermen wordt samen met zijn broer Cornelis genoemd als lid van de Broederschap of Congregatie van de Broeders en Zusters, Nijmegen 1691.
Hermen is gestorven voor 18-02-1726; alsdan verkopen zijn kinderen de goederen te Overasselt. Herman woonde tot 1698 te Malden, nadien te Overasselt waar hij landbouwer was op de "Hogehof". Welke hij op 07-03-1703 had gekocht van Leendert Jurriens en IJtje Martens, zoon van Cornelis CORNELIS Zn. de BRUIJN [4526] (zie 2708) en Maria (Marij) HERMANS van BRACHT [4527] (zie 2709).
Gehuwd (1) [1530] circa 1682 met Aldegonda (Altken) THIJSSEN [4644], geboren circa 1650 (gezindte: RK), overleden 1690-1692.
Ondertrouwd (2) [1531] op 23-10-1692 te Nijmegen, gehuwd op 06-11-1692 te Nijmegen (getuige(n): Grietje Henricks, Adriaatje Buijs, Jacobus van de Veen en Marie Cochin) (NH), gehuwd voor de kerk op 06-11-1692 te Nijmegen (RK) met Theodora (Derske) TEUNISSE [4645], geboren circa 1655 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden voor 1697.
Gehuwd (3) [1482] op 25-04-1697 te Overasselt (NH) met Thijsken TEUNISSEN [4524] (zie 1355).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Peter de BRUIJN [6457], geboren circa 1685 te Malden, overleden 1722-1723 te Nijmegen.
Gehuwd [2187] op 03-10-1717 te Nijmegen (getuige(n): (NH)) (NH), gehuwd voor de kerk op 03-10-1717 te Nijmegen (RK) (getuige(n): Maria Hengst en Theodora Isselbach) met Ida Theunissen van den BERG [6706], geboren circa 1691 te Ochten, overleden op 17-12-1774 te Nijmegen. Ida wordt op 09-09-1774 opgenomen in het Oud Burgeren Gasthuis als Roomsche, geboortig van Ochten. Overleden in het Oud Burgeren Gasthuis, 83 jaar oud.
   2.  Matthias (Matthijs) de BRUIJN [6456], geboren circa 1687, begraven op 02-11-1746 te Nijmegen, volgens OAN nr 2553 "Rekening van Familiegeld over 1710" woont Matthis de Bruijn in de Koningsstraat te Nijmegen.
Ondertrouwd (1) [2191] op 03-04-1712 te Nijmegen, gehuwd op 24-04-1712 te Nijmegen (getuige(n): sponsi frater, sponsae Jenneke Rijke) (NH), gehuwd voor de kerk op 22-04-1712 te Nijmegen (RK) (getuige(n): Theodora Erpthagen en Maria Haegh) met Theodora (Derkske) WILLEMS ENSERINCK [6717], begraven op 27-12-1730 te Nijmegen, dochter van Willem Lamberts ENSERINK [8483] en Joanna GERRITS [8484].
Ondertrouwd (2) [2192] op 15-04-1731 te Nijmegen, gehuwd op 03-05-1731 te Neerbosch (getuige(n): Michiel Guetgens en Catrijn Reijers) (NH), gehuwd voor de kerk op 01-05-1731 te Nijmegen (RK) (getuige(n): Theodora Erpthage en Maria de Haegh) met Anna Maria (Marij) RUTTEN [6718], geboren circa 1700, begraven op 12-02-1734 te Nijmegen.
Ondertrouwd (3) [2193] op 27-06-1734 te Nijmegen, gehuwd op 11-07-1734 te Hees bij Nijmegen (getuige(n): Jan Peres en Anna Kok) (NH), gehuwd voor de kerk op 11-07-1734 te Nijmegen (RK) (getuige(n): (onleesbaar) en Anna Kok) met Elizabet (Liesbet) KOUTHEGENAAR [6719], begraven op 30-05-1738 te Nijmegen.
Ondertrouwd (4) [2194] op 04-01-1739 te Nijmegen, gehuwd op 18-01-1739 te Nijmegen (getuige(n): Hermannus de Bruijn en Cornelia Verstegen) (NH), gehuwd voor de kerk op 18-01-1739 te Nijmegen (RK) (getuige(n): Josephus de Bruijn en Cornelia Verstegen) met Joanna VERSTEGEN [6720], begraven op 13-11-1759 te Nijmegen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Anthonius de BRUIJN [6458], gedoopt (RK) op 01-02-1694 te Nijmegen (getuige(n): Gijsbertus Haven en Margaretha de Bruijn), overleden voor 1698.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Jacobus de BRUIJN [6455], geboren circa 1698 te Overasselt.
Gehuwd (1) [2172] op 20-01-1724 te Nijmegen (NH) met Ietje WILLEMS [6684], geboren circa 1695 te Sambeek.
Ondertrouwd (2) [2173] op 29-03-1738 te Overasselt, gehuwd op 13-04-1738 te Overasselt (NG) met Johanna van MEKEREN [6685], geboren Circa 1700.
   5.  Alegonda HERMENS de BRUIJN [4506], geboren voor 1700 te Overasselt (zie 677).
1355    Thijsken TEUNISSEN [4524], geboren voor 1667 te Overasselt, overleden, dochter van Antonius (Theunis) ONBEKEND [4528] (zie 2710) en ONBEKEND [41139] (zie 2711).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 1354).

1356    Jan van LENT [843], geboren circa 1670 (gezindte: RK).
Gehuwd [290] circa 1700 met
1357    ONBEKEND [41119].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Willem) Jans van LENT [839], geboren circa 1700 te Malden (zie 678).

1358    Joannes (Jan) JANSEN GROEN [841], geboren circa 1670 te Overasselt, overleden voor 1735 te Overasselt. Zie voor transport van weiland in de Maldense kamp en houtgewas in het Swaenenbroeck ORA Heumen no.14 dd. 25-01-1735 in de akte worden de nog levende kinderen genoemd. Zoon van N.N. GROEN [846] (zie 2716) en ONBEKEND [41069] (zie 2717).
Ondertrouwd (1) [10676] op 08-05-1670 te Overasselt, gehuwd op 05-06-1670 te Overasselt met Theodora (Derriske) GEURTS [31271], geboren circa 1650, overleden voor 1704.
Gehuwd (2) [289] op 30-04-1704 te Overasselt (NG) met Jacomina HENDRIX [842] (zie 1359).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Joanna JANSEN GROENE [31275], geboren circa 1700.
Gehuwd voor de kerk [10679] op 06-09-1726 te Wijchen (RK) met Theodorus GEURTS [31276], geboren circa 1695.
   2.  Willemina JANSSE GROENEN [4503], geboren circa 1705.
Ondertrouwd [1903] op 02-06-1725 te Overasselt, gehuwd op 17-06-1725 te Overasselt (NG) met Adrianus FRANSEN [5885], geboren circa 1700 te Overasselt.
   3.  Maria JANSSE GROENEN [840], geboren circa 1706 te Overasselt (zie 679).
   4.  Arnoldus (Aart) GROENE [4498], geboren circa 1710.
Gehuwd voor de kerk [2321] op 01-05-1735 te Overasselt (RK) met Petronella (Peternel) MARTENS [7146], geboren circa 1710 te Hatert.
   5.  Petrus GRONE [4499], geboren circa 1710.
   6.  Tilleman JANSSE GROENE [4502], geboren circa 1710.
Ondertrouwd [2090] op 17-10-1733 te Overasselt, gehuwd op 01-11-1733 te Overasselt (NG) met Catharina (Catrin) EVERS [6417], geboren circa 1710, dochter van Everardus (Evert) JANSSEN [31272], daghuurder, en Elisabeth JANSEN [31273].
   7.  Joannes (Jan) JANSSE GROENE [4500], geboren circa 1715.
Gehuwd [2895] met Elisabeth (Lisbet) JANSEN [8554], geboren circa 1715.
   8.  Catharina (Catrin) GROENEN [4501], geboren circa 1717.
Gehuwd [10678] op 10-06-1736 te Overasselt met Henricus JURRIENS [31274], geboren circa 1700 te Druten.
1359    Jacomina HENDRIX [842], geboren circa 1675 te Overasselt, overleden na 1735.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 1358).

1360    Gerardus (Gerrit) PEETERS STRAATEN [4432], geboren circa 1695 (gezindte: RK), overleden ..-08-1763 te Wijchen, begraven op 02-09-1763 te Wijchen, zoon van Petrus PEETERS STRAATEN [4434] (zie 2720) en Henrica JANSEN [4435] (zie 2721).
Gehuwd voor de kerk [1463] op 25-06-1726 te Wijchen (RK) (getuige(n): Joanna Schraven en Gertrudis Dirrix) met
1361    Eetjen (Ida maar ook Oda) KERSTENS [4433], geboren circa 1700 (gezindte: RK), overleden na 1755, dochter van Cristian HERMES [4461] (zie 2722) en ONBEKEND [41081] (zie 2723).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (Peter) GERRITS STRATEN [4429], gedoopt (RK) op 28-05-1727 te Wijchen (zie 680).
   2.  Christianus GERITS STRAATEN [4450], gedoopt (RK) op 07-01-1729 te Wijchen (getuige(n): Petrus Willems en Catharina Kerstens).
   3.  Andreas GERITS STRAATEN [4451], gedoopt (RK) op 22-06-1731 te Wijchen (getuige(n): Petrus Peeters en Maria Cornelisse).
   4.  Joannes GERRITS STRATEN [4452], gedoopt (RK) op 11-12-1733 te Wijchen (getuige(n): Antonius ...... en Petronella Peeters).
   5.  Maria GERITS STRATEN [4453], gedoopt (RK) op 08-07-1736 te Wijchen (getuige(n): Wilhelmus Peeters en Maria Mertens).
   6.  Catharina GERITS STRATEN [4454], gedoopt (RK) op 06-02-1739 te Wijchen (getuige(n): Willemina Theunisse en Christian Hermes).
   7.  Petronella GERITS STRATEN [4455], gedoopt (RK) op 29-07-1740 te Wijchen (getuige(n): Guilellimus Peeters en Petronella Otten).

