Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 23 bladen Volgend blad    Laatste blad

Xbr    Petrus (Pierre, Peeter) FLEUREN [2628], dagloner, timmerman (1804), gedoopt (RK) op 17-08-1777 te Well, gemeente Bergen (L) (getuige(n): Henricus Jacobs en Ursula Fleuren), overleden op 29-08-1859 te Wanssum op 82-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Hendrik van Vorst en Peter Stevens), weduwnaar, 82 jaar oud. Zoon van Joannes (Jan, Jean, Johan, Joannes) FLEUREN [2626] (zie IXbg) en Wilhelmina (Willemien, Weijs) JACOBS [2627], dagloonster.
Gehuwd [879] op 26-jarige leeftijd op 09-04-1804 te Well (gem. Bergen (L)). Moeder bruidegom wordt als Hermina vermeldt. Gehuwd voor de kerk op 09-04-1804 te Bergen (L) met Joanna (Jeanette) ZEGERS (Seegers, Zeegers) [2629], 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-10-1776 te Blitterswijck (getuige(n): Joannes Seegers en Maria Wijnhoven), overleden op 04-04-1855 te Wanssum op 78-jarige leeftijd (aangifte door: Theodorus Harmsen en Petrus Clemens Hubert Esseling), echtgenote, 79 jaar oud. Dochter van Gerardus (Gerard) ZEGERS (Seegers, Zeegers) [11207] en Helena (Helene) WIJNHOVEN (van Wijnhoven) [11206].
Op 05-12-1806 doopgetuige te Meerlo bij Beatre Tosserams, dochter van pierre Tosserams en Cristine Hermans met reinier van de Staij.

Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus (Gerard) [6527], geboren op 10-11-1806 te Meerlo (aangifte door: Regnier van de Raij en Pierre Tosserams), overleden op 03-12-1806 te Blitterswijck (gem. Meerlo), 23 dagen oud (aangifte door: Jean Schelbergs en Regner van der staij), zoon 3 weken oud geboren te Meerlo (Blitterswijck).

   2. m  Hermanus (Germain) [2630], timmerman, geboren op 27-06-1808 te Well, gemeente Bergen (L), gedoopt (RK) op 27-06-1808 te Well (getuige(n): joannes Zohlandt, Joannes Poel en Wilhelmina Jacobs), overleden op 26-04-1883 te Wanssum op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrikus Stevens en Peter Johannes Vennekens), zoon, 75 jaar oud en ongehuwd gebleven.
   3. m  Gerardus (Gerard) [2631], geboren op 26-03-1811 te Well (gem. Bergen(L)), gedoopt (RK) op 26-03-1811 te Well (getuige(n): N.n. en N.n.), overleden op 26-06-1884 te Wanssum op 73-jarige leeftijd (aangifte door: Peter Johannes Euwals en Peter Hubertus Coopmans), 73 jaar oud, ongehuwd gebleven.
   4. m  Johannes Henricus (Jean Henrij) [2632], geboren op 22-04-1813 te Well (gem. Bergen(L)), gedoopt (RK) op 22-04-1813 te Well (getuige(n): Henricus Fleuren, Aldegondis Segers en Margaretha Fleuren), overleden.
   5. m  Petrus (Pierre, Peeter) [2633], timmerman te Geijsteren, geboren op 18-02-1817 te Well, gemeente Bergen (L) (aangifte door: Hermannus Gelling, Arnoldus Coppis, Aldegondia Zegers en Maria Fleuren) (gezindte: RK), overleden op 19-12-1893 te Horst op 76-jarige leeftijd, weduwnaar, 76 jaar oud.
Gehuwd [1745] op 37-jarige leeftijd op 21-04-1854 te Wanssum (getuige(n): Jan Coenders, Hendrik Vennekens, Herman Claassen en Matthijs Lamers) met Francina DERKX [5431], 32 jaar oud, geboren op 12-03-1822 te Wansum, gemeente Geijsteren (gezindte: RK), overleden op 31-10-1887 te Wanssum op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Hendrix en Peter Jan Vennekens), echtgenote, 65 jaar oud. Dochter van Wilhelm DERKX [5432], akkerman, en Margarita GEURTS [5433], akkervrouw.
Nationale Militie:
loting nr.22 - lengte eene EL, 6 palm, 2 duim, 11 streep.
Aangezigt lang, voorhoofd hoog, ogen bruin, neus plat, mond klein, kin spits haaren en wenkbrauwen zwart, merkbare tekenen geene.

7048.104 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.104) Schepenakte 79
Josephus Florentius Johannes van de Mortel, candidaat-notaris Boxmeer en Albertus Willems van Dijk als getuigen gaan met de notaris naar het huis van Carolina Brienen weduwe van Peter Johannes Reintjes, landbouwster te Overloon om een boedelbeschrijving op te maken vermengd met goederen van Peter Johannes Reintjes en wijlen zijn eerste vrouw Huberdina Derks. Carolina Brienen weduwe van Peter Johannes Reintjes voor zich en als moeder en voogdes over Hubertus, Anna Maria en Jan; Christiaan Heijligers, landbouwer Overloon als voogd over Wendelina Reintjes; Martinus Haps, landbouwer te Sint Anthonis als toeziende voogd over de drie voornoemde minderjarigen en Peter Fleuren over voornoemde Wendelina Reintjes laten boedelbeschrijving opmaken ten huize sectie A 298 te Overloon.
Datering: 18-3-1862 Soort akte: Inventaris Plaats: Overloon

7048.110 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.110) Schepenakte 169/181
Willem Hendriks, landbouwer te Overloon gehuwd met Carolina Brienen als voogd over de minderjarige kinderen van zijn vrouw uit haar eerder huwelijk met wijlen Peter Johannes Reintjes, met name: Hubertus, Anna Maria en Jan Reintjes met toeziende voogd Martinus Haps, landbouwer te St. Anthonis; Christiaan Heijligers, landbouwer te Overloon als voogd over Wendelina Reintjes, minderjarige dochter van wijlen Peter Johannes Reintjes uit diens eerder huwelijk met wijlen Huberdina Derks, met toeziende voogd Peter Fleuren, timmerman te Geijsteren. Comparanten laten de onroerende goederen te Overloon, openbaar verkopen. Het betreft een bouwhoeve genaamd "het Ven", bestaande uit een huis, schuur, erf, tuin, heide, bouw- en weiland sectie A 251, 253, 290 t/m 299; alsmede 2 percelen heide. De verkoop wordt opgehouden.
Datering: 31-05/14-06-1865 Soort akte: Transport Plaats: Overloon

7048.110 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.110) Schepenakte 252/261
Christiaan Heijligers, landbouwer te Overloon als voogd over Wendelina Reintjes, minderjarige dochter van wijlen Peter Johannes Reintjes en Huberdina Derks met toeziende voogd Peter Fleuren, timmerman te Geijsteren; Willem Hendriks, landbouwer en zijn vrouw Carolina Brienen te Overloon voor zich en voor haar 3 minderjarige kinderen uit haar eerder huwelijk met Peter Johannes Reintjes voornoemd, met name: Hubertus, Anna Maria en Jan Reintjes met Willem Hendriks voornoemd als voogd en Martinus Haps, landbouwer te Sint Anthonis als toeziende voogd verkopen een bouwhoeve genaamd "het Ven" bestaande uit huis, schuur, erf, tuin, uitweg, heide, bouw- en weiland sectie A. Koper voor f 2.510,- is Arnoldus Janssen, landbouwer te Sambeek. Akte arrondissementsrechtbank en deurwaarder bijgevoegd.
Datering: 12/26-10-1865 Soort akte: Transport Plaats: Overloon

7048.115 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.115) Schepenakte 282
Reinier Wolfs, kleermaker te St. Hubert; Hubertus Wolfs, landbouwer te St. Hubert; Maria Wolfs weduwe van Gerrit Kops, arbeidster te Mill; Peter Geurts, landbouwer te Sambeek; Hendrikus Hermans, landbouwer te Overloon; Johannes van Loon, arbeider te Oeffelt gehuwd met Johanna Hermans; Catharina Hermans weduwe van Hendricus Horsten, landbouwster te St. Anthonis; Johannes Fleuren, smid te Well gehuwd met Johanna Henkens laten ten herberge van Hendrikus Jansen te St. Anthonis openbaar verkopen een huis met erf en tuin sectie B 533 en 534 te St. Anthonis. De verkopers aangekomen uit de nalatenschap van Bernardus Wolfs te St. Anthonis overleden. Koper voor f 155,- is Martinus Dekkers, zonder beroep te St. Anthonis.
Datering: 29-10-1868 Soort akte: Transport Plaats: Sint Anthonis
.

Xbs    Henricus (Henri) JANSEN FLEUREN [2644], timmerman, geboren te Well (gem. Bergen(L)), gedoopt (RK) op 01-03-1779 te Well (gem. Bergen (L)) (getuige(n): Jacobus Fleuren, Franciscus Wustmansen Helena Weijs), overleden op 22-04-1842 te Well (gem. Bergen (L)) op 63-jarige leeftijd, echtgenoot, 62 jaar oud.
Datum akte 07-05-1850 Aktenummer 69
Petrus Fleuren te Geijsteren timmerman, comparant
Peter Franciscus van Ommeren te Ravenstein stoeldraaier gehuwd met Margaretha Fleuren. met volmacht aan genoemde Petrus Fleuren d.d. 13 april 1850, comparant
Maria Fleuren te Wanssum weduwe van Hendrik Kidsen, comparant
Antoon Dercks te Kevelaer akkerman weduwnaar van Hendrina Fleuren, comparant
Hendrik Dercks te Kevelaer dienstknecht, zoon van genoemde Antoon Dercks en wijlen Hendrina Fleuren, comparant
Johannes Hermans te Wanssum timmerman gehuwd met Wilhelmina Dercks, dochter van genoemde Antoon Dercks en wijlen Hendrina Fleuren, en haar bijstaand en machtigend, comparant
Peter Dericks te Well kuiper vader van Hendrika Dericks, comparant
Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1850-1851, bekrachtiging, confirmatie bekrachtiging van testament van wijlen Hendrik Fleuren gehuwd met Petronella Brouwers d.d. 17 juni 1825, ten behoeve van Hendrika Dericks te Well, erfgename van nu wijlen Petronella Brouwers bij testament d.d. 20 mei 1848
Onroerend goed
, zoon van Joannes (Jan, Jean, Johan, Joannes) FLEUREN [2626] (zie IXbg) en Wilhelmina (Willemien, Weijs) JACOBS [2627], dagloonster.
Gehuwd [882] op 38-jarige leeftijd op 26-04-1817 te Bergen (L), gehuwd voor de kerk op 29-04-1817 te Well (RK) (getuige(n): Theodorus Brouwers en Hendrina Fleuren) met Petronella (Petronille) BROUWERS [2645], 33 jaar oud, landbouwster, geboren te Well (gem. Bergen (L)), gedoopt (RK) op 18-08-1783 te Well (gem. Bergen (L)) (getuige(n): Hubertus Geurts en Petronella Brouwers), overleden Circa 1848, dochter van Petrus (Pierre) BROUWERS [7308], landbouwer, en Petronille ELSWATERS [7309].
Uit dit huwelijk:
   1.   Levenloos geboren [2646], geboren op 18-07-1818 te Well (Bergen (L)) (gezindte: RK), overleden op 18-07-1818 te Well (gem. Bergen (L)), 0 dagen oud.

Xbt    Margaretha FLEUREN [2634], gedoopt (RK) op 05-02-1781 te Well (getuige(n): Franciscus Isbolt (van Issum?), Allegonda Weijs en Willemina Creemers), overleden op 14-09-1862 te Ravenstein op 81-jarige leeftijd, weduwe, memorie van succesie, kantoor Grave, memorienummer 316. Dochter van Joannes (Jan, Jean, Johan, Joannes) FLEUREN [2626] (zie IXbg) en Wilhelmina (Willemien, Weijs) JACOBS [2627], dagloonster.
Ondertrouwd [2114] 11-1809 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-11-1809 te Ravenstein (RK) (getuige(n): Adam Hommelaers en Jacoba van Ommeren). Assistente Pastore Arnoldus Voet sj met Petrus Franciscus van OMMEREN [6513], wieldrager, geboren circa 1780, overleden op 20-12-1857 te Ravenstein, echtgenoot, zoon van Henricus van OMMEREN [48692] en Joanna OVERING [48693].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus Johannes Aloijsius [6514], gedoopt (RK) op 06-10-1810 te Ravenstein (getuige(n): Johannes Fleuren en hujus uxor Wilhelmina Jacobs (Jackops)).
   2. m  Johannes Theodorus [37732], geboren op 24-09-1812 te Ravenstein, overleden op 18-03-1885 te Ravenstein op 72-jarige leeftijd, echtgenoot.
Gehuwd [13482] op 45-jarige leeftijd op 17-05-1858 te Ravenstein met Maria Anna KLAASSEN [38735], 36 jaar oud, geboren op 17-01-1822 te Amsterdam, overleden na 1885, dochter van Hendricus Wilhelmus KLAASSEN [38736] en Anna Maria HALLEN [38737].
   3. v  Jacoba Johanna [48688], dienstbaar, geboren Circa 1822 te Ravenstein.
Gehuwd [16942] op 01-05-1850 te Amsterdam met Thomas KLAASSEN [48689], metselaarsknecht, geboren Circa 1824 te Amsterdam, zoon van Hendricus Wilhelmus KLAASSEN [38736] en Anna Maria HALLEN [38737].
   4. m  Henricuis Joannes Aloijsius [48690], overleden op 08-11-1876 te Ravenstein.
   5. m  Wilhelmus Antonius [48691], overleden op 20-04-1829 te Ravenstein.
   6. v  Henrica Maria [48694], overleden op 17-10-1857 te Ravenstein.

Xbu    Hendrina FLEUREN [2642], gedoopt (RK) op 11-10-1797 te Well (gem. Bergen (L)) (getuige(n): Helena Roelofs, Helena Deckers en Hendrina Segers), overleden op 02-07-1840 te Bergen (L) op 42-jarige leeftijd, echtgenote, 42 jaar oud. Dochter van Joannes (Jan, Jean, Johan, Joannes) FLEUREN [2626] (zie IXbg) en Wilhelmina (Willemien, Weijs) JACOBS [2627], dagloonster.
Gehuwd [881] op 25-jarige leeftijd op 17-04-1823 te Bergen (L) met Antoon DERKS (Anthoon Dercks) [2641], akkerknecht, akkerman te Kevelaer (Dld) (1850), geboren circa 1797 te Heumen (gezindte: RK), overleden, zoon van Hendrik DERKS [38631] en Maria GEURTS [38632].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik [48447], dienstknecht (1850), geboren op 19-01-1824 te Bergen (L), overleden.
   2. v  Wilhelmina [48448], diensstmeid (1849), geboren op 11-09-1825 te Well gemeente Bergen (L), overleden op 12-08-1902 te Wanssum op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Armnold Wijnhoven en Jacobus Janssen), weduwe, 77 jaar oud.
Gehuwd [16837] op 23-jarige leeftijd op 19-06-1849 te Wanssum (getuige(n): Peeter Jan Litjens, Willem Smits, Peeter Jenneskens en Hendrik derks) met Johannes HERMANS [7335], 35 jaar oud, timmerman (1849), geboren op 30-03-1814 te Well, gemeente Bergen (L) (aangifte door: Jacobus Kessels en Joanna Festen) (gezindte: RK), overleden op 24-11-1887 te Wanssum op 73-jarige leeftijd (aangifte door: Martinus Litjens en Arnold Wijnhoven), echtgenoot, 73 jaar oud, zoon van Hermanus (Herman) HERMANS [5222], Bierverkaufer (1803), en Margaretha (Anna Magareta (Margarite)) FLEUREN [2613] (zie Xbk).
02-08-1849 Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1848-1849
Anna Maria Fleuren te Wanssum weduwe van Hendrik Kidsen, verkoper
Johannes Hermans te Wanssum timmerman gehuwd met Wilhelmina Dirks, koper
Transport verkoop van roerend (gedeelte van inboedel, vee, gereedschappen) en onroerend goed, onder voorbehoud van vruchtgebruik
Onroerend goed huis, tuin, bouw- en weiland, gemeente Wanssum, sectie B, nrs. 519, 570, 571,644, 645, 646, 694,
.
   3. m  Peter [48449], geboren op 29-12-1828 te Bergen (L), overleden.
   4. v  Johanna (Dereks) [48450], geboren op 09-03-1833 te Bergen (L), overleden.
   5. m  Hermanus (Dercks) [48451], geboren op 02-08-1836 te Bergen (L), overleden.

Xbv    Joannes Michaelis (Michael, Michiel) FLEUREN [3768], Ackerleute, Ackermann 1823, landbouwer (1814), gedoopt (RK) op 29-09-1766 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Joannes Beerendonck en Petronella Keijsers), overleden, zoon van Henricus (Henri) FLEUREN [2451] (zie IXbj) en Maria Gertrudis BERENDONK (Beerendoncks) [3785].
Gehuwd [1222] op 42-jarige leeftijd op 12-08-1809 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Joannes Fleuren) (BS), gehuwd voor de kerk op 01-08-1809 te Walbeck (Dld) (RK) (getuige(n): Henrico Nicolas Fleuren, Petro Jeanne Cox) (Bij de Mormonen geregistreerd getrouwd kerkelijk te Arcen en Velden (L)) met Maria Allegonda COX [3769], Ackerleute, landbouwster (1814), geboren circa 1786 te Walbeck (Dld) (gezindte: RK), overleden, dochter van Jacquede COX [4380] en Catharina BRUX [4381].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Sibilla (Christina) [5225] (zie XIcn).
   2. v  Hendrina [5227], gedoopt (RK) op 19-11-1813 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Petrus Joannes Cox en Joanna Maria Sophia Fleuren).
   3. v  Petronella (Petronilla) [5228], gedoopt (RK) op 04-11-1815 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Jacobus Wilhelmus Ingenhof en Maria Kuijpers).
   4. v  Anna Maria [5229], gedoopt (RK) op 03-06-1817 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Petrus Jacobus Cox en Anna Maria Theresia Keijsers), overleden op 17-05-1819 te Walbeck (Dld) op 1-jarige leeftijd (2 jr.).
   5. m  Petrus Henricus [5230], gedoopt (RK) op 01-07-1819 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Joannes Mathias Cox en Sibijla Agnes Sloots).
   6. m  Goswini (Goswin) [9000] (zie XIco).
   7. v  Maria Catharina [5231], geboren op 06-03-1823 te Walbeck (Dld), gedoopt (RK) op 07-03-1823 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Joannes Fleuren en Maria Cox).
   8. m  Peter Johannes (Jan) [3770] (zie XIcp).
   9. m  Petrus Antonius [5232], gedoopt (RK) op 15-11-1827 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Joannes Gerardus Paron en Petronilla Ingenhof, loco Anna Gertrudis Cox).
   10. v  Cornelia Eva [5233], gedoopt (RK) op 02-01-1830 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Josephus Fleuren en Cornelia Holla).

Xbw    Joannes (Joes, Jan) FLEUREN [7463], journalier (Taglöhner in 1814), gedoopt (RK) op 30-03-1770 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Joannes Franciscus Keijsers en Anna Catharina Francis), overleden op 14-04-1823 te Walbeck (Dld) op 53-jarige leeftijd (op 53 jarige leeftijd), zoon van Henricus (Henri) FLEUREN [2451] (zie IXbj) en Maria Gertrudis BERENDONK (Beerendoncks) [3785].
Gehuwd voor de kerk [2397] op 27-jarige leeftijd op 10-10-1797 te Walbeck (Dld) (RK) (getuige(n): Michael Fleuren en Petro Andrea Dams) met Anna Maria DAMS (Daems) [7464], geboren circa 1775, overleden op 14-12-1833 te Walbeck (Dld).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina Lucia [7466] (zie XIcq).
   2. m  Henricus Nicolas [7468] (zie XIcr).
   3. m  Petrus Johannes [7470], gedoopt (RK) op 06-02-1802 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Petrus Andreas Dams en Anna Maria Sophia Fleuren), overleden op 21-07-1803 te Walbeck (Dld) op 1-jarige leeftijd (1 jr. 5 mnd.).
   4. v  Lucia Sibylla [7471], gedoopt (RK) op 04-06-1804 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Joannes Theodorus Daems en Sibijlla Agnes Sloots), overleden.
Relatie [2399] met Petrus Joannes van RISSENBEEK [7472], geboren circa 1800.
   5. v  Maria Sibylla [7473], gedoopt (RK) op 02-12-1806 te Walbeck (Dld) (getuige(n): Joannes Michael Fleuren en Petronilla Leenen), overleden.
   6. v  Anna Margrite [8997], geboren op 12-02-1814 te Walbeck (Dld) (gezindte: RK), overleden op 21-04-1814 te Walbeck (Dld), 68 dagen oud (70 dagen oud).
   7. m  Petrus Johannes (Peter Johann) [8998], geboren op 10-03-1815 te Walbeck (Dld) (gezindte: RK), overleden op 29-05-1815 te Walbeck (Dld), 80 dagen oud.
   8. v  Christina [8999] (zie XIcs).