1362    Daniels JACOBS [4462], geboren circa 1690.
Gehuwd voor de kerk [1468] op 14-04-1714 te Weurt (RK) met
1363    Wilhelmina (Willemina) FRANSEN THEUNISSEN [4386], geboren circa 1690.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus DANEN [31277], gedoopt (RK) op 27-09-1715 te Balgoij.
Gehuwd voor de kerk [10680] op 30-jarige leeftijd op 08-03-1746 te Wijchen (RK) met (Maria) Sophia Catharina de VREDE [31278], 33 jaar oud, gedoopt (RK) op 16-10-1712 te Wijchen (getuige(n): Petrus Ariens en Catharina de Vrede), dochter van Godefridus Dirrix de VREDE [31279] en Jacomina ARIENS van WOESICK [31280].
   2.  Gisberta DANENS [31281], gedoopt (RK) op 06-09-1717 te Balgoij.
   3.  Maria DAANEN [4430], gedoopt (RK) op 29-10-1719 te Wijchen (zie 681).
   4.  Joanna DANEN [31282], gedoopt (RK) op 08-09-1721 te Wijchen (getuige(n): Henricus Theunissen en Willemina Lenders).
   5.  Gisberta DANEN [31283], gedoopt (RK) op 29-08-1723 te Wijchen (getuige(n): Franciscus Theunissen en Willemina Peters).
Gehuwd voor de kerk [10682] op 26-jarige leeftijd op 06-01-1750 te Wijchen met Paulus GERRITS [31284], geboren circa 1720.
   6.  Joanna DANEN [31285], gedoopt (RK) op 27-05-1728 te Wijchen (getuige(n): Henricus Theunissen en Theodora Jans).
   7.  Antonius (Anthoon) DANEN [31286], landbouwer te Balgoij, gedoopt (RK) op 06-03-1731 te Wijchen (getuige(n): Roelof Jacobs en Joanna Stevens), overleden op 12-02-1793 te Balgoij op 61-jarige leeftijd, erfmagenscheijd tussen zijn kinderen in 1854.
Ondertrouwd [10683] op 26-03-1763 te Niftrik, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 11-04-1763 te Balgoij (RK) met Hendrina PAULUSSEN [31287], geboren circa 1729 te Bergharen, overleden op 29-10-1807 te Balgoij. Bij overlijden ingeschreven als Henrica en circa 78 jaar oud. Dochter van Paulus Aarts van FLORENSTEIJN [31288], schepen van Balgoij en Keent, en Jacomina (Mientje) ARDTS HERBERTS [31289].
   8.  Gerardus DANEN [31290], gedoopt (RK) op 03-08-1736 te Wijchen (getuige(n): Antonius Gerrits en Wilhelmina Janssen).
Gehuwd voor de kerk [10685] op 28-jarige leeftijd op 16-04-1765 te Balgoij (RK) met Henrica PETERS [31291], geboren circa 1740.

1364    Joannes Jacobs de BRUIJN [4997], geboren circa 1690.
Gehuwd [1614] met
1365    ONBEKEND [40998].
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus de BRUIJN [4463], geboren circa 1725 te Overasselt ? (zie 682).
   2.  Carolus de BRUIJN [6600], geboren Circa 1730 te Overasselt? Overleden.

1366    Joannes WIJNANTS [4998], geboren circa 1700.
Gehuwd [1615] met
1367    ONBEKEND [41214].
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrica (Hendrina) JANSSEN WIJNANDS [4996], geboren circa 1725 (zie 683).

1380    Joannes DEGGERENS [4999], geboren circa 1670.
Gehuwd [1616] met
1381    ONBEKEND [41013].
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius (Toon) JANSE DEGGERENS (Deggers) [4973], geboren circa 1700 (zie 690).

1382    Joannes JURGIENS [5000], geboren circa 1670.
Gehuwd [1617] met
1383    ONBEKEND [41105].
Uit dit huwelijk:
   1.  Caharina Jans JURGIES (Jurriaans) [4974], geboren circa 1700 (zie 691).

1384    onbekend GOEDVRIEND [26755], geboren Circa 1670, zoon van 0NBEKEND-GOEDVRIEND (Gutfreund, Gutfrunt, goedvrient, goetvrint) [54644] (zie 2768).
Kinderen:
   1.  Maria GOEDVRIEND (Goedvrient) [54642], geboren Circa 1690, overleden.
Gehuwd voor de kerk [19169] op 23-04-1718 te Utrecht (CIV) met Christiaan WESENAAR [54643], geboren Circa 1680, overleden.
   2.  Lambertus (Lambert) JANSSEN GOEDVRIEND (Gutfreunt, Gutfreund) [7262], geboren circa 1700 te Zwitserland? (zie 692).

1388    Hermanus (Hermen) BLOM [4690], geboren circa 1670 (gezindte: NG).
Gehuwd [1542] circa 1704 met
1389    Barbera (Barber) WILLEMS [4691], geboren circa 1670 (gezindte: NG), dochter van Willem KNIPPING [5135] (zie 2778) en ONBEKEND [13457] (zie 2779).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia (Theuntje) BLOM [5131], gedoopt (NG) op 13-08-1704 te Wijchen (getuige(n): geen getuigen vermeld).
   2.  Gerrit BLOM [4688], geboren circa 1705 (zie 694).
   3.  Wilhelmus (Willem) BLOM [5134], gedoopt (NG) op 20-02-1707 te Wijchen (getuige(n): Willem Knipping en Stientje Hermes).
   4.  Theodora (Dirske) BLOM [5133], gedoopt (NG) op 17-04-1708 te Wijchen (getuige(n): geen getuigen vermeld).
   5.  Henrica (Hendrijn) BLOM [5132], gedoopt (NG) op 22-03-1709 te Wijchen (getuige(n): geen getuigen vermeld).
   6.  Barbera (Berber) BLOM [5136], geboren circa 1710.

1408    Gerardus (Gerrit) ERMERTS BOUWMANS [23719], geboren circa 1640 te Sambeek? Overleden op 07-06-1705 te Vortum bij Sambeek. Schepenprotocol Sambeek (7040,334, 29-08-1707 op pag. 154)
Jan Donne en Catharina Piron e.l. dragen op aan de weduwe van Gerrit Gerit Bouwmans, een goed genaamd de Hees, bestaande uit huis, schuur en aangelegen hooi-, wei- en bouwlanden, groot 13 morgen en gelegen op de Hees aan de Heesen wegh en de Heerstraat met het boomgaardje achter het huis aan de Brtoeck en de Waranda, belast met 2 malder en 10 sester rogge (Sambeekse maet) aan het convent Jerusalem te Venraij. 9 sester aan Alen Willems en aan Jan Aerts 1 gulden 1 1/2 stuiver thijns. Aan de heer van Geijsteren voor 530 gulden 40ste penning: 14 gulden 7 stuiver 12 penning, dd 08-08-1705. woonden op de Hees te Sambeek. Lid van het St. Antonius gilde te Sambeek, zoon van Ermert BOUWMANS (Boumans) [23723] (zie 2816) en ONBEKEND [40995] (zie 2817).
Ondertrouwd [8090] op 10-02-1670 te Sambeek, gehuwd op 15-02-1670 te Sambeek met
1409    Elisabeth GERRITS [23720], geboren circa 1650 te Oploo? Overleden, dochter van Gerrit ONBEKEND [40444] (zie 2818).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) GERITS BOUWMANS [42542], gedoopt (RK) op 31-01-1671 te Sambeek, overleden na 1736 te ? Schepen protocol Sambeek (7040, 336), 19-02-1711, pag 08.
Ida de dochter van Philip Mchels, ook namens haar zuster en geassisteerd met Jan Gerits Bouwmans, draagt op aan Peter Jans en Derisken e.l.; Bouwland in de Heese aan de Raetschen Wegh en de Heerstraet, groot 1 1/2 kleine morgen, vrij erf, voor 155 gulden. 40ste penning ende 10de verhoging: 4 gulden 5 stuiver 8 penning. (dd. 14-02-1711)

Schepen protoco; Sambeek (7040, 336), 26-12-1714, pag 051.
Anthoon Jans met Aert Jans en derck Gossens als Momboirs van de onmondige zoon Alardt Jans, dragen op aan Jan Gerits Bouwmans en Catharina e.l., bouwland genaamd de Cromsael in de Aembeten, groot 1 kleine morgen16 roeden, vrij erf. Coopspenn 146 gulden; 0; 0. 10 hoogen 30; 0; 0. 176; 0; 0. 40ste penning ende 10 verhoging: 4 gulden 17 stuiver. (dd. 22-12-1714).
Gehuwd [16518] met Catharina ONBEKEND [47613], geboren Circa 1675 te ? Overleden na 1714 te ?
   2.  Petrus (Peter) GERRITS BOUWMANS [914], gedoopt op 20-08-1673 te Sambeek (zie 704).
   3.  Gertrudis BOUWMANS [44489], geboren Circa 1675 te ?
   4.  Gerardus BOUWMANS [42584], lid van het St. Antoniusgilde Te Sambeek. Gedoopt (RK) op 16-07-1677 te Beugen, overleden voor 1731 te Vierlingsbeek. Schepenprotocol Vierlingsbeek (7040,288) 08-06-1731, pag. 082-083.
Peter van Leunen en Mattijs van Leunen voor zich zelf en mede als momboiren over de minderjarige kinderen van Maria Pauwels weduwe van Goswinus van Leunen, daartoe op 05-06-1731 benoemd door de ambtman van Grave; Jan Gerits Bouwmans en Peter Leunen als aangesteld momboirs over de 8 minderjarige kinderen van Gerardus Bouwmans weduwnaar van wijlen Mechtildis van Leunen; Goswinus van Leunen en Jan Ebben voor zich en mede als voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Jan van Leunen en Metien Thonissen volgens eerder genoemde akte; G. van Leunen en zijn vrouw Dorothea Roullou voor zich en als administrerend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Verhaag en Maria van Leunen; Gerard Hartmans en zijn vrouw Cornelia van Leunen voor zich en met Gerardus Boumans als aangestelde momboir over de 5 minderjarige kinderen van Isabella Cok weduwe van Mathijs van Leunen; Allegonda van Leunen weduwe van Anthonij Mottar met haar broer G. van Leunen voornoemd en gekozen momboir Willem Raijmaekers gehuwd met Mechtildis Verhaag; Harrit Hurkens en zijn vrouw Hermina van Els; Gerard van Els en zijn vrouw Jantie Jacobs zich ook sterk makend voor zijn broer Mathijs van Els; Willem Ebben gehuwd met Maria van Els; Derk van Els gehuwd met Cornelia Jans en Jan van Els verkopen aan Peter van Leunen een bouwcamp gelegen in het Neerveld op de Eng te Vierlingsbeek grenzend aan de gemene straat voor Fl. 139,--.
Ondertrouwd [15456] op 14-07-1713 te Sambeek, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-07-1713 te Boxmeer, 3de graad verwnt. Echtgenote is Mechtildis Maria van LEUNEN [44479], 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 14-07-1687 te Sambeek, overleden voor 1730 te ? Dochter van Goswinus THEUNISSEN van LEUNEN [47681], 1682 lid, 1686 gildemeester van 't St. Antoniusgilde te Sambeek, en Sybilla GOOSSENS van ELDROM [47682].
   5.  Henricus (Henri) BOUWMANS [42585], gedoopt (RK) op 12-01-1681 te Sambeek, overleden voor 1684 te Sambeek.
   6.  Henricus BOUWMANS [42586], gedoopt (RK) op 09-02-1684 te Sambeek, overleden.
   7.  Elisabetha BOUWMANS [44488], geboren Circa 1685 te ?
   8.  Albertus (Albert) GERRITS BOUWMANS [42587], gedoopt (RK) op 28-06-1687 te Sambeek, overleden voor 1781 te Sambeek? Index Schepenprotocol Sambeek (7-4-.336), 21 juli 1731, pag 256.
Cornelis Derix en Agnes Jans e.l. dragen op aan Albert Gerets Bouwmans en Anthonet van Bree e.l. een bouwcamp genaamd den Sandert aan e Weertse Straete, groot 4 1/2 morgen, belast met 10 duitcijns aan Boxmeer en bovendien een vest van 300 gulden aan Philippus Henghst (Sambeek d.d. 27 december 1725)
Coopspenn.: 250 gulden,0,0; 10 duitcijns 1,11,4; vest 300,0,0; 489,11,4.
40ste penning: 12 gulden, 4 stuiver, 14 penning d.d. 18 jili 1731.
zie 1 aug. 1748, Schepenprotocol 7040, inv. 288, pag 484. ook toegangsnr. 7040, inv. 288, pag262-263, 21 juli 1740.
Ondertrouwd [15458] op 11-11-1721 te Sambeek, gehuwd ..-11-1721 te Boxmeer met Anthonetta (Antonia) van BREE (van Brij) [44486], geboren Circa 1690 te ? Overleden op 21-03-1781 te Sambeek.
   9.  Joanna BOUWMANS [44498], geboren Circa 1689 te ? Overleden.