Xbx    Petrus Joannes (Pierre, Peter, pieter johannes) FLEUREN (Flueren) [3786], geboren circa 1774 te Walbeck (Dld) (gezindte: RK), overleden op 14-09-1814 te Venray (aangifte door: Pierre Camps en Jean Vissers), echtgenoot, 40 jaar oud, geboren te Walbeek. Zoon van Henricus (Henri) FLEUREN [2451] (zie IXbj) en Maria Gertrudis BERENDONK (Beerendoncks) [3785].
Gehuwd voor de kerk [1229] op 24-05-1797 te Broekhuizenvorst (RK) (getuige(n): Antonius Cuijpers en Michaël Fleuren) met Maria (Marie) CUIJPERS (Kuijpers, Cuipers) [3787], 31 jaar oud, particulierster, gedoopt (RK) op 15-09-1765 te Broekhuizenvorst (getuige(n): Joannes Versaert, Henricus Cuijpers en Catharina Huijsers), overleden op 19-01-1840 te Broekhuizenvorst op 74-jarige leeftijd, 77 jaar, geboren te Venray, weduwe Peter Flueren. Dochter van Paulus CUIJPERS (Kuijpers) [7967] en Petronella MUIJSERS [7968].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus [3788], gedoopt (RK) op 16-10-1797 te Vierlingsbeek (getuige(n): Petrus Slots en Maria Houbroex), overleden.
   2. m  Petrus Henricus (Peter Heinrich) [3789] (zie XIct).
   3. m  Paulus (Paul) [3790], schaapherder Broekhuizen-vorst, (1830) smidsgezel, geboren op 10-07-1804 te Oostrum, Venray (aangifte door: Jean Albert Roeffs en Pierre Janssen), 21 Messidor XII (gezindte: RK), overleden op 04-10-1830 te Venray op 26-jarige leeftijd (aangifte door: Martin Ewals en Mathijs Janssen), zoon, 26 jaar oud, woont te Oostrum.
(Nationale militie nr. 9448, geschikt, lengte 1m. 620mm).
   4. v  Maria Petronella (Füeren) [3791], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 05-04-1807 te Venray (getuige(n): Pierre Janssen en Jean Albert Roeffs), overleden op 13-06-1846 te Broekhuizenvorst op 39-jarige leeftijd, ongehuwde docher, 39 jaar.

Xby    Johannes (Jean - Jan) FLEUREN [2456], timmerman, rad- en wagenmaker en landbouwer te Gassel, gedoopt (RK) op 21-11-1762 te Swolgen (getuige(n): Franciscus Hebben, loco Gerarduis Schrifkens en Metrodora (Metje) Scheffers), overleden op 12-01-1840 te Gassel op 77-jarige leeftijd, echtgenoot, inventaris nummer 38 memorie van successie kantoor Grave, memorie nummer 45.
(Bij overlijden wordt vermeld geboren te Meelderen Limburg), zoon van Joannes (Jan, Jean, Johannes) FLEUREN (Floeren) [2556] (zie IXbk) en Elisabeth (Elise) GOSSENS (Goossens) [2455].
Gehuwd [811] voor 1800 met Petronella BROEREN [2457], landbouwster te Gassel, gedoopt (RK) op 12-05-1772 te Gassel, overleden op 02-01-1858 te Gassel op 85-jarige leeftijd, weduwe, 85 jaar oud. Dochter van Hendricus BROEREN [2458] en Johanna PEETERS (Siebers) [2459].
7128.139 Index notarieel protocol Grave (7128.139) Schepenakte 512
Willem Adriaans, wonend op de Bolt te Velp verklaarde schuldig te zijn aan Jan Hendriks van Raaij, wonende te Escharen 200 gulden Hollandsch; Verder stellen Jan Sijmons, wonende te Velp en Jan Fleuren, wonende te Gassel zich als borg.
Datering: 14-11-1810 Soort akte: Obligatie Plaats: Grave

Notaris A.Verstraaten 20.11.1819: Testament. Jan Hendrik Broeren, zonder beroep te Gassel, benoemt zijn zus Peternel Hendriks Broeren en haar man Jan Fleuren te Gassel, tot universele erfgenamen.

Vredegerecht Grave 6.7.1822: Hendrik Elbert Venhorst, amanensis en rentmeester van de openbare armenfondsen te Grave, eiser. Peter Broeren, bouwman en Jan Fleuren, wagenmaker, beiden te Gassel, gedaagden

01-08-1825 legt Jan Fleuren te Gassel een verklaring af (akte niet te vinden).
7126.16 Index notarieel protocol Beers (7126.16) Schepenakte 29
Petronella Broeren weduwe van Jan Fleuren, landbouwster te Gassel; Hendrikus Fleuren, radmaker te St. Hubert; Johannes Fleuren, radmaker te Gassel; Leonardus Fleuren, landbouwer; Geertruda Fleuren gehuwd met Theodorus Peters, landbouwer; Elisabeth Fleuren, ongehuwd zonder beroep; de laatste vier allen te Gassel verklaren f. 1.700,-- schuldig te zijn aan Wilhelmus Wolterus van der Meulen, notaris te Reek. Als borg stellen zij een huis, erf, tuin, wei- en bouwland te Gassel, sectie B 199, 200, 201, 215, 217, 219, 344, 345 en 358; alsmede een perceel bouwland genaamd Den Haan te Beers, sectie A 208.
Datering: 18-04-1845 Soort akte: Schuldbekentenis Plaats: Gassel.
7040.495.A Index schepenprotocol Gassel (7040.495.A) Schepenakte 42
Peeter Poos, Antoon Verstraaten en Gerardus Geenen als commissarissen benoemd door en voor de Municipaliteit van het Nederambt van het Land van Cuijk, van Grave, Beugen, Rijkevoort en Ledeacker hebben namens de gezamenlijke gemeenten van het Nederambt van het Land van Cuijk, van Grave, Beugen, Rijkevoort en Ledeacker verkocht aan Jan Arts Broeren weduwnaar van Johanna Jans, Willem Jaspers en Jan Fleuren en hun vrouwen:
1. Een perceel nieuw land, groot honderd zesennegentig roeden ten oosten van het oud erf van Jan Arts Broeren.
2. Een perceel nieuw land, groot drieenvijftig roeden ten zuiden van het oude erf van Jan Arts Broeren.
3. Een perceel nieuw land, groot honderd negenenzestig roeden ten westen van het oude erf van Willem Jaspers.
4. Een perceel nieuw land, groot honderd vijfendertig roeden ten zuiden van het oude erf van Jan Fleuren.
Alle percelen gelegen in Gassel. Koopsom 43 gulden. Akte gepasseerd in het bijzijn van en getekend door K. Martens loco president en J. Meulepas schepen.
Datering: 10-09-1802, Pagina: 093-095, Soort akte: Openbare verkoop Plaats: Gassel

7040.469 Index schepenprotocol Beers (7040.469) Schepenakte 103
Peter Poos, Antoon Verstraaten en Gerardus Geene dragen in hun hoedanigheid van Commissarissen benoemd door de gemeentebesturen van het Land van Cuijk, Grave, Beugen, Rijkevoort, en Ledeacker, met schriftelijk mandaat van een
bijeenkomst van gecommitteerden van voornoemde municipaliteiten te Haps op 12 juli 1801 en met autorisatie van "het verteegenwoordigend lichaem des Bataefsche volkx van dato 22 Meij 1801" in eigendom over aan Dorus Lucassen, Jan Hendrix Broeren en Jan Aart Broeren elk een perceel gemeentegrond grenzend aan eigen erf en o.a. Johannes Bloemen,
Francis Fransen en Jan Fleuren.
Datering: 25-11-1802 Pagina: 244 Soort akte: Transport Plaats: Beers

7040.495.A Index schepenprotocol Gassel (7040.495.A) Schepenakte 68
Jan Fleuren en Petronella Broeren echtelieden, bekennen schuldig te zijn aan Joachim Melchior, voorheen koopman te Grave en nu wonende in Cranenbeurg, een kapitaal van 600 gulden met een jaarlijkse rente van 5 gulden met als onderpand de volgende onroerende goederen in Gassel:
1. Een huis, schuur, bakoven met bij-en aangelegen hof-en bouwland, groot ongeveer een vierde mergen, genaamd aan de Wiel, grenzend oost H. van Haaren, west de tweede en derde percelen hierna te beschrijven, zuid den Vorst van Nassauw en noord de gemeene Straat.
2. Een perceel bouwland, groot ongeveer een Hollandse mergen, genaamd op den ouden Camp, grenzend oost het eerste perceel hiervoor beschreven, west L. Schamp, zuid Jan Bruisten en noord H. van Raaij, jaarlijks belast met 8½ stuiver aan het Comptoir der Domeinen te Grave.
3. Een perceel bouwland, groot ongeveer een Hollandse mergen, genaamd op den ouden Camp, grenzend oost het eerste perceel hiervoor beschreven, west L. Schamp, zuid het vierde perceel hierna te beschrijven en noord Jan Bruijsten, jaarlijks belast met 8½ stuiver aan het Comptoir der Domeinen te Grave.
4. Een perceel hofland, groot ongeveer een achtste mergen, genaamd den Hoogenhof, grenzend oost, west en zuid H. van Raaij en noord het derde perceel hiervoor beschreven.
5. Een stuk bouwland, groot ongeveer drievierde Hollandse mergen, genaamd het Nieuw, grenzend oost de Vorst van Nassauw, west L. Schamp, zuid de Gemeente en noord H. van Raaij.
6. Een perceel bouwland, groot ongeveer een halve Hollandse mergen, genaamd Jan Arts Velt, grenzend oost Jan Arts Broeren, west de weduwe Evert Willems, zuid de Gemeente en noord deDomeinen, jaarlijks belast met een gulden en vijf stuivers aan het Broederschap van St Jan te Gassel en een vat rogge aan de Armen van Gassel.
Akte gepasseerd in het bijzijn van en getekend door P.Poos loco schout civiel, J. Peeters en J. Kempen, schepenen der Civiele Rechtbank van Gassel.
Datering: 13-05-1805 Pagina: 145-149 Soort akte: Schuldbekentenis, Plaats: Gassel

7618.152 Index schepenprotocol Reek (7618.152) Schepenakte 51
Christiaan Couwenberg, weduwnaar van Hendrina Adriaans, wonende te Reek, wil hertrouwen met Anna van Raaij, jongedochter wonende te Escharen. Uit het eerste huwelijk zijn 2 minderjarige kinderen met namen: Johanna Couwenberg en Hendrina Couwenberg. Jan Fleuren, wonende te Gassel en Jan Simons, wonende te Velp zijn hun voogden. De boedel bestaat uit een schuld van 101 gulden en 19 stuivers.
Datering: 03-04-1807 Pagina: 096 Soort akte: Huwelijkse voorwaarden Plaats: Reek

7128.142 Index notarieel protocol Grave (7128.142) Schepenakte 52
Johannes Fleuren, wagenmaker en Petronella Broeren, beiden wonende te Gassel kopen van Henri de la Geneste, medisch dokter en Jeanne Melchior zijn echtgenote: Een huis nr. 32, genaamd de Wiel met een tuin en bouwgrond, groot ongeveer ¼ arpent; Een stuk bouwland genaamd de Oudenkamp, groot ongeveer een arpent; Een stuk bouwland genaamd de Oudenkamp, groot ongeveer een arpent; Een stuk bouwgrond genaamd de Hossenhof, groot ongeveer 1/8 arpent; Een stuk bouwland genaamd de Nieuw, groot ongeveer . arpent; Een stuk bouwland genaamd Jan Arts-veld, groot ongeveer ½ arpent.
Datering: 12-08-1813 Soort akte: Verkoop Plaats: Gassel

7129.6 Index notarieel protocol Mill (7129.6) Schepenakte 147
Jan Hendrik Broeren, zonder beroep te Gassel, benoemt zijn zus Peternel Hendriks Broeren en haar man Jan Fleuren te Gassel, tot universele erfgenamen.
Datering: 20.11.1819 Soort akte: Testament Plaats: Gassel.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida (Gertruij, Gertruda, Gertrudis, Gertrudes, Geertrui) [2461] (zie XIcu).
   2. m  Joannes [2547], gedoopt (RK) op 03-11-1801 te Escharen (getuige(n): Joannes Broeren en Joanna Fleuren), overleden voor 1804.
   3. m  Henricus [2462] (zie XIcv).
   4. m  Johannes [2606], arbeider te St. Hubert, gedoopt (RK) op 20-10-1804 te Gassel (getuige(n): Martinus Fleuren en Anna Maria Broeren), overleden op 06-12-1878 te Sint Hubert op 74-jarige leeftijd, echtgenoot, 71 jaar, Memorie van successie kantoor Grave, memorienummer 168.
Gehuwd [867] op 50-jarige leeftijd op 20-04-1855 te Gassel met Willemina van MIL [2607], geboren circa 1805 te Reek (gezindte: RK), overleden op 04-04-1888 te Oploo, weduwe, 77 jaar oud. Dochter van Bartholomeus (Bartel) van MIL [23180] en Joanna van de GOOR [23181].
   5. m  Martinus [2544], geboren te Beers, gedoopt (RK) op 12-10-1806 te Gassel (getuige(n): Leonardus Ermers en Elisabeth Goossens), overleden op 26-07-1810 te Beers op 3-jarige leeftijd.
   6. m  Leonardus (Bernard) [2546], landbouwer, geboren te Beers, gedoopt (RK) op 03-10-1808 te Gassel (getuige(n): Martinus Coenders en Maria Denissen), overleden op 30-12-1860 te Nergena (Dld) op 52-jarige leeftijd (Bernard de broer van Elisabeth, heeft vanaf 1856 tot aan zijn overlijden bij hen in Nergena/Grünewald gewerkt.).
(komt ook voor als Bernardus).
   7. v  Elisabeth [2082] (zie XIcw).
   8.   Levenloos geboren [2543], geboren op 21-11-1815 te Gassel (gezindte: RK), overleden op 21-11-1815 te Gassel, 0 dagen oud.

Xbz    Martinus (Martin) FLEUREN [2548], wagenmaker (1806), gedoopt (RK) op 27-01-1766 te Meerlo (getuige(n): Wilhelmus Keijsers, Hubertus Gossens, Leonarda Rutten en Henrica Fleuren), overleden op 13-08-1834 te Meerlo op 68-jarige leeftijd (aangifte door: Peeter Jacobs en Jacobus Gubbels), echtgenoot ven Maria van Cuijck, 69 jaar oud. Zoon van Joannes (Jan, Jean, Johannes) FLEUREN (Floeren) [2556] (zie IXbk) en Elisabeth (Elise) GOSSENS (Goossens) [2455].
Gehuwd [847] op 40-jarige leeftijd op 29-10-1806 te Meerlo (getuige(n): Jean Fleuren, Gerard Kusters, Jacques Fleuren en Cretien van de Pas), gehuwd voor de kerk op 29-10-1806 te Meerlo (RK) met Maria (Marie) van CUIJCK (van Kuijk) [2053], 28 jaar oud, geboren op 08-02-1778 te Meerlo (gezindte: RK), overleden op 08-06-1849 te Meerlo op 71-jarige leeftijd (aangifte door: Peeter Jacobs en Hendrik Janssen), weduwe, 74 jaar oud. Dochter van Theodorus (Theodor) van CUIJCK [11403] en Wilhelmina (Guilhelmine) JANSSEN [11404].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes (Jean) [4363], geboren op 25-09-1807 te Meerlo (aangifte door: Matieu Jacobs en Matieu Piepers) (gezindte: RK), overleden op 17-12-1807 te Meerlo, 83 dagen oud (aangifte door: Jean Heutjens en Joseph Stoffels), zoon, 2 maanden oud geboren te Meerlo.
   2. v  Elisabeth (Elise) [4364] (zie XIcx).
   3. m  Theodorus (Theo) [4365], geboren op 14-12-1810 te Meerlo (aangifte door: Gerard Lenssen en Jean Hutjens) (gezindte: RK), overleden op 18-12-1810 te Meerlo, 4 dagen oud (aangifte door: Gerard Lenssen en Jean hutjens), 4 dagen oud geboren te Meerlo.
   4. v  Wilhelmina (Guillaumine) [4366], geboren op 30-03-1813 te Meerlo (aangifte door: Henrij Hutjens en Gerard Lenssen) (gezindte: RK), overleden op 16-04-1816 te Meerlo op 3-jarige leeftijd (aangifte door: Pierre Jacobs en Gerard Pijpers). Guillaumette is 3 jaar oud.
   5. m  Jacobus (Jacques) [4367] (zie XIcy).
   6. v  Wilhelmina (Willemina) [4368] (zie XIcz).

Xca    Jacobus (Jacob, Jacques) FLEUREN (Flueren) [2550], gedoopt (RK) op 16-04-1770 te Meerlo (getuige(n): Anna Flueren, Joannes Gossens, Leonarda Rutten en Wilhelmus Keijsers), overleden op 10-01-1815 te Meerlo op 44-jarige leeftijd (aangifte door: Anton Aerts en Gerhard Heijligers), weduwnaar, 45 jaar oud. Zoon van Joannes (Jan, Jean, Johannes) FLEUREN (Floeren) [2556] (zie IXbk) en Elisabeth (Elise) GOSSENS (Goossens) [2455].
Gehuwd voor de kerk [848] op 24-jarige leeftijd op 25-06-1794 te Meerlo (RK) (getuige(n): Joannes Fleuren en Godefridus Kusters) met Helena (Helene) van CUIJCK (van Kuij(c)k, van Cuijk) [2551], geboren Circa 1771 te Meerlo (gezindte: RK), overleden op 17-11-1811 te Meerlo (aangifte door: Jean Theodor Beckers en Jean Thijssen), 40 jaar, geboren te Meerlo relatie met Jaques Fleuren.
Dochter van Theodor van CUIJK (van Kuijk) [53929] en Guillaumine (Willemina) JANSSEN [53930].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes (Jean, Jan) [2553], gedoopt (RK) op 03-06-1795 te Meerlo (getuige(n): Joannes Fleuren en Willemina Janssen), overleden op 14-10-1807 te Meerlo op 12-jarige leeftijd (aangifte door: Pierre van Haeff en Jean Theodor Bekers), zoon, 12 jaar oud, geboren te Meerlo.
   2. v  Dorothea [2552], geboren op 30-11-1796 te Meerlo, gedoopt (RK) op 30-11-1796 te Meerlo (getuige(n): Geurt Kusters en Elizabeth Gossens), overleden op 31-10-1824 te Maastricht op 27-jarige leeftijd, echtgenote, 27 jaar oud.
Gehuwd [947] op 27-jarige leeftijd op 28-05-1824 te Maastricht met Coenradus QUAX [9873], 26 jaar oud, kanonnier, geboren op 10-01-1798 te Geulle (Moorveld), overleden, zoon van Leonardus QUAX [38634] en Johanna Margaretha JANSSEN [38635].
   3. v  Lamberdina (Lamberdine) [4276], geboren op 02-04-1799 te Meerlo (aangifte door: Peter van Dick en Hendrin Zegers) (gezindte: RK), overleden op 11-07-1805 te Meerlo op 6-jarige leeftijd (aangifte door: Jean Theodor Beckers en Pierre van Dijck), dochter, 6 jaar oud, geboren te Meerlo.
   4. v  Anna Mechtildis (Anna Mechel) [4277], geboren op 12-02-1801 te Meerlo (aangifte door: Martin Fleuren en Johanna van Cuijk), gedoopt (RK) op 12-02-1801 te Meerlo, overleden op 15-03-1860 te Meerlo op 59-jarige leeftijd (aangifte door: Gerard Hermans en Peter Jan Coenders). Mechtildis is weduwe, 58 jaar oud.
Gehuwd [12939] op 38-jarige leeftijd op 21-10-1839 te Boxmeer met Franciscus (Frans) van OEFFELT [37493], geboren Circa 1800 te Boxmeer, overleden op 29-03-1841 te Boxmeer, echtgenoot, zoon van Johannes van OEFFELT [37494] en Elisabeth JANSEN [37495].
(In 1834 verkoopt Edmond Graaf van Hatzfeld aan Margaretha Anna, Barones van Haeften in de gemeente Meerlo een grondrente ten laste van Maria Fleuren en haar echtgenoot Herman van Aerts en Mechtildis Fleuren te Boxmeer.).
   5. v  Maria (Marie) [4278] (zie XIda).
   6. v  Lamberdina (Lamberdin) [4279], geboren op 07-05-1807 te Meerlo (aangifte door: Pierre van Haeff en Jean Theodor Beckers) (gezindte: RK), overleden op 17-12-1807 te Meerlo, 224 dagen oud (aangifte door: Jacques Fleuren en Pierre van Haeff), 6 maanden oud, geboren te Meerlo.

Xcb    Joanna (Jeannette, Johanna, Joannette) FLEUREN [2554], gedoopt (RK) op 19-08-1773 te Meerlo (getuige(n): joannes Coenders en Margarita Gossens), overleden op 11-04-1821 te Meerlo op 47-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Mulders en Henrikus Hutjens), echtgenote van Johannes van Haeff, 50 jaar oud. Dochter van Joannes (Jan, Jean, Johannes) FLEUREN (Floeren) [2556] (zie IXbk) en Elisabeth (Elise) GOSSENS (Goossens) [2455].
Gehuwd [687] op 25-jarige leeftijd op 24-05-1799 te Meerlo (getuige(n): Joannes Koenders, Arnoldus Kessels, Martina Keijsers en Gerardus Keijsers), gehuwd voor de kerk op 24-05-1799 te Meerlo (RK) met Joannes (Jean, Jo(h)ann(es), (Petrus Johannes)) van HAAF (van Haeff) [2047], 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 26-07-1770 te Meerlo, overleden op 24-12-1823 te Broekhuizenvorst op 53-jarige leeftijd, ook als Petrus Johannes van Haaff, zoon van Henricus van HAAF (van Haeff) [37791] en Mechtildis DERCKS [37792].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus (van Haeff) [2302], dienstknecht, geboren op 04-03-1800 te Meerlo (aangifte door: Jacobus Turlings en Mathijs Pijpers) (gezindte: RK), overleden op 08-03-1872 te Velden op 72-jarige leeftijd, weduwnaar, 72 jaar oud.
Gehuwd [13431] op 24-jarige leeftijd op 12-05-1824 te Arcen en Velden met Anna Catharina JANSEN [38636], dienstmeid, geboren Circa 1800 te Velden, overleden voor 1872, dochter van Joannes JANSEN [38637], akkerman, en Helena GIEPMANS (Gipmans) [38638], akkersvrouw.
   2. v  Anna Mechel (Mechtildis) [4371], dienstmeid (1836), geboren op 16-10-1801 te Meerlo (aangifte door: Elisabeth Gossens en Peeter van Haaf) (gezindte: RK), overleden op 14-06-1843 te Wanssum op 41-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Heijligers en Jan Hendrik Coppus), 43 jaar.
Gehuwd [16894] op 34-jarige leeftijd op 14-05-1836 te Wanssum (getuige(n): Jan Duijkers, Pieter Henckens, Joannes Hutjens en Thomas van Knippenbergh). Bgm wdnr van Anna Catharina van de Ven overleden op 07-05-1835 te Wanssum met Jan Christiaan DUIJCKERS (Duijkers) [48578], akkerman (1836), geboren Circa 1801 te Wanssum, overleden, zoon van Henricus (Hendrik) DUIJCKERS (Duijkers) [22526], akkerman, en Maria Elisabeth KERSTEN [7286] (zie Xcj).
   3. m  Wilhelmus (Guillaume) (van haef) [4372], geboren op 17-02-1804 te Meerlo (aangifte door: Peeter van Haef en Johannes in 't Groenewolt) (gezindte: RK), overleden op 16-11-1811 te Meerlo op 7-jarige leeftijd (aangifte door: Henrij Hendrix en Joseph Stoffels), 7 jaar oud geboren te Meerlo.
   4. m  Johannes Hendricus (Jean Henri) (van Haeff) [4373], geboren op 01-01-1806 te Meerlo (aangifte door: Jean Mulders en Josep Stoffels) (gezindte: RK), overleden op 13-01-1806 te Meerlo, 12 dagen oud (aangifte door: Jean Keijsers en Jean Mulders), 6 weken oud geboren te Meerlo.
   5. v  Maria Elisabeth (Marie Elise) [4374], geboren op 23-02-1807 te Meerlo (aangifte door: Martin Simons en Henri Speijken) (gezindte: RK), overleden op 22-12-1811 te Meerlo op 4-jarige leeftijd (aangifte door: Henrij Hendrix en Jan Mulders), dochter, 4 jaar oud geboren te Meerlo.
   6. v  Huberdina (van Haeff) [4375], dienstmeid (1841), geboren op 13-10-1808 te Meerlo (aangifte door: Arnaud Kessels en Henrij Blancken) (gezindte: RK), overleden op 20-01-1885 te Broekhuizen op 76-jarige leeftijd, echtgenote, 76 jaar oud.
Gehuwd [16884] op 32-jarige leeftijd op 14-06-1841 te Wanssum (getuige(n): Dhristiaan Duijkers, Jacob Coppes, Jan Hendrik Coppes en Antoon Verstraeten) met Albert (Elbert) RUTTEN [48551], 33 jaar oud, dienstknecht (1841), geboren op 05-11-1807 te Bergen (L), overleden, zoon van Gerard RUTTEN [48444] en Joanna TROOST [48445].
   7. v  Anne Marguerite [4376], geboren op 26-12-1810 te Meerlo (aangifte door: Jean Thijssen en Jean Theodore Beckers) (gezindte: RK), overleden op 26-12-1811 te Meerlo op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Theodor Fila en Jean mulders), dochter, 1 jaar oud, geboren te Meerlo.
   8. m  Wilhelmus (Guillaume) [4377], geboren op 11-12-1812 te Meerlo (aangifte door: Jean Mulders en Pierre Peters) (gezindte: RK), overleden op 13-02-1813 te Meerlo, 64 dagen oud (aangifte door: Jean Mulders en Pierre Peeters), zoon, 2 maanden oud geboren te Meerlo.
   9. v  Elisabeth (van Haeff) [4378], geboren op 31-01-1814 te Meerlo (aangifte door: Jean Mulders en pierre Peeters) (gezindte: RK), overleden op 10-03-1815 te Meerlo op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Johann Mulders en Peter Peeters), dochter, 1 jaar oud.
   10. v  Elisabeth (van Haeff) [48560], geboren op 23-03-1821 te Meerlo (aangifte door: Christiaan Christiaans en Johannes Nabben), overleden op 05-12-1821 te Meerlo, 257 dagen oud (aangifte door: Peeter Peeters en Gerard Plums). Elizabeth was 6 maanden oud.

Xcc    Albertus (Albert, Aldert) FLEUREN [2574], dagloner, gedoopt (RK) op 04-03-1770 te Well (getuige(n): Catharina Diebels en Wilhelmus Loefs) (Moeder wordt vermeld als Loefs), overleden op 05-09-1830 te Well (gem. Bergen (L)) op 60-jarige leeftijd. Alardus is weduwnaar 60 jaar oud. Zoon van Godefridus (Godfroid, Gottfried, Gerard) FLEUREN [2572] (zie IXbp) en Margaretha (Marguerite) LOEFFS (Loes, van Soest,) [2573].
Gehuwd [857] op 28-jarige leeftijd op 23-04-1798 te Well (BS), gehuwd voor de kerk op 23-04-1798 te Well (RK) (getuige(n): Wilhelmus Fleuren en Angelus Bekkers) met Catharina CUENEN (Kuenen, Cuijnen) [2575], geboren circa 1767 te Bergen (L) (gezindte: RK), overleden op 08-10-1817 te Well (gem. Bergen (L)), echtgenote, 50 jaar oud. Dochter van Jean CUENEN [48725] en ONBEKEND [48726].
(komt ook voor als Alardus).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna (Flueren) [2583] (zie XIdb).
   2. v  Catharina [2585] (zie XIdc).
   3. v  Helena (Helene) [2586], geboren op 27-08-1807 te Bergen (L), gedoopt (RK) op 27-08-1807 te Well (getuige(n): Michael Hoecken, Joannes Cox en Gertrudis Fleuren), overleden op 11-08-1808 te Well (Gem. Bergen(L)), 350 dagen oud (aangifte door: Guillaume Herfilmus 36jr. en Henricus Coppis 48jr.), 1 Jaar.

Xcd    Wilhelmus (Willem) FLEUREN (Guillaume) [2578], knecht (1809), cultivateur, majeur, gedoopt (RK) op 26-05-1777 te Well (getuige(n): Christinus Loefs en Allegonda Diebels), overleden op 12-01-1819 te Well (gem. Bergen (L)) op 41-jarige leeftijd, echtgenoot, 44 jaar oud. Zoon van Godefridus (Godfroid, Gottfried, Gerard) FLEUREN [2572] (zie IXbp) en Margaretha (Marguerite) LOEFFS (Loes, van Soest,) [2573].
Gehuwd [858] op 32-jarige leeftijd op 23-09-1809 te Bergen (L) (getuige(n): Jaques van Treek geb.1768 timmerman, Bernard Jansen geb.1771 instiluteur, Leonard Verstraeten geb.1788 garcon en Max Lonjé geb.1761 timmerman), gehuwd voor de kerk op 26-09-1809 te Well (RK) (getuige(n): Jacobus Kessels en Gertrudis Fleuren) met Ida HUBERS MULDERS [2579], 26 jaar oud, majeure, dagloonster (1847), gedoopt (RK) op 03-10-1782 te Well (getuige(n): Theodorus lensen en Beatrix Smits), overleden op 21-02-1850 te Well (gem. Bergen)(L) op 67-jarige leeftijd, weduwe, 68 jaar oud. Dochter van Petrus (Pierre) MULDERS [7323], dagloner, en Sibilla (Sebille) GELLINGS (Gellinghs) [7324].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus (Henrij, Henri) [2587], geboren op 12-06-1810 te Bergen (L), gedoopt (RK) op 12-06-1810 te Well (getuige(n): Petrus Mulders en Margaretha Loes).
   2. v  Petronella (Petronilla) [2588] (zie XIdd).
   3. m  Godefridus (Geoffroi) [2589] (zie XIde).

Xce    Catharina FLEUREN [2582], dienstmaagd, geboren te Bergen (L), gedoopt (RK) op 25-11-1779 te Well (getuige(n): Joannes Loefs en Henricus van de Ven), overleden op 14-05-1817 te Well (gem. Bergen (L)) op 37-jarige leeftijd, partner van Guillaume Diebels, 32 jaar oud. Dochter van Godefridus (Godfroid, Gottfried, Gerard) FLEUREN [2572] (zie IXbp) en Margaretha (Marguerite) LOEFFS (Loes, van Soest,) [2573].
Gehuwd [859] op 35-jarige leeftijd op 02-04-1815 te Bergen (L). Bgm is weduwnaar van Helana van den Biesen. Echtgenoot is Wilhelmus (Willem, Wilhelm, Guillaume) DIEBELS [2581], 51 jaar oud, dagloner te Aijen, gedoopt (RK) op 21-05-1763 te Bergen (L), overleden. Willem was in 1794 en 1807 nog koning van het Aijense gilde. Zoon van Matthias (Thijs) DIEBELS [24576] en Helena JACOBS (Hermans) [24577].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Matthieu [24575], geboren op 15-03-1817 te Aijen (gem. Bergen (L)), overleden op 19-05-1818 te Aijen (gem. Bergen (L)) op 1-jarige leeftijd, 1 jaar.

Xcf    Christianus (Xtianus, Christiaan, Chrestien) KERSTEN [7298], gedoopt (RK) op 17-05-1732 te Wanssum, overleden op 23-07-1805 te Venray op 73-jarige leeftijd (aangifte door: Paul Pouelsen en Pierre Reijnders), 74 jaar, zoon van Joannes (Jean) KERSTEN [7277] (zie IXbt) en Petronella JANSSEN [7297].
Relatie [2365] met Johanna (Joanna, Jeanne) THEUWEN (Teeuwen) [7301], geboren circa 1728 te Meerlo, overleden op 18-05-1812 te Venray (aangifte door: Antoine van Hugten en Henri Jeuken), 84 jaar, dochter van Renier THEUWEN [7303] en Josephie GROENEWOLTS [55151].
Uit deze relatie:
   1. m  Reinerus [7302], gedoopt (RK) op 08-02-1765 te Wanssum, overleden.
   2. m  Joannes [345] (zie XIdf).
   3. v  Sophia [55316], gedoopt (RK) op 22-01-1771 te Vierlingsbeek (getuige(n): Nicolaus Teeuwen en Joanna Ebbers), overleden op 22-10-1846 te Maashees en Overloon op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd [19432] op 36-jarige leeftijd op 08-05-1807 te Wanssum (getuige(n): Guillaume Fleuren, Gerard Kersten, Jacques Jacobs en Rolof Jacobs), bruidegom 30 jaar geboren te Wanssum en Bruid 36 jaar geboren te Vierlingsbeek met Theodorus (Theodor) JACOBS [55334], 30 jaar oud, dagloner (1807), gedoopt (RK) op 19-08-1776 te Wanssum, overleden op 09-08-1844 te Maashees en Overloon op 67-jarige leeftijd, zoon van Hermanus JACOBS [55335] en Maria ROELOFS SMITS [55336].
   4. m  Petrus (Pierre, Peter) [7304] (zie XIdg).
   5. m  Henricus [7305], gedoopt (RK) op 27-05-1775 te Venray, overleden.

Xcg    Gerardus (Gerrit) KERSTEN [55152], gedoopt (RK) op 22-09-1736 te Wanssum (getuige(n): Jacobus Keersten, Petrus Hermans en Joanna Ebben), overleden, zoon van Joannes (Jean) KERSTEN [7277] (zie IXbt) en Petronella JANSSEN [7297].
Gehuwd [19448] op 40-jarige leeftijd op 08-01-1777 te Wanssum (getuige(n): getuige bruid Derk Derckx en getuige bruidegom Peter Coppes) met Jacomina COPPES [55374], geboren Circa 1740 te Geijsteren, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes [55387], gedoopt (RK) op 25-10-1777 te Wanssum (getuige(n): Petrus Coppis, Xtianus (Christianus) Kersten, Catharina Kersten en Lucia Denissen), overleden.
   2. v  Wilhelmina [55388], gedoopt (RK) op 19-10-1781 te Wanssum (getuige(n): Petrus Coppis, Hilken Bos en Margareta Coppis), overleden.
   3. m  Petrus [55389], gedoopt (RK) op 15-10-1783 te Wanssum (getuige(n): Henricus Hermans, Leonardus Hoogen en Joanna Teeuwen), overleden ??-01-1784 te Wanssum, begraven op 11-01-1784 te Wanssum.
   4. m  Petrus [55390], gedoopt (RK) op 22-10-1787 te Wanssum (getuige(n): Petrus Coppis, Leonardus Hoogen, Joanna Teeuwen en Joanna Kersten), overleden.
   5. m  Matthias [55391], gedoopt (RK) op 21-05-1789 te Wanssum (getuige(n): Petrus Coppis, Reinerus Vullings en Maria van den Bergh), overleden.
   6. m  Hendrikus (Hendrik) [5421] (zie XIdh).

Xch    Henricus (Hendrik, Henri) KERSTEN [55370], geboren Circa 1740 te Wanssum? Overleden op 30-12-1820 te Wanssum (aangifte door: Jacob Kessels en Jacobus Jacobs), 80 jaar, zoon van Joannes (Jean) KERSTEN [7277] (zie IXbt) en Beatrix VISSERS (Vischers) [55373].
Gehuwd voor de kerk [19446] op 10-01-1781 te Blitterswijck (RK) (getuige(n): getuige bruid Wilhelmus van den Bergh en getuige bruidegom Joannes Visschers) met Barbara ENGELS [55371], geboren Circa 1750, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [55405], gedoopt (RK) op 22-02-1781 te Blitterswijck (getuige(n): Joannes Kersten, Joanna Ruthjens en Joanna Jansen), overleden op 26-02-1782 te Blitterswijck op 1-jarige leeftijd, 1jaar.
   2. v  Maria [55406], gedoopt (RK) op 23-10-1782 te Blitterswijck (getuige(n): Gerardus Hermans, Michael Engels en Beatrix Visschers), overleden.
   3. v  Hendrina [55408], gedoopt (RK) op 20-04-1785 te Wanssum (getuige(n): Henricus Peeters, Aldegondis N.N. en Petronella Kersten), overleden.
   4. m  Joannes [55409], gedoopt (RK) op 21-10-1787 te Wanssum (getuige(n): Christianus Kersten, Eva Teeuwen en Christina Engels), overleden op 24-03-1803 te Wanssum op 15-jarige leeftijd (aangifte door: Sebille Martens en Marie van hengelsum), 15 jaar.
   5. m  Michael [55403], gedoopt op 06-03-1790 te Wanssum (getuige(n): Joanna Janssen en Henricus Gubbels), overleden.
   6. m  Christianus [55404], gedoopt (RK) op 11-03-1792 te Wanssum (getuige(n): Elizabetha van den Bos, Henricus Gubbels en Joannes Engels), overleden.

Xci    Petrus (Peter) KERSTEN [7283], gedoopt (RK) op 13-11-1755 te Wanssum, overleden op 28-03-1821 te Wanssum op 65-jarige leeftijd, zoon van Christianus FLEUREN (KERSTEN) [3374] (zie IXbv) en Elisabeth van den BOSCH [7280].
Gehuwd [7673] circa 1801 te Wanssum met Petronella van de KOELEN [22527], geboren circa 1770 te Wanssum ?
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [22528], geboren op 20-05-1802 om 18:00 uur te Wanssum (aangifte door: aangevers: Leonard Kersten 38 jaar en Johanna Kersten 58 jaar vrouw van Peter Coppus.) (gezindte: RK).
   2. m  Gerard [22529] (zie XIdi).
   3. v  Anna Christine [22530], geboren op 26-07-1806 om 23:00 uur te Wanssum (aangifte door: aangevers: Leonard Kersten 43 jaar en germain Teeuwen 60 jaar.).
   4. v  Beatrice [22531], geboren op 08-08-1808 om 22:00 uur te Wanssum (aangifte door: aangevers: Germain Teeuwen 63 jaar en Jacques Storme 38 jaar.).
   5. v  Marie Gertrude [22532], geboren op 02-02-1811 om 20:00 uur te Wanssum (aangifte door: Gerard van de Ven 65 jaar en Germain Teeuwen 65 jaar.).
   6. v  Petronella [22533], geboren op 08-11-1813 te Wanssum.
Relatie [7674] met Antoon SIJBERS [22534], geboren circa 1810.