1410    Harijt (Harrie) HEIJSEN (Harrit, Harit/Heijsten, Heise) [23721], geboren circa 1640 te Boxmeer? Overleden.
Gehuwd [8091] op 23-01-1667 te Beugen met
1411    Geertruij LUCAS SCHILLINGS [23722], geboren circa 1640, overleden, dochter van Lucas SCHILLINGS [40445] (zie 2822).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharinae (Catha) HARITS HEIJSEN (Heijster, Heysen) [23718], gedoopt (RK) op 13-04-1674 te Beugen (zie 705).

1424    Ludovicus (Lowijs) de RIJCK [923], cleermaker, gedoopt op 02-08-1677 te Nijmegen (getuige(n): Ludovicus Bruls en N.n.), overleden op 29-03-1740 te Heijen op 62-jarige leeftijd (Meulenstraat no.83-159 lijst van Familiegeld 1701, Louijs de Cleermaker op no. 147), zoon van Adriani Cornelissen (Andries) de RIJCK [8711] (zie 2848) en Engelbertae (Engeltje) KERSTEN [8712] (zie 2849).
Ondertrouwd [318] op 16-04-1699 te Nijmegen (in marg: Att. op Hees, de 30 april 1699), gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-04-1699 te Hees bij Nijmegen (getuige(n): Jenneke van Elsen en Marie Boubou), gehuwd voor de kerk op 30-04-1699 te Nijmegen (RK Minderbroeders kerk) (getuige(n): Jenneke van Elsen en Marie Boubou) met de 21-jarige
1425    Gertrudis PEETERS [8705], gedoopt op 22-07-1677 te Nijmegen (getuige(n): Franciscus Hagemans en Elisabeth Peeters, cujus loco astitit Helena Hagemans), overleden op 29-09-1726 te Heijen op 49-jarige leeftijd, dochter van Matthias PEETERS [8729] (zie 2850) en Willemyna HIERONYMUS [8730] (zie 2851).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus Franciscus de RIJCK [8706] (gedoopt door Bernardo van Doren, minderbroeder), gedoopt (RK) op 18-01-1700 te Nijmegen (getuige(n): Aert peters en Peterken Gerits).
   2.  Petrus de RIJCK [8707], gedoopt (RK) op 22-02-1701 te Nijmegen (getuige(n): Franciscus Benene en Helena Geerts).
   3.  Christiaan Franciscus de RIJCK [921], gedoopt (RK) op 28-10-1703 te Nijmegen (zie 712).

1426    Gerardus JANSEN (Gietmans) [924], geboren circa 1670.
Gehuwd [2974] met
1427    Gertruida REIJNERS [8708], geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Jenneke) JANSEN (Gietmans) [922], gedoopt op 11-02-1698 te Heijen (zie 713).

1438    N.N. JANSSEN [35808].
Kinderen:
   1.  Elisabeth JANSSEN [35807], geboren circa 1710 (zie 719).
   2.  Johannes JANSSEN [35809], gedoopt (RK) op 25-01-1742 te Heijen.
Gehuwd voor de kerk [12333] op 31-jarige leeftijd op 29-06-1773 te Heijen (RK) met Gertruda ALDERS [35810], 29 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-03-1744 te Heijen.

1440    Hermanus IMMERS (Emmers, Emants) [928], geboren circa 1694 (gezindte: RK), begraven op 03-11-1769 te Hommersum (Dld), zoon van Antonius Johannes IMMERS (Emmers) [42743] (zie 2880) en Theodora ONBEKEND [42744] (zie 2881).
Gehuwd voor de kerk [322] op 30-05-1724 te Hommersum (Dld) (RK) met
1441    Margaretha van NEER [4597], geboren circa 1698 (gezindte: RK), overleden op 13-01-1762 te Hommersum (Dld), dochter van Hendricus van NEER [42745] (zie 2882) en ONBEKEND [42746] (zie 2883).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus IMMERS (Emmers of Immens) [926], gedoopt (RK) op 26-08-1725 te Böntem - Hommersum (Dld) (zie 720).

1442    Johan SIEBENS (Sijben) [929], smid, geboren circa 1690 (gezindte: RK), begraven op 14-01-1758 te Hommersum (Dld).
Gehuwd voor de kerk [323] op 21-09-1723 te Hommersum (Dld) (RK) met
1443    Johanna PETERS [4600], geboren circa 1690 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina SIEBEN (Sijben of Siben) [927], gedoopt (RK) op 17-01-1730 te Hommersum (Dld) (zie 721).

1444    Joannis VERHOEVEN [5028], geboren circa 1700 (gezindte: RK).
Gehuwd (1) [1623] voor 1720 met Hermina HERBERS [5029] (zie 1445).
Gehuwd (2) [1624] 1741-1745 met Anna ISSUM [5039], geboren circa 1700 (gezindte: RK).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus VERHOEVEN (Verhoven) [4589], gedoopt (RK) op 25-08-1730 te Goch Dld) (zie 722).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Mathias ter HOOVEN [5040], gedoopt (RK) op 05-02-1745 te Asperden (Dld) (getuige(n): Joannes Albers en Ester Kocken).
   3.  Elisabeth ter HOOVEN [5041], gedoopt (RK) op 02-07-1747 te Asperden (Dld) (getuige(n): Jacobus Frank en Wilhelmina van Ißum).
1445    Hermina HERBERS [5029], geboren circa 1700 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 1444).

1446    Joannis PESS [42759], geboren Circa 1690 te ?
Gehuwd [14758] met
1447    Catharina Simons ISERMANS [42760], geboren Circa 1690 te ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina te PESCH (Tepess) [4590], geboren op 25-09-1716 te Goch (Dld) (zie 723).

1448    Johannes van SCHEWICK [4601] (volgens de gegevens van Wil 02.04.1684 ??), gedoopt (RK) op 03-06-1674 te Asperden (Dld) (getuige(n): Joannes van ..... en Mechtilda Verbeeth), begraven op 15-12-1765 te Goch (Dld) op 91-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus van SCHEWICK [5013] (zie 2896) en Wendelina COENEN [5025] (zie 2897).
Gehuwd voor de kerk (1) [1514] op 41-jarige leeftijd op 05-05-1716 te Goch (Dld) (RK) met Elisabeth BOSCH [4602], 19 jaar oud (zie 1449).
Gehuwd (2) [1622] circa 1725 (RK) met Maria SCHOOFS [5006], geboren circa 1700 (gezindte: RK).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gertruda van SCHEWICK [5001], gedoopt (RK) op 25-04-1717 te Asperden (Dld) (getuige(n): Arnoldus Hendricks, Jacobus Bosch en Joanna Rütten).
Gehuwd [2653] circa 1745 met Henricus HARTJES [8188], geboren circa 1715.
   2.  Elisabeth van SCHEWICK [5002], gedoopt (RK) op 17-10-1718 te Asperden (Dld) (getuige(n): Henricus van Kempen (Goch) en Maria Holtappels).
   3.  Matthias van SCHEWICK [4592], gedoopt (RK) op 19-07-1720 te Asperden (Dld) (zie 724).
   4.  Joannes van SCHEWICK [5003], gedoopt (RK) op 12-04-1722 te Asperden (Dld) (getuige(n): Joannes Roeloffs, Maria Hermens en Joannes van der Loo).
   5.  Jacobus van SCHEWICK [5004], gedoopt (RK) op 17-09-1724 te Asperden (Dld) (getuige(n): joannes Jansen en Ida van Schewick).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Henricus van SCHEWICK [5005], gedoopt (RK) op 18-11-1726 te Asperden (Dld) (getuige(n): Adrian Ariens en Jacoba Rütten).
   7.  Elisabeth van SCHEWICK [5007], gedoopt (RK) op 15-12-1728 te Asperden (Dld) (getuige(n): Theodorus Schoofs en Joanna van Schewick).
   8.  Joanna van SCHEWICK [5008], gedoopt (RK) op 09-04-1730 te Asperden (Dld) (getuige(n): Bernardus van de Loo en Anna Lemmen).
   9.  Henricus van SCHEWICK [5009], gedoopt (RK) op 13-09-1732 te Asperden (Dld) (getuige(n): Godefridus Rütten en Hester van der Loo).
   10.  Gerhardus van SCHEWICK [5010], gedoopt (RK) op 16-04-1735 te Asperden (Dld) (getuige(n): Adrianus Arians en Catharina van Schewick).
   11.  Allegonda van SCHEWICK [5011], gedoopt (RK) op 05-03-1737 te Asperden (Dld) (getuige(n): Melchior Hendricks en Helena Schoofs).
1449    Elisabeth BOSCH [4602], gedoopt (RK) op 10-06-1696 te Goch (Dld), begraven op 12-12-1724 te Asperden (Dld) op 28-jarige leeftijd (komt ook voor met de familienaam Boes en Büs).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 1448).

1450    Theodoor KÖPP [4603], geboren circa 1690 te Goch (Dld) (gezindte: RK).
Gehuwd voor de kerk [1515] op 20-11-1718 te Goch (Dld) (RK) met de 18-jarige
1451    Elisabeth BOES [4604], gedoopt (RK) op 14-11-1700 te Goch (Dld), begraven op 17-03-1779 te Goch (Dld) op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Mechtilde KÖPP [4593], gedoopt (RK) op 20-01-1725 te Goch (Dld) (zie 725).

1452    Bernhard CUEP (Köpp) [4605], gedoopt (RK) op 29-09-1664 te Goch (Dld).
Gehuwd voor de kerk [1516] op 38-jarige leeftijd op 05-11-1702 te Goch (Dld) (RK) met de 37-jarige
1453    Margaretha KEMPKENS (Camps) [4606], gedoopt (RK) op 07-09-1665 te Goch (Dld).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodoor KEUP [4594], gedoopt (RK) op 29-04-1703 te Goch (Dld) (zie 726).