Xcj    Maria Elisabeth KERSTEN [7286], gedoopt (RK) op 31-10-1767 te Wanssum (getuige(n): Henricus Hermans, Franciscus Kersten, Petronella Kersten en Gertrudis Kersten), overleden, dochter van Christianus FLEUREN (KERSTEN) [3374] (zie IXbv) en Elisabeth van den BOSCH [7280].
Gehuwd [7672] op 30-jarige leeftijd op 28-05-1798 te Wanssum (getuige(n): Leonardus Kersten en Arnoldus Wijnhoven) met Henricus (Hendrik) DUIJCKERS (Duijkers) [22526], akkerman, geboren circa 1760 te Wanssum ? Overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Christiaan (Duijkers) [48578], akkerman (1836), geboren Circa 1801 te Wanssum, overleden.
Gehuwd (1) [16895] voor 1834 met Anna Catharina van de VEN [48579], geboren Circa 1800, overleden op 07-05-1835 te Wanssum.
Gehuwd (2) [16894] op 14-05-1836 te Wanssum (getuige(n): Jan Duijkers, Pieter Henckens, Joannes Hutjens en Thomas van Knippenbergh). Bgm wdnr van Anna Catharina van de Ven overleden op 07-05-1835 te Wanssum met Anna Mechel (Mechtildis) van HAAF [4371], 34 jaar oud, dienstmeid (1836), geboren op 16-10-1801 te Meerlo (aangifte door: Elisabeth Gossens en Peeter van Haaf) (gezindte: RK), overleden op 14-06-1843 te Wanssum op 41-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Heijligers en Jan Hendrik Coppus), 43 jaar, dochter van Joannes (Jean, Jo(h)ann(es), (Petrus Johannes)) van HAAF (van Haeff) [2047] en Joanna (Jeannette, Johanna, Joannette) FLEUREN [2554] (zie Xcb).

Xck    Cornelis (Corneleij) KERSTEN [3402], landbouwer, gedoopt (RK) op 18-06-1757 te Geijsteren (getuige(n): Petrus Cuijpers en Elisabeth van den Bosch), overleden op 26-11-1834 te Geijsteren op 77-jarige leeftijd (aangifte door: Jacob van Leuven en Francis Derkx), 77 jaar, zoon van Franciscus (Francis) KERSTEN (Keersten) [3379] (zie IXbx) en Joanna JANSSEN van den BOSCH (Dresma) [3380].
Gehuwd voor de kerk [1115] op 31-jarige leeftijd op 10-03-1789 te Geijsteren (RK) met Anna Gertrudis BROUWERS [3403], 20 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-04-1768 te Geijsteren, overleden op 06-08-1849 te Maashees en Overloon op 81-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus BROUWERS [4030] en Johanna VERHEIJEN [4032].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes [3404] (zie XIdj).
   2. m  Franciscus [55178] (zie XIdk).
   3. m  Theodorus [55284], geboren op 16-01-1799 te Overloon, overleden op 07-07-1875 te Maashees en Overloon op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd [19406] op 43-jarige leeftijd op 16-07-1842 te Maashees en Overloon met Geertruij van der ZANDEN [55285], 31 jaar oud, geboren op 10-02-1811 te Maashees en Overloon, overleden op 09-06-1880 te Maashees en Overloon op 69-jarige leeftijd, dochter van Gerardus van der ZANDEN [55180] en Lamberdina LINSEN [55181].
   4. v  Johanna [55286], dienstmeid, geboren op 01-12-1800 te Overloon, overleden op 13-03-1888 te Wanssum op 87-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Mathijs Raemaekers en Pater Johannes Weijs), 87 jaar oud.
Gehuwd [19407] op 48-jarige leeftijd op 13-04-1849 te Wanssum (getuige(n): Michiel Raemaekers, Johannes Babtista Temmerman, Johannes Wijnhoven en Peeter Jan Keltjens) met Jacobus van ELK [55287], 48 jaar oud, klompenmaker, geboren op 21-03-1801 te Druten, overleden op 14-10-1869 te Wanssum op 68-jarige leeftijd, zoon van Henricus van ELK [55290] en Anna Maria van WELIE [55291], (1849) rentenierster.
   5. m  Christianus [55252] (zie XIdl).
   6. v  Marie Elisabeth [55283], dienstmeid (1850), geboren op 03-03-1810 te Wanssum (Geijsteren), overleden.
Gehuwd (1) [19411] op 40-jarige leeftijd op 08-04-1850 te Wanssum met Antoon WISMANS [55292], 37 jaar oud, dienstknecht (1850), geboren op 03-07-1812 te Venray, overleden voor 1873 te Wanssum? Zoon van Arnold WISMANS [55293] en Joanna van HAM [55294].
Gehuwd (2) [19414] op 62-jarige leeftijd op 04-01-1873 te Wanssum (getuige(n): Henricus Tervooren, Gerard Hendrickx, Gerard Camps en Jan Coenders), bruidegom 56 jaar oud weduwnaar van Helena van Rijswick, bruid 62 jaar oud weduwe van Antoon Wismans met Mathijs hubertus HOOGEN [46007], 56 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-02-1816 te Maashees en Overloon, overleden op 10-05-1893 te Boxmeer op 77-jarige leeftijd, zoon van Antoon HOOGEN [46008] en Gertrui BUSSERS [46009].

Xcl    Bartholina (Bartelomea, Bardelin, Bartelina) KERSTEN [7289], gedoopt (RK) op 10-05-1760 te Geijsteren (getuige(n): Christianus Kersten en Petronilla Jansen), overleden op 25-08-1831 te Vierlingsbeek op 71-jarige leeftijd, dochter van Franciscus (Francis) KERSTEN (Keersten) [3379] (zie IXbx) en Joanna JANSSEN van den BOSCH (Dresma) [3380].
Ondertrouwd (1) [19399] op 18-04-1789 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 03-05-1789 te Vierlingsbeek (Nederduits Gereformeerd) (getuige(n): Johannes Kersten, Johanna Matthia Arts en Marij Elis. Kersten) met Arnoldus ARTS [55266], geboren Circa 1760 te Vierlingsbeek (gezindte: RK), overleden op 06-02-1795 te Vierlingsbeek.
Gehuwd (2) [19402] na 1795 met Mechiel JACOBS [55271], geboren Circa 1770, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Joanna [55267], geboren op 25-12-1789 te Vierlingsbeek, overleden.
Gehuwd [19400] op 29-jarige leeftijd op 05-11-1819 te Vierlingsbeek met Willem JANSEN [55268], 25 jaar oud, geboren op 13-05-1794 te Sambeek, overleden, zoon van Joannes JANSEN [55269] en Petronella JANSEN [55270].

Xcm    Gerardus KERSTEN [7295], akkerman, gedoopt (RK) op 04-12-1774 te Geijsteren (getuige(n): Joannes Knops, Petri Seelders, Joanna Weijs en Getrudis Kersten), overleden op 27-08-1822 te Geijsteren (Wanssum) op 47-jarige leeftijd, zoon van Franciscus (Francis) KERSTEN (Keersten) [3379] (zie IXbx) en Joanna JANSSEN van den BOSCH (Dresma) [3380].
Gehuwd [19376] op 29-jarige leeftijd op 25-04-1804 te Wanssum (getuige(n): Johan Kersten, Wilhelm van Hegelsom, Peter van Haef en Peeter Renir van Haef). Als moeder van de bruidegom in de huwelijksakte is vermeld Wilhelmina Dresma?? Echtgenote is Gertrudis van HEGELSOM [55203], 22 jaar oud, geboren op 12-05-1781 te Wanssum, overleden op 03-03-1836 te Wanssum op 54-jarige leeftijd, dochter van Arnold JACOBS? van HEGELSOM [55204] en Geertrudis DECKERS [55205].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Francina [55207] (zie XIdm).
   2. v  Gertrude [55209], geboren op 15-02-1806 te Wanssum, overleden op 12-08-1806 te Geijsteren (Wanssum), 178 dagen oud.
   3. v  Maria Catharina [55210], geboren Circa 1807 te Geijsteren, overleden op 10-01-1872 te Venray.
Gehuwd [19380] op 16-04-1849 te Venray met Peter Joseph PELZER [55211], 23 jaar oud, geboren op 01-11-1825 te ? Overleden na 1872, op 08-10-1872 vertrokken uit Deurne, geen kinderen, zoon van Gerardus PELZER [55212] en Maria Christina van der HEIJDEN [55213].
Registernaam, Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1852
publieke verkoop
Johanna Jacobs te Overloon vroeger wonend te Wanssum, verkoper
Johannes Stoffels te Meerlo, akkerman gehuwd met Francina Kersten, haar bijstaand en machtigend verkoper
Peter Jozef Pelzer te Venray, dagloner gehuwd met Maria Kersten, haar bijstaand en machtigend. Mede als toeziend voogd verkoper
Peter Willemsen te Overloon, akkerman weduwnaar van Johanna Kersten en voogd over Gertrudis, Arnoldus, Gerard, Johannes, en Maria Willemsen, verkoper
Willem Kersten te Borbek bij Essen, Pruissen, dagloner, verkoper
Martin Beckers te Well, Bergen, gemeenteontvanger gehuwd met Catharina van Hegelsum, haar bijstaand en machtigend verkoper
Peter Vennekens te Meerlo, kleermaker gehuwd met Maria van Hegelsum, haar bijstaand en machtigend verkoper
Christina van Hegelsum te Meerlo, verkoper
Mathis Hoogen te Sevelen bij Geldern, Pruissen, akkerknecht , gemachtigd is Willem Smits, akkerman te Venray, koper
Openbare verkoop van onroerend goed.
Onroerend goed: huis met schuur en stalling, tuin, gelegen nabij de pastorie te Wanssum, gemeente Wanssum, sectie B, nrs. 1081, 1082, 1083, de helft verkregen door Johanna Jacobs uit nalatenschap van Arnold Jacobs, testament d.d. 12 maart 1849, de helft door de overige verkopers uit nalatenschap van Theodora van Hegelsum.
   4. m  Wilhelmus [55214], geboren op 02-03-1810 te Geijsteren, overleden op 02-04-1810 te Geijsteren, 31 dagen oud.
   5. v  Johanna Wilhelmina [55215] (zie XIdn).
   6. m  Wilhelmus [55220], geboren op 15-11-1813 te Wanssum, overleden op 15-12-1813 te Wanssum, 30 dagen oud.
   7. m  Wilhelmus [55221], geboren op 02-08-1815 te Wanssum, overleden na 1852.
Registernaam, Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1852
publieke verkoop
Johanna Jacobs te Overloon vroeger wonend te Wanssum, verkoper
Johannes Stoffels te Meerlo, akkerman gehuwd met Francina Kersten, haar bijstaand en machtigend verkoper
Peter Jozef Pelzer te Venray, dagloner gehuwd met Maria Kersten, haar bijstaand en machtigend. Mede als toeziend voogd verkoper
Peter Willemsen te Overloon, akkerman weduwnaar van Johanna Kersten en voogd over Gertrudis, Arnoldus, Gerard, Johannes, en Maria Willemsen, verkoper
Willem Kersten te Borbek bij Essen, Pruissen, dagloner, verkoper
Martin Beckers te Well, Bergen, gemeenteontvanger gehuwd met Catharina van Hegelsum, haar bijstaand en machtigend verkoper
Peter Vennekens te Meerlo, kleermaker gehuwd met Maria van Hegelsum, haar bijstaand en machtigend verkoper
Christina van Hegelsum te Meerlo, verkoper
Mathis Hoogen te Sevelen bij Geldern, Pruissen, akkerknecht , gemachtigd is Willem Smits, akkerman te Venray, koper
Openbare verkoop van onroerend goed.
Onroerend goed: huis met schuur en stalling, tuin, gelegen nabij de pastorie te Wanssum, gemeente Wanssum, sectie B, nrs. 1081, 1082, 1083, de helft verkregen door Johanna Jacobs uit nalatenschap van Arnold Jacobs, testament d.d. 12 maart 1849, de helft door de overige verkopers uit nalatenschap van Theodora van Hegelsum.

Xcn    Godefridus KERSTEN [9148], wever aan de Middelijk, gedoopt (RK) op 18-09-1752 te Horst, overleden op 29-12-1830 te Horst op 78-jarige leeftijd, zoon van Franciscus FLEUREN (Kersten) [3370] (zie IXbz) en Aldegondis SEUREN (Op De Camp) [5523].
Gehuwd voor de kerk (1) [3122] op 41-jarige leeftijd op 02-07-1794 te Horst (Sint Lambertus) met Anna VERHAEGH [9166], 28 jaar oud, weefster, gedoopt (RK) op 27-09-1765 te Horst, overleden op 26-01-1828 te Horst op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) [3123] na 1805 met Catharina SEROO [9167], geboren circa 1765.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Aldegonda [9168] (zie XIdo).

Xco    Catharina (Catharine) FLEUREN (Fleure) [3323], geboren te buurtschap Merselo, gedoopt (RK) op 18-09-1773 te Venray (getuige(n): Godefridus Fleuren en Jacomina Verrijckt), overleden op 12-08-1840 te Merselo, Venray op 66-jarige leeftijd (aangifte door: Jacob Verheijen en Renier Verrijdt), echtgenote 68 jaar. Dochter van Wilhelmus (Willem) FLEUREN (Fleurens) [55972] (zie IXcb) en Jacomina (Jacqueline) AERTS (Arts) [3320].
Gehuwd [1100] op 33-jarige leeftijd op 18-11-1806 te Venray. Bgm 30 jaar van Venray en Brd 33 jaar van Venray, gehuwd voor de kerk op 18-11-1806 te Venray (RK) met Martinus (Martin) VERSTEGEN (Versteegen) [3342], 30 jaar oud, landbouwer, akkerman (1845), gedoopt (RK) op 03-05-1776 te Venray, overleden op 30-03-1845 te Venray op 68-jarige leeftijd (aangifte door: Renier Verrijdt en Jacob Verheijen), weduwnaar 65 jaar oud. Zoon van Petrus (Pierre) VERSTEGEN (Versteegen) [3343] en Jeanette BIJSTERVELS (Bisterveldts) [3344].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus (Willem, Guillaume) (Versteegen) [48339], landbouwer (1877), geboren op 28-10-1808 te Venray (aangifte door: Pierre Versteegen en Jean Albert Roeffs), overleden op 03-02-1877 te Venray op 68-jarige leeftijd (aangifte door: Thomas Jansen en Hendrik Verrijdt), ongehuwd, 68 jaar oud.
   2. v  Petronella (Versteegen) [48340], akkersdochter, akkervrouw (1859), geboren op 09-10-1810 te Merselo, Venray (aangifte door: Arnaud Fleuren en Jean Albert Roeffs), overleden op 12-10-1859 te Venray op 49-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Joosten en Hendrik Verrijdt), echtgenote, 49 jaar oud.
Gehuwd [16797] op 26-jarige leeftijd op 13-04-1837 te Venray (getuige(n): Godfried van Houdt, Mathijs van Houdt, Gerard Baken en Jan Baltissen). Bruidegom 30 jaar geboren Meerlo, woont te Brukske, Venray en Bruid 26 jaar geboren Venray, woont te Merselo, Venray. Echtgenoot is Hendrik ZEGERS (Zeegers) [48343], 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 03-02-1807 te Meerlo, overleden, zoon van Jacobus (Jacob) ZEGERS (Zeegers) [48344], akkerman, en Jacomina VERDELLEN [48345].
   3. m  Jacobus (Jacques) (Versteegen) [48341], geboren op 09-02-1813 te Venray (aangifte door: Geofroi Thielen en Jean Albert Roeffs), overleden op 22-06-1814 te Venray op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Lambert Smits en Regnier Verrijd), zoon, 2 jaar.
   4. v  Johanna (Versteegen) [48342], geboren op 30-11-1815 te Venray (aangifte door: Francis Verblackt en Johan Roeffs), overleden op 14-02-1820 te Venray op 4-jarige leeftijd (aangifte door: Lambert Smits en Rennier Verrijdt), dochter,woonde te Merselo 4 jaar oud.

Xcp    Arnoldus (Arnoud) FLEUREN [3324], landbouwer, akkerman (1844), gedoopt (RK) op 31-07-1775 te Venray (getuige(n): Henricus Arts en Catharina Fleuren), overleden op 27-04-1844 te Venray op 68-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Joosten en Jan Verblackt), echtgenoot, 73 jaar oud. Zoon van Wilhelmus (Willem) FLEUREN (Fleurens) [55972] (zie IXcb) en Jacomina (Jacqueline) AERTS (Arts) [3320].
Gehuwd [1093] op 37-jarige leeftijd op 25-02-1813 te Venray, bruidegom 37 jaar geboren te Venray en bruid 36 jaar geboren te Venray met Anne Petronella (Petronelle) VERHEIJEN [3325], 36 jaar oud, dienstmaagd (1813), akkersvrouw (1845), landbouwerse (1847), geboren op 28-05-1776 te Venray, overleden op 16-08-1747 te Veray (aangifte door: Jan Smulders en Johannes Arts), relatie Arnold Fleuren, landbouwerse 71 jaar oud. Dochter van Fitus VERHEIJEN [3326] en Catharine VERRIJCKT [3327].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jacomina [13984] (zie XIdp).

Xcq    Anna Gertrudis (Gertruda, Anna Gertrui) FLEUREN [3336], dienstmaagd (1820), geboren te buurtschap Eijndt, gedoopt (RK) op 26-08-1782 te Venray (getuige(n): Martinus Sweijen, Petrus de Troi en Catharina Fleuren), overleden op 19-08-1843 te Venray op 60-jarige leeftijd (aangifte door: Jacob Peelen en Martin van Aarssen), weduwe, 60 jaar oud. Dochter van Henricus (Hent, Hendrik, Henri) FLEUREN (Fluere) [3331] (zie IXcc) en Jacomina Theodora (Jacomina Dorothea) de TRO (de Tras, de Troi, de troo Thetroo) [3333].
Ondertrouwd [1753] op 19-09-1816 te Venray, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 23-10-1820 te Venray (getuige(n): Martinus van Dijck, Jan Aerts, Martinus van Luijck en Jan Cuijpers). Bruidegom 42 jaar Weduwnaar van Allegonda van der Putten. Echtgenoot is Anselmus van DIJCK [5441], 42 jaar oud, schoenmaker, geboren op 30-09-1778 te Houten Hoek (gem. Venray) (gezindte: RK), overleden op 12-12-1837 te Venray op 59-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Derkx en Jacob Peelen), echtgenoot en Gertrudis Fleuren, 59 jaar oud. Zoon van Anselmus van DIJCK [5443] en Agnes DERIKX (Derks) [5444].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Allegonda [48150], Naaister, geboren op 10-07-1821 te Venray (aangifte door: Antoon van Cuijck en Jan Albert Roeffs), overleden op 21-02-1902 te Venray op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Martinus Jacobs en Gerard Hoeijmakers), weduwe, 80 jaar oud.
Gehuwd [16727] op 32-jarige leeftijd op 22-04-1854 te Venray (getuige(n): Godfried van Houdt, Mathijs van houdt, Jacob van Dijck en Jan baken) met Hermanus Antonius FOLBERS [48151], 30 jaar oud, timmerman te Venray (1854), geboren op 07-06-1823 te Grave, overleden, zoon van Johannes Pascharus FOLBERS [48159], schoenmaker, en Catharina Jacoba SCHREURS [48160].
   2. m  Peter Jacob [48424], kleermaker (1856), geboren op 03-12-1824 te Venray, overleden op 22-03-1856 te Venray op 31-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Verstraelen en Francis van de Water), zoon, 31 jaar oud.