1454    Petrus JACOBS (Torvers En Fervers) [4607], geboren circa 1680 (gezindte: RK), zoon van Jacobus TORVERS (Fervers) [4609] (zie 2908) en ONBEKEND [41197] (zie 2909).
Gehuwd voor de kerk [1517] op 23-11-1702 te Winterswijk met
1455    Gertruda WINTERS [4608], geboren circa 1680 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina JACOBS [4595], gedoopt (RK) op 13-08-1709 te Goch (Dld) (zie 727).

1456    Jacobus LAMBERTS van HUSSELING [6486], geboren voor 1700, zoon van Lambertus van HUSSELING [6487] (zie 2912) en ONBEKEND [41093] (zie 2913).
Gehuwd voor de kerk [2103] op 10-01-1724 te Demen (geen getuigen vermeld) (getuige(n): geen getuigen vermeld) met de 31-jarige
1457    Anna SLOTH [6488] (exacte datum slecht leesbaar: in elk geval tussen 9 en 20 april), gedoopt (RK) op 10-04-1692 te Demen (getuige(n): Joannes Joannis Slot en Eeken Gijlens), dochter van Joannes SLOTH [6493] (zie 2914) en Hildegundis Arnoldi GIJLENS [6494] (zie 2915).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heijmerick van HUSSELING [6471], Custos en ludimagister in Demen en Nederangel, gedoopt (RK) op 08-11-1724 te Demen (getuige(n): Lambertus Wilbers (of Willems?) en Oda Gerrits), begraven op 04-09-1761 te Demen op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd [2100] met Maria Joannis CHRISTIAANS [6472], geboren Circa 1825 te Demen? Overleden, begraven op 12-08-1761 te Demen.
   2.  Joannes van HUESSELING [6469], gedoopt (RK) op 09-01-1726 te Demen (zie 728).
   3.  Joannes Franciscus van HUSSELING [6473], gedoopt (RK) op 27-09-1727 te Demen (getuige(n): Theodorus van Husseling en Oda Sloth).
   4.  Lambertus van HUSSELING [6474], gedoopt (RK) op 20-04-1729 te Demen (getuige(n): Gerardus Gabriëls van de Zandt en Helena Kocke).
   5.  Helena van HUSSELING [6475], gedoopt (RK) op 02-01-1731 te Demen (getuige(n): Joannes Jansen en Helena van Har).
   6.  Maria van HUSSELING [6476], gedoopt (RK) op 13-02-1733 te Demen (getuige(n): Gerardus van der Zanden en Helena Gerrits van der Zanden).
   7.  Theodorus van HUSSELING [6477], gedoopt (RK) op 28-02-1735 te Demen (getuige(n): Joannes va Husseling en Truijken van Har), begraven op 26-03-1770 te Demen op 35-jarige leeftijd.
   8.  Joanna van HUSSELING [6478], gedoopt (RK) op 05-09-1736 te Demen (getuige(n): Franciscus van der Sande en Maria van der Sande).

1458    Henricus van OUTVORST [6495], gedoopt (RK) op 02-09-1699 te Demen (getuige(n): Marcus Hendricks en Reijnera Henrici van den Bergh), begraven op 29-10-1765 te Demen op 66-jarige leeftijd, zoon van Joannes HENRICI van OUTVORST [6500] (zie 2916) en Maria ONBEKEND [6503] (zie 2917).
Gehuwd (1) [2106] voor 1730 met Elisabeth JANSEN [6496] (zie 1459).
Gehuwd voor de kerk (2) [2111] circa 1763 te Demen (routine getuigen) (getuige(n): routine getuigen) (Het huwlijk was cum dispensatione in uno banno; Henricus vermeld als viduus in Demen, Cornelia als adolescens ex Nederlangel) met Cornelia van de PLAAT [6509], geboren circa 1700, begraven op 16-04-1766 te Demen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Hendricks van OUTVORST [6470], gedoopt (RK) op 02-12-1730 te Demen (zie 729).
   2.  Joanna Maria OUTVORST [6479], gedoopt (RK) op 10-11-1739 te Demen (getuige(n): Wilhelmus de Haen en Beelke Janse).
1459    Elisabeth JANSEN [6496], geboren circa 1700, begraven op 29-10-1761 te Demen.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 1458).

1460    Fredericus NASS [6482], gedoopt (RK) op 13-11-1703 te Niel (Dld) (getuige(n): Hermen Reijntiens), zoon van Hermannus (Hermen) NASS [25329] (zie 2920) en Theodora (Derriske) BERNTS (Berns) [25330] (zie 2921).
Gehuwd [2102] circa 1725 met
1461    Joanna VISSERS [6483], geboren circa 1686 (98 jaar oud geworden), begraven op 07-07-1784 te Langel (Johanna Frederici Nass was doopgetuige bij het eerste kind van Otto, het tweede kind heette Freijke. Waarschijnlijk was de vader van Otto Fredericus Nass).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otthonius NASS [6480], geboren voor 1725 (zie 730).
   2.  Johanna NASS [6484], geboren circa 1725.
   3.  Hendrina NASS [6485], geboren circa 1725.

1462    Joannes LANGESLAG [6508], geboren Circa 1700 te ?
Gehuwd [2110] met
1463    ONBEKEND [41116].
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria JANSEN LANGESLAG [6481], geboren voor 1725 (zie 731).

1464    N.N. van SCHADEWIJK [776], geboren circa 1690.
Kind:
   1.  Theodorus van SCHADEWIJK [778], geboren circa 1720 (zie 732).

1468    Jacobus JOHANNES CROONEN [4599], geboren circa 1680 (gezindte: RK), zoon van Johannes CROONEN [4598] (zie 2936) en Maria DANIëLS [4037] (zie 2937).
Gehuwd [1513] met
1469    ONBEKEND [41010].
Uit dit huwelijk:
   1.  Remigius JACOBUS JOHANNES CROONEN [774], geboren circa 1715 (zie 734).
   2.  Joannes Jacobi CROONEN [4027], geboren circa 1715.

1470    Joannes Jan Dirx van BERCKEL [4081], geboren circa 1690, zoon van Joannes THEODORUS van BERCKEL [6553] (zie 2940) en Maria ONBEKEND [6554] (zie 2941).
Ondertrouwd [2125] op 20-05-1720 te Deursen, gehuwd voor de kerk op 01-06-1720 te Deursen (RK) (getuige(n): Jacobus Simonis en Joanne Arnoldi) met
1471    Gertrudis NICOLAï [4078], geboren circa 1690.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Joannes Theodorus van BERCKEL [4596], geboren op 10-02-1721 te Herpen (zie 735).
   2.  Theodora Joannes van BERCKEL [4036], geboren circa 1722.
   3.  Catharina JOANNES van BERCKEL [4053], geboren circa 1723.

1536    Gerardus (Gerard) VERBERCKT [25068], gedoopt (RK) op 18-03-1689 te Grubbenvorst (getuige(n): Leonardus Haacken en Petronilla Verbirck), overleden op 02-09-1769 te Horst op 80-jarige leeftijd, zoon van Johannes Simons NICOLAI (Claessen) [25061] (zie 3072) en Gertrudis Rutgerus van de COUWEIJ (Op de kouweij, Verberck, op de Berckt, op de nieuw Berck) [25062] (zie 3073).
Gehuwd voor de kerk (1) [8510] op 20-jarige leeftijd op 30-06-1709 te Sevenum (RK) met Petronella (Petronelle) FLEURKENS (Fluerkens, Floorkens) [25069], 22 jaar oud (zie 1537). Na de geboorte van hun eerste kind gaan ze zich vestigen in Horst en blijven daar hun hele leven wonen.
Gehuwd voor de kerk (2) [8511] op 61-jarige leeftijd op 22-11-1750 te Horst (RK) met Gertrudis SMITS [25070], overleden op 10-11-1761 te Horst.
Gehuwd voor de kerk (3) [8512] op 73-jarige leeftijd op 06-02-1763 te Horst (RK). Maria is weduwe van van Willem van Hegelsom. Echtgenote is Maria Rosa van BLESWICK [25071], geboren Circa 1690 te ? Overleden op 17-06-1765 te Horst.
Gehuwd voor de kerk (4) [8513] op 76-jarige leeftijd op 08-01-1766 te Horst (RK) met Christina SYBERTS [25072], overleden op 22-05-1783 te Horst.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria VERBERCKT [25073], gedoopt (RK) op 11-09-1710 te Sevenum, overleden op 16-02-1774 te Horst op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [8514] voor 1747 te Sevenum? (RK). Er wordt in Horst in 1747 een zoon gedoopt. Echtgenoot is Christianus CHRISTIAANS [25074], geboren op 21-11-1694 te Grubbenvorst, overleden op 23-10-1779 te Horst op 84-jarige leeftijd, zoon van Petrus CHRISTIAANS [40695] en Helena RENCKENS [42158].
   2.  Joannes VERBERCKT [25076], gedoopt (RK) op 07-07-1712 te Horst, overleden op 16-10-1745 te Horst op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [8516] op 23-jarige leeftijd op 25-11-1735 te Horst (RK) met Maria op HEIJ [25077], gedoopt circa 1710 te Horst? Overleden op 13-07-1775 te Horst. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen in Horst gedoopt.
   3.  Gertruda VERBERCKT [25079], gedoopt (RK) op 25-02-1714 te Horst, overleden op 29-12-1790 te Lottum op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [8518] op 31-jarige leeftijd op 25-11-1745 te Horst (RK) met Henricus WILDERS [25080], geboren circa 1715, overleden op 27-08-1777 te Lottum. Hun 5 kinderen worden allen te Horst gedoopt. Later zijn beiden naar Lottum verhuisd.
   4.  Jacobus VERBERCKT [25083], gedoopt (RK) op 27-10-1715 te Horst, overleden voor 1725 te Horst, gegevens ontbreken, dit is geen bijzonderheid omdat in die tijd kindersterfte veel voor kwam en de pastoor dit niet in de begraafboeken vermelde.
   5.  Joannes VERBERCKT [25084], gedoopt (RK) op 24-11-1717 te Horst, overleden op 15-10-1763 te Horst op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [8520] op 27-jarige leeftijd op 26-05-1745 te Horst (RK) (getuige(n): Gerardus Verberkt en Antonius Hendrix) met Anna COPPERS [25085], geboren circa 1720, overleden op 21-07-1788 te Horst, uit dit huwelijk 3 kinderen te Horst gedoopt.
   6.  Petronella VERBERCKT [25086], gedoopt (RK) op 23-02-1720 te Horst, overleden op 17-01-1757 te Horst op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [8521] op 31-jarige leeftijd op 26-07-1751 te Arcen (RK) met Anthonius PEETERS [25087], geboren circa 1715. Ze krijgen in Arcen 2 kinderen.
   7.  Josephus VERBERCKT [25088], gedoopt (RK) op 20-03-1722 te Horst, overleden op 21-09-1809 te Horst op 87-jarige leeftijd, 90 jaar.
Gehuwd voor de kerk [8522] op 26-jarige leeftijd op 16-02-1749 te Oirlo (RK) met Theodora (Theodore) PEETERS FRANSSEN [25089], gedoopt circa 1725 te Oirlo? Overleden op 03-01-1797 te Horst, dochter van Peter FRANSEN [25217] en Joanna JANSEN [25218]. Uit dit huwelijk 1ste kind gedoopt te Oirlo en de andere 5 bekende kinderen te Horst, mogelijk zijn er meer kinderen elders gedoopt.
   8.  Mattheus (Matthias) VERBERCKT [25090], gedoopt (RK) op 13-02-1724 te Horst (zie 768).
   9.  Elisabeth VERBERCKT [25093], gedoopt (RK) op 27-07-1727 te Horst, overleden op 21-10-1795 te Horst op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [8525] circa 1755 met Joannes DANIëLS [25094], geboren circa 1725, overleden op 08-07-1763 te Horst. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen gedoopt te Horst.
Gehuwd voor de kerk (2) [8526] op 37-jarige leeftijd op 18-09-1764 te Horst (RK) met Petrus COPPERS [25095], geboren circa 1730, overleden op 10-09-1770 te Horst. Ook uit dit huwelijk worden 2 kinderen gedoopt te Horst.
Gehuwd voor de kerk (3) [8527] op 47-jarige leeftijd op 17-11-1774 te Horst (RK) met Gerardus HENDRIX [25096], geboren circa 1730, overleden op 25-02-1795 te Horst.
1537    Petronella (Petronelle) FLEURKENS (Fluerkens, Floorkens) [25069], gedoopt (RK) op 21-03-1687 te Sevenum, overleden op 22-09-1750 te Horst op 63-jarige leeftijd, dochter van Matheus FLEURKENS (Mathias Floorkens) [19552] (zie 3074) en Elisabeth PASTOORS [25046] (zie 3075). Na de geboorte van hun eerste kind gaan ze zich vestigen in Horst en blijven daar hun hele leven wonen.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 1536).