Xcr    Anna Gertrudis (Anna Geertruida) MARTINEN FLEUREN (Fleur) [3312], dienstmeid (1812), geboren op 01-05-1785 te Lakemond (gem. Randwijk), aan de Oosterhoudsestraat, gedoopt (RK) op 04-05-1785 te Indoornik (getuige(n): Wilm (Wilhelmus) Fleuren en Neeltje (Petronella) Hermsen), overleden op 16-04-1869 te Brummen op 83-jarige leeftijd. Johanna is weduwe en 80 jaar oud. Dochter van Martinus (Marten, Martin) FLEUREN (Fleuresen) [3310] (zie IXcd) en Alexandra (Sandrijn of Sandrina) HERMSEN LUBBERS (HERMANSEN, Lubberts) [3311].
Gehuwd [7553] op 26-jarige leeftijd op 11-01-1812 te Arnhem. Bruidegom 27 jaar en Bruid 26 jaar oud. Echtgenoot is Lammert WISSINK [22147], slagersknecht, slager (1812, 1838-1839), meesterslager (1815), slachter (1816), dagloner (1825, 1846), geboren circa 1784 te Brummen, overleden op 20-12-1853 te Dordrecht, 69 jaar echtgenoot van Johanna Fleur. Zoon van Gerrit WISSINK [27697] en Willemina BOSVELT [27699].
(ook als Johanna Fleur(en) (1815-1846) gevonden).
(ook als Lammert Wissink).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerrit [53853], geboren op 20-12-1812 te Arnhem, overleden op 06-02-1814 te Arnhem op 1-jarige leeftijd, 1 jaar.
   2. v  Gerharda [53855], dienstmeid (1838), geboren op 17-05-1814 te Arnhem, overleden op 04-01-1890 te Zutphen op 75-jarige leeftijd, 78 jaar.
Gehuwd (1) [18859] op 24-jarige leeftijd op 22-09-1838 te Brummen met Berend LANGENKAMP [53866], dagloner (1838), geboren Circa 1811 te Brummen, overleden, zoon van Derk LANGENKAMP [53867] en Gerritje BUSSER [53868].
Gehuwd (2) [18869] op 54-jarige leeftijd op 10-02-1869 te Zutphen, weduwe van Berend Goosen Langenkamp met Arnoldus SIEVERS [53882], arbeider, geboren Circa 1833 te Zutphen, overleden, zoon van Jacobu SIEVERS [53883], arbeider, en Johanna WEIJERMAN [53884].
   3. m  Martijn Wilhelm [48563], geboren op 14-08-1815 te Arnhem, overleden op 19-08-1815 te Arnhem, 5 dagen oud, 5 dagen oud.
   4. v  Johanna Willemina [53857], geboren op 26-07-1816 te Arnhem, overleden.
   5. m  Lambertus Wilhelm [22149], dagloner (1841), geboren op 29-12-1817 te Arnhem, overleden op 28-04-1901 te Zutphen op 83-jarige leeftijd, echtgenoot 83 jaar oud.
Gehuwd (1) [16897] op 23-jarige leeftijd op 23-04-1841 te Lochem. Brd. is weduwe van Hendrik Hietbrink met Maria ZWATERS [48581], geboren Circa 1801 te Lochem, overleden voor 1874, dochter van Goosen ZWATERS [48582], schoenmaker, en Maria HEUVELSLAND [48583].
Gehuwd (2) [14288] op 56-jarige leeftijd op 08-08-1874 te Voorst. Bgm is weduwnaar van Maria Swaters en Brd van Jan Korkert. Echtgenote is Aaltjen ter VELDE [40948], 29 jaar oud, geboren op 09-05-1845 te Olst (gem. Olst-Weijhe), overleden na 1902, dochter van Arend ter VELDE [48596], veldwachter, en Geertjen SPIJKERS [48597].
   6. m  Willem [48585], dienstbaar, geboren op 02-10-1819 te Rhienderen (gem. Brummen), overleden.
Gehuwd [16900] op 21-jarige leeftijd op 25-09-1841 te Lochem met Lammertdina Johanna STROETMAN [48586], dienstbaar, geboren Circa 1823 te Holten, overleden, dochter van Garrit Jan STROETMAN [48587], landbouwer, en Janna BLOEMENKOLK [48588], dienstbaar.
   7. v  Martha [22059], dienstbode, dienstmeid (1839), geboren op 05-11-1821 te Rhienderen (gem. Brummen), overleden op 27-10-1857 om 12:00 uur te Rhienderen (gem. Brummen) op 35-jarige leeftijd, echtgenote, 36 jaar oud.
Gehuwd [7520] op 18-jarige leeftijd op 30-11-1839 te Brummen (Gld) met Gerrit OOSTERHOEK (Oosterbroek) [22060], 27 jaar oud, dagloner, boerenknecht (1839), geboren op 06-03-1812 te Olst (gem. Olst-Wijhe), overleden op 01-03-1877 om 10:00 uur te Brummen op 64-jarige leeftijd, zoon van ONBEKEND [41222] en Hendrika OOSTERHOEK [23157], Dagloonster.
   8. m  Martien [53862], dagloner (1846), geboren op 30-09-1823 te Rhienderen (gem. Brummen), overleden.
Gehuwd [18863] op 22-jarige leeftijd op 05-09-1846 te Brummen met Katharina SLUITER [53872], dienstmeid (1846), geboren Circa 1819 te Vorden (gem. Bronckhorst), overleden, dochter van derk SLUITER [53873], landbouwer, en Janna HOGEVONDER [53874].
   9. v  Dina [53863], geboren op 23-09-1825 te Oeken (gem. Brummen), overleden op 17-01-1898 te Hoven (gem. Zutphen) op 72-jarige leeftijd, 72 jaar.
Gehuwd [18861] op 20-jarige leeftijd op 05-09-1846 te Brummen met Willem JANSEN [53869], landbouwer, geboren Circa 1826 te Zutphen, overleden, zoon van Gerrit JANSEN [53870], landbouwer, en Tonia van ESSEN [53871].

Xcs    Hermina MARTENSEN FLEUREN (Fleuressen - Fleur) [3317], dienstmeid te Heteren, arbeidster (1838-1849), gedoopt (RK) op 27-03-1798 te Randwijk, Indoornik (getuige(n): Derk den Bolder (Bolderik?) en Geertruij Lubbers), overleden op 02-08-1863 te Huissen op 65-jarige leeftijd, weduwe, dochter van Martinus (Marten, Martin) FLEUREN (Fleuresen) [3310] (zie IXcd) en Alexandra (Sandrijn of Sandrina) HERMSEN LUBBERS (HERMANSEN, Lubberts) [3311].
Gehuwd (1) [1089] op 24-jarige leeftijd op 27-07-1822 te Huissen. Moeder van de bruid ook Hermsen met Joannis (Jan) VISSER [3316], 33 jaar oud, schoenmaker, gedoopt (NH) op 14-11-1788 te Delfshaven, overleden op 08-03-1832 te Huissen op 43-jarige leeftijd, zoon van Joannes VISSER [7576] en Maria HILLIGERS [7577].
Gehuwd (2) [1102] op 40-jarige leeftijd op 21-09-1838 te Huissen. Weduwnaar van Elisabeth Willemsen, Weduwe van Joannes Visser.
Moeder van de bruid ook Hermsen. Echtgenoot is Joannes (Jan) EVERS [3345], 60 jaar oud, Tabaksplanter, arbeieder (1838-1848), gedoopt (RK) op 16-04-1778 te Huissen, overleden op 19-03-1848 te Huissen op 69-jarige leeftijd, weduwnaar van Elisabeth Willemsen en weduwnaar van Joanna Leegland en echtgenoot van Hermina Fleuren. Zoon van Gijsbert (Giesbert) EVERS [7574] en Hermina WOLTERS [7575].
Ook gevonden als Hendrina Fleuren, als getuige bij: Geboorte van Elisabeth Geritzen Geb. Randwijk, ged. RK Indoornik 13-12-1810.
Ouders: Jacobus Gerritzen en Cornelia Bosch Get: Joannes Copjaens, Gerarda Gerritzen en Hendrina Fleuren.
(Als iemand als 3de getuige is vermeld is dit bijna altijd de vroedvrouw, echter de geregistreerde vroedvrouw in Randwijk is Let of Aletta Sanders.).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes (Jan) [7578], schippersknecht, geboren op 03-02-1823 te Huissen, overleden op 23-05-1879 te Maastricht op 56-jarige leeftijd, 56 jaar.
Gehuwd [2442] op 26-jarige leeftijd op 29-04-1849 te Huissen met Maria BONGERS [7579], 29 jaar oud, dienstmeid, geboren op 28-06-1819 te Huissen, overleden, dochter van Bernard BONGERS [10327], smid, en Maria EVERS [10328].
   2. v  Johanna Maria [7580] (zie XIdq).
   3. m  Martinus [7582], schipper, geboren op 09-09-1828 te Huissen, overleden op 02-07-1866 om 03:00 uur te Huissen op 37-jarige leeftijd (aangifte door: Gerardus Jacobus Weitjes, geen aanverwant van de overledene, 37 jaar, koopman en Frederik Jacob Braakman, geen aanverwant ven de overledene, 60 jaar, Rijksambtenaar). Overledene is van beroep schipper, ongehuwd, in de ouderdom van 37 jaren, aan boord van het schip "nooit gedacht" liggende op de Rijn bij het Looveer binnen de gemeente Huissen.
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Albertus [3346], geboren circa 1840.
   5. m  Gijsberts [48479], sigarenmaker, geboren op 25-02-1840 te Huissen, overleden op 07-04-1919 te Kampen op 79-jarige leeftijd, weduwnaar 79 jaar.
Gehuwd [16851] op 26-jarige leeftijd op 01-11-1866 te Kampen. Bgm 26 jaar en Brd 29 jaar. Echtgenote is Johanna Catharina BROEKMAN [48480], dienstbode, geboren Circa 1837 te Zwolle, overleden, dochter van Petrus (Peter) BROEKMAN [48481] en Maria Catharina LEMMERMAN [48482].

Xct    Elizabeth FLEURKENS [3946], akkerdochter, geboren op 26-06-1811 te Helsum (Pruisen) bij Weeze (Dld) ?? (gezindte: RK), overleden op 08-06-1885 te Afferden (L) op 73-jarige leeftijd, dochter van Gerardus (Gerhard) FLEURKENS (Flörckes) [7086] (zie IXce) en Helene (Helena) ARIAENS SMITZ (Arians - Schmitz) [7087], akkersvrouw.
Gehuwd [1282] op 32-jarige leeftijd op 01-06-1844 te Bergen (L) (BS) bruidegom weduwnaar van Marie Elizabeth Dercks. Echtgenoot is Gerard GREVERS [3945], 39 jaar oud, smid, geboren op 03-03-1805 te Afferden (L) (gezindte: RK), overleden, zoon van Gerardus GREVERS [38444], smid, en Anna Maria RUTTEN [38445].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Agnes [53254], geboren op 03-03-1845 te afferden (L) ( gem. Bergen), overleden op 05-05-1849 te Bergen (L) op 4-jarige leeftijd, 4 Jaar.
   2. m  Gerardus Martinus [53255], geboren op 27-01-1848 te Afferden (L) (gem. Bergen), overleden op 22-02-1852 te Bergen (L) op 4-jarige leeftijd, 4 jaar.
   3. m  Jacobus Antonius [53234], geboren op 30-04-1850 te Afferden (L) (gem. Bergen), overleden op 21-01-1930 te Afferden (L) (gem. Bergen) op 79-jarige leeftijd, 79 jaar oud.
   4. v  Maria Elizabeth [38477], geboren op 06-03-1853 te Afferden (L) (gem. Bergen), overleden op 18-12-1945 te Bergen (L) op 92-jarige leeftijd, 93 jaar.
Gehuwd [13354] op 25-jarige leeftijd op 15-11-1878 te Bergen (L) met Johannes Henricus Hubertus KAMPS [38478], 28 jaar oud, akkerman, geboren op 03-01-1850 te Afferden (L), vader staat in zijn trouwakte vermeld als Gerard Kamps, overleden op 18-07-1927 te Afferden (L) (gem. Bergen) op 77-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Jacob) KAMPS [38479] en Maria Gertudis (Gertrude) AMBROSIUS [38480], akkersvrouw.

Xcu    Wilhelmina FLEURKENS [7092], geboren op 28-05-1817 te Weeze (Dld), gedoopt (RK) op 29-05-1817 te Hülm (Dld) (getuige(n): Wilhelm Hoolmanns, Catharina van Eyck en Hermann Roggmans), overleden op 10-01-1882 te Weeze (Dld) op 64-jarige leeftijd, dochter van Gerardus (Gerhard) FLEURKENS (Flörckes) [7086] (zie IXce) en Helene (Helena) ARIAENS SMITZ (Arians - Schmitz) [7087], akkersvrouw.
Gehuwd [2301] op 38-jarige leeftijd op 20-07-1855 te Hülm (Dld). Wilhelm is Weduwnaar met Wilhelm (Wilhelm, Johann) DICKS [7093], 53 jaar oud, geboren op 16-04-1802 te Pfalzdorf (Dld), gedoopt (RK) op 18-04-1802 te Weeze (Dld) (getuige(n): Antonius Hegermann en Annegunda Tennagel), overleden op 03-01-1868 te Keppeln/Uedem (Dld) op 65-jarige leeftijd, zoon van Wilhelm DICKS [43527] en Helena van VORST [43528].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johann [42926], geboren op 14-05-1856 te Keppeln (Dld) (aangifte door: s), gedoopt (RK) op 15-05-1856 te Keppeln (Dld) (getuige(n): Wilhelmus Vehrenschild en Helena Arians), overleden op 19-09-1929 te Riswick, Till (Dld) op 73-jarige leeftijd.
   2. m  Mathias [42923] (zie XIdr).
   3. m  Anton [42924], geboren op 05-10-1860 te Keppeln (Dld), gedoopt (RK) op 06-10-1860 te Keppeln (Dld) (getuige(n): Henricus Fleurkens en Joanna Schoofs).
   4. m  Peter Joseph [42925], geboren op 19-07-1863 te Keppeln (Dld), gedoopt (RK) op 20-07-1863 te Keppeln (Dld) (getuige(n): Joannes Görtz en Christina Dicks).

Xcv    Theodor FLEURKENS [7110], dagloner, geboren circa 1810 te Twisteden (Dld), overleden op 14-10-1867 te Weeze (Dld). Te Wemb op no. 327, zoon van Arnoldus (Arnold) FLEURKENS [7102] (zie IXcf) en Gertrude HESSELMANN [7103].
Gehuwd (1) [2308] op 26-01-1844 te Weeze (Dld) met Christina KOENEN [7111], 27 jaar oud, geboren op 29-07-1816 te Weeze (Dld), overleden op 05-07-1847 te Weeze (Dld) op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [2309] op 18-08-1847 te Weeze (Dld) met Johanna BROEKMANNS [7112], 38 jaar oud, geboren op 05-11-1808 te Kevelaer (Dld), overleden op 01-06-1867 te Weeze (Dld) op 58-jarige leeftijd, overleden huis nr. 327 te Wemb.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Arnold [7113], geboren op 11-07-1845 te Weeze (Dld), overleden op 20-02-1849 te Weeze (Dld) op 3-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Johann [7115], geboren op 28-09-1851 te Weeze (Dld), overleden op 11-06-1923 te Weeze (Dld) op 71-jarige leeftijd.
   3. v  Gertruda [7116], geboren op 25-07-1856 te Weeze (Dld), overleden 1932 te Weeze (Dld).

Xcw    Gerhard FLEURKENS [7104], Dagloner, geboren circa 1819 te Twisteden (Dld), overleden op 20-05-1876 te Weeze (Dld), zoon van Arnoldus (Arnold) FLEURKENS [7102] (zie IXcf) en Gertrude HESSELMANN [7103].
Gehuwd [2306] op 31-01-1840 te Weeze (Dld) met Johanna COENEN [7105], 17 jaar oud, geboren op 09-02-1822 te Weeze (Dld), overleden op 21-07-1891 te Weeze (Dld) op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Gertrudis [7106], geboren op 02-01-1841 te Weeze (Dld), overleden op 11-01-1841 te Weeze (Dld), 9 dagen oud.
   2. v  Maria Gertrude [7107], geboren op 19-11-1841 te Weeze (Dld).
   3. v  Anna Maria [7108], geboren op 18-04-1844 te Weeze (Dld).
Gehuwd [2307] op 21-jarige leeftijd op 03-07-1865 te Weeze (Dld) met Johann WENNEKERS [7109], 26 jaar oud, tagelöhner te Wemb, geboren op 26-03-1839 te Weeze (Dld) (gezindte: RK), overleden op 25-02-1892 te Weeze (Dld) op 52-jarige leeftijd.
   4. v  Gertrudis [7122], geboren op 30-04-1848 te Weeze (Dld) (gezindte: RK), overleden op 29-07-1875 te Weeze (Dld) op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd [2313] met N.N. BARTS [7123], geboren circa 1845.
   5. v  Johanna [7124], geboren op 29-04-1851 te Weeze (Dld), overleden op 09-06-1852 te Weeze (Dld) op 1-jarige leeftijd.
   6. m  Johann [7125], geboren op 23-04-1853 te Weeze (Dld), overleden op 15-02-1871 te Weeze (Dld) op 17-jarige leeftijd.

Xcx    Hermann FLEURKENS [7117], taglöhner en van 1867 tot 1884 gemeindevertreter, geboren circa 1821 te Twisteden (Dld), overleden op 19-10-1884 te Weeze (Dld), zoon van Arnoldus (Arnold) FLEURKENS [7102] (zie IXcf) en Gertrude HESSELMANN [7103].
Gehuwd [2310] op 19-10-1844 te Weeze (Dld) met Maria BROECKMANN [7118], 27 jaar oud, geboren op 03-05-1817 te Weeze (Dld), overleden op 28-04-1881 te Weeze (Dld) op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina [7130], geboren op 29-04-1845 te Weeze (Dld).
   2. m  Arnold [7131] (zie XIds).
   3. v  Gertrude [7133], geboren op 12-02-1852 te Weeze (Dld), overleden op 12-02-1852 te Weeze (Dld), 0 dagen oud.
   4. m  Jacob [7134], schüster (schoenmaker), geboren op 27-01-1853 te Weeze (Dld), overleden op 30-09-1874 te Weeze (Dld) op 21-jarige leeftijd.
   5. v  Gertrude [7135], geboren op 07-08-1856 te Weeze (Dld), overleden op 17-01-1859 te Weeze (Dld) op 2-jarige leeftijd (overlijdensjaar is moeilijk leesbaar kan ook 1959 zijn).
   6. m  Jacob [7128] (zie XIdt).
   7. v  Johanna [7127], geboren op 10-01-1862 te Weeze (Dld), overleden op 11-01-1862 te Weeze (Dld), 1 dag oud.
   8. v  Johanna [7126], geboren op 31-10-1864 te Weeze (Dld).

Xcy    Petronella FLEURKENS [38465], landbouwster, geboren Circa 1810 te Wetten, overleden op 03-03-1874 te Arcen en Velden, 64 jaar, dochter van Heinrich FLEURKENS [46754] (zie IXcg) en Joanna KERCKHOFF (Johanna Kerkhof) [5575].
Gehuwd [13348] Circa 1835 met Leonardus RIETER [38466], landbouwer, geboren Circa 1796 te Arcen, overleden op 10-09-1869 te Arcen en Velden, 73 jaar, zoon van Gerardus RIETER [48084] en Joanna KRIJNEN [53658].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna [38467], geboren op 04-11-1836 te Arcen en Velden, overleden op 02-01-1909 te Arcen op 72-jarige leeftijd, 72 jaar.
Gehuwd [13349] op 31-jarige leeftijd op 11-02-1868 te Arcen en Velden met Peter Arnold LEUPERS [38468], 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 24-05-1833 te Straelen (Pruisen) (Dld), overleden, zoon van Peter Hendrik LEUPERS [38469] en Anna Christina JEDEKENS [38470].
   2. v  Henrica Petronella [53657], geboren op 31-05-1839 te Arcen en Velden, overleden op 23-02-1843 te Arcen en Velden op 3-jarige leeftijd, 3 jaar.
   3. v  Maria Gertrudis [38481], geboren op 22-08-1842 te Arcen, overleden op 06-08-1909 te Arcen op 66-jarige leeftijd, 66 jaar.
Gehuwd [13356] op 36-jarige leeftijd op 14-02-1879 te Arcen en Velden met Petrus Johannes van den HOMBERGH [38482], 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 20-05-1848 te Velden, overleden, zoon van Jacobus van den HOMBERGH [38483] en Gertrudis VERBEECK [38484].
   4. v  Henrica regina [38473], geboren op 21-11-1843 te Arcen en Velden, overleden op 05-09-1914 te Arcen op 70-jarige leeftijd, 70 jaar.
Gehuwd [13352] op 32-jarige leeftijd op 16-07-1876 te Arcen en Velden met Johannes Henricus REUTELINGSPERGER [38474], 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 15-07-1839 te Arcen, overleden, zoon van Petrus Jacobus REUTELINGSPERGER [38475], landbouwer, en Petronella ROOSEN [38476], landbouwster.