1538    Joannes TEUNISSEN VERMASEREN [25219], gedoopt op 03-08-1686 te Vierlingsbeek, overleden, zoon van Antonius PETERS [50083] (zie 3076) en Jacoba PETERS [50084] (zie 3077).
Gehuwd [8590] met
1539    Elisabeth CREMERS [25220], geboren Circa 1690 te ? Overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth VERMAESEREN (Vermazeren) [25091], gedoopt (RK) op 02-09-1722 te Vierlingsbeek (zie 769).

1540    Mattheus (Mathias) FLEURKENS (Floorkens, Fleurens) [19546], gedoopt (RK) op 21-10-1688 te Sevenum, begraven op 20-10-1750 te Grubbenvorst op 61-jarige leeftijd. Mattheus wordt de pachter van de Nieuwe Berkt omdat zijn schoonvader Joannes Simons reeds 2 maanden voor hun huwelijk was overleden. in 1716 laat de eigenaar van deze hoeve, graaf van Wylick, een geheel nieuwe boerderij bouwen, voor een bedrag van 600 gulden. Zoon van Matheus FLEURKENS (Mathias Floorkens) [19552] (zie 3074) en Elisabeth PASTOORS [25046] (zie 3075).
Gehuwd voor de kerk [6688] op 22-jarige leeftijd op 15-04-1711 te Grubbenvorst (RK) (getuige(n): Godefridus van de Nieuberck en Joannes Geurts) met de 29-jarige
1541    Helena van de NIEUBERCK (Verbirck, Verberck) [19547], gedoopt (RK) op 07-07-1681 te Grubbenvorst (getuige(n): Bernardus Renckens en Petronella Coopmans), overleden op 02-02-1752 te Grubbenvorst op 70-jarige leeftijd, dochter van Johannes Simons NICOLAI (Claessen) [25061] (zie 3072) en Gertrudis Rutgerus van de COUWEIJ (Op de kouweij, Verberck, op de Berckt, op de nieuw Berck) [25062] (zie 3073).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan, Jean) FLEURKENS [19548], gedoopt (RK) op 26-11-1711 te Grubbenvorst (getuige(n): Johannes Geurts, Gertrudis Verbirck en Matheus Fleurkens), overleden op 29-08-1782 te Sevenum op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) [6687] op 21-jarige leeftijd op 10-05-1733 te Sevenum (RK) met Catharina (Catherine) VORSTERMANS [19545], 21 jaar oud, geboren op 13-07-1711 te Sevenum, overleden op 27-01-1745 te Sevenum op 33-jarige leeftijd, dochter van Petrus VORSTERMANS [28932] en Margaretha van ENDT [28933].
Gehuwd voor de kerk (2) [6712] op 33-jarige leeftijd op 05-07-1745 te Sevenum (RK) met Catharina LEENEN van den BERG [19625], 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-08-1716 te Walbeck (Dld), overleden op 25-03-1794 te Sevenum op 77-jarige leeftijd, dochter van Johannes LEENEN (Van Den Berg) [19627] en Jacoba ter BERCKT [52391].
   2.  Jacobus FLEURKENS (Floorkens, Fleurens) [19561], gedoopt (RK) op 29-12-1713 te Grubbenvorst (getuige(n): Elisabeth Pastoors en Johannes Geurts), overleden voor 1834.
Gehuwd [9801] circa 1740 met Petronella LEENEN [28814], geboren circa 1720, overleden voor 1834.
   3.  Maria FLEURKENS [19571], geboren circa 1715.
   4.  Rutgerus FLEURKENS (Fluerkens) [19549], gedoopt (RK) op 24-01-1717 te Grubbenvorst (zie 770).
   5.  Gertrudis FLEURKENS (Floorkens) [19550], gedoopt (RK) op 19-10-1719 te Grubbenvorst (getuige(n): Maria Heldens, Matthias Fleurkens, Gertrudis Verberckt en Corstianus Fleurkens), overleden voor 1725.
   6.  Maria FLEURKENS (Floorkens) [3444], geboren circa 1720.
Gehuwd voor de kerk [1122] op 26-06-1748 te Broekhuizen (RK) met Wilhelmus SIELEN [3443], geboren circa 1700 (gezindte: RK).
   7.  Gerardus FLEURKENS [19551], gedoopt (RK) op 13-01-1722 te Grubbenvorst (getuige(n): Anna op de Voeghtes, Maria Fleurkens en Johannes Litgens).
   8.  Elisabeth FLEURKENS (Floorkens) [29107], gedoopt (RK) op 17-09-1723 te Grubbenvorst.
   9.  Gertrudis FLEURKENS (Floorkens) [19556], gedoopt (RK) op 31-08-1725 te Grubbenvorst (getuige(n): Gertrudis Verberck en Henricus Kerstens), overleden.
Gehuwd voor de kerk [6692] op 23-jarige leeftijd op 25-06-1749 te Grubbenvorst (RK) (getuige(n): Jacobus Fleurkens en Petrus Janssen) met Michael (Michiël) VULLINGS [19560], geboren circa 1720, overleden.
   10.  Mattheus (Mathijs) FLEURKENS [19557], gedoopt (RK) op 31-05-1727 te Grubbenvorst (getuige(n): Hendrina Wismans, Helena Janssen en Petrus Raemaekers), overleden op 19-09-1783 te Grubbenvorst op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) [6691] op 28-jarige leeftijd op 04-07-1755 te Grubbenvorst (RK) (getuige(n): Maria Fleurkens en Wilhelmus Steegh) met Anna HERMES [19559], geboren circa 1730, overleden op 13-09-1767 te Grubbenvorst.
Gehuwd voor de kerk (2) [6690] op 40-jarige leeftijd op 13-04-1768 te Grubbenvorst (RK) (getuige(n): Joannes van Soest en Wilhelmus Steegh) met Johanna STEEGH [19558], geboren circa 1738, overleden.

1542    Matthias van HEIJSTEREN [29108], geboren circa 1690.
Gehuwd [9931] met
1543    Elizabeth LEENEN [29109], geboren circa 1690.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora (Dorothea) van HEIJSTER [3384], gedoopt (RK) op 20-05-1720 te Oirlo (zie 771).

Generatie XII

 
2048    Joannes FLEUREN (Fleurkens en Florissen) [8971], geboren circa 1627, overleden, bij het 2de huwelijk ingeschreven als Florissen. Zoon van Theodorus FLEUREN [2826] (zie 4096) en ONBEKEND [41041] (zie 4097).
Gehuwd [1054] circa 1640 met
2049    ONBEKEND [41028].
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes FLEUREN (Floerkens en Kellenaars) [8852], geboren circa 1650.
Gehuwd voor de kerk [3021] op 06-09-1682 te Lottum (RK) (getuige(n): Joanne Muijsers en Petro Floerkens) met Aldegunda MOIJSERS (Muijsers) [8853], geboren circa 1660 te Verm. Lottum, dochter van Joannes MEUSERS [8854] en Wilhelmina ONBEKEND [22738].
   2.  Florentia (Fleurke, Florentie) FLEUREN [27695], geboren circa 1650, overleden te Beugen? 4de getuige bij de doop van Anna Ebben, dochter van Guillielmus Ebben en Elisabeth Fransen op 12-05-1714 te Boxmeer.
Gehuwd (1) [16497] op 10-09-1679 te Beugen (getuige(n): Aert Schenck en Peter Teeuwissen) met Hendrik JACOBS [47557], geboren Circa 1640 te ? Overleden op 17-01-1680 te Beugen op de Vriethof, in zijn eerste huwelijksjaar. Zoon van Jacob HERMERS [47560].
Ondertrouwd (2) [16499] op 11-04-1682 te Beugen (getuige(n): Hendrik en Geertie Peters). Echtgenoot wordt vermeld als Jan Peeters, gehuwd voor de kerk op 26-04-1682 te Beugen (RK) (getuige(n): Peter Rutten en Geertie Peeters), echtgenoot wordt nu als Jan Claes vermeld met Jan CLAES PEETERS VERKUILEN? [47561], geboren Circa 1650.
   3.  Godefridus (Geurt of Gerardus) FLEUREN [4011], geboren circa 1655.
Gehuwd [1062] circa 1677 (RK) met ONBEKEND [41027].
   4.  Christina FLEUREN [3203], geboren circa 1658, overleden op 15-01-1733 te Velden (vermeld weduwe van Joannes Peters Hillen, vermoedelijk was Joannes de zoon van Peter Hillen die van Loon kwam).
Gehuwd voor de kerk [1060] op 12-02-1681 te Arcen (RK) (getuige(n): Gerardus van Loon en Florentia Fleuren) met Joannes à LOON [3202], geboren circa 1660, overleden op 17-09-1719 te Arcen.
   5.  Stephanus FLEUREN [3205], geboren circa 1661 (zie 1024).
   6.  Agnes FLEUREN [3201], geboren circa 1662.
   7.  Helena FLEUREN [3722], geboren circa 1670 (gezindte: RK), overleden op 04-03-1733 te Wanssum.
Gehuwd [1205] circa 1700 met Joannes van HUIJTTIENS [3721], geboren circa 1670.
   8.  Florentius FLEUREN (Floren) [4004], geboren circa 1675, overleden op 07-04-1706 te Arcen (Florentius Floeren).

2064    0NBEKEND-MEIJER [41914], geboren Circa 1650. Genealogie MEIJER te NIJMEGEN

In begin 1700 woonden in Nijmegen ook een (Duitse) Lutherse en een Joodse familie Meijer.
De Generatie I is een hypothese want het rechtelijke archief is nog niet geraadpleegd.

Deze fragment genealogie is mede samengesteld dank zij de vele informatie van Jo Heisen te Nijmegen en Ing. Gerard W.Ch. Lemmens, waarvoor mijn welgemeende dank.
Kind:
   1.  Hermannus MEIJER [41913], geboren Circa 1670 te ? (zie 1032).

2084    N.N. van GENDT [270], geboren circa 1640.
Gehuwd [56] circa 1670 met
2085    ONBEKEND [41063].
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas van GENT [123], geboren circa 1670 (zie 1042).

2086    Dirk ONBEKEND [273], geboren circa 1640.
Gehuwd [57] circa 1670 met
2087    ONBEKEND [41142].
Uit dit huwelijk:
   1.  Mechteld DIRICKX [124], geboren circa 1670 (zie 1043).

2088    Gerrit van MIDDELBEEK [829], soldaat onder capitein van der Steen, geboren circa 1640, zoon van Hendrik van MIDDELBEEK [704] (zie 4176) en ONBEKEND [41132] (zie 4177).
Ondertrouwd [277] op 03-07-1670 te Ubbergen, gehuwd circa 1670 te Zutphen met
2089    Mechtildis van BERGEN [705], geboren circa 1645.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrici van MIDDELBEEK [316], geboren circa 1670 (zie 1044).

2090    Geurt ONBEKEND [834], geboren circa 1640.
Gehuwd [283] met
2091    ONBEKEND [41145].
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrica GEURTS [317], geboren circa 1670 (zie 1045).
   2.  Maria GEURTS [4219], geboren circa 1670.
   3.  Zegerius GEURTS [4220], geboren circa 1670.

2206    Joannis ONBEKEND [6444], geboren circa 1620.
Gehuwd [2095] met
2207    ONBEKEND [41154].
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrica JANSSEN [5236], geboren circa 1650 (zie 1103).

2208 =    1088 (Neerbosch-Weurt) 0NBEKEND-WOUTERS-1.

2216    Joannes (Jan) ROELOFS den BUDDINGH [42048], geboren Circa 1640 te ?
Gehuwd [14507] met
2217    Jantgen JANSEN [42049], geboren Circa 1640 te ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeldert (Allert) JANS den BUDDINGH [31479], gedoopt (NG) op 17-05-1668 te Nijmegen (zie 1108).

2218    Theodorus (Derk) JASPERS van de POEL (Derk Jaspers Poelen) [42436], geboren te Ewijk, gedoopt (NG) op 08-03-1640 te Beuningen, overleden voor 1682 te Beuningen, zoon van Jasper DERKS van de POEL (Poelen) [42439] (zie 4436) en Beeltje DERCKS [42440] (zie 4437).
Gehuwd [14648] op 20-jarige leeftijd op 01-07-1660 te Beuningen (NG) proclamatie te Beuningen met
2219    Anna (Anneke) BECKERS (Backers) [42437], geboren Circa 1645 te Raesveld, overleden.
Gehuwd (1) [14648] op 01-07-1660 te Beuningen (NG) proclamatie te Beuningen met Theodorus (Derk) JASPERS van de POEL (Derk Jaspers Poelen) [42436], 20 jaar oud (zie 2218).
Ondertrouwd (2) [14982] op 17-09-1682 te Nijmegen, zij is weduwe. Echtgenoot is Joris JANSS [43323], dragonder onder cap.: Maurits te Nijmegen, geboren Circa 1650 te ? Overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sybilla (Beeltje) DERKS van de POEL (Poelen) [31480], geboren circa 1670 te ? (zie 1109).
   2.  Maria van de POEL (Poelen) [42438], gedoopt (RK) op 20-01-1675 te Nijmegen, overleden.

2224    Willem CLAESSEN van de POL (van Zelem) [7215], landbouwer, geboren circa 1645. Op een lijst met huijsluijden (1694) wordt hij aangeduid met "van Zelem", overleden voor8-1741 te Neerbosch. Willem koopt volgens transport akte van 8 en 9 april 1716 in totaal 6 morgen bouwland met een huis uit het land van de heer en mevrouw van Warmond, uit het vroegere bezit van het Agnetenklooster.

Na het overlijden van Derck Jansen nemen Willem en Aeltje de boerderij de Pol te Neerbosch over. In 1716 en in 1727 wordt Willem Claesen van de POL genoemd.

Ze woonden aan de gemeine straet, "Smal Steegh" genoemd, welke uitkomt op de Teersche dijk, de grens met Wijchen. (nu de Dorpsstraat)
Ze woonden op de hoeve "de Pol" welke aan de Smal Steegh lag waar deze de weg Nijmegen naar Wijchen en Grave kruiste (de Teersche dijk).
"de Pol" had als buren hoeve "de Bloemberg", waar Engeltje Geurts relatie mee had en de hofstede en andere bezittingen van het Agnetenklooster.

Via vererving tot in de 20ste eeuw is de hoeve "de Pol" in bezit van de familie Hopman.

Hij bezit ook nog 8 hont (circa 11.440 M2) in de Nijstadt, welke na zijn dood door de kinderen verkocht wordt aan Jan van Nijmegen en zijn vrouw Jaecksken Peters. Zoon van Nicolaas (Klaas) WILLEMS [26759] (zie 4448) en ONBEKEND [5738] (zie 4449).
Gehuwd (1) [2340] Circa 1670 te ? Woonden in Neerbosch met Aaltje DERKS JANSEN [7216] (zie 2225), transportakte van 20-12-1693:
Voor de Heren Schepenen Keukens ende Beeckman sijn erschenen Hendrick Peters ende Trijnen Dyrckx, voorts Willem Claesen en Aeltjen Janss. Echtel.: Ende Kerst Thonissen sich stercmakende voor Grietjen Janss. Sijn schoonmoeder.
Ende bekende voor haer Erven om in ende voor eene Somme van 236 guldens opgedragen te hebben, sulcks dooende bij desen aan Naleken van Kempen, wed. van Hendrick Cleijnpenningh ende haere Erven, eenen kamp weijlands, groot ....., gelegen tot Neerbosch in dese Stadsschependom in de Smal Stegh, palende oost de voorz. Smal Steegh, west het Erft van de hr. Van Wadenoijen, Suijd Derk van gen Broek en noortwarts de voorz. Copers ......
Gehuwd voor de kerk (2) [14705] op 20-01-1704 te Neerbosch (RK) (getuige(n): Cornelis Willems). Hilleke is weduwe van Martinus Peters uit Wijchen. Echtgenote is Helena (Helleke) WILLEMS [42650], geboren Circa 1660 te ? Overleden voor 1717 te Neerbosch.
Gehuwd voor de kerk (3) [14933] op 12-05-1717 te Neerbosch? Echtgenote is Maria JANSEN AELBERS (Albers) [43173], geboren Circa 1645 te Neerbosch? Overleden Circa 1726 te Neerbosch? OP 27-12-1727 verkopen de erfgenamen van Maria Aelbers en Teunis Derksen Gijssen, Maria heet inmiddels de gewezen huisvrouw van Willem Claesen van de Pol, de helft van een huis en hofstee aan Willem Claesen van de Poll. (De ander helft had Willem al in zijn bezit) Het huis en de bijbehorende hofstee lag aan de Coningstraat. Dochter van Aelbert JANSEN [42661] en Catharina (Trijneke) JACOBSEN [42663].
Gehuwd voor de kerk (4) [14706] na 1727 te Neerbosch? In een transport akte van 16-08-1741 staat:
Voor de Heren Schepenen Coenraadt Pieck en Nicolaas Hoeufs sijn gecompareet Trineke Peters, wed. van Willem Claesen van de Poll en de kinderen en erfgename van voornoemd: Willem Claase van de Poll, met name Andries Willemse en Jenneke Gijsberts echtl., Derk Nillensen en Albert Nillensen, bijde meerderjarige Jonkmans en de verklaarden.... Echtgenote is Catharina (Trijneke) PETERS [42651], geboren Circa 1680 te ? Overleden na 1735 te Neerbosch? is op 21-05-1737 nog doopget. bij doop jongste dochter van Andries en Joanna.

in 1743 wordt er een magescheijd gehouden en daarin wordt het bezit in tweeën gedeeld: de ene helft voor Andries die inmiddels weduwnaar is en de andere helft voor de kinderen van de inmiddels overleden Cornelis.
Derk met zijn vrouw Anna Kersten en Albert met zijn vrouw Metje Cloosterman. Derk verkoopt zijn deel meteen door aan Roelof Janssen Broekman en zijn vrouw Beeltje Huijberts. Dochter van Peter JACOBS van GREVENBROEK [43207].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis WILLEMSE van de POL [5731], geboren circa 1670 te Neerbosch (zie 1112).
   2.  Andreas (Dries, Andries) WILLEMS van de POL [5730], landbouwer te Neerbosch, geboren circa 1675 te Neerbosch (gezindte: RK), overleden na 1741. Trekt na het trouwen bij pa en ma in en neemt later de boerderij"de Pol" over.
Gehuwd voor de kerk [1886] op 08-04-1711 te Neerbosch (RK) (getuige(n): Joanna Staaije en Theunis Peters) met Joanna (Jennenke) GIJSBERTS [5832], geboren circa 1685, dochter van Antonius (Thonis) DERKS GIJSEN (Teunis Derksen) [43175] en Maria JANSEN AELBERS (Albers) [43173].
2225    Aaltje DERKS JANSEN [7216], geboren circa 1652 te Neerbosch? Overleden Circa 1704 te Neerbosch? Dochter van Derck JANSEN [42652] (zie 4450) en Engeltje GEURTS [42653] (zie 4451), transportakte van 20-12-1693:
Voor de Heren Schepenen Keukens ende Beeckman sijn erschenen Hendrick Peters ende Trijnen Dyrckx, voorts Willem Claesen en Aeltjen Janss. Echtel.: Ende Kerst Thonissen sich stercmakende voor Grietjen Janss. Sijn schoonmoeder.
Ende bekende voor haer Erven om in ende voor eene Somme van 236 guldens opgedragen te hebben, sulcks dooende bij desen aan Naleken van Kempen, wed. van Hendrick Cleijnpenningh ende haere Erven, eenen kamp weijlands, groot ....., gelegen tot Neerbosch in dese Stadsschependom in de Smal Stegh, palende oost de voorz. Smal Steegh, west het Erft van de hr. Van Wadenoijen, Suijd Derk van gen Broek en noortwarts de voorz. Copers ......
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 2224).