Xcz    Rene FLEURKENS [8085], ackerer te Helsum woont in huis no. 220, geboren op 20-04-1812 te Weeze (Dld) (gezindte: RK), overleden op 21-10-1884 te Weeze (Dld) op 72-jarige leeftijd, zoon van Johann (Jean) FLEURKENS [8074] (zie IXck) en Maria Margaretha te RAIJ [8075].
Gehuwd [2620] op 27-jarige leeftijd op 22-08-1839 te Weeze (Dld) met Johanna HOFFMANS [8086], 22 jaar oud, geboren op 26-08-1816 te Weeze (Dld) (gezindte: RK), overleden op 15-06-1878 te Weeze (Dld) op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Heinrich [8093], ackerer, geboren op 11-10-1840 te Weeze (Dld) (gezindte: RK), overleden op 15-07-1885 te Weeze (Dld) op 44-jarige leeftijd.
(ongehuwd).
   2. v  Anna Maria [8094], geboren op 20-08-1842 te Weeze (Dld) (gezindte: RK).
Relatie [2940] met N.N. NEUIJ [8603].
   3. v  Elisabeth [8095], geboren op 20-12-1844 te Weeze (Dld) (gezindte: RK), overleden op 20-05-1855 te Weeze (Dld) op 10-jarige leeftijd.
   4. m  Peter Johann [8097] (zie XIdu).
   5. v  Petronella [8096], geboren op 06-03-1849 te Weeze-Helsum (Dld) (gezindte: RK), overleden op 11-03-1899 te Weeze-Wissen (Dld) op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd [2941] op 30-jarige leeftijd op 09-11-1879 te Weeze ? Echtgenoot is Gerhard COOPMANS [8604], geboren circa 1845.
   6. m  Wilhelm [8099], geboren op 02-06-1854 te Weeze (Dld) (gezindte: RK), overleden op 27-04-1855 te Weeze (Dld), 329 dagen oud.
   7. v  Johanna [8100], geboren op 26-11-1859 te Weeze (Dld) (gezindte: RK), overleden op 22-04-1901 te Weeze (Dld) op 41-jarige leeftijd.
Relatie [2942] met N.N. SIEBERS [8605], geboren Circa 1855 te ?

Generatie XI

 
XIa    Theodorus FLEUREN [1030], arbeider (1870), landbouwer op de Milsbeek, geboren op 05-10-1832 te Ottersum, gedoopt (RK) op 05-10-1832 te Ottersum, overleden op 02-09-1918 te Ottersum op 85-jarige leeftijd, echtgenoot, 85 jaar oud, zoon van Theodorus (Derk, Derrik) FLEUREN [1025] (zie Xg) en Johanna (Joanna) JANSEN [1027].
Gehuwd [380] op 37-jarige leeftijd op 11-02-1870 te Ottersum (getuige(n): Jan Fleuren en Lambert Dinnissen) met Johanna GROOTHUIZEN (Groothusen) [1031], 25 jaar oud, geboren op 19-10-1844 te 't Zelder (gem. Ottersum) (gezindte: RK), overleden op 05-05-1927 te Gemert (de Mortel) op 82-jarige leeftijd, weduwe, 82 jaar oud. Dochter van Theodorus (Derk) GROOTHUSEN [37756] en Maria LAMERS [37757], landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Johanna [1032], zuster der Franciscanessen van de Heilige Familie, geboren op 06-01-1872 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 01-08-1956 te Tilburg op 84-jarige leeftijd.
in de congregatie ingetreden op 09-02-1901, ingekleed 16-08-1901 en als zuster Bartholomea geprofest op 01-10-1903.
   2. m  Theodorus Franciscus (Theodor Franz, Thij) [1033] (zie XIIa).
   3. v  Maria Catharina [1136] (zie XIIb).
   4. m  Johannes Wilhelmus (Wim) [1158], geboren op 02-08-1880 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 30-05-1952 te De Mortel op 71-jarige leeftijd.
   5. m  Gerardus Wilhelmus [1159], MCS broeder 01-05-1898 Hemekendonk, legde zijn klooster geloften af op 25-03-1906 te Tilburg. Geboren op 25-02-1883 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 06-03-1948 te Antwerpen (B) op 65-jarige leeftijd.
Werkte aan het missieseminarie te Asche en vertrok in 1925 naar de missie in Conquilhadstad in Bokote aan de evenaar, waar hij een van de schoonste en grootste kerken van de evenaarstreek bouwde door middel van eenvoudige middelen en met eigenhand.).
   6. v  Theodora Francina (Dora) [1161], geboren op 02-12-1885 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 11-03-1985 te Erp, Gem. Veghel op 99-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1985 te Elsendorp.
Gehuwd [417] op 48-jarige leeftijd op 01-08-1934 te Gemert (BS) met Peter (Piet) van ELS (De Peelvruuter) [1160], 46 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-07-1888 te St. Anthonis (gezindte: RK), overleden op 28-02-1979 te Bakel op 90-jarige leeftijd, begraven op 03-03-1979 te Elsendorp.
   7. m  Jacobus Martinus [1162], lid van de 3de orde van st. Franciscus, geboren op 04-02-1889 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 26-02-1955 te De Mortel op 66-jarige leeftijd, begraven op 02-03-1955 te Gemert.

XIb    Gerarda (Grada) FLEUREN [1165], huisvrouw (1898), geboren op 15-02-1838 te Ottersum, gedoopt (RK) op 15-02-1838 te Ottersum (getuige(n): Jacob Copens en Antoon Dinnissen), overleden op 31-01-1907 te Ottersum op 68-jarige leeftijd, weduwe, 68 jaar oud.

7048.183 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.183) Schepenakte 197
Testament van Gerarda Fleuren te Beugen
Datering: 18-09-1905 Soort akte: Testament Plaats: Boxmeer, dochter van Theodorus (Derk, Derrik) FLEUREN [1025] (zie Xg) en Johanna (Joanna) JANSEN [1027].
Gehuwd [418] op 27-jarige leeftijd op 09-06-1865 te Ottersum met Theodorus (Derk) SPIKMANS (Spickmans) [1164], 35 jaar oud, akkerman, geboren op 04-10-1829 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 05-05-1905 te Ottersum op 75-jarige leeftijd, echtgenoot, 76 jaar oud. Zoon van Gerardus SPICKMANS [38776] en Elisabeth GISBERTS [38777].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [53590], geboren op 07-04-1866 te Ottersum, overleden.
   2. v  Theodora SPICKMANS [37580], geboren op 29-11-1867 te Ottersum, overleden.
Gehuwd [12975] op 34-jarige leeftijd op 10-09-1902 te Beers met Hendricus van DIJK [37581], geboren Circa 1875 te Mill en St. hubert, zoon van Martinus van DIJK [37582] en Theodora JANS [37583].
   3. v  Helena SPICKMANS [48430], geboren op 13-12-1868 te Ottersum, overleden op 31-12-1869 te Ottersum op 1-jarige leeftijd, dochter, 1 jaar oud.
   4. m  Gerardus SPICKMANS [48431], geboren op 30-01-1870 te Ottersum, overleden op 30-07-1870 te Ottersum, 181 dagen oud, 6 maanden oud.
   5. v  Elisabeth SPICKMANS [48432] (zie XIIc).
   6. m  Gerardus SPICKMANS [1166], geboren op 03-08-1872 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 08-05-1950 te Liempde op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd [419] circa 1910 met Maria HENDRICKS [1167], geboren op 28-04-1882 te Kranenburg (Dld) (gezindte: RK), overleden op 14-03-1952 te Liempde op 69-jarige leeftijd.
   7. v  Anna Maria SPICKMANS [37584], geboren op 23-06-1874 te Ottersum, overleden.
Gehuwd [12977] op 33-jarige leeftijd op 16-05-1908 te Sambeek met Martinus van MILL [37585], geboren Circa 1883 te Sambeek, zoon van Gerardus van MILL [37586] en Petronalla BEXKENS [37587].
   8. m  Theodorus (Spickmans) [1168], geboren op 09-08-1875 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 25-08-1875 te Ottersum, 16 dagen oud, 2 weken oud.
   9. m  Theodorus (Spickmans) [48433], Landbouwer, geboren op 23-09-1878 te Ottersum, overleden.
Gehuwd [16703] op 29-jarige leeftijd op 23-04-1908 te Bergen (L) met Anna Maria COENEN [38441], geboren Circa 1879 te Heijen, overleden, dochter van Mathias COENEN [53526] en Petronella VERMAESSEREN [48077].
   10. m  Leonardus SPICKMANS [48434], geboren op 22-11-1880 te Otetrsum, overleden op 12-12-1881 te Ottersum op 1-jarige leeftijd, 1 jaar.

XIc    Johannes (Johann) FLEUREN [1170], (land)arbeider (1843-1908), landbouwer te Barbeck (Dld) (1911), geboren op 13-05-1843 te Ottersum, gedoopt (RK) op 13-05-1843 te Ottersum (getuige(n): Antoon Dinnissen en Peter Peters), overleden op 24-01-1913 te Ottersum op 69-jarige leeftijd, echtgenoot, 69 jaar oud. Zoon van Theodorus (Derk, Derrik) FLEUREN [1025] (zie Xg) en Johanna (Joanna) JANSEN [1027].
Gehuwd [420] op 27-jarige leeftijd op 16-11-1870 te Bergen (L) met Johanna Adelgunda van BERGEN [1171], 27 jaar oud, geboren op 13-05-1843 te Heijen (gezindte: RK), overleden op 26-04-1923 te Gennep op 79-jarige leeftijd, weduwe, 79 jaar oud. Dochter van Gerardus (Gerrit, Garard) van BERGEN [8008], smid, en Segerina MUSKENS [8009].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [1172], geboren op 05-10-1871 te Altendorf (Dld) (gezindte: RK), overleden op 09-12-1899 te Ottersum op 28-jarige leeftijd, 28 jaar oud ongehuwd.
   2. m  Johann [1173], geboren op 05-10-1871 te Altendorf (Dld) (gezindte: RK), overleden na 1894.
   3. v  Maria Gerarda Theodora [1174], geboren op 01-09-1873 te Altendorf (Dld) (gezindte: RK), overleden op 08-09-1897 te Ottersum op 24-jarige leeftijd, leeftijd 24 jaar, ongehuwd.
   4. m  Theodorus Jacobus FLÖREN (Fleuren) [1175] (zie XIId).
   5. v  Louisa (Luise, Wies) (Flören, Floren) [1183] (zie XIIe).
   6. v  Aldegundis (Gon, Allegonda) [1185] (zie XIIf).
   7. v  Petronella [30871], geboren op 04-06-1882 te Wardhausen (Dld) (gezindte: RK), overleden voor 1940.
Gehuwd [10541] op 25-jarige leeftijd op 21-02-1908 te Ottersum met Peter Johannes Hubertus FRANSMAN [30872], landbouwer, geboren Circa 1875 te Ottersum, overleden op 16-12-1940 te Bergen (L), weduwnaar, 66 jaar. Zoon van Johannes FRANSMAN [30873] en Johanns Elisabeth van der SANDE [30874].
   8. m  Gerardus (Gerhard) [1187] (zie XIIg).

XId    Helena FLEUREN [1208], dienstmeid (1874), geboren op 28-05-1846 te Ottersum, gedoopt (RK) op 28-05-1846 te Ottersum (getuige(n): Matthias Giebels en Antoon Dinnissen), overleden op 07-03-1902 te Groesbeek op 55-jarige leeftijd, weduwe 55 jaar oud, dochter van Theodorus (Derk, Derrik) FLEUREN [1025] (zie Xg) en Johanna (Joanna) JANSEN [1027].
Gehuwd [432] op 27-jarige leeftijd op 30-01-1874 te Groesbeek, brgm 42 jaar weduwnaar van Gertruida Gerrits, brd 27 jaar met Petrus (Peter) BINNENHEI (BENNEHEIJ) [1207], arbeider, geboren circa 1832 te Schottheijde (Frasselt (Dld)) (gezindte: RK), overleden op 11-05-1885 te Groesbeek, 54 jaar oud, zoon van Johann (Jan) BINNENHEI [23066] en Johanne JANSEN [23067].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus [53710], geboren op 20-06-1875 te Groesbeek, overleden.
   2. v  Gertruida BINNEHEI [48263], geboren op 08-02-1877 te Groesbeek, overleden op 18-08-1879 te Groesbeek op 2-jarige leeftijd, 2 jaar oud.
   3. m  Willem [23130], arbeider, landbouwer, geboren op 17-03-1879 te Groesbeek, overleden op 20-03-1932 te Groesbeek op 53-jarige leeftijd, echtgenoot 53 jaar oud.
Gehuwd [7859] op 24-jarige leeftijd op 04-11-1903 te Groesbeek met Johanna Gertruida GIEBELS [23131], geboren circa 1879 te Groesbeek, overleden, dochter van Hendrik (arbeider) GIEBELS [23132] en Catharina van TREK [23133].
   4. v  Johanna [23126] (zie XIIh).
   5. v  Gertruida [23116] (zie XIIi).

XIe    Martinus FLEUREN [1210], arbeider, keuterboer te Beugen, geboren op 17-12-1850 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 17-05-1930 te Beugen en Rijkevoort op 79-jarige leeftijd, weduwnaar, 79 jaar oud.

7048.181 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.181) Schepenakte 123
Testament van Martinus Fleuren te Beugen
Datering: 08-04-1903 Soort akte: Testament Plaats: Boxmeer, zoon van Theodorus (Derk, Derrik) FLEUREN [1025] (zie Xg) en Johanna (Joanna) JANSEN [1027].
Gehuwd [433] op 24-jarige leeftijd op 30-04-1875 te Bergen (L) met Petronella Theodora van BERGEN [1211], 23 jaar oud, geboren op 23-03-1852 te Heijen (gezindte: RK), overleden op 10-11-1904 te Beugen op 52-jarige leeftijd, echtgenote, 52 jaar oud.

7048.186 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.186) Schepenakte 33
Scheiding tusschen Martinus Fleuren Hendrica Fleuren te Beugen ca van den gemeenschappelijken boedel tusschen eerstgenoemde en wijlen Petronella Theodora van Bergen waarbij aanbedeeld aan de tweede genoemde huis en grond onder Beugen Sectie A No.76.77.80.81.82.1606.1740 voor f 3650,-
Datering: 01-02-1908 Soort akte: Scheiding Plaats: Boxmeer, dochter van Gerardus (Gerrit, Garard) van BERGEN [8008], smid, en Segerina MUSKENS [8009].
7048.129 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.129) Schepenakte 138
Maria Jansen weduwe van Willem Raafs, kroeghoudster te Beugen; Lambertus Raafs, arbeider aldaar; Gerardus Raafs, arbeider te Vierlingsbeek; Arnoldus Raafs; Johannes Raafs, Martinus Raafs, allen arbeiders te Beugen; Lambertus Rooijendijk, arbeider te Beugen gehuwd met Arnoldina Raafs verkopen voor f 590,- aan Martinus Fleuren, arbeider te Heijen huis met erf, moestuin, bouwland en dennenbos te Beugen aan de Haart, sectie A 1234 en 1235. Verwijzing naar Transport van 03-07-1866 voor deze notaris.
Datering: 20-04-1875 Soort akte: Transport Plaats: Beugen

7048.138 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.138) Schepenakte 18
Peter van de Mond, akkerman Beugen; Peter Schelbergen, timmerman aldaar gehuwd met Maria van de Mond; Arnoldus Weerepas, akkerman Oeffelt gehuwd met Hermina van de Mond; Theodorus van de Mond, schoenmaker aldaar; Cornelia van de Mond, dienstmeid Boxmeer; Gerardus van de Mond, akkerman te Beugen; Johannes van de Mond, akkerman Oeffelt en Jacoba van de Mond, dienstmeid te Oeffelt verkopen aan Martinus Fleuren, akkerman Beugen huis sectie A 81, schuur, stal, erf, tuin, boomgaard en bouwland hen aangekomen bij versterf van ouders Cornelis van de Mond en Antonetta Kuijpers voor een bedrag van Fl. 2300,--.
Datering: 22-1-1880 Soort akte: Transport Plaats: Beugen

7048.138 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.138) Schepenakte 48
Martinus Fleuren, akkerman te Beugen bekent Fl. 1000,-- schuldig te zijn aan Louis Jan Baptist van Sasse van IJsselt, grondeigenaar Boxmeer. Waarborg: huis, schuur, stal, erf sectie A 81, tuin, boomgaard en bouwland.
Datering: 7-2-1880 Soort akte: Schuldbekentenis Plaats: Beugen

7048.139 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.139) Schepenakte 312
Martinus Fleuren, akkerman te Beugen bekent Fl. 200,-- schuldig te zijn aan Louis Jan Baptist van Sasse van IJsselt, grondeigenaar Boxmeer. Waarborg: huis sectie A 81 met schuur, stal, erf, tuin, boomgaard en bouwland te Beugen.
Datering: 1-10-1880 Soort akte: Schuldbekentenis Plaats: Beugen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Gerarda (Grada) [1215] (zie XIIj).
   2. v  Johanna [8612], geboren circa 1878, overleden.
Relatie [2948] met Piet SCHIPPERS [8613], geboren circa 1880 te Antwerpen, overleden.
   3. v  Theodora (Dora) [1232], landbouwster, geboren op 08-01-1879 te Beugen en Rijkevoort (gezindte: RK), overleden.
Gehuwd [443] op 28-jarige leeftijd op 27-05-1907 te Beugen en Rijkevoort met Gerardus Hendrikus (Heinz, Heinrich) HENDRICKS [1231], landbouwer, geboren circa 1880 te Kranenburg (Dld), overleden, zoon van Anton HENDRICKS [28008], te Schefenthum (D), en Maria Helena BRAAM [28009].
   4. m  Theodorus (Thij) [1212] (zie XIIk).
   5. v  Gerarda (Fleuron) [1217] (zie XIIl).
   6. v  Hendrika [1230] (zie XIIm).
   7. m  Franciscus (Frans) [1233] (zie XIIn).
   8. v  Gerarda [1235], geboren op 27-09-1889 te Beugen (gezindte: RK), overleden.
   9. m  Aloysius Gerardus (Louis) [1226] (zie XIIo).
   10.   Levenloos geboren [1236], geboren op 30-11-1893 te Beugen (gezindte: RK), overleden op 30-11-1893 te Beugen, 0 dagen oud.
   11. m  Gerardus [1218] (zie XIIp).

XIf    Joannes (Jan) FLEUREN [1815], meester zadelmaker (1854), geboren op 01-11-1820 om 15:30 uur te Rosmalen (gezindte: RK), overleden op 10-05-1891 om 11:00 uur te 's Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd, 70 jaar oud. Zoon van Petrus (Piet (Pieter)) FLEUREN [1811] (zie Xj) en Martina van de WIJNGAERT (van de Weijgert) [1812], arbeidster (1816).
Gehuwd [633] op 34-jarige leeftijd op 11-11-1854 te 's Hertogenbosch (getuige(n): Everardus Fleuren 30jr. zadelmaker; Franciscus Hubertus van Uden 25jr.; Quirinus van de Griendt 26jr. landbouwer; Wilhelmus van Beek 40jr. visser, zijnde de eerste broeder, de derde zwager van de bruidegom en de tweede broeder der bruid en de vierde geen nabestaande. van de verloofden. De eerste en vierde wonende te Rosmalen , de tweede en derde wonende binnen deze gemeente. De moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven.) met Wilhelmina van UDEN [1816], 28 jaar oud, dienstmeid (1854), geboren op 01-09-1826 om 06:30 uur te 's-Hertogenbosch (gezindte: RK), overleden op 23-03-1893 om 14:00 uur te 's-Hertogenbosch op 66-jarige leeftijd, 66 jr. oud. Dochter van Wilhelmus van UDEN [37691], olieslager, en Hendrina van der JEUGD [37692].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Joannes [1817], geboren op 04-05-1852 te Rosmalen (gezindte: RK), overleden op 22-04-1868 te Rosmalen op 15-jarige leeftijd.
   2. v  Martina Wilhelmina [1821] (zie XIIq).
   3. m  Petrus Hendrikus [1822] (zie XIIr).
   4. v  Wilhelmina Maria [1818], geboren op 19-10-1859 te Rosmalen (gezindte: RK), overleden op 18-06-1892 om 10:30 uur te 's Hertogenbosch op 32-jarige leeftijd, 32 jaar op het Hinthammereind wijk E 26 's Hertogenbosch.
   5. m  Hendrikus Johannes [44621], geboren op 04-05-1862 om 04:00 uur te Rosmalen, overleden op 24-04-1868 om 13:30 uur te Rosmalen op 5-jarige leeftijd, 5 jaar oud.
   6. m  Franciscus Wilhelmus [1819], boekbinder, geboren op 08-05-1868 te Rosmalen (gezindte: RK), overleden op 27-02-1892 om 15:00 uur te 's Hertogenbosch op 23-jarige leeftijd, 23 jaar oud, overleden op het Hointhammereind wijk L 271 te 's Hertogenbosch.

XIg    Everardus (Evert) FLEUREN [1832], zadelmaker, geboren op 28-04-1824 te Hintham (gem. Rosmalen) (gezindte: RK), overleden op 14-07-1903 te Nieuwkuijk op 79-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Piet (Pieter)) FLEUREN [1811] (zie Xj) en Martina van de WIJNGAERT (van de Weijgert) [1812], arbeidster (1816).
Gehuwd [638] op 35-jarige leeftijd op 21-07-1859 te Vlijmen met Wilhelmina van GORP [1833], 24 jaar oud, geboren op 18-03-1835 te Vlijmen (gezindte: RK), overleden op 17-01-1927 te Nieuwkuijk op 91-jarige leeftijd, dochter van Francis van GORP [23155] en Hendrika van OVERDIJK [23156].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Franciscus [1836], koster, geboren op 28-04-1864 te Nieuwkuijk (gezindte: RK), overleden op 29-06-1940 te Vlijmen op 76-jarige leeftijd.
   2. v  Maria Petronella [1835] (zie XIIs).
   3. v  Adriana Wilhelmina Maria [29024], geboren op 07-10-1869 te Nieuwkuijk, overleden op 14-04-1959 te Vlijmen op 89-jarige leeftijd, ongehuwd overleden, begraven op 17-04-1959 te Vlijmen.
   4. v  Francisca Maria [21499] (zie XIIt).
   5. m  Johannes Hubertus [1209], geboren Circa 1876, overleden op 04-04-1949 te Wassenaar, ongehuwd, 73 jaar.
   6. v  Hendrika Maria (Henrica Maria) [33638], geboren op 27-11-1879 te Nieuwkuijk, overleden op 14-01-1922 te Vught op 42-jarige leeftijd, ongehuwd, 44 jaar oud.

XIh    Wilhelmina FLEUREN [1841], geboren op 03-04-1826 te Rosmalen (gezindte: RK), overleden op 25-03-1872 te 's-Hertogenbosch op 45-jarige leeftijd, dochter van Petrus (Piet (Pieter)) FLEUREN [1811] (zie Xj) en Martina van de WIJNGAERT (van de Weijgert) [1812], arbeidster (1816).
Gehuwd [640] op 23-jarige leeftijd op 04-05-1849 te Rosmalen (BS) met Quirinus van der GRIENDT [1840], 30 jaar oud, arbeider, geboren op 09-10-1818 te 's-Hertogenbosch, zoon van Nicolaas van der GRIENDT [37754] en Maria van der POEL [37755].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [23151], geboren op 11-12-1867 te 's Hertogenbosch.
Gehuwd [7871] op 27-jarige leeftijd op 01-08-1895 te Vught met Christina Maria van de LAAR [23152], 25 jaar oud, geboren op 04-06-1870 te Driel, dochter van Antonie van de LAAR [23153] en Johanna Katharina CORTIE [23154].
   2. v  Maria [37760], geboren Circa 1870 te 's Hertogenbosch.
Gehuwd [13045] op 28-04-1897 te 's Hertogenbosch met Frederik Lodewijk MEIJNHARDT [37761], geboren Circa 1870, zoon van Frederik Lodewijk MEIJNHARDT [37762] en Catharina Huberta van den BOOGAARD [37763].

XIi    Geertruida (Gertrude) FLEUREN (Fleure, Fleuré, la Fleur) [1952], naaister (1831), gedoopt (RK) op 29-05-1811 te Nijmegen, overleden op 02-05-1895 te Nijmegen op 83-jarige leeftijd, weduwe van Henricus Tielemans, 83 jaar oud. Dochter van ONBEKEND [41235] en Petronella (Perette) FLEUREN (Flueren, Fleuré) [1944] (zie Xl).
Gehuwd [671] op 20-jarige leeftijd op 15-12-1831 te Nijmegen met Henrikus (Hendrik) TIELEMANS [1953], 27 jaar oud, oppasser (1831), Kanonier (1837), claviger Gijmnasium = Bode latijnseschool te Nijmegen (1839-1859), gedoopt (RK) op 17-12-1803 te 's-Hertogenbosch, overleden op 12-06-1864 te Nijmegen op 60-jarige leeftijd, militair, 60 jaar oud, zoon van Jacobus TIELEMANS [53560] en Beatrix HAAREWEG [53561], werkvrouw (1831).
ze hebben in huis als kostgangster Grietje ELBERS (weduwe van Hr. ARTS uit Ottersum).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Hendrikus Johannes TIELEMAN [1954], schrijnwerker/meubelmaker (1856-1886), landbouwer (1896), timmerman (1900), geboren op 26-08-1832 te Ubbergen, overleden op 12-06-1911 te Groesbeek op 78-jarige leeftijd, 78 jaar.
Gehuwd [16822] op 24-jarige leeftijd op 24-10-1856 te Ubbergen (bij Beek bij Nijmegen) met Johanna Berdina van KESTEREN [48420], 29 jaar oud, geboren op 14-10-1827 te Beek bij Nijmegen, overleden op 23-01-1907 te Groessbeek op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan van KESTEREN [48421], arbeider, olieslager, olieslagerskneccht, en Johanna BONS [48422].
   2. v  Antonia Petronella [32993] (zie XIIu).
   3. v  Levenloos geboren TIELEMAN [38677], geboren op 16-05-1837 te Nijmegen, overleden op 16-05-1837 te Nijmegen, 0 dagen oud.
   4. v  Petronella (Pieternella) [38689], geboren op 06-06-1838 te Nijmegen, overleden op 12-01-1839 te Nijmegen, 220 dagen oud, 7 maanden oud.
   5. m  Johannes [1956], schrijnwerkersknecht (1863), timmermn(1910), geboren op 09-04-1840 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 22-10-1910 te Nijmegen op 70-jarige leeftijd, weduwnaar van Johanna Hendrina Wilhelmina Reijnen, 70 jar oud.
Gehuwd [18743] op 23-jarige leeftijd op 11-07-1863 te Nijmegen met Johanna Hendrina Wilhelmina REIJNEN [1955], 30 jaar oud, geboren op 18-07-1832 te Nijmegen, overleden voor 1910 te Nijmegen, dochter van Reinier Theodore REIJNEN [53562], timmerman, en Marguerite BEIJEN [53563].
   6. m  Arnoldus Hendrikus Hubertus [48419], geboren op 27-05-1842 te Nijmegen, overleden op 13-02-1846 te Nijmegen op 3-jarige leeftijd, 3 jaar oud.
   7. v  Pieternella [1957], waschvrouw, geboren op 14-07-1845 te Nijmegen, overleden op 16-04-1909 te Nijmegen op 63-jarige leeftijd, ongehuwd, 63 jaar.
   8. v  Theodora Geertruida [1961], geboren op 01-02-1848 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 22-11-1930 te Tiel op 82-jarige leeftijd, 82 jaar.
   9. v  Geertruida Hendrika [1962] (zie XIIv).
   10. m  Hendrikus Jacobus [1964], timmerman, geboren op 10-10-1853 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 08-02-1924 te Nijmegen op 70-jarige leeftijd, 70 jaar.
Gehuwd [18745] op 31-jarige leeftijd op 11-06-1885 te Nijmegen met Johanna Jacoba JACOBS [53564], 30 jaar oud, dienstbode, geboren op 15-02-1855 te Nijmegen, overleden, dochter van Jan JACOBS [53565], landbouwer, en Theodora POELEN [53566].

XIj    Johanna FLEUREN [2080], geboren op 23-11-1807 te Nergena (Dld), gedoopt (RK) op 23-11-1807 te Ottersum (getuige(n): Bartolomeus Fleuren en Elisabeth Wehren), overleden op 19-09-1881 te Nergena (Dld) op 73-jarige leeftijd, dochter van Mathias (Mathieu, Mathijs) FLEUREN [2076] (zie Xo) en Johanna van MEKEREN (Joanna van Meckeren, van Meekeren) [2077], herbergierster (1852).
Gehuwd [800] op 23-jarige leeftijd op 16-11-1831 te Kessel (Dld) (RK) met Wilhelmus KREBBERS [2426], 29 jaar oud, dagloner, gedoopt (RK) op 20-05-1802 te Nergena (Dld), overleden op 13-11-1887 te Grünewald (Dld) op 85-jarige leeftijd, zoon van Lucas KREBBERS [1919] en Gertrud ROSS [2018].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodor [2022], geboren circa 1832.

XIk    Johannes (Jan maar ook Johann) FLEUREN [2081], Landbouwer, houthandelaar en Schenkwirt (caféhouder, herbergier), geboren op 07-01-1810 te Nergena (Dld) (geboren in huisnummer 55), gedoopt (RK) op 08-01-1810 te Ottersum (getuige(n): Jan Linsen, Wilhelmus Klaassen en Sibilla Tönnissen), overleden op 20-08-1884 te Grünewald (Dld) op 74-jarige leeftijd, zoon van Mathias (Mathieu, Mathijs) FLEUREN [2076] (zie Xo) en Johanna van MEKEREN (Joanna van Meckeren, van Meekeren) [2077], herbergierster (1852).
Gehuwd [698] op 44-jarige leeftijd op 02-08-1854 te Gassel met Elisabeth FLEUREN [2082], 43 jaar oud (zie XIcw).
(Bij het ondertekenen van de geboorte akte van zijn zoon Mathias tekende hij met J.Fleüren.).
(Het contact tussen de beide families Fleuren zal in de beroepen gezocht moeten worden. De een houthandelaar die waarschijnlijk bomen uit het Reichswald geleverd heeft, aan de andere de timmerman.).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mathias (Mathijs) [2090] (zie XIIw).

XIl    Gerardus (Gerhard, Gradus) FLEUREN (Fluren) [2083], smid in de kom van Ottersum, geboren op 25-09-1812 te Grünewald onder Nergena (gem. Kessel (Dld)) (geboren in huisnummer 56), gedoopt (RK) op 25-09-1812 te Ottersum (getuige(n): Gisbert Rutten in plaats van Joannes Krinen en Dominique Pellen in plaats van Catharina Linssen), overleden op 05-06-1899 te Ottersum op 86-jarige leeftijd, 86 jaar, zoon van Mathias (Mathieu, Mathijs) FLEUREN [2076] (zie Xo) en Johanna van MEKEREN (Joanna van Meckeren, van Meekeren) [2077], herbergierster (1852).
Gehuwd voor de kerk [699] op 36-jarige leeftijd op 14-02-1849 te Asperden (Dld) (RK) met Theodora ADRIAANS (Ariaans) [2084], 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 26-02-1820 te Asperden (Dld), overleden op 31-01-1885 te Ottersum op 64-jarige leeftijd, 64 jaar, dochter van Peter ARIAANS [4060] en Helena SMITS [4061].
7130.61 Index notarieel protocol Vierlingsbeek (7130.61) Schepenakte 181
Volgens repertorium geeft Johan Driessen te Ottersum, toestemming voor de doorhaling van twee hypothecaire inschrijvingen ten laste van Gerardus Fleuren te Ottersum.
Datering: 14-09-1879 Soort akte: Royering Plaats: Ottersum

7130.61 Index notarieel protocol Vierlingsbeek (7130.61) Schepenakte 180
Gerardus Fleuren, gehuwd met Theodora Adriaans, mr. smid te Ottersum, verklaart f. 800,-- schuldig te zijn aan Ludovicus Jacobus van Kuijk, lederhandelaar en schoenmaker te Boxmeer. Als borg stelt hij een huis, sectie B 837, met stal en schuur; smederij sectie B 1304, tuin, bouw- en weiland.
Datering: 14-09-1879 Soort akte: Schuldbekentenis Plaats: Ottersum.
7048.150 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.150) Schepenakte 75
Christina Raaijmakers weduwe van Ludovicus Jacobus van Kuijk te Boxmeer ten behoeve van Gerardus Fleuren gehuwd met Theodora Ariaans te Ottersum.
Datering: 15-03-1886 Soort akte: Royering Plaats: Boxmeer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mathijs [2092] (zie XIIx).
   2. v  Helena [2094], geboren op 07-04-1852 te Ottersum, gedoopt (RK) op 07-04-1852 te Ottersum (getuige(n): Nicolaas Kammermans en Jacobus Vullings), overleden op 23-02-1866 te Ottersum op 13-jarige leeftijd, dochter, 13 jaar oud.
   3. v  Petronella [2095] (zie XIIy).
   4. v  Maria [2817], geboren op 20-12-1855 te Ottersum, gedoopt (RK) op 20-12-1855 te Asperden (Dld) (getuige(n): Giesbertus Dinnissen en Jacobus Johannes Dinnissen), overleden op 26-12-1855 te Ottersum, 6 dagen oud, 6 dagen oud.
   5. v  Anna Maria [2096] (zie XIIz).
   6. m  Johannes [2097], geboren op 17-10-1859 te Ottersum, gedoopt (RK) op 17-10-1859 te Ottersum (getuige(n): Lambertus Jansen, Petronella Plank, Hendrikus Akkers en Petrus Geurts), overleden op 29-08-1863 te Ottersum op 3-jarige leeftijd, zoon, 3 jaar oud.
   7. m  Petrus Johannes [2098], smid te ottersum bij zijn vader, geboren op 03-10-1863 te Ottersum, gedoopt (RK) op 03-10-1863 te Ottersum (getuige(n): Franciscus Hennessen en Gertrudis Jansen uit Hommersum), overleden op 09-06-1889 te Ottersum op 25-jarige leeftijd, ongehuwde zoon, 25 jaar oud.
(Volgens de militielijst nr. 9639 was hij vrijgesteld wegens volbrachte broederdienst man Mathijs. Zijn signalement luide: lengte: 1m 708mm, aangezicht: ovaal, voorhoofd: smal, ogen: blauw, neus: gewoon, mond: gewoon, kin: rond, haar: blond, wenkbrauwen: blond.).

XIm    Mathias FLEUREN [2089], geboren op 18-04-1823 te Kessel (Dld), gedoopt (RK) op 19-04-1823 te Ottersum, overleden, zoon van Mathias (Mathieu, Mathijs) FLEUREN [2076] (zie Xo) en Johanna van MEKEREN (Joanna van Meckeren, van Meekeren) [2077], herbergierster (1852).
Relatie [11523] met Petronella PLANKEN [42259], geboren Circa 1830 te ? (Dld).
Uit deze relatie:
   1. v  Theodora [42257], geboren op 08-03-1859 te Goch (Dld), overleden.

XIn    Petronella FLEUREN [2088], herbergierster, geboren op 31-05-1825 te Nergena, Asperden (Pruisen) (Dld) (geboren in huisnummer 55) (bij het ene huwelijk wordt als geboorteplaats vermeld Asperden en bij het andere Nergena), gedoopt (RK) op 31-05-1825 te Kessel (Dld), overleden op 03-05-1897 te Goch (Dld) op 71-jarige leeftijd, 71 jaar oud, dochter van Mathias (Mathieu, Mathijs) FLEUREN [2076] (zie Xo) en Johanna van MEKEREN (Joanna van Meckeren, van Meekeren) [2077], herbergierster (1852).
Gehuwd (1) [700] op 26-jarige leeftijd op 21-05-1852 te Well, (gem. Bergen (L)), bruidegom is weduwnaar van Anna Hagens. Echtgenoot is Petrus (Peter) HUBERT FREEDEN [2087], 57 jaar oud, Akkerman, geboren op 31-03-1795 te Bergen (L) (gezindte: RK), overleden op 11-09-1858 te Bergen (L) op 63-jarige leeftijd, zoon van Hubert FREEDEN [5151] en Allegonda TROOST [5152].
Gehuwd (2) [701] op 34-jarige leeftijd op 14-01-1860 te Bergen (L). Bruid is weduwe van Petrus Spreeden (Freeden) met Johannes (Johann) LAURENZEN [2086], 41 jaar oud, Akkerman, geboren op 02-04-1818 te Goch (Dld) (gezindte: RK), overleden op 22-01-1882 te Goch (Dld) op 63-jarige leeftijd, zoon van Hendrik LAURENSEN [38744], akkerbouwer, en Jacoba KERSJES ((Kenges?)) [38745], akkervrouw.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Mathijs [48087], geboren op 13-07-1853 te Bergen (L), overleden.
   2. v  Anna Hubertina [48088], geboren op 01-11-1854 te Bergen (L), overleden.
   3. v  Maria Allegonda [48089], geboren op 25-03-1856 te Bergen (L), overleden.
   4. v  Elizabeth [48091], geboren ..-05-1858 te Bergen (L), overleden op 02-06-1858 te Bergen (L), 1 maand oud.
   5. v  Petronella [48092], geboren op 24-05-1859 te Bergen (L), overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   6. v  Elisabeth [30300], geboren op 07-08-1866 te Goch (Dld), overleden op 23-08-1922 te Xanten (Dld) op 56-jarige leeftijd, 56 jaar oud.
Gehuwd [10355] op 21-jarige leeftijd op 18-06-1888 te Goch (Dld) met Hugo DZUBIEL [40147], geboren circa 1861, overleden circa 1929.

XIo    Theodorus (Theodor) FLEUREN [2209], dienstknecht (1846), landbouwersknecht, geboren op 19-07-1821 te Nergena (gem. Kessel (Dld)) (gezindte: RK), overleden op 11-08-1853 te Groesbeek op 32-jarige leeftijd, echtgenoot 29 jaar oud. Zoon van Gerardus (Gerhard) FLEUREN [2207] (zie Xp) en Gertruida (Gertrud) SPIJKERMANS (Gertruda Spickman) [2208].
Gehuwd [737] op 24-jarige leeftijd op 17-07-1846 te Mook (getuige(n): Jan Geerlings schoenmaker, Mathijs Giebels landbouwer, Cornelis van Nelen boswachter te Groesbeek en Jan Koop veldwachter te Mook) met Cornelia JANSSEN [2210], 31 jaar oud, arbeidster, (1860) landbouwster te Groesbeek, geboren op 02-11-1814 te Mook en Middelaar (gezindte: RK), overleden op 12-01-1892 te Groesbeek op 77-jarige leeftijd, oud 77 jaar., wede.v. Theodorus Fleuren, echtgen.v. Cornelis Kamps. Dochter van Jan JANSSEN [2814], landbouwer (1846), arbeider, en Hendrica (Henriëtte) SCHOOFS [2813].
7048.102 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.102) Schepenakte 131/138
Gerardus Verdijk, herbergier te Boxmeer voor zich en als gevolmachtigde van: Catharina Verdijk, buiten beroep te Boxmeer; Maria Verdijk gehuwd met Paulus Arts landbouwer te Boxmeer; Geertruida Verdijk gehuwd met Arnoldus Hendriks, buiten beroep te Boxmeer; Cornelia Verdijk, dienstmeid te Afferden bij Druten; Maria Verdijk dienstmeid te Oeffelt; Geertruida Verdijk, dienstmeid te Wim bij Weeze (Pruissen) en van Hendrikus Verdijk landbouwersknecht te Afferden; Antoon Derks, landbouwer te Boxmeer; Peter van den Heuij, landbouwer te St. Agatha voor zich en voor Antoon Smits, smidsknecht, vroeger te Middelaar thans te New York gehuwd met Elisabeth Janssen en als gevolmachtigde van Petrus Verdijk, meester timmerman en Jan Janssen, schrijnwerker; beiden te Rotterdam; Antoon Derks voornoemd en Peter van den Heuij, gezamenlijk als gevolmachtigden van: Peter Schoofs, timmerman; Peter Hermans, landbouwer; Johannes Derks, landbouwer; Theodora Derks, landbouwster; Geertruida Derks, landbouwster; Petronella Janssen weduwe van Gerardus Janssen, schrijnwerkster; Peter Janssen, landbouwer; allen te Boxmeer; Antoon Barten, bierbrouwer te Beugen; Cornelis Hermans, landbouwer te Sambeek; Martinus Hermans, landbouwer te Sambeek; Albertus Smits, bakker te Uden gehuwd met Maria Schoofs; Jan van den Heuij, landbouwer te St. Agatha; Cornelis Jansen, landbouwer te Middelaar; Theodorus Janse, smid te Meir in Pruissen; Hermanus Jansen, landbouwer te Groesbeek; Theodorus Jansen, landbouwer te Elst; Jan Jansen, arbeider te Ottersum; Gerardus Jansen, landbouwer te Ottersum; Mathijs Giebels, landbouwer te Middelaar gehuwd met Geertruida Jansen; Cornelia Jansen weduwe van Theodorus Fleuren, landbouwster te Groesbeek; Frans Beiziegel, kleermaker te Groesbeek gehuwd met Catharina Jansen; Jan Cillessen, landbouwer te Groesbeek gehuwd met Elisabeth Jansen; Jacobus Kersten, arbeider te Groesbeek gehuwd met Wilhelmina Jansen; Arnoldus Hurkens, ijzersmid te Ledeacker weduwnaar van Mechelina Verdijk voor zich en als vader en voogd van zijn 3 kinderen, met name: Jan, Adriaan en Jacobus Hurkens met toeziende voogd Arnoldus de Rijk; Arnoldus de Rijk, arbeider te Boxmeer gehuwd met Wilhelmina Verdijk; Paulus Arts, landbouwer te Boxmeer als voogd over de minderjarigen Peter en Gerarda Verdijk en Peter van den Heuij voornoemd als gemachtigde van Cornelis van Velpen, meesterbakker te Nijmegen verkopen een perceel bouwland te Boxmeer op het klein Huggersveld. Koper voor f 82,- is Jacobus Elders, herbergier en landbouwer te Boxmeer. Volmachten bijgesloten.
Datering: 31-05/14-06-1860 Soort akte: Transport.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus [2273], geboren op 09-08-1846 te Groesbeek (gezindte: RK), overleden op 20-09-1857 te Groesbeek op 11-jarige leeftijd, zoon, 11 jaar oud.
   2. m  Hendrikus [2275] (zie XIIaa).
   3. v  Gertruida [2274], geboren op 29-08-1851 te Groesbeek (gezindte: RK), overleden op 05-02-1855 te Groesbeek op 3-jarige leeftijd, 3 jaar oud.