2226    Theodorus (Derk) TEUNISSEN BROEKMAN [5981], landbouwer, geboren circa 1645 te Neerbosch, de naam broekman is ca 1680 ontstaan. Deze familie woonde in het Neerbosche Broek. Thans is er nog de broekstraat. Alle Broekmannen uit het rijk van Nijmegen stammen af van Teunis Teunissen en Beeltgen Peters. Zoon van Antonius (Teun) THEUNISSEN BROEKMAN [6010] (zie 4452) en Beeltgen PETERS CLOOSTERMAN [10409] (zie 4453).
Gehuwd [1930] circa 1670 met
2227    Maria BASTIAANS [5982], geboren circa 1645 te Neerbosch?
Uit dit huwelijk:
   1.  Beeltgen DERKS (Broekman) [6011], gedoopt (RK) op 27-03-1670 te Neerbosch (getuige(n): Jan Teunissen en Trijneken Bastiaans).
Gehuwd [3574] Circa 1700 met Jurrien EVERS [10427], geboren circa 1670 te ?
   2.  Antonius (Toon, Teunis) Diricks (Broekman) [6073], landbouwer, geboren circa 1672 te Neerbosch? (gezindte: RK), overleden circa 1740.
Gehuwd (1) [1971] circa 1700 te Neerbosch (RK) met Johanna (Jenneke) TEUNISSEN [6074], geboren circa 1680 te Winssen/Beuningen, overleden voor 1706.
Gehuwd voor de kerk (2) [1972] op 04-01-1706 te Neerbosch (RK) met Elisabeth (Betje) HEUFTS VELLEMANS [6075], 20 jaar oud, gedoopt (RK) op 01-01-1686 te Nijmegen, overleden circa 1707 te Neerbosch, dochter van Nicolaus HEUFTS [6076] en Aleida JANSEN [6077].
Gehuwd voor de kerk (3) [1974] op 18-08-1707 te Neerbosch (RK) met Aleta REIJNEN de GROOT [6078], 30 jaar oud, gedoopt (RK) op 21-01-1677 te Neerbosch, overleden circa 1748, dochter van Reinerus JANSE de GROOT [6079] en Matthea THEEUWISSEN [6080].
   3.  Hermenegildis (Hermelke) DERKS (Broekman) [5732], geboren circa 1675 te Neerbosch (zie 1113).
   4.  Maria DERKS (Broekman) [7217], geboren Circa 1680 te Neerbosch.
   5.  Heijltje DERKS BROEKMAN [7218], geboren Circa 1680 te Neerbosch.

2228    Theodorus (Dijric of Derk) PETERS CLOOSTERMAN [5746], landbouwer te Hees, geboren circa 1620 te Neerbosch, overleden circa 1692 te Hees, na 19-11-1691 en voor 08-08-1694. Derck Peters Cloosterman ontslaat als bestevaeder (Grootvader) van Maritje en Gritjen Willems (onmondige kinderen van Willem Arents en Jenneken Dercks) een huis aan de Zeigelbaan van een bezwaar; 28-06-1688 (ORAN,inv.nr2073,deel1,f.75.).

Gerrit en Jan Dercksen, kinderen van Derck Peters Cloosterman en Stijneken Gerrits, verzoeken in verband met de boedelscheiding de Raad om toestemming tot het transporteren van land, het geen nodig is omdat er onmundige nichten en neven zijn; 08-08-1694. ORAN, inv.nr.122.

De kinderen en erfgenamen van Derrick Peters Cloosterman van Stijne Gerrits verkopen aan Gerrit Aernts van Kesteren en Jaeckske Bernts een vierde part in drie morgenhoutgewas en grond genaamd de Kruijsgraeff gelegen te Neerbosch; 06-05-1695, ORAN,inv.nr.1893,f.22v e.v. Zoon van Peter DIJRICSEN GIJSSEN (Cloosterman) [5747] (zie 4456) en Agnes (Neeske) JACOBS [6051] (zie 4457).
Gehuwd [1857] op 20-04-1645 te Hees bij Nijmegen (geref.), gehuwd voor de kerk op 20-04-1645 te Neerbosch (RK) (getuige(n): Pater et Patruus sponsi et Mater sponsae) met de 19-jarige
2229    Christina (Stijneke) GERRITS [5749], geboren te Hees, gedoopt (Ned.Geref.) op 30-06-1625 te Hees Bij Nijmegen, overleden circa 1685 te Hees, na 01-04-1681 en waarschijnlijk vcoor 19-11-1691, dochter van Gerrit JANSEN [6068] (zie 4458) en Frederika GEURTS [6069] (zie 4459).
Uit dit huwelijk:
   1.  Godefridus (Geurt) DERKS CLOOSTERMAN [10417], geboren circa 1645 te Hees Bij Nijmegen, overleden voor 1679 te Hees Bij Nijmegen.
Gehuwd voor de kerk (1) [3569] op 22-04-1674 te Nijmegen st. Stevenskerk (RK) met Elisabeth WILLEMS [10418], geboren Circa 1650.
Gehuwd voor de kerk (2) [3570] op 15-08-1680 te Nijmegen (RK, bij de Minderbroederen) met Gertrudis JANSEN [10419], geboren circa 1660 (zij is de achternicht van Geurt).
   2.  Joanna (Jenneke) DERKS CLOOSTERMAN [10408], geboren circa 1646 te Hees Bij Nijmegen, overleden op 20-06-1674 te Hees Bij Nijmegen.
Gehuwd [3564] circa 1670 met Wilhelmus (Willem) ARNTS [18716], pachter van het haardstedegeld te Nijmegen (vanaf 1689), geboren circa 1645, overleden na 03-1694. Willem Arents bezwaart zijn huis aan de Zeigelbaan te Nijmegen o.a. met 325 gulden ten behoeve van Maritje en Gritjen Willems, de dochters uit zijn huwelijk met Jenneken Derkss; 02-06-1676. ORAN. inv.nr. 2073, deel 1, f.75. Zoon van Arnt WILLEMS [18722] en Grietje ONBEKEND [18723].
   3.  Antonia (Teuniske) DERKS (Cloosterman) [10413], geboren circa 1647 te Hees Bij Nijmegen, overleden op 28-06-1694 te Hees Bij Nijmegen.
Gehuwd [3567] circa 1670 te Nijmegen met Petrus (Peter) KERSTEN [10414], geboren circa 1645.
   4.  Margaretha (Grietje) DERKS (Cloosterman) [10415], geboren circa 1650 te Hees Bij Nijmegen, overleden na 1695 te Nijmegen.
Gehuwd voor de kerk [3568] op 13-02-1673 te Neerbosch (RK) met Antonius (Tonis) JANSEN HUIJSMAN [10416], geboren circa 1640, overleden voor 1694.
   5.  Petrus (Peter) DERKS CLOOSTERMAN [10420], geboren circa 1652 te Hees bij Nijmegen, overleden circa 1686. Na 23-03-1686 en waarschijnlijk voor 05-12-1690.
Gehuwd voor de kerk [3571] op 30-03-1678 te Neerbosch (RK) met Elisabeth Jansen (Lijsken) van de GENT [10421], geboren circa 1652 te Hees Bij Nijmegen, overleden op 21-10-1695 te Neerbosch, dochter van Jan GEURTS van de GENT [18726] en ONBEKEND [41064].
   6.  Barbara (Berber) DERKS CLOOSTERMAN [10422], geboren circa 1655 te Hees Bij Nijmegen.
Gehuwd voor de kerk [3572] op 10-04-1680 te Neerbosch (RK) met Gerardus (Gerrit) ARNTS [10423], geboren circa 1655 te Hees Bij Nijmegen, zoon van Arnt WILLEMS [18722] en Grietje ONBEKEND [18723].
   7.  Elisabeth (Liesbeth) DERKS CLOOSTERMAN [10424], geboren circa 1656 te Hees Bij Nijmegen, overleden circa 1701 te Hees Bij Nijmegen.
Gehuwd voor de kerk [6430] op 01-04-1681 te Neerbosch (RK) met Jacobus (Jacob) WILLEMS den DOCTOR [18732], voerman, lid van het voerluijdengilt(1702), geboren circa 1650, overleden op 01-06-1725 te Nijmegen, zoon van Willem JORRISSEN [18733] en ONBEKEND [18734].
   8.  Johannes (Jan) DERKS (Cloosterman) [10411], geboren circa 1660, was op 06-05-1695 ongehuwd en in leven.
   9.  Gerlagus (Gerardus, Gerrit, Gerlag, Gerit.) DERKS CLOOSTERMAN (Kloosterman) [5735], geboren te Hees Bij Nijmegen (zie 1114).

2230    Joannes HENDRIKS [7528], geboren circa 1630, overleden.
Gehuwd [2420] met
2231    Machtildis BERENDS [7527], geboren circa 1640, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna (Anneken-Jenneken) JANSSEN (Jans) [5734], gedoopt (RK) Circa 1665 te ? (zie 1115).
   2.  Engelbertha JANSEN [7529], geboren circa 1680.
Gehuwd [2421] met Gerardus (Gerrit) van HEUMEN [7530], geboren circa 1680.

2240 =    2224 Willem CLAESSEN van de POL (van Zelem).
2241 =    2225 Aaltje DERKS JANSEN.

2242 =    2226 Theodorus (Derk) TEUNISSEN BROEKMAN.
2243 =    2227 Maria BASTIAANS.

2244 =    2228 Theodorus (Dijric of Derk) PETERS CLOOSTERMAN.
2245 =    2229 Christina (Stijneke) GERRITS.

2246 =    2230 Joannes HENDRIKS.
2247 =    2231 Machtildis BERENDS.

2250    Dirrick WILLEMS [5751].
Gehuwd [1861] met
2251    ONBEKEND [41216].
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina DIRICKX [5740], geboren circa 1690 (zie 1125).

2252    Theodorus (Derick) JANSSEN van LOON [5752], geboren circa 1650, overleden circa 1695 te Overasselt, zoon van Joannes van LOON [5754] (zie 4504) en ONBEKEND [41126] (zie 4505).
Gehuwd voor de kerk [1862] op 21-10-1677 te Neerbosch (RK) (getuige(n): Gerard Dericks en Henricus Raijmakers) met
2253    Elisabeth (Lijsbet) DERICKS [5753], geboren circa 1650, dochter van Theodorus ONBEKEND [5755] (zie 4506) en ONBEKEND [41159] (zie 4507) (ORAN no 2093 folio 21 vermeldt: Derick van Loon (is Theodorus Jansen) en Lysbeth Dirckx (is Elisabeth Dericks) kopen 21.04.1716 1/4 van 2 morgen land).
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus DERICKS van LOON [5833], gedoopt (RK) op 21-10-1678 te Neerbosch (getuige(n): henricus Dericks en maria Jansen).
   2.  Antonius (teunis) DIRCKS Zn. (DERKS) van LOON [5741], gedoopt (RK) op 21-01-1680 te Neerbosch (zie 1126).