XIp    Mathias FLEUREN [2414], geboren op 01-11-1826 te Nergena (Dld), gedoopt (RK) op 02-11-1826 te Kessel (Dld), overleden op 08-10-1902 te Nergena (Dld) op 75-jarige leeftijd, zoon van Joannes (Johann) FLEUREN [2215] (zie Xr) en Helena van de STAAIJ [2216].
Gehuwd voor de kerk (1) [792] op 29-jarige leeftijd op 11-09-1856 te Kessel (Dld) (RK) met Catharina DRISSEN (Driessen) [2419], geboren circa 1830 (gezindte: RK), overleden voor 1880 te ? Dochter van Jacob DRIESSEN [5155] en Elisabeth ARTZ [5156].
Gehuwd (2) [793] circa 1880 met Gertrud STOFFELN [2420], geboren op 06-01-1830 te Middelaar (gezindte: RK), overleden.
wonen in 1890 te Nergena huis no 171.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johann [4044], geboren circa 1857 te Nergena (Dld) (gezindte: RK), overleden op 09-07-1857 te Kessel (Dld).
   2. m  Gerardus [4051], gedoopt (RK) op 27-08-1858 te Kessel (Dld), overleden op 23-01-1860 te Kessel (Dld) op 1-jarige leeftijd.
   3. m  Leonardus (Leonard) [4039], geboren circa 1859 te Nergena (Dld) (gezindte: RK), overleden op 21-12-1860 te Kessel (Dld).
   4. m  Johann [4113], geboren op 15-03-1860 te Nergena (Dld), gedoopt (RK) op 16-03-1860 te Kessel (Dld), overleden op 23-05-1863 te Kessel (Dld) op 3-jarige leeftijd.
   5. m  Jacobus (Jacob) [4038], geboren op 29-09-1862 te Nergena (Dld) (gezindte: RK).
   6. m  Gerard [4050], gedoopt (RK) op 11-01-1864 te Kessel (Dld).
   7. m  Leonardus (leonhardus) [4040], geboren op 08-11-1864 te Nergena (Dld), gedoopt (RK) op 09-11-1864 te Kessel (Dld), overleden op 27-12-1867 te Kessel (Dld) op 3-jarige leeftijd.
   8. m  Heinrich [4055], geboren op 01-02-1867 te Nergena (Dld).
   9. m  Mathias [4115], geboren op 24-05-1873 te Kessel (Dld) (gezindte: RK), overleden op 19-01-1886 te Kessel (Dld) op 12-jarige leeftijd.
   10. v  Elisabeth [3853] (zie XIIab).

XIq    Gerardus (Gerhard) FLEUREN [2416], geboren op 16-09-1832 te Nergena (Dld), gedoopt (RK) op 17-09-1832 te Kessel (Dld), overleden na 1866, zoon van Joannes (Johann) FLEUREN [2215] (zie Xr) en Helena van de STAAIJ [2216].
Gehuwd (1) [794] op 25-jarige leeftijd op 21-11-1857 te Kessel (Dld) (RK) met Maria Catharina WELLESSEN [2423], 18 jaar oud, geboren op 09-06-1839 te Nergena (Dld) (gezindte: RK), dochter van Peter WILLESEN [5160], dagloner, en Maria MARTENS [5161].
Gehuwd (2) [795] op 33-jarige leeftijd op 24-05-1866 te Kessel (Dld) (RK) met Theodora HERMSEN [2424], 29 jaar oud, dienstmaagd te Asperden, geboren op 14-11-1836 te Kessel (Dld) (gezindte: RK), dochter van Herman HERMSEN [5163] en Elisabeth van de STAAIJ [5164].
(ook met de fam. naam Willers).
(ook met de voornaam Johanna gevonden).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Helena [4047], geboren op 27-08-1858 te Nergena (Dld) (gezindte: RK), overleden op 23-01-1860 te Kessel (Dld) op 1-jarige leeftijd.
   2. m  Petrus (Peter) [5162], geboren op 14-11-1860 te Nergena (Dld), gedoopt (RK) op 14-11-1860 te Kessel (Dld), overleden.
   3. m  Johann [7020] (zie XIIac).
   4. v  Helena [4048], geboren op 01-05-1865 te Nergena (Dld) (gezindte: RK), overleden op 19-08-1865 te Kessel (Dld), 110 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   5. v  Elisabeth [4054], geboren op 24-02-1867 te Nergena (Dld), gedoopt (RK) op 25-02-1867 te Kessel (Dld), overleden.
   6. v  Catharina [5165], geboren op 16-10-1872 te Nergena (Dld), gedoopt (RK) op 17-10-1872 te Kessel (Dld), overleden.
   7. v  Helena [5166], geboren op 21-11-1875 te Kessel (Dld) (gezindte: RK), overleden.
   8. m  Heinrich [5167], geboren op 20-10-1878 te Kessel (Dld) (gezindte: RK), overleden.
   9. m  Gerhard [5168], geboren op 30-03-1881 te Kessel (Dld) (gezindte: RK), overleden.

XIr    Mathias (Mathiae) FLEUREN [2431], handlanger/ maurer, gedoopt (RK) op 30-07-1839 te Alt Kalkar (Dld), overleden op 05-06-1907 te Gelsenkirchen (Dld) op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pierre, Peter, Petri) FLEUREN [2221] (zie Xs) en Maria SCHMITHAUSEN (Smithausen) [2430].
Gehuwd [802] op 28-jarige leeftijd op 28-11-1867 te Kalkar (Dld), gehuwd voor de kerk op 22-11-1867 te Kalkar (Dld) (RK) met Maria VERHÜLSDONK (Mariae Verhuelsdonck) [2432], 27 jaar oud, geboren op 20-04-1840 te Alt Kalkar (Dld) (gezindte: RK), overleden op 26-02-1900 te Altendorf (Dld) op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [7475] (zie XIIad).

XIs    Johannes (Jan) FLEUREN [1310], arbeider, geboren op 29-03-1815 te Wijchen (gezindte: RK), overleden op 07-11-1881 te Wijchen op 66-jarige leeftijd, weduwnaar, 66 jaar oud. Zoon van Segerius (Segerud, Zeger, Seeger, Sigbertus) FLEUREN [1301] (zie Xv) en Elijsabeth (Ida, IJda) THOONEN van DREUMEL [1300], Ferynché, arbeidster.
Gehuwd [470] op 24-jarige leeftijd op 24-01-1840 te Wijchen met Joannna (Anna) van RIJN (van Rin, van Reijn, van Rein) [1311], 32 jaar oud, arbeidster, geboren op 24-01-1808 te Keent (gem. Oss) (gezindte: RK), overleden op 19-04-1880 te Wijchen op 72-jarige leeftijd, dochter van Henricus van REIJN [48814], arbeider, en Joanna van UDEN [48815].
Uit dit huwelijk:
   1.   Levenloos geboren [1312], geboren op 13-08-1840 te Wijchen, overleden op 13-08-1840 te Wijchen, 0 dagen oud.
   2. m  Hendrik [1313] (zie XIIae).
   3. m  Zeger [1317], geboren op 27-09-1842 om 03:00 uur te Wijchen (aangifte door: Zeger Fleuren, 56 jaar te Wijchen en Andries Lindemans, ....maker 56 jaar te Wijchen) (gezindte: RK), overleden op 11-10-1842 te Wijchen, 14 dagen oud, zoon, 14 dagen oud.
   4. m  Johannes [48817], geboren op 12-03-1844 om 04:00 uur te Wijchen (aangifte door: Mathijs Buijs, veeschutter 61 jaar te Wijchen en Jan Dammers, schoenmaker 34 jaar te Wijchen), overleden op 23-08-1844 te Wijchen, 164 dagen oud, zoon, 22 weken oud.
   5. m  Johannes (Jan) [1318], geboren Circa 1845 te Wijchen (gezindte: RK), overleden op 15-04-1851 te Wijchen, zoon, 7 jaar oud.
   6. v  Ida [1319], geboren op 31-03-1845 om 09:00 uur te Wijchen (aangifte door: .... de Goeij, kleermaker 37 jaar te Wijchen en Wilhelmina Laurent, ?? 36 jaar te Wijchen) (gezindte: RK), overleden op 21-05-1845 te Wijchen, 51 dagen oud, 7 weken oud.
   7. m  Segerius Johannes (Zeger, (Sigo), Seger) [1315] (zie XIIaf).
   8. m  Jan [1320], geboren op 27-10-1848 om 13:00 uur te Wijchen (aangifte door: Francis van Wees, horlogiemaker 50 jaar te Wijchen en Andries Rass, veldwachter 64 jar te Wijchen) (gezindte: RK), overleden op 26-04-1851 te Wijchen op 2-jarige leeftijd.
   9. v  ida [48484], geboren op 09-08-1850 om 24:00 uur te Wijchen (aangifte door: Wilhelmus Brauwer, kleermaker 53 jaar te Wijchen en Francis van Duijnhoven, linnen wever 46 jaar te Wijchen), overleden op 18-11-1850 te Wijchen, 101 dagen oud, 3 maanden oud.

XIt    Johannes (Jan) FLEUREN [1427], (land)arbeider, geboren op 25-11-1816 om 10:00 uur te Wijchen (aangifte door: Antoon Biesouw, 36 jaar wonende te Wijchen en Jan Kloosterman 25 jaar uit Wijchen) (gezindte: RK), overleden op 08-11-1885 te Wijchen op 68-jarige leeftijd, weduwnaar, 68 jaar oud. Zoon van Segerius (Segerud, Zeger, Seeger, Sigbertus) FLEUREN [1301] (zie Xv) en Elijsabeth (Ida, IJda) THOONEN van DREUMEL [1300], Ferynché, arbeidster.
Gehuwd [506] op 25-jarige leeftijd op 21-01-1842 te Wijchen. Brd is weduwe van Jan van Heijsteren met Maria Anna van DREUMEL [1428], 41 jaar oud, arbeidster, gedoopt (RK) op 19-01-1801 te Wijchen (getuige(n): Antonius Rijntjes en Joanna van Dungen), overleden op 19-02-1869 te Wijchen op 68-jarige leeftijd, echtgenote, 68 jaar oud. Dochter van Gaugerius (Gerrit, Geurt of Godefridus) TOONEN van DREUMEL [5240] en Theodora (Dorothea) RIJNTJES [5241].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ida [1430] (zie XIIag).

XIu    Antonius (Antoon) FLEUREN [1708], arbeider, boerenknecht, geboren op 12-11-1818 om 04:00 uur te Wijchen (aangifte door: Peter Josephus van Venrooij, verwer 44 jaar te Wijchen en Jan Kloosterman, straalonderwijzer 28 jaar te Wijchen) (gezindte: RK), overleden op 23-12-1893 te Overasselt (gem. Heumen) op 75-jarige leeftijd, weduwnaar, 76 jaar oud. Zoon van Segerius (Segerud, Zeger, Seeger, Sigbertus) FLEUREN [1301] (zie Xv) en Elijsabeth (Ida, IJda) THOONEN van DREUMEL [1300], Ferynché, arbeidster.
Gehuwd (1) [611] op 23-jarige leeftijd op 16-04-1842 te Wijchen. Brd. is weduwe van Antonius de Jong met Theodora Lucia JELLISSEN [1707], 33 jaar oud, arbeidster, geboren op 13-12-1808 te Wijchen, gedoopt (RK) op 13-12-1808 te Wijchen (getuige(n): Gerardus Aarts en Maria Peters), overleden op 22-12-1853 te Wijchen op 45-jarige leeftijd, echtgenote, 45 jaar oud, dochter van Theodorus (Derk) JELISSEN [5242] en Margareta (Grietje) JANSEN DERKS [5243], arbeidster.
Gehuwd (2) [612] op 37-jarige leeftijd op 11-04-1856 te Wijchen. Bgm. is Weduwnaar van Theodora Lucia Jelissen, Brd is weduwe van Theodorus Derks. Echtgenote is Cornelia PAUWELS [1709], 47 jaar oud, arbeidster, geboren op 19-07-1808 te Wijchen, gedoopt (RK) op 19-07-1808 te Wijchen (getuige(n): Walterus Rutten en Johanna Pauwels), overleden op 27-06-1881 te Wijchen op 72-jarige leeftijd, echtgenote, 72 jaar oud. Dochter van Arnoldus (Arnold) Jans PAUWELS [5244] en Johanna (Joanna) Jacobs RIJKEN [5245].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Ida [1711] (zie XIIah).

XIv    Zeger FLEUREN [1431], arbeider (1882-1891), landarbeider (1903), geboren op 17-07-1821 om 18:00 uur te Wijchen (aangifte door: Gerard Welters , verwer 56 jaar te Wijchen en Adriaan ven Beers, particulier 21 jaar te Wijchen) (gezindte: RK), overleden op 18-01-1888 te Wijchen op 66-jarige leeftijd, echtgenoot, 66 jaar oud. Zoon van Segerius (Segerud, Zeger, Seeger, Sigbertus) FLEUREN [1301] (zie Xv) en Elijsabeth (Ida, IJda) THOONEN van DREUMEL [1300], Ferynché, arbeidster.
Gehuwd (1) [508] op 27-jarige leeftijd op 05-01-1849 te Wijchen met Theodora van UDEN [1432], 27 jaar oud, arbeidster, geboren op 01-09-1821 te Wijchen (gezindte: RK), overleden op 14-04-1849 te Wijchen op 27-jarige leeftijd, echtgenote, 27 jaar oud. Dochter van Albertus (Aalbert) van UDEN (van Uuden) [1695], arbeider (1850, 1853), en Anna Maria van SUSTEREN (van Zusteren) [41200], arbeidster.
Gehuwd (2) [509] op 32-jarige leeftijd op 12-05-1854 te Wijchen. Bgm is weduwnaar, wettiging van 1 kind. Echtgenote is Theodora (Dora) HENDRIKS [1433], 27 jaar oud, arbeidster (1882-1891), landabeidster (1903), geboren op 04-03-1827 te Wijchen (gezindte: RK), overleden op 01-10-1896 te Wijchen op 69-jarige leeftijd, weduwe, 69 jaar oud. Dochter van Theodorus (Derk) Hendriks JACOBS [5673], arbeider, en Theodora (Dora) Jacobs van RAAIJ [5674].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Eduard [1434], geboren op 07-04-1849 om 15:00 uur te Wijchen (aangifte door: Albert van Uden, arbeider 61 jaar te Wijchen `en Zeger Fleuren, arbeider 62 jaar te Wijchen) (gezindte: RK), overleden op 22-04-1849 te Wijchen, 15 dagen oud, 16 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Theodora JACOBS [5675], geboren op 26-12-1849 te Wijchen.
(vanaf 12-05-1854 door huwlijk erkend en heet dan Fleuren ).
   3. m  Theodorus (Dorus) [1435] (zie XIIai).
   4. m  Segerius (Zeger maar ook Frans) [1467] (zie XIIaj).
   5. v  Johanna [1625] (zie XIIak).
   6. v  Maria [1628], geboren op 20-05-1861 te Wijchen (gezindte: RK).
Relatie (1) [579] met N.N. REMMEL [1629], geboren circa 1860.
Relatie (2) [580] met N.N. MOSELER [1630], geboren circa 1860.
   7. v  Francina (Francisca) [1627] (zie XIIal).
   8. m  Johannes (Jan) [1631] (zie XIIam).
   9. m  Albertus [1655], arbeider (1891), landarbeider, geboren op 03-02-1868 te Wijchen (gezindte: RK), overleden op 10-11-1940 te Wijchen op 72-jarige leeftijd, weduwnaar, 72 jaar oud.
Gehuwd [591] op 23-jarige leeftijd op 04-09-1891 te Wijchen met Antonia Johanna LAMERS [1656], 27 jaar oud, geboren op 20-02-1864 te Wijchen (gezindte: RK), overleden op 12-04-1936 te Wijchen op 72-jarige leeftijd, echtgenote, 72 jaar oud. Dochter van Jan LAMERS [5676], arbeider, en Arnolda van HEUMEN [5677], arbeidster.
   10. m  Gerardus (Gradus) [1657] (zie XIIan).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 23 bladen Volgend blad    Laatste blad


Op heel veel vragen heb ik nog steeds geen antwoord en mijn onderzoek gaat nog steeds door.
Zo wil ik graag nog alle ontbrekende informatie invullen.
Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op bovenstaande gegevens, laat mij dit dan weten.
stuur me een mailtje met info  Ik ben bezig de stamboom aan te kleden met foto's. Hebt u nog oude fotos van de familie dan ontvang ik graag een kopie.
Heb ik een foto geplaatst die u wenst te vervangen of wenst u een foto bij uw naam geplaatst hebben. Mail dan uw foto met uw naam en het vermelde persoonsnummer tussen [...] naar mij, bij voorbaat dank.
Ik ben ook geinteresseerd in bidprentjes, rouwbrieven, -advertenties en andere familaria.

Ik ben steeds op zoek naar alle ontbrekende gegevens zoals: datum's en plaatsen van geboorte en/of doop, overlijden en/of begraven en gegevens van huwlijken van personen in de getoonde stamboom. Maar ik ben ook opzoek naar de ontbrekende ouders, ontbrekende broers en zussen met hun partners en hun kinderen, indien mogelijk met plaatsen en datum's.

bij voorbaat dank en de groeten uit Nijmegen, Erik FLEUREN

Daarnaast nog altijd op zoek naar alle ontbrekende personen met de familienamen:
FLEUR, FLEURE, FLEUREN, FLEURENS, FLEURES, FLEURKE, FLEURKENS, FLEURTJES
(maar ook in plaats van geschreven met EU ook met UE, U, U"‹, OO, O"÷, OE)
, voor het maken van een complete FLEUREN stamboom.

Kijk even in uw bestanden, of als u ze toevallig in een archief tegen komt, help mij dan verder.

Voor alle informatie, hoe minimaal ook of waarvan u denkt (Dat weet hij al) ben ik u zeer dankbaar.


deze Homepage staat op HTTP://home.hccnet.nl/eim.fleuren | E-mail naar Erik Fleuren, Nijmegen


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

Bewerkt door Erik Fleuren "Nijmegen".