2254    Willem ARIENS van de POEL (Poelen/Poedel) [5758], geboren circa 1655 te Beuningen? Overleden voor 1740, zoon van Adrianus Dercks van de POEL (Poelen) [6023] (zie 4508) en Joanna (Jenneke) ROELOFS van WOLFEREN [19503] (zie 4509).
Gehuwd [1866] circa 1694 met
2255    Maria JANSSEN van de GENT [5757], geboren circa 1677, overleden voor 1716 te Neerbosch, dochter van Joannes (Jan) van de GENT [19501] (zie 4510).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna (Jenneke) WILLEMS POELEN [5742], geboren circa 1698 te Weurt (zie 1127).
   2.  Johanna WILLEMSE [19470], geboren circa 1698 te Weurt, overleden na 1750.

2260    Joannes (Jan) SCHAMP [9978], geboren circa 1600.
Gehuwd [3408] met
2261    ONBEKEND [41181].
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus (Hermen) JANSEN SCHAMP [8121], geboren circa 1640 (zie 1130).

2262    Joannes (Jan) Jacobs van HAREN [9980], geboren circa 1640.
Gehuwd [3409] met
2263    Jenneke PETERS SMITS [9981], geboren circa 1640.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella (Peternel) JANSSEN van HAREN [8122], geboren circa 1660 te Keent? (zie 1131).

2264    Joannes van DIJCK [9984], geboren Circa 1630, overleden.
Gehuwd [4503] met
2265    Catharina Otten HEIJNEN [13496], geboren circa 1630, dochter van Otto HEIJNEN [13497] (zie 4530) en ONBEKEND [41076] (zie 4531).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus (Hendrik) Jans van DIJCK [235], geboren circa 1656 te Nederasselt (zie 1132).
   2.  Petronella RICHTERS [13499], geboren circa 1680.
Gehuwd [4504] met Joannes (Joan) van HAAREN [13500], geboren circa 1680, zoon van ONBEKEND [41225] en Elisabeth UJEN [13512].
   3.  Joannes Jans van DIJCK (Richters) [13780], geboren circa 1680 te Verm. Neerloon (gezindte: R.K.).
Ondertrouwd [4550] op 03-11-1719 te Grave, gehuwd op 18-11-1719 te Niftrik (getuige(n): Engelbertus van Dijck en Otto Heijne) met Arnolda (Eerke) JANSEN in de OLIEMEULEN [13787], geboren circa 1685 te Schaijk (gezindte: R.K.), overleden op 25-08-1749 te Niftrik.

2278    Hendikus TIJSSEN GOETHART [10892], gedoopt (Ned.Geref.) op 12-01-1680 te Winssen, zoon van Antonius (Teunis) TIJSSEN GOETHART (Matthijs) [10022] (zie 4556) en Gertruijd (Gertrudis) van KETTEN ((De Kettin)) [10023] (zie 4557).
Gehuwd [3723] met
2279    ONBEKEND [11062].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella (Peternel) THEUNISSEN GOETHART [10883], geboren circa 1700 (zie 1139).
   2.  Thomas GOEDHART [10893], geboren circa 1700 te ? Overleden.
Gehuwd [3724] circa 1726 met Joanna CORNELISSEN [10894], geboren Circa 1700 te ? Overleden.

2280 =    544 Wolter (Wouter) WILLEMS?.
2281 =    545 ONBEKEND.

2284 =    1108 Aeldert (Allert) JANS den BUDDINGH.
2285 =    1109 Sybilla (Beeltje) DERKS van de POEL (Poelen).

2292 =    2228 Theodorus (Dijric of Derk) PETERS CLOOSTERMAN.
2293 =    2229 Christina (Stijneke) GERRITS.

2294 =    2230 Joannes HENDRIKS.
2295 =    2231 Machtildis BERENDS.

2296    Petrus PETERS (Van Somerdijck) [9267], geboren circa 1650.
Gehuwd [3158] met
2297    ONBEKEND [41165].
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus PETERS (Somerdijck (alleen bij 6de kind)) [9245], geboren circa 1680 (zie 1148).

2298    Petrus ? DIRRIX [9268], geboren circa 1660.
Kind:
   1.  Theodora DIRRIX [9266], geboren circa 1690 (zie 1149).

2312    Joost JANSEN van OSCH [36364], geboren circa 1650, overleden voor 1714 te Rossum? 'Remonstrerende met schuldig respect, Johannes, Peeter en Jacobus van Os, alle onmondige kinderen en erffgenaemen van Joost Janse van Os en Gerritje van Oort, hoedat Jan Joosten van Os, haren halve broeder, door haer gewesen vader Joost Janse van Os in sijn eerste huwelijck bij Maria van Lith, die mede erffgenaem was van haere vader Willem Gerritsen, in echt verweckt, sigh heeft laten gelasten omme', enz. (1714).
'Ten overstaen van schepenen Timmer en Crijger, memorie van een transport getroffen tussen Hendrick Janse de Lange, als siduciare vooght van sijn onmondige halve broeders, Johannes, Petrus en Jacobus van Os ten eenre en haere halve broeder van moederszijde Jan Joosten van Os ter andere sijde op 11-4-1714. Soo sal Jan Joosten van Os aen de kinderen geven hondert gulden vrij gelt en ses gulden voor de kast', enz. (1714).

'Compareerde Hendrick Andriessen en doet aenspraek op gereede en ongereede goederen van de kinderen erffgenaemen van Joost Janse van Os en speciaal op soodane penningen als voorsegde kinderen erven op Jan Joosten van Os mogten te predenderen hebben.' (1714).

RaA Driel dingsignaal toeg. 0149, inv. 26-24/25, 1-3-1714; -30, 3-4-1714. Zoon van Jan JOOSTEN van OSCH [36371] (zie 4624) en Anneke JANSDR. [36372] (zie 4625).
Gehuwd (1) [12535] voor 1680 met Marike WILLEM GERRITSEN van LITH [36365] (zie 2313).
Ondertrouwd (2) [12538] te Rossum, gehuwd voor de kerk op 19-10-1695 te Alem (RK). Gerritje wonende te Rossum. Echtgenote is Gerritje Jans van OORT [36373], geboren circa 1660.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan JOOSTEN van OSCH [36353], geboren circa 1680 te Rossum (zie 1156).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johannes van OSCH [36375], schepenen van Alem in 1722, 1724/1728, 1730/1731. In 1712/1715, 1717 en 1718 wordt Jacobus van Os als schepen vermeld. Geboren circa 1695 te Rossum?
   3.  Peter van OSCH [36376], geboren circa 1696 te Rossum? Gedoopt (RK) te Rossum, begraven op 17-10-1770 te Rossum.
Ondertrouwd [12540] op 10-01-1719 te Rossum, gehuwd voor de kerk op 05-02-1719 te Rossum (RK), beiden woonende te Rossum. Echtgenote is Johanna WILLEMSE van OS [36377], gedoopt (RK) circa 1700 te Rossum, dochter van Willem van OS [36378] en ONBEKEND [36379].
   4.  Jacobus van OSCH [36380], Wordt als schepenen van Alem in 1712/1715 en 1717 en 1718 vermeld maar in 1722, 1724/1728, 1730/1731 wordt Jan van Os als schepen vermeld. Geboren circa 1698 te Rossum?
2313    Marike WILLEM GERRITSEN van LITH [36365], geboren circa 1650, overleden voor 1695.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 2312).

2328    Dirck Janssen van DEURSEN [4863], geboren circa 1670 te Nederasselt (gezindte: RK), zoon van Jan van DEURSEN [5616] (zie 4656) en ONBEKEND [41017] (zie 4657).
Ondertrouwd (1) [1595] op 10-02-1700 te Dreumel, gehuwd op 28-02-1700 te Dreumel (NH) met Diersken JANS [5614] (zie 2329).
Gehuwd (2) [1814] met IJfke WESSELS [5615].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Francis DERKS van DEURSEN [5612], geboren circa 1706 te Dreumel (zie 1164).
2329    Diersken JANS [5614], geboren circa 1670 te Dreumel.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 2328).

2330    Joannes JANSSEN [9068], geboren circa 1690, zoon van Joannes GERARDS [9069] (zie 4660) en Gerarda ANDRIESEN [9070] (zie 4661).
Gehuwd [3095] met
2331    ONBEKEND [41103].
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerarda (Gerritje) JANS JANSSENS VINK [5613], geboren circa 1710 te Dreumel (zie 1165).

2332    Wilhelmus UDONIS [4868], geboren circa 1680 te Dreumel (gezindte: RK).
Gehuwd [1596] circa 1710 met
2333    Johanna LAMBERTI [9062], geboren circa 1680.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes WILLEMSE van SAS [4880], geboren circa 1710 (gezindte: RK).
Gehuwd voor de kerk [3098] op 18-05-1732 te Dreumel (RK) met Joanna CORNELI HOL [9084], gedoopt (RK) 00-10-1707 te Dreumel (getuige(n): Henricus Joannis en Ida Joannis), dochter van Cornelius Joannis HOL [9085] en Ida GOOSSENS (Geselini) [9086].
   2.  Udo WILLEMSE van SAS [4867], geboren circa 1715 te Dreumel (zie 1166).
   3.  Arnolda WILLEMSE van SAS [4881], geboren circa 1715 (gezindte: RK).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 5 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad


Op heel veel vragen heb ik nog steeds geen antwoord en mijn onderzoek gaat nog steeds door.
Zo wil ik graag nog alle ontbrekende informatie invullen.
Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op bovenstaande gegevens, laat mij dit dan weten.
stuur me een mailtje met info  Ik ben bezig de stamboom aan te kleden met foto's. Hebt u nog oude fotos van de familie dan ontvang ik graag een kopie.
Heb ik een foto geplaatst die u wenst te vervangen of wenst u een foto bij uw naam geplaatst hebben. Mail dan uw foto met uw naam en het vermelde persoonsnummer tussen [...] naar mij, bij voorbaat dank.
Ik ben ook geinteresseerd in bidprentjes, rouwbrieven, -advertenties en andere familaria.

Ik ben steeds op zoek naar alle ontbrekende gegevens zoals: datum's en plaatsen van geboorte en/of doop, overlijden en/of begraven en gegevens van huwlijken van personen in de getoonde stamboom. Maar ik ben ook opzoek naar de ontbrekende ouders, ontbrekende broers en zussen met hun partners en hun kinderen, indien mogelijk met plaatsen en datum's.

bij voorbaat dank en de groeten uit Nijmegen, Erik FLEUREN

Daarnaast nog altijd op zoek naar alle ontbrekende personen met de familienamen:
FLEUR, FLEURE, FLEUREN, FLEURENS, FLEURES, FLEURKE, FLEURKENS, FLEURTJES
(maar ook in plaats van geschreven met EU ook met UE, U, U"‹, OO, O"÷, OE)
, voor het maken van een complete FLEUREN stamboom.

Kijk even in uw bestanden, of als u ze toevallig in een archief tegen komt, help mij dan verder.

Voor alle informatie, hoe minimaal ook of waarvan u denkt (Dat weet hij al) ben ik u zeer dankbaar.


deze Homepage staat op HTTP://home.hccnet.nl/eim.fleuren | E-mail naar Erik Fleuren, Nijmegen


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

Bewerkt door Erik Fleuren "Nijmegen